Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ МЕХАНІЗМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ЛІТЕРАТУРА Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу Формування соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні неможливе без реорганізації аграрного сектора країни. Специфіка функціонування аграрної сфери зумовлює основні напрями державного регулювання агропромислового комплексу (АПК) регіональної економіки. Проблемам розвитку теорії і практики державного регулювання АПК присвячені роботи багатьох видатних вчених-економістів не лише України, але й ближнього і далекого зарубіжжя. Ними досить детально вивчені різні аспекти методології, аналізу реформування аграрного сектора. Разом з тим, комплексне розв’язання проблем, пов’язаних з розвитком усіх напрямів державного регулювання цього сектору в Україні поки що не досягнуте, оскільки не враховуються регіональні особливості відтворюючих процесів, що не дає логічної завершеності аграрної реформи, в повному обсязі не використовуються потенційні можливості АПК. В Україні, обравши курс на розбудову ринкової економіки, держава допустила ряд організаційно-економічних прорахунків, що посилили аграрну кризу, джерела якої сягають ще союзного періоду. Особливо руйнівним виявився диспаритет цін, внаслідок якого сільськогосподарські підприємства втратили можливість оновлення виробничих фондів, своєчасної оплати праці. Аграрний сектор неможливо вивести на сучасний рівень розвитку без якісного перетворення продуктивних сил всіх сфер АПК регіону. Розвиток комплексу не може бути досягнутий без оновлення матеріально-технічної бази, що вимагає розробки цілеспрямованого державного регулювання інвестиційних процесів. Складність і специфіка державного регулювання АПК регіону полягає в тому, що воно повинно поєднувати, з одного боку, заходи, спрямовані на формування конкурентного середовища, розвиток підприємництва в цій сфері, а, з іншого, - забезпечувати соціальний захист населення. Еволюція аграрних відносин, що визначаються власністю на землю, реорганізація економічної природи колективних сільськогосподарських підприємств, розвиток нових форм агробізнесу зумовили необхідність подальшого дослідження механізму державного регулювання АПК регіону, спрямованого на формування конкурентного середовища в даному секторі економіки, вироблення ряду практичних рекомендацій в умовах трансформації української економіки. Визначимо основні позиції щодо агропромислового комплексу. Аграрно-промисловий комплекс (АПК) країни — це сукупність галузей, пов'язаних із виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою, реалізацією та обслуговуванням самого сільського господарства. Особливості сучасного стану АПК України: накопичення та загострення суперечностей економічного і політичного характеру; масова збитковість сільськогосподарських підприємств; повільні темпи реформування аграрного сектору економіки; збереження тенденції до звуженого відтворення. Структура АПК: Сфера: — Ресурсовиробнича — Аграрно-сировинна — Переробна — Інфраструктура Функції: — Виробництво засобів виробництва для сільського господарства — Власне сільськогосподарське виробництво — Заготівля та переробка сільськогосподарської продукції — Транспортування, зберігання, реалізація сільськогосподарської продукції Продуктові підкомплекси АПК: м ясний; молочний; зернопродуктовий; плодоовочевий; бурякоцукровий.

Загальносвітові тенденції розвитку відносин &quo ;держава — аграрний сектор економіки&quo ; 1.Дотаційність сільського господарства. 2.Посилення регулюючої ролі держави в аграрному реформуванні. 3.Державне сприяння розширенню місткості аграрного ринку. 4.Державна підтримка сільськогосподарських підприємств різних форм власності. 5.Протекціонізм вітчизняного сільгоспвиробника. Зміст аграрної політики держави в умовах трансформаційної економіки: проведення земельної реформи; приватизація об'єктів АПК; розвиток нових форм господарювання; реалізація абсолютних та порівняльних переваг країни; забезпечення умов для становлення сучасних фінансово-економічних, правових та організаційно-інституційних відносин в агропромисловій сфері; формування ринкового механізму управління АПК; соціальний розвиток села; інформаційне забезпечення пропаганди реформ. Цілі державного регулювання АПК 1. Забезпечення населення продуктами харчування 2. Забезпечення промисловості сировиною 3. Вирішення комплексу економічних та соціальних питань розвитку Суб'єкти державного регулювання АПК в Україні: Міністерство економіки; Міністерство аграрної політики; Державний комітет по земельних ресурсах; Державний комітет по водному господарству; Державний комітет лісового господарства; відповідні управління і департаменти міністерств і комітетів. Засоби та методи державної підтримки АПК: – Зниження податкового пресу на сільгоспвиробника – Фінансово-інвестиційне забезпечення аграрних перетворень – Створення умов для кредитування сільськогосподарського виробництва – Політика державного протекціонізму – Конкурсне визначення підрядчиків на держзамовлення – Сприяння у створенні інститутів ринкової інфраструктури для АПК – Підготовка та перепідготовка кадрів, для аграрного сектору – Списання, пролонгація боргів – Залучення іноземних інвестицій – Нетрадиційні (компенсації) Фактори ефективного вирішення проблем АПК: рівноправне функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності; раціональне використання ресурсів; впровадження у виробництво новітніх технологій; сучасні способи відтворення, охорони землі та природних багатств у цілому. Завдання держави щодо розвитку АПК в Україні: – Формування та утвердження єдиного конкурентоздатного національного ринку сільгосппродукції – Визначення перспектив розвитку АПК, – Перетворення АПК у пріоритетний сектор економіки – Відновлення (встановлення) цінового паритету між сільським господарством та промисловістю – Структурна перебудова АПК (розвиток переробної галузі, виробництво сучасної сільськогосподарської техніки, формування замкнутого циклу виробництва) – Захист і підтримка вітчизняного сільськогосподарського виробника – Демонополізація сфери АПК, лібералізація господарських ринків – Формування ефективної виробничої інфраструктури АПК – Проведення земельної реформи – Адаптація сільськогосподарського виробництва до вимог світового ринку – Розвиток соціальної інфраструктури села Регулююча роль держави зумовлена низькою еластичністю попиту і непередбачуваністю результатів в аграрній сфері, нестабільністю прибутків виробників, сезонністю сільськогосподарського виробництва, збереженням земельного потенціалу, необхідністю охорони навколишнього середовища, розвитком експортного потенціалу АПК, забезпеченням безпеки харчування і, загалом, продовольчої безпеки країни.

Із затвердженням державної форми власності на землю за радянських часів усталився нетрудовий тип власності на основний фактор сільськогосподарського виробництва. Жорстка директивна регламентація діяльності виробників, руйнування аграрних відносин зумовили аграрну кризу, яка посилила загальну економічну кризу в Україні. Система аграрного потенціалу, яка формується в Україні, - емерджентна, виникнення в її межах нової якості зумовлене зовнішніми змінами, а попередній рівень емерджентної еволюції (у вигляді соціалістичної системи господарювання) створив умови для виникнення нового. В умовах емерджентних змін основу методології оцінки потенціалу складає комплексний підхід, що не досягається без визначення ціни землі. Оцінка земель дозволяє регулювати економічні відносини реалізації прав власності на землю. Діюча в Україні методика носить нормативний характер і не враховує дію ринкових механізмів (динаміку цін на сільгосппродукцію, ресурси, зміну врожайності, зміну банківської норми процента, податкових витрат тощо). Складність специфіки державного регулювання АПК регіону полягає в тому, що воно повинно поєднувати в собі, з одного боку, заходи, спрямовані на формування конкурентного середовища, розвиток підприємництва, а, з іншого, - на забезпечення соціального захисту населення. Для розвитку механізму конкуренції в аграрному секторі необхідні: - впровадження в практиці господарювання механізмів мотивації, що забезпечують належний рівень зацікавленості у функціонуванні сільськогосподарських товаровиробників на основі приватної власності; - формування економічних інститутів ринку в аграрному секторі, що впливають на створення конкурентного середовища; - розвиток ринкової інфраструктури, що обслуговує сектор і розвивається на основі конкурентного механізму; - захист вітчизняного виробника і вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції; - удосконалення нормативно-правової бази, що регулює недосконалу конкуренцію і забезпечує соціальний захист населення; - реструктуризація державних установ з метою децентралізації регулюючих функцій. Механізм антимонопольного регулювання в Україні Згідно Постанові Кабінету міністрів України «Про механізм антимонопольного регулювання діяльності монопольних утворень» станом на квітень 2007 року антимонопольному регулюванню підлягає діяльність монопольних утворень, перелік яких визначається Антимонопольним комітетом разом із Міністерством економіки з числа господарюючих суб'єктів, частка яких на загальнодержавному або регіональних ринках певних товарів і послуг становить 35 та більше відсотків, і природних монополій (далі - монопольні утворення). Антимонопольне регулювання діяльності монопольних утворень здійснюється згідно з Державною програмою демонополізації економіки і розвитку конкуренції шляхом встановлення цін і тарифів, державного контракту та державного замовлення, контролю за додержанням вимог стандартів, норм, правил і показників якості при виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) та її реалізації. Інститут антимонопольного регулювання як один із засобів державного регулювання - відносно нове явище в системі вітчизняного права.

Якими були основн суспльнополтичн й економчн передумови, що сприяли формуванню «державматриць»? Професор Ново школи суспльних дослджень НьюЙорка Чарлз Тлл назива так чинники: 1) наявнсть доступних [природних] ресурсв; 2) вдносно безпечне становище у час й простор (ншими словами, природна захищенсть певно територ); 3) безперервне самовдтворення верстви «полтичних антрепренерв» (полтично елти); 4) успшн вйни; 5) гомогеннсть (однорднсть) населення первсна чи досягнена свдомими зусиллями; 6) мцний союз центрально влади з виршальною частиною земельних (феодальних) елт. До цих чинникв, зазнача Тлл, додалися й деяк специфчн риси державотворення в ґвроп: 7) висока вартсть державного будвництва; 8) тсний взамозвязок мж веденням вон, творенням армй, розширенням  регулюванням податкв та зростанням державного апарату; 9) значна роль коалцй мж центральною владою й основними суспльними класами в управлнн; 10) вплив [культурно] гомогензац (або  вдсутнсть) на структуру й ефективнсть влади[116]

1. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

2. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

3. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

4. Державне регулювання ринкової економіки

5. Агропромислова інтеграція і агропромисловий комплекс

6. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу
7. Проблеми агропромислового комплексу в ринковій системі
8. Реформування агропромислового комплексу в Україні

9. Агропромисловий комплекс Іркутської області

10. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

11. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

12. Державне регулювання інноваційної діяльності

13. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

14. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

15. Специфіка адвокатури в Україні

16. Міжкультурна специфіка паремій

Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая

17. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

18. Специфіка й витоки римського генія

19. Специфіка неповних речень у творах Юрія Мушкетика

20. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

21. Специфіка педагогічного спілкування

22. Політична влада: сутність і специфіка
23. Свобода совісті: французька специфіка
24. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

25. Специфіка філософських міркувань

26. Державне регулювання соціальної політики

27. Державне регулювання економіки

28. Державне регулювання економіки

29. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

30. Державне регулювання інноваційної діяльності

31. Державне регулювання корпоративної діяльності

32. Державне регулювання природних монополій

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

33. Державне регулювання ринку цінних паперів

34. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

35. Неспроможність ринку і державне регулювання

36. Сучасні моделі державного регулювання економіки

37. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

38. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями
39. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв
40. Орбитальный комплекс "Буран"

41. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

42. Топливно-энергетический комплекс

43. Машиностроительный комплекс России

44. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

45. Территориально-рекреационный комплекс Подольского района

46. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

47. Топливно-энергетический комплекс Украины

48. Топливно-энергетический комплекс России

Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см

49. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

50. Характеристика природного комплекса Черного моря

51. Образование производственно-социальных комплексов регионов

52. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

53. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

54. Выборочные ответы к государственному экзамену факультета ВМС специальности 2201 "Вычислительные машины комплексы систем и сети"
55. Расчет надежности, готовности и ремонтопригодности технических средств и вычислительных комплексов
56. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации

57. Применение программного комплекса Electronics Workbench для разработки радиоэлектронных устройств

58. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

59. Комплекс физических упражнений при вертебробазилярной недостачности

60. Социально-педагогический комплекс как условие минимизации личностной тревожности ребенка

61. Металлургический комплекс России

62. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса

63. Разработка роботизированного комплекса на базе пресса для склеивания заготовок

64. Изучение построения робототехнических комплексов для нанесения лакокрасочных материалов в мебельной промышленности

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

65. Проект производственного комплекса базы МСУ

66. Разработка предложений по созданию единого логистического (информационного) центра транспортного комплекса Калининградского региона

67. Автоматизированные технологические комплексы

68. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

69. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

70. Агропромышленный комплекс Украины
71. Составление комплексов упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
72. Комплекс утренней гимнастики

73. Хитин-глюкановый комплекс грибного происхождения. Состав, свойства, модификации

74. Отрасли хозяйства России, развёрнутая характеристика агропромышленного комплекса и подробное изучение Востично-Сибирского экономического района

75. Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга

76. Директ-маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций

77. Характеристика продукции лесного комплекса и цен на нее

78. Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ "Молодёжный Центр"

79. Приватизація як засіб припинення державної власності

80. Статистические данные по санаторно-курортному комплексу Кавминвод

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

81. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

82. Комплекс древнерусских боевых средств в IX-XII веках

83. Сложение в XVII-XVIII вв. единого комплекса предметов материальной культуры коренного и русского населения Средней Сибири

84. Боевой вертолет КА-50 "Черная акула"

85. Влияние атомного комплекса на послевоенное развитие СССР

86. Примеры комплексов CASE-средств
87. Проблемы причинного комплекса преступности в соременной России
88. Мотивация учения средствами музыки в условиях учебно-образовательного комплекса “Культура моего народа и народов мира”

89. Кузьма Чорны ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны

90. Комплекс маркетинговых коммуникаций

91. Техніка і технологія торгівлі

92. Комплекс лечебной гимнастики

93. Міжнародна економіка

94. Мотивация трудовой деятельности в гостинично-ресторанном комплексе

95. Ценообразование в топливно-энергетическом комплексе

96. Комплекс маркетинга

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

97. Билатеральные комплексы бочонковых колонок первичной соматосенсорной коры мозга являются модулями восприятия пространства

98. Комплекс упражнений для детей дислаликов

99. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.