Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.ОГІЄНКА Кафедра „Управління персоналом” Курсова робота З курсу „Політекономія” На тему „Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання” Студентки Капало Альони Вікторівни Факультету „Економічний” Спеціальності „Управління персоналом” Курсу 1-го, групи УП Науковий керівник Мозолюк Н.І. Кам’янець-Подільський 2009 ЗМІСТВступ 1. Причини виникнення і сутність глобальних проблем 1.1. Головні причини виникнення глобальних проблем 1.2. Соціально-економічна сутність глобальних проблем 2. Класифікація глобальних проблем сучасності 2.1. Проблеми, що виникають у сфері взаємодії природи і суспільства 2.2. Глобальні проблеми у сфері суспільних взаємовідносин 2.3. Глобальні проблеми розвитку людської цивілізації 3. Шляхи розв’язання глобальних проблем сучасності Висновок Список використаних джерел Вступ Поняття «глобалізм» (від лат. «globus» – куля, тобто такий, що охоплює всю земну кулю) застосовується для визначення стилю у політиці, коли певне питання розглядається і вирішується у контексті загальних для людства проблем, що стосуються всіх і потребують для свого розв’язання спільних зусиль. Цей термін у 60-х роках XX ст. запровадили в науку відомі теоретики Римського клубу Е.Ласло, Д.Медоуз, М.Месарович, А.Печчеї та ін. Глобалізація сприяє взаємозв’язку і взаємозалежності всіх країн, «спресовує» світ у єдине ціле, перетворює планету на «світове село» ( «global village») із спільними проблемами. На межі тисячоліть людство зіткнулося з надзвичайно гострими проблемами, які дістали назву «глобальні» і під якими розумітимемо сукупність суперечливих процесів, що є змістом сучасної кризи світової цивілізації. Глобальні проблеми створюють загрозу нормальному розвиткові і навіть існуванню країн світу, потребують для відвернення цих катастрофічних наслідків спільних зусиль, тобто мають всеохоплюючий, планетарний, глобальний характер. Поняття «глобальні проблеми» походить від французького слова «Global», що означає «всезагальний», «той, що охоплює всю земну кулю». Кожна з глобальних проблем породжена специфічними причинами, зумовленими, з одного боку, специфікою розвитку продуктивних сил, географічним середовищем, рівнем прогресу техніки, природно-кліматичними умовами, тобто речовим змістом суспільного способу виробництва, а з іншого – специфічною суспільною формою, особливістю розвитку відносин власності. За всієї різноманітності причин глобальних проблем існують також спільні для них причинно-наслідкові зв’язки, властиві розвиткові технологічного способу виробництва. Серед глобальних проблем найчастіше фігурують сировинна, продовольча, екологічна, демографічна, енергетична, проблеми миру та роззброєння, подолання бідності та відсталості, які не нові для людства. З розвитком людської цивілізації можуть виникати і вже виникають нові глобальні проблеми. До глобальних стали зараховувати проблему освоєння та використання ресурсів Світового океану, Космосу. Їх аналіз дає змогу відзначити, що вони тісно взаємопов’язані.

Так, енергетична та сировинна проблеми співвідносяться з екологічною, екологічна – з демографічною, демографічна – з продовольчою і т. д. Важливою ознакою як не нових, так і нових проблем розвитку людської цивілізації є їх глобальний характер, адже вони зачіпають життєво важливі інтереси всіх держав і народів світу, виступають потужним фактором посилення взаємозалежності та цілісності світу, надаючи йому нових інтеграційних рис. Розвиток глобалізації світового господарства змінює пріоритети глобальних проблемах. Якщо у 70-80-х роках XX ст. головною вважалась проблема запобігання світовій ядерній війні, то нині пріоритетною окремі фахівці вважають екологічну проблему, інші – демографічну, а треті – проблему бідності та відсталості. Однак усі ці проблеми можна вважати пріоритетними, адже вони безпосередньо пов’язані з виживанням людства, хоча і породжені дією різних факторів, а отже, є об’єктами дослідження таких наук, як міжнародна економіка, соціологія, право, біологія, географія, екологія, океанологія та ін. Загострення глобальних проблем людської цивілізації викликане безсистемною, безконтрольною утилізацією природних ресурсів, низькою технологічною культурою матеріального виробництва, максимізацією, а не оптимізацією темпів економічного зростання, домінуванням технократичного підходу над соціальним, масштабним впливом людської цивілізації на навколишнє середовище, необмеженим вторгненням людства в біосферу. Суттєвими причинами цього загострення також є швидка урбанізація населення планети, зростання гігантських мегаполісів і агломерацій, що супроводжується скороченням сільськогосподарських угідь, лісів, бурхливою автомобілізацією, поглибленням суперечностей між світовим економічним розвитком та соціальним прогресом. Метою курсової роботи є вивчення сутності глобальних проблем сучасності та основних шляхів їх вирішення. Завданнями курсової роботи є: розглянути причини виникнення глобальних проблем сучасності; дослідити сутність глобальних проблем; розглянути класифікацію глобальних проблем; запропонувати шляхи вирішення глобальних проблем сучасності. Об’єктом дослідження курсової роботи є світове господарство, предметом – глобальні проблеми та основні шляхи їх вирішення. Курсова робота складається з трьох розділів. Перший розділ присвячений причинам виникнення та сутності глобальних проблем сучасності. У другому розділі наведена класифікація глобальних проблем. У третьому розділі запропоновано шляхи вирішення глобальних проблем сучасності. 1. Причини виникнення і сутність глобальних проблем 1.1. Головні причини виникнення глобальних проблем Кожна з глобальних проблем породжена специфічними причинами, зумовленими, з одного боку, специфікою розвитку продуктивних сил, географічним середовищем, рівнем прогресу техніки, природно-кліматичними умовами, тобто речовим змістом суспільного способу виробництва, а з іншого – специфічною суспільною формою, особливістю розвитку відносин власності. За всієї різноманітності причин глобальних проблем існують спільні для них причинно-наслідкові зв’язки, властиві розвиткові технологічного способу виробництва.

Найзагальнішою причиною загострення глобальних проблем, що характеризує технологічний спосіб виробництва, є швидке зростання народонаселення в останні десятиріччя XX ст., або демографічний вибух, який до того ж супроводжується нерівномірністю зростання населення в різних країнах та регіонах. Щоб прогодувати, одягнути, забезпечити житлом зростаючу кількість населення, необхідно постійно нарощувати виробництво промислової та сільськогосподарської продукції, збільшувати обсяг видобування корисних копалин тощо. Внаслідок цього поступово вичерпуються природні ресурси, підвищується середня температура на Землі, забруднюється навколишнє середовище тощо. Оскільки демографічний вибух супроводжується нерівномірністю зростання населення у різних країнах та регіонах, то в країнах з найвищим приростом населення продуктивні сили розвинуті недостатньо, панують масовий голод, злидні. Так, якщо темпи приросту населення в країнах, що розвиваються, у XX ст. становили в середньому 2,5% за рік, то у промислово розвинутих країнах вони не перевищували 1%. Це призвело до того, що в Азії, Африці та Латинській Америці майже 1 млрд. осіб живе в умовах абсолютної злиденності, приблизно 250 млн. дітей хронічно недоїдають, від голоду і постійного недоїдання щорічно вмирає понад 40 млн. осіб. За даними ООН, у 1998 р. із 4,4 млрд. жителів країн, що розвиваються, майже 3/5 позбавлені основних санітарних вигод, майже третина – чистої води, 20% – сучасного медичного обслуговування, 20% – не відвідують школи після 5-го класу і стільки ж не мають достатнього калорійного харчування, . Демографічний вибух спричиняє загострення таких глобальних проблем, як продовольча, екологічна, сировинна, енергетична. Важливими причинами загострення глобальних проблем, що розглядаються з погляду речового змісту, є: 1. Низький рівень впровадження ресурсо- та енергозаощаджуючих, екологічно чистих технологій. Внаслідок цього із загального обсягу природної речовини, що залучається у процес виробництва, форми кінцевого продукту набуває лише 1,5%, з надр планети щорічно добувають майже 100 млрд. т руди, корисних копалин і будівельних матеріалів (по 25 т на кожного жителя). В Україні річний обсяг видобутку мінеральної сировини становить 1 млрд. т, а гірської маси – до 3 млрд. т, з них лише 5-8% компонентів мінеральної сировини використовують для виробництва продукції, а решта йде у відходи. Усього на території України на початку 1997 р. накопичено понад 25 млрд. т різноманітних відходів, які зробили непридатними для користування майже 160 тис. га зелених угідь. Крім того, понад 60% сховищ відходів не відповідають екологічним нормативам, а отже, є джерелами забруднення довкілля. Якщо у 1980 р. на одного жителя припадало 240 т накопичених відходів, то у 1997 р. – 400 т, . Застосування недосконалих технологій, зокрема спалювання нафти, вугілля і природного газу, призвело до того, що вміст вуглекислого газу в повітрі щорічно зростає на 0,5%, а за останні 150 років зріс на 25%, причому на 12% – за останні 30 років. Найбільшої шкоди заподіюють теплові електростанції, які працюють на вугіллі.

Иногда интенсивность критики напоминает крестовый поход против любви как некоторого иноверия: в качестве идеала предлагаются патриархальные, домостроевские, существенно идеализированные формы человеческого общежития. В жертву приносится человеческая чувственность, духовная свобода, полнота неотчуждаемого и неуправляемого бытия. Любовь оттесняется из мира культуры в несоизмеримый с глобальными проблемами уголок частной жизни. И человеческая духовная культура лишается одного из прекраснейших своих творений и величайшей силы. Но Любовь нейдет ко Времени в шуты, Его удары сносит терпеливо И до конца, без страха пустоты. Цепляется за краешек обрыва. А если мне поверить ты не смог, То, значит, нет любви и этих строк [1]. 1 Шекспир В. Сонет 116. В пер. В. Орла//Книга песен. Из европейской лирики XIII- XVI веков. М., 1986. С. 380. А. Ю. СОГОМОНОВ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЗАВИСТИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ Трезво наблюдая за современными нравами, нельзя не заметить, как сильно их источит зависть: Кажется, люди больше страдают не оттого, что живут плохо, получают мало, а оттого, что соседи живут лучше, получают больше

1. Проблеми флотації та їх вирішення

2. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

3. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

4. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

5. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

6. Проблема конвертованості гривні та шляхи її розв’язання
7. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення
8. Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення

9. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

10. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

11. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

12. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

13. Перспективы и проблемы развития института суда присяжных заседателей в уголовно-процессуальном законодательстве

14. Капитал. Перспективы и проблемы мирового хозяйства

15. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

16. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

17. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

18. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

19. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

20. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

21. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

22. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
23. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
24. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

25. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

26. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

27. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

28. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

29. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

30. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

31. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

32. Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання

Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

34. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій

35. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

36. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

37. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

38. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні
39. Демографічна криза та шляхи її розв’язання
40. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

41. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

42. Глобальна продовольча проблема

43. Глобальные проблемы здоровья человечества

44. Глобальные проблемы современности

45. Глобальные экологические проблемы

46. Глобальные проблемы здоровья человечества

47. Глобальные проблемы современности

48. Глобальные проблемы человечества

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

49. Проблема глобальной цивилизации

50. Глобальные проблемы экономической цивилизации

51. Современный расизм как глобальная проблема

52. Глобальные проблемы человечества

53. Глобальные проблемы человечества в экологии

54. Глобальные проблемы человечества и пути их решения
55. Потепления климата и другие глобальные экологические проблемы на пороге XXI века
56. Глобальные проблемы

57. Глобальные проблемы человечества

58. Биология и глобальные проблемы современности

59. Глобальное изменение климата и проблемы лесной экологии

60. Экологическая проблема как глобальная проблема современности

61. Глобальные проблемы человечества

62. География и глобальные проблемы

63. Глобальные проблемы человечества

64. Проблемы глобального эволюционизма

Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

65. Глобальные проблемы человечества. Проблема мира и разоружения

66. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

67. Глобальные проблемы экологии. Признаки экологического кризиса

68. Государство, право и глобальные проблемы человечества

69. Глобальные проблемы современности

70. Неравномерность экономического развития как глобальная проблема современности
71. Глобальные социально-экономические проблемы мировой экономики
72. Мировая политика и глобальные проблемы современности

73. Глобальные проблемы современности

74. Глобальные социальные проблемы и будущее человечества

75. Глобальні кризи й проблема цінності науково-технічного прогресу

76. Глобальные проблемы современности

77. Глобальні проблеми сучасності

78. Глобальные проблемы современности

79. Глобальные проблемы человечества

80. Глобальные экологические проблемы современности

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Экологическая безопасность. Глобальные экологические проблемы

82. Ключевые проблемы глобальной экологии

83. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

84. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

85. Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

86. Основные проблемы внешней политики ЮАР на современном этапе
87. Основные проблемы и понятия философии досократиков
88. Структура и основные проблемы книги Самуэльсона "Экономикс"

89. Новгородское вече: основные проблемы организации и деятельности

90. Основные темы и проблемы в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

91. Литература - Акушерство (основные проблемы пренатальной диагностики)

92. Формирование единого экономического пространства на примере ЕС. Основные этапы, проблемы, пути их решения

93. Основные проблемы современной школы

94. Основные проблемы современного образования

95. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

96. Основные проблемы философии Ф. Ницше как «философии жизни и нигилизма»

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

97. Об основной проблеме экологического образования населения Ярославской области, ее причинах и возможных путях решения

98. Основные проблемы и перспективы развития и размещения агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

99. Атомная Энергетика Украины. Основные проблемы и перспективы развития

100. Основные проблемы теории морали


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.