Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціальні інститути.

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Інститут Муніципального Менеджменту і Бізнесу “Соціальні інститути. Їх види і функції” КИЇВ-2001 План Вступ 1. Соціальні інститути – складні соціальні утворення. 2. Види і функції соціальних інститутів. Висновок Література Задоволення найважливіших індивідуальних і суспільних потреб забезпечуються взаємодією, що відіграє особливу роль у соціальних зв'язках, діях. У повсякденному житті багато явищ: безпека людини або її освіти, здоров'я або господарська діяльність, науковий пошук або відпочинок, дозвілля, становлять реальний щоденний сенс життя, який набуває інституалізованого характеру, тобто гарантованого від випадковості, спорадичності, стійкості, самовідновлення. Саме в житті хаосу, нестабільності, неорганізованості, випадковості, протистоять інституалізовані соціальні явища, зв'язки, дії. Основним у розвитку суспільства є формування чітко налагоджених, регламентованих, контрольованих і стійких соціальних взаємодій, соціальних зв'язків. Система соціальних інститутів визначає суспільний устрій суспільства і відповідно економічний, політичний устрій суспільства, тип культури освіти та ін. Багато в чому розвиток суспільства йде через формування і діяльність соціальних інститутів. Чим ширше інституалізована сфера в системі соціальних зв'язків, тим більшими можливостями володіє суспільство. Зрілість суспільства саме і визначається багатоманітністю соціальних інститутів, їх розвинутістю, здатністю надійно, стійко, професіонально задовольняти різноманітні потреби індивідів, соціальних спільностей людей. У суспільстві на розвиток соціальних процесів істотно впливають сформовані соціальні утворення — соціальні інститути. Інституціональні форми — соціальні утворення забезпечують в суспільстві розвиток та переміщення соціальних спільностей, соціальних груп, надають стійкість і певність соціальним зв'язкам. Всякий соціальний інститут виникає тільки тоді, коли виникає соціальна потреба і функціонує доти, поки існує потреба. Відпадає потреба, і соціальний інститут стає непотрібним, навіть гальмом суспільного життя. Отже, інститут, виступаючи сукупністю взаємозв'язків та систем поведінки людей, визначається їх потребами і діє в їх інтересах. Хоча сам соціальний інститут формує соціальні взаємозв'язки і норми поведінки, все ж стосунки між людьми здійснюються не в межах соціального інституту, але інституальні зв'язки і стосунки використовуються іноді практично. Це викликає необхідність формування соціальних спільностей людей тощо. Тим-то, кожний соціальний інститут охоплює різноманітні соціальні спільності і визначає їх поведінку в суспільстві. Отже, соціальний інститут — це своєрідна форма людської діяльності, заснована на чітко розробленій системі правил і норм відповідно до соціального статусу і ролі, а також на розвинутому соціальному контролі за їх здійсненням. Соціальні інститути підтримують соціальні структури і порядок, стабільність у суспільстві. Надаючи стійкості і певності діяльності соціальних спільностей соціальні інститути інтегрують їх, надають їх взаємодії цілісного характеру. Соціальний інститут — різновид особливих соціальних зв'язків, тобто зв'язків, що забезпечують цілісність.

Соціальні інститути — велике соціальне досягнення людини, що не тільки забезпечує досягнення головних переваг соціального (передбачливість, надійність, регулярність та ін.), але і дають підстави надіятись на те, що та або інша потреба так або інакше задовольняється і мета досягається на якісному рівні. Якщо людина тисячами невидимих ниток пов'язана з людьми, із суспільством, то в системі соціальних зв'язків соціальні інститути найміцніші, могутні канати, що визначають життєздатність системи соціальних зв'язків, системи соціальних дій. Саме вирішальним фактором, що визначає рівень життєдіяльності індивіда, соціальної спільності є стверджуючий, відлажений і регулярний, тобто інституціональний аспект соціального життя. Соціальні інститути, що формуються в процесі складання соціальної структури суспільства, є важливим компонентом соціальних зв'язків і соціальних дій, цементуючим фактором соціальної структури суспільства. На різних ступенях соціальних процесів у суспільстві відбувається конкретне становлення і розвиток інституційних форм. Соціальна структура — це не тільки сукупність, система соціальних спільностей, верств і прошарків, а й інші інституційні організаційні форми, що забезпечують розвиток соціальних спільностей, їх переміщення, надають стійкість і певність соціальним зв'язкам і соціальним діям. Регулярний, стійкий характер, цілеспрямованість дій і взаємодій надають саме системи соціальних статусів і соціальних ролей, забезпечують повну організованість у суспільстві. Важливим компонентом соціального інституту є соціальні норми і нормативність дій і взаємозв'язків різних ланок соціальної структури суспільства. Широко розповсюджене визначення соціального інституту як організованої системи зв'язків і соціальних норм, що об'єднують значущі суспільні цінності і процедури, які задовольняють основні потреби суспільства. Тут-то суспільні цінності — ідеї і мета, що їх ставлять люди для задоволення своїх потреб, обираючи різні процедури для їх реалізації, тобто вибираючи стандартизовані зразки поведінки в спільносних процесах, а система соціальних зв'язків — сплетіння ролей і соціальних статусів, з допомогою яких поведінка людей-реалізується і утримується в певних суспільних нормах і межах. Візьмемо дію в соціальній структурі суспільства соціального інституту сім'ї: по-перше, це сукупність суспільних цінностей (любов, ставлення до дітей, сімейні правила і обставини); по-друге, переплетіння різних соціальних статусів і ролей (статуси і ролі чоловіка і дружини, дитини, підлітка, тещі, свекрухи, братів, сестер та ін.), за допомогою яких здійснюється сімейне життя. Соціальний інститут — стійкий комплекс формальних і неформальних правил, принципів, норм, настанов, що регулюють різні сфери людської діяльності і організують їх в систему ролей і статусів, що утворюють соціальну систему. Інституалізація — процес визначення і закріплення соціальних правил і норм, ролей і статусів, приведення їх до системи, здатної діяти в інтересах задоволення певних суспільних і соціальних потреб, забезпечення передбачуваних, схвалюваних певним соціальним середовищем, поведінкою людей.

В будь-якому інституалізованому середовищі особа здійснює певну соціальну роль. Соціальні інститути діють в системі соціальних структур суспільства від імені суспільства і в інтересах людей з метою задоволення їх потреб. Процес інституалізації включає в себе ряд моментів: 1. Однією з необхідних умов появи соціальних інститутів слугує відповідна соціальна потреба. Інститути покликані організовувати спільну діяльність людей з метою задоволення тих чи інших соціальних потреб. Виникнення визначених суспільних потреб, а також умови для їхнього задоволення є першими необхідними моментами інституалізації. 2. Соціальний інститут утворюється на основі соціальних зв'язків, взаємодії і відносин конкретних особ індивідів, соціальних груп і інших спільнот. Але він, як і інші соціальні системи, не може бути зведений до зведення цих особ і їхніх взаємодій. Соціальні інститути носять надіндивідуальний характер, мають свою власну системну якість. Тобто, соціальний інститут являє собою самостійне суспільне утворення, що має свою логіку розвитку. З цього погляду соціальні інститути можуть бути розглянуті як організовані соціальні системи, що характеризуються стійкістю структури, інтегрованістю їх елементів і визначеною мінливістю функцій. Що ж це за системи? Які їхні основні елементи? Насамперед, це система цінностей, норм, ідеалів, а також зразків діяльності і поводження людей і інших елементів соціокультурного процесу. Ця система гарантує подібну поведінку людей, погоджує і направляє в русло їхні визначені прагнення, встановлює способи задоволення їхніх потреб, вирішує конфлікти, що виникають у процесі повсякденного життя, забезпечує стан рівноваги і стабільності в рамках тієї чи іншої соціальної спільності і суспільства в цілому. Сама по собі наявність цих соціокультурних елементів, ще не забезпечує функціонування соціального інституту. Для того, щоб він працював, необхідно, щоб вони стали надбанням внутрішнього світу особистості, були засвоєні ними в процесі соціалізації, втілилися у форму соціальних ролей і статусів. Засвоєння індивідами всіх соціокультурних елементів, формування на їхній основі системи потреб особистості, ціннісних орієнтацій і сподівань, є другим важливим елементом інституалізації. 3. Третім важливим елементом інституалізації є організаційне оформлення соціального інституту. Зовні соціальний інститут являє собою сукупність особ, установ, які мають визначені матеріальні засоби і виконують визначену соціальну функцію. Отже, кожен соціальний інститут характеризується наявністю мети своєї діяльності, конкретними функціями, що забезпечують досягнення такої мети, набором соціальних позицій і ролей, типових для даного інституту. На основі всього вищевикладеного, можна дати наступне визначення соціального інституту. Соціальні інститути - це організовані об'єднання людей виконуючих визначені соціально значимі функції, що забезпечують спільне досягнення цілей на основі виконуваного членами своїх соціальних ролей, що задаються соціальними цінностями, нормами і зразками поведінки. Соціальна практика показує, що для людського суспільства життєво необхідно закріпити деякі типи соціальних відносин, зробити їх обов'язковими для членів визначеного чи суспільства визначеної соціальної групи.

Аналзуючи причини люмпензац нашого суспльства, можна виокремити наступн: обвальна маргналзаця та зрст темпв безробття; значна майнова диференцаця та зубожння бльшост населення; криза владних структур та вдсутнсть впливових деологчних партй; тотальна корупця усх владних нституцй; суспльно-полтична нестабльнсть; духовно-моральна криза та соцально-психологчна напруга; зрст злочинност; негативн тенденц в судово-правоохороннй систем, арм та нших силових нститутах. По-перше, важливо враховувати, що бльшсть чинникв люмпензац (наприклад, маргналзаця) сам по соб, мають багатофакторний характер  потребують спецального дослдження. По-друге, через глибину та динамзм соцальних зсувв, що зараз вдбуваються ми мамо справу з ситуацю, коли наслдки, а саме люмпензаця, зароджуться вже в надрах само причини (наприклад, зубожння мас чи зрст злочинност), активно впливаючи на цю причину, видозмнюючи , виснажуючи чи збльшуючи  потенцал. Тут досить жорстко проявляться принцип зворотнього звязку

1. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

2. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

3. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

4. Соціальні групи

5. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

6. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
7. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
8. Право як спеціальне соціальне явище

9. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

10. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

11. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

12. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

13. Соціальне та особисте страхування

14. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

15. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

16. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые

17. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

18. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

19. Демократія як соціальне явище

20. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

21. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

22. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
23. Правовідносини у сфері соціального захисту
24. Система соціального захисту в Україні

25. Соціальна захищеність дітей в Україні

26. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

27. Соціальне партнерство в Україні

28. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

29. Сутність та соціальне призначення держави

30. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

31. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

32. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины

33. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

34. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

35. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

37. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

38. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
39. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект
40. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

41. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

42. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

43. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

44. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

45. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

46. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

47. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

48. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

49. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

50. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

51. Соціально-духовні основи культури класицизму

52. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

53. Соціально-філософські погляди І.Франка

54. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
55. Соціально-етичний маркетинг
56. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

57. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

58. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

59. Глобалізація і процеси соціального розвитку

60. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

61. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

62. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

63. Економіка праці та соціально-трудових відносин

64. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

65. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

66. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

67. Соціально-трудові відносини як система

68. Типологія соціально-трудової мобільності населення

69. Управління, як соціальний феномен

70. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
71. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
72. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

73. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

74. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

75. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

76. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

77. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

78. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

79. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

80. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

81. Соціальна структура суспільства

82. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

83. Політика та соціальний конфлікт

84. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

85. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

86. Лабораторне експериментування в соціальній психології
87. Основи формування соціальних стереотипів
88. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

89. Поняття соціальної установки

90. Предмет соціальної психології

91. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

92. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

93. Соціальна психологія як наука

94. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

95. Соціальні ролі та особистість

96. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

98. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

99. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.