Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Суспільно-політична діяльність Костомарова

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України Реферат на тему: Виконав: Студент 21 групи юридичного ф-ту Саєнко Д. Перевірила: Третяк С.М. КИЇВ-2001 ПЛАН 1. Народження видатного українського вченого; 2. Інтерес М.І. до України; 3. Діяльність у Кирило-Мефодієвському товаристві; 4. Ідеї Миколи Костомарова Висновок Список використаної літературиМикола Іванович КОСТОМАРОВ (псевдоніми — Иєремія Галка, Іван Богучаров), - народився 4 (16) травня 1817 року в слободі Юрасовка, нині Ольховатского району Воронезької області, що входила тоді до складу Слобідсько-Української губернії (теперішня Харківська область), у родині поміщика, відставного капітана Івана Петровича Костомарова і кріпачки Тетяни Петрівни Мельникової (згодом — Т. П. Костомарова). Помер 7квітня 1885 р. Майбутній великий історик перемінив багато навчальних закладів, здебільшого через незадоволеність рівнем знаннь викладачів. З воронезького пансіону, куди його віддала мати, він перейшов відразу в третій з чотирьох класів гімназії, а потім, у віці 16 років, єдиний із усіх гімназистів поступив на історико-філологічний факультет Харківського університету. Не знайшовши і тут серйозного викладання, юнак занурюється в античність і удосконалює мови. 8 грудня 1837 року Радою університету був затверджений у ступені кандидата, про що одержав посвідчення 28 листопада 1838 року. Знайомство з М.Максимовичем, М.Гулаком, О.Марковичем, В.Білозерським, П.Кулішем, Т.Шевченком та іншими видатними діячами української науки й культури остаточно визначило інтерес М.Костомарова до культури та історії українського народу. Восени 1840р. Н. И. Костомаров здав магістерський іспит і одержав дозвіл писати дисертацію на обрану тему. У 1841р. Він подав на факультет дослідження “ПРО причини і характер унії в Західній Росії”, ще через рік було прийнято до захисту. Але церковна влада, царська цензура й уряд прийшли до висновку про те, що воно не гідно ученої дисертації як по характері теми, так і через фактичний матеріал, що приводиться широко, про аморальність духівництва, важких поборах з народних мас, а головне — про повстання селян і козаків. За розпорядженням міністра освіти С. Уварова всі надруковані екземпляри цієї роботи випливало знищити. (Але все-таки залишилися три унікальних екземпляри книги, що є сьогодні великою бібліографічною рідкістю.) Н. И. Костомарову дозволили писати дисертацію на іншу тему. В другій дисертації Н. И. Костомаров провів, як він виразився, свою задушевну думку “про вивчення історії на підставі народних пам'ятників і знайомства з народом”, звертанні до життя народу в її різноманітті, тим самим поставивши одним з перших у той час української історіографії нову актуальнейшую проблему і зайняв у науці своєрідне місце на загальному тлі військово-адміністративної історії. Навесні 1843 р. Н. И. Костомаров подав на факультет дисертацію на тему ”Про історичне значення російської народної поезії” і захистив її. 13 січня 1844 року він одержав ступінь магістра історичних наук. Це була перша на Україні дисертація етнографічного характеру.

Основною задачею суспільства Н. И. Костомаров вважав “поширення ідей слов'янської взаємності як шляхами виховання, так і шляхами літературними” Він був членом таємного Кирило-Мефодієвського товариства. Товариство прагнуло здійснення планів інтеграції слов'янства у федерацію рівноправних народів, позбавлених станового розподілу, &quo ;мерзенного кріпацтва&quo ; і котрі будуть розвиватись в умовах свободи, просвіти, рівних прав народів, громад і кожної людини. М.Костомаров розробляє програму та ідеологію братства, що були закладені в основу &quo ;Книги Битія українського народу&quo ;. Ця праця була знайдена в жандармських архівах 1917 р. За своєю структурою, формою та стилем вона нагадує Біблію. Костомаров використовує її сюжети, стиль, дух і певною мірою повторює прийом Ї.Котляревського, &quo ;перелицьовуючи&quo ; й пристосовуючи Старий Заповіт для викладу соціально-політичної програми діяльності Кирило-Мефодіївського братства. Такий засіб цілком виправданий і доцільний, бо для тодішнього масового читача подібний виклад матеріалу був звичним, зрозумілим. Актуальність цього твору визначалася ще й популярністю ідеології слов'янофільства та прагненням створити слов'янську федерацію народів. Соціально-політичне та культурно-історичне значення цього документа в національній історії України величезне: вперше таємна організація інтелігенції поставила гострі політичні й національні питання про відродження нації та її державності в союзі вільних слов'янських народів, про створення суспільства без соціального гніту, без царів і панів. Ідея організації панслов'янського союзу вільних народів мала свої причини, витоки й відобразила величезне коло соціальних, економічних, політичних і національних проблем, які були характерні для Західної Європи й слов'янських народів першої половини XIX ст. Ідея “революційного об'єднання слов'ян” , що пропагувалася кирилло-мефодиєвцами, виникла в них “за прикладом і під впливом такої ж ідеї декабристів”. Поряд з цим варто підкреслити, що “Книга буття українського народу”, виражаючи сутність ліберально-буржуазного крила суспільства, містить ряд помилкових положень про месіанську роль України з нібито властивим їй демократизмом, вони ідеалістично трактують історичний процес і питання історії України. Кирило-Мефодіївське братство та його організатори, зокрема Микола Костомаров, зосередили головну увагу саме на соціальних і політичних питаннях. Ї хоч за своєю діяльністю організація не була радикально революційною, вона страшенно налякала царизм. Адже центральними пунктами програмних документів була боротьба проти кріпацтва, самодержавства, встановлення демократичної системи державного управління, самостійний розвиток кожної слов'янської держави в межах слов'янського федеративного союзу. В прокламації &quo ;До братів українців&quo ; М.Костомаров розкривав систему політичної федеративної організації слов'ян, котрі мають поєднатись, але &quo ;так, щоб кожен народ складав свою республіку й управляв своїми справами незалежно від інших, щоб кожен народ мав свою мову, свою літературу і свій власний устрій.

Щоб був один сойм або Рада Слав'янства, де б сходилися депутати. і рішали такі діла, котрі належать до цілого Союзу Слав'янського. Щоб у кожній республіці була загальна рівність і свобода, а станів щоб зовсім не було. Щоб депутатів і урядовців вибирано не по роду, не по багатству, а по розуму й освіті&quo ;. &quo ;Книги Битія.&quo ; Костомарова дають підстави вважати, що єдина політична організація слов'янських народів виводилась із їх спільного походження, духовної спорідненості й подібності історичної долі. А додатковим аргументом на користь цього припущення є ще одна праця Миколи Костомарова &quo ;Слов'янська міфологія&quo ; (1846), написана на основі прочитаних ним лекцій у Київському університеті. Провідною ідеєю її був показ духовної та світоглядної єдності давніх слов'ян в доісторичні часи. &quo ;Слов'янська міфологія&quo ; мала обгрунтувати прагнення кирило-мефодіївців до об'єднання слов'янства не лише в єдине політичне тіло, а й у єдину духовну цілісність. Про це свідчить і Статус Кирило-Мефодіївського братства, в якому подається детальний опис системи політичної організа-ції Слов'янського Союзу. Основою такого об'єднання є духовне життя слов'ян. В &quo ;Книгах Битія українського народу&quo ; Костома-ров писав, що слов'яни &quo ;приймовали віру Христову так, як ні один народ не приймовав&quo ;. Об'єднання слов'ян мало відбуватися шляхом приєднання до Росії на основі федерації, де кожний народ зберігає свою самостійність. Федерація складається з польського, болгарського, чехословацького, сербського штатів (держав), а Росія поді-ляється на три великоруські, два надволзькі, два південні, два сибірські, два кавказькі, два українські і один білоруський штати (держави) на чолі з загальним сеймом, куди входитимуть представники всіх слов'янських народів. Київ мав бути місцем розташування сейму і не включатися в жоден штат. Кожний штат як держава має свій власний сейм і президента. Центральна ж влада у федерації належить президентові, котрий, як і всі інші президенти, обирається на чотири роки. Теоретичною основою вибору Києва столицею панслов'янської федерації були міркування братчиків про те, що Україна - найбільш пригнічена серед слов'янських народів, вона не мала і не має власних національних експлуататорів - панів, знаті, є духовно єдиним цілим, тому український народ з його національним &quo ;народним духом&quo ; (М.Костомаров, П.Куліш) покликаний першим звільнитись від національного, соціального та політичного гніту, ствердити &quo ;народне право&quo ; на основі хри-стиянського вчення і моралі. Засобами досягнення поставлених цілей є мирні шляхи, а не насильство, бо влада на землі від Бога, і лише Бог - єдиний цар, а не земні царі й королі, що &quo ;дуріють&quo ; від самодержавного панування. Їдеї егалітарності (рівності) українців містили елемент національного месіанства й не відповідали історичним реаліям. У соціальній структурі України Костомаров не побачив тієї соціальної полярності, яку гнівно засуджував Т.Г.Шевченко. У федерації слов'янських держав вища законодавча влада мала належати двопалатному сейму, а виконавча - президенту.

Після з’їзду українство досягло нового рівня національної консолідації, зріс авторитет Центральної Ради як верховного органу, справжнього центру українського визвольного руху, що виходив на якісно нові рубежі. Отже процес вибору суспільно-політичної альтернативи українством здійснювався надзвичайно відповідально, обраний принциповий орієнтир став результатом виваженого, серйозного підходу до проблеми кращих умів нації, передусім, найавторитетнішого громадського діяча, визначного вченого М. Грушевського. Однак на сьогодні вельми поширеним є підхід, за яким діяльність Центральної Ради має оцінюватись загалом якщо й не негативно, то, принаймні, невисоко, оскільки хибними виявилися уже два відправних, наріжних моменти її політики — народоправство (соціалізм) і автономістсько-федералістські орієнтації. Саме вони, буцімто, й завадили у 1917 р. скористатись з наданого історією рідкісного сприятливого шансу, завели націю на манівці. До речі, у розрахунках суворо враховувалось і те, що із здобуттям нацією демократичних гарантій, можливості порядкувати власним життям, із виключенням втручання у її автономну життєдіяльність національне відродження зможе розвинути таку масштабну волю й енергію, за яких українцям вже будуть і не потрібні штучні відмежування від чужих впливів чи конкуренцій

1. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

2. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

3. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

4. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

5. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

6. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі
7. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні
8. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

9. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

10. Політична діяльність і політичні відносини

11. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

12. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

13. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

14. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

15. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

16. Суспільна думка та політична філософія

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Формування етосфери в політичному житті суспільства

18. Масова свідомість як складова суспільної свідомості

19. Фінансова діяльність та політика держави

20. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

21. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

22. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
23. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
24. Інвестиційна діяльність страхових компаній

25. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

26. Нестор Махно: історично-політичний портрет

27. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

28. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

29. Cучасні політичні партії в Україні

30. Діяльність римських магімтратів

31. Інноваційна діяльність підприємства

32. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

34. Діяльність уряду України в галузі екології

35. Суспільно-господарська районологія

36. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

37. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

38. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.
39. Діяльність страхової компанії "Оранта"
40. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

41. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

42. Життєдіяльність личинок волохокрильців

43. Аудиторська діяльність

44. Політична географія як складова частина СЕГ

45. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

46. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

47. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

48. Підприємницька діяльність

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

49. Політична система США

50. Політично-правова теорія Жана Бодена

51. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

52. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

53. Роль політичних партій у розвитку демократії

54. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури
55. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема
56. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

57. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

58. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

59. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

60. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

61. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

62. Ідейно-політичне життя Полтавщини

63. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

64. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

65. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

66. Політична історія Галицько-Волинського князівства

67. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

68. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

69. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

70. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст
71. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.
72. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

73. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

74. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

75. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

76. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

77. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

78. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

79. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

80. Симон Петлюра – політичний діяч

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

81. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

82. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

83. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

84. Діяльність першого професійного театру Полтави

85. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

86. Творча діяльність Панаса Мирного
87. Вплив маркетингу на комерційну діяльність
88. Комерційна діяльність підприємств

89. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

90. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

91. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

92. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

93. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

94. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

95. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

96. Економічна діяльність ООН

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

97. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

98. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

99. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.