Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості уяви у дітей дошкільного віку

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. КороленкаКурсова робота Особливості уяви дітей дошкільного вікуВиконала студентка заочного відділення факультету групи Науковий керівник:Полтава ПланВступ Розділ I. Теоретичні основи проблеми розвитку уяви в дошкільному віці 1.1 Психологічна сутність уяви та основні аспекти її вивчення у психології 1.2 Психологічні умови розвитку дитячої уяви. 1.3 Особливості розвитку уяви в дошкільному віці Висновок до Розділу І Розділ ІІ. Методичні основи дослідження розвитку уяви в дошкільному віці 2.1 Принципи організації емпіричного дослідження у психології 2.2 Експериментальне дослідження особливостей розвитку уяви у дітей дошкільного віку 2.2.1 Методика Е. Торренса „Неповні фігури&quo ; 2.2.2 Методика &quo ;Три кольори&quo ; Висновок до Розділу ІІ Висновок Література ВступСоціально-економічні перетворення в суспільстві диктують необхідність формування творчо активної особистості, із здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми. У зв'язку з цим перед дошкільними установами постає важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що у свою черг вимагає вдосконалення учбово-виховного процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів. Досвід дитини складається і росте поступово, він відрізняється глибокою своєрідністю в порівнянні з досвідом дорослого. Відношення до середовища, яке своєю складністю або простотою, своїми традиціями і впливами стимулює і спрямовує процес творчості, у дитини знову зовсім інший. Інтереси дитини і дорослого різні і тому зрозуміло, що уява у дитини працює інакше, ніж у дорослого. Останніми роками на сторінках психологічної і педагогічної літератури все частіше ставиться питання про роль уяви в розумовому розвитку дитини, про визначення суті механізмів уяви. Дошкільний вік є сенситивним (найбільш сприятливим) для розвитку моральної сфери особистості дитини. Актуальність: уява дітей представляє собою величезний потенціал для реалізації резервів комплексного підходу в навчанні і вихованні. Проблема розвитку дитячої уяви актуальна тим, що цей психічний процес є невід'ємним компонентом будь-якої форми творчої діяльності дитини, її поведінки в цілому. Тому це і послугувало нам стимулом для обрання даної теми науково-теоретичного дослідження. Дану проблему вивчали та розглядали безліч відомих науковців та видатних психологів, ступінь її розробки високий. Як показали дослідження Л.С. Виготського, В.У. Давидова, Е.І. Ігнатєва, С.Л. Рубінштейна, Д.Б. Ельконіна, В.А. Крутецького, Т. Рібо, К.Г. Паустовського та інших, - уява виступає не тільки передумовою ефективного засвоєння дітьми нових знань, але і є умовою творчого перетворення знань, що є у дітей, сприяє саморозвитку особистості, тобто в значній мірі визначає ефективність навчально-виховної діяльності. Завдання дослідження: Проаналізувати основні підходи до вивчення феномену уяви в психології. Дослідити особливості розвитку уяви в дошкільному віці. Визначити психологічні умови розвитку дитячої уяви.

Обгрунтувати методичну можливість емпіричного дослідження особливостей розвитку уяви в дошкільному віці. Структура роботи: вступ, два розділи, висновки і перелік використаної літератури. Розділ I. Теоретичні основи проблеми розвитку уяви в дошкільному віці 1.1 Психологічна сутність уяви та основні аспекти її вивчення у психологіїБудь-яка діяльність людини, результатом якої є не відтворення вражень і дій, що були в її досвіді, а створення нових образів або дій, належатиме до творчої діяльності. Мозок є не тільки орган, що зберігає і відтворює наш колишній досвід, він є також органом, що комбінує, творчо переробляє і створює з елементів цього колишнього досвіду нові образи і нову поведінку. Якби діяльність людини обмежувалася одним відтворенням старого, то людина була б істотою, зверненою тільки до минулого, і уміла б пристосовуватися до майбутнього тільки тоді, коли вона відтворює це минуле. Саме творча діяльність людини робить її істотою, зверненою до майбутнього, що творить своє сьогодення. Цю творчу діяльність, засновану на комбінуючій здатності нашого мозку, психологія називає уявою. Зазвичай під уявою розуміється все те, що не реально, що не відповідає дійсності. Cправді ж, уява як основа всякої творчої діяльності однаково виявляється у всіх важливих сторонах культурного життя, роблячи можливою художню, наукову і технічну творчість. &quo ;Всякий винахід, - говорить А. Рібо, - велике або дрібне, перш ніж окріпнути, здійснившись фактично, було об'єднано тільки уявою - спорудою, зведеною в думці за допомогою нових поєднань або співвідношень&quo ;. Уява - не дійсність, але вона не може існувати без дійсності, оскільки саме елементи дійсності є для неї живлячим середовищем. З іншої сторони, саме уява часом визначає програму дій людини, хід її думок, її відношення до навколишньої дійсності, до власної роботи, до різноманітних форм своєї діяльності. Уяву породжує задум, тобто уявлення про майбутнє творіння. І коли людина приступає до будь-якої роботи, вона &quo ;бачить&quo ; мету своєї діяльності, її результат. Навіть найгірший архітектор від якнайкращої бджоли із самого початку відрізняється тим, що перш ніж будувати щось з воску, він вже побудував її в своїй голові. В кінці процесу праці виходить результат, який вже на початку цього процесу був в уявленні людини, тобто ідеально. Якщо ж людина займається творчою роботою, то вона повинна уявити те, що ніхто, і зокрема сама, ще не робила і, отже, не бачла і не чула. Уяву породжує &quo ;образ&quo ; того, що лише буде створене в процесі творчої роботи. У літературі зустрічаються різні визначення уяви. Так Л.С. Виготский відзначає, що &quo ;Уява не повторює в тих же поєднаннях і в тих же формах окремих вражень, які накопичені раніше, а будує якісь нові ряди з раніше накопичених вражень. Інакше кажучи, принесення нового в самий перебіг наших вражень і зміну цих вражень так, що в результаті цієї діяльності виникає деякий новий, раніше не існуючий образ, складає, як відомо саму основу тієї діяльності, яку ми називаємо уявою&quo ;. &quo ;Уява, - пише С.Л. Рубінштейн, - пов'язана з нашою здатністю, і необхідністю творити нове&quo ;.

І далі &quo ;Уява - це відхід від минулого досвіду, перетворення його. Уява - це перетворення даного, здійснюване в образній формі&quo ;. &quo ;Основна ознака процесу уяви, - пише Е.І. Ігнатьєв, - в тій або іншій конкретній практичній діяльності полягає в перетворенні і переробці даних сприйняття і іншого матеріалу минулого досвіду, внаслідок чого виходять нові враження&quo ;. &quo ;Філософська енциклопедія&quo ; визначає уяву, як психічну діяльність, що полягає в створенні уявлень і уявних ситуацій, що ніколи в цілому безпосередньо не сприймалися людиною насправді. Тому чим багатший досвід людини, тим більшим матеріалом володіє її уява. К.Г. Паустовський писав: &quo ;Знання органічно пов'язані з людською уявою. Сила уяви збільшується в міру збільшення знань&quo ;. Основна умова розвитку уяви дитини - залучення її до різносторонньої діяльності. В процесі розвитку дитини розвивається і уява. Чим більше дитина бачила, чула, пережила, чим більше вона знає, тим продуктивнішою буде активність її уяви - основи всякої діяльності. Багато дослідників відзначають, що уява є процесом створення нових образів в наочному плані. Ця тенденція відносить уяву до форм плотського матеріалу. Природу уяви складає синтез, єдність логічного і плотського. Уява - це психічний процес, в якому віддзеркалення дійсності відбувається в специфічній формі - об'єктивно або суб'єктивно нового (у вигляді образів, уявлень, ідей), створеного на основі образів сприйнять, пам'яті, а також знань придбаних в процесі мовного спілкування. Коли йдеться про об'єктивно нове, то це мається на увазі, що даний продукт уяви взагалі вперше створюється в суспільстві. Коли ж йдеться про суб'єктивне нове, то це означає, що створений продукт володіє новизною тільки для самого творця, тоді як в суспільстві він вже відомий. Уява - це аналітико-синтетична діяльність, яка здійснюється під направляючим впливом свідомо поставленої мети або відчуттів, переживань, які володіють людиною в даний момент. Найчастіше уява виникає в проблемній ситуації, тобто в тих випадках, коли необхідно відшукати нове рішення, тобто потрібна випереджаюча практична дія віддзеркалення, яке відбувається в конкретно-образній формі, як результат операції образами. Властива тільки лише людині можливість створення нових образів (уявлень) шляхом переробки попереднього досвіду. Уяву часто називають фантазією. Уява є вищою психічною функцією і відображає дійсність. Проте за допомогою уяви здійснюється уявний відхід за межі безпосереднього сприйманого. Основне його завдання - представлення очікуваного результату до його здійснення. За допомогою уяви у нас формується образ ніколи не існуючого або не існуючого в даний момент об'єкту, ситуації, умов. Вирішуючи будь-яку розумову задачу, ми використовуємо якусь інформацію. Проте бувають ситуації, коли наявній інформації недостатньо для однозначного вирішення. Це так звані завдання великого ступеня невизначеності. Мислення в цьому випадку майже безсило без активної роботи уяви. Уяву забезпечує пізнання, коли невизначеність ситуації вельми велика. Це загальне значення функції уяви і у дітей, і у дорослих.

Знов-таки,  чутки ох, ц чутки! що привезе з собою, виключно порядком персонально охорони,  трохи багнетв. Точнше, два пдроздли, особливо славн своми операцями на Кавказ 28 Можливо, Укран залишився тльки тиждень. Один останнй тиждень бурхливо осени вльних полтичних дискусй по клубах  кав'ярнях, зборв, мтингв, врешт-решт над. Адже, попри все, вдчуваться напрочуд сильна, дедал дужча надя, я б сказала навть наростаюча вра, що наступно недл укранську частину дракона таки буде вбито народним волевиявом. Сьогодн ведучий останнього вльного, ще не закритого укранського телеканалу (П'ятого) усмхався так само, як учора люди на вулицях. (Довший час утискуваному, а тепер оскаржуваному судовим порядком, П'ятому каналу завтра ввечер загрожу закриття, одначе ведучий усмхався так, як всмхаються переможц.) Трансльований лише на третин територ крани, та й то здебльше через кабельне телебачення, П'ятий канал диний дав повний репортаж про под минуло ноч. ¶ що характерно жоден з побитих свдкв не виглядав на екран «жертвою»: вс вони говорили обурено, але з явним вдчуттям сво правоти як люди, свдом свох прав  готов х захищати

1. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

2. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

3. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

4. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

5. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

6. Страхи дітей молодшого шкільного віку
7. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку
8. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

9. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

10. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

11. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

12. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

13. Підготовка дітей до шкільного навчання

14. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

15. Особливості спілкування в молодшому шкільному віці

16. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

17. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

18. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

19. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

20. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

21. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

22. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України
23. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей
24. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

25. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання

26. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

27. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

28. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

29. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

30. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

31. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

32. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

33. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом

34. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

35. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

36. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

37. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

38. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами
39. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
40. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

41. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

42. Особливості стресових станів у дітей різного віку

43. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

44. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

45. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

46. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

47. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

48. Дослідження харчування

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

49. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

50. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

51. Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу

52. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

53. Про методи дослідження малих річок

54. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
55. Спектральні наземні дослідження
56. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

57. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

58. Палеоантропологічнi дослідження

59. Значення газообміну для дітей 3-7 років

60. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

61. Територіальна діагностика Волинської і Черкаської областей

62. Методика гідрогеологічних досліджень

63. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

64. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Методи та етапи статистичного дослідження

66. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

67. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

68. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

69. Правовідносини батьків та дітей

70. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду
71. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів
72. Визначення походження дітей

73. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

74. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

75. Особливості перекладу ділових листів

76. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

77. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

78. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

79. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

80. Дослідження методів інтерполяції

Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

81. Дослідження методів чисельного інтегрування

82. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

83. Діагностика клавіатури, миші, трекболів

84. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

85. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

86. Медичні дослідження Герофіла
87. Палеонтологічні дослідження
88. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

89. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

90. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

91. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

92. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

93. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

94. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

95. Кабінетні методи маркетингових досліджень

96. Маркетингове дослідження

Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

98. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

99. Маркетингові дослідження

100. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.