Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Оборот векселей в хозяйственной деятельности и Роль Национального Банка Украины в обороте векселей

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Основні функції векселів в господарчій діяльності Головні особливості векселя полягають у тому, що він є, по-перше, абстрактним борговим зобов'язанням. Тобто в текстів векселя немає будь-яких пояснень щодо появи грошового боргу; по-друге, йому властива беззастережність, обов'язковість оплати у відповідності з тими положеннями, що містяться у векселі. Це означає, що фізичні та юридичні особи, видавши вексель, беруть на себе безумовне абстрактне зобов'язання сплатити власнику (векселедержателю) вказану в ньому суму у встановлений строк; по-третє, вексель виписується на порівняно короткий строк, Формально він може виписуватись у межах одного року, але фактично це робиться переважно на 1—3 місяці; по-четверте, предметом вексельного зобов'язання можуть бути лише гроші, тобто суми коштів у формі національної чи іноземної валюти; по- п'яте, виникнувши на основі конкретної комерційної угоди (контракту, договору), вексель з часом відокремився від неї. Нині він функціонує як самостійний договір. Більше того, у його текст не можна вносити будь-яких доповнень, що пов'язують виконання вексельного зобов'язання з відносинами за контрактом. Водночас законодавством допускається можливість введення до тексту посилання на номер банківської гарантії, акредитиву, які не позбавляють вексель юридичної сили, але суттєво полегшують процедуру розрахунків. Порядок видачі векселів строго регламентований. Виписується вексель лише на спеціальному бланку, що виготовляється із спеціального паперу і має відповідний захист проти фальшування (16 положень). Друкується він офсетним способом та високим друком. За текстом, графічними елементами та розміщенням реквізитів вексельні бланки відповідають зразкам за номерами 1 і 2. Вексельні бланки можна заповнювати як звичайною авторучкою, так і на друкарській машинці або іншим способом. Розмір даного бланка — 105х297 мм. Сума платежу за векселем обов'язково заповнюється цифрами і літерами. Вексель підписується керівником і головним бухгалтером юридичної особи та скріплюється печаткою. Постановою Верховної Ради від 17.06.1992 р. "Про застосування векселів у господарському обороті України" передбачено систему операцій і порядок придбання бланків векселів. Їх можна придбати в комерційних банках, віднісши дані затрати до загальногосподарських. Облік бланків векселів, як і інших видів цінних паперів, ведеться на балансовому рахунку 004 за відповідними прибутково-розрахунковими документами, а списання — одночасно із записом реалізації, як і будь-якого з різновидів цінних паперів. Зберігаються вексельні бланки підприємства в касі нарівні з грошовими коштами і в порядку, встановленому Правилами ведення касових операцій у народному господарстві. Основними суб'єктами вексельного кредиту і векселя як письмового боргового зобов'язання є векселедавець і векселе-держатель. Векселедавець — це особа, яка видала вексель, простий чи переказний. У переказному векселі ця особа називається трасантом. Він цілковито відповідає за акцепт, тобто дає згоду сплатити вказану суму і за сам платіж. Векселедавець не може скласти з себе цього обов'язку.

Тому будь-яка умова, за якою векселедавець хотів би скласти з себе відповідальність за [ платіж, вважається недійсною. Особа, на яку подано позов на основі переказного векселя, не може протиставити векселедержателю ніяких заперечень, зумовлених особистим ставленням ' до векселедавця чи попереднього векселедержателя. Векселедержатель — особа, у якої знаходиться переказний вексель, власник векселя. Після закінчення строку платежу він має право на отримання вказаної суми грошей. Векселедержатель, що записаний у даному векселі, називається першим векселедержателем (ремітентом). При подальшому передаванні векселя законним векселедержателем є особа, яка гарантує своє право на безперервному ряді індосаментів, тобто перевідних записів на векселі. Векселедержатель має право на сам вексель і зобов'язаний віддати його тому, хто втратив право володіння даним векселем лише тоді, коли придбав його недобросовісно або ж, купуючи вексель, зробив грубу помилку. Він має право і на отримання платежу від акцептанта, а також у порядку регресу від усіх інших відповідальних за даним векселем осіб. Своєрідність регресу пов'язана з відмовою платника виконати вексельне зобов'язання. Тоді векселедержатель м право вимагати оплати векселя у порядку оборотної вимоги і інших відповідальних осіб, в т.ч. векселедавця, індосанті авалістїв, що солідарне зобов'язані перед ним. Регресивний позі може пред'являтися до всіх цих осіб або ж до кожного зокрема. Але це можна зробити тільки у тому випадку, коли відмова в акцепті чи платежі була засвідчена актом протесту або іншим способом, що передбачений вексельним законодавством. Правильним векселедержателем є: по-перше, особа на ім'я якої виписано вексель; по-друге, особа на ім'я якої зроблений останній надпис на векселі; по-третє, будь-хто з власників векселі якщо останнім надписом на векселі є бланковий індосамент. Важливість векселя, його місце у ринковій економі визначається його функціями. Основною функцією вексельне обігу є оформлення короткострокового кредиту. Дана функція діє тоді, коли постачальник продукції зацікавлений у її реалізації покупцю, але той на час укладання угоди не володіє належно сумою коштів. Тоді постачальник у рахунок майбутнього платежу за свою продукцію бере з покупця вексель, тобто боргове зобов'язання, сума якого з урахуванням строку платежу процентів за кредит, як правило, перевищує величину суми товарної угоди. По-друге, вексель здатний виконувати функцію платежу. Як платіжний засіб, він дозволяє отримати гроші, не чекаючи строку платежу. Його можна продати або ж закласти в заставу комерційному банку. Купівля банками векселів носить назв обліку векселів або дисконту. Банки ж, купивши векселі, до настання строку оплаті утримують їх у себе, стягуючи при цьому певну суму, що називається обліковим процентом, тобто купують векселі скидкою або з дисконтом. У даному випадку банк перебирає в себе функцію кредитора, а при настанні строку оплати стяг борг з векселедавця. Прискорення розрахунків і грошового обігу, звичайно, головними функціями векселя. Але не тільки вони зберігають свою силу з часів виникнення вексельного обігу і донині.

До ні додалися інші. Насамперед, вексель здійснює функції контролю за виконанням зобов'язань між суб'єктами господарського життя, скорочення грошової і кредитної маси в обігу, а отже, і стримування темпів інфляції. Зокрема, антиінфляційну спрямованість вексельного обігу можна зобразити так: Т — рівень виробництва товарної маси; Ц — ціни на товари, що пребувають в обігу; Г — грошова маса; V — швидкість обертання грошової одиниці. Як видно з наведеної рівноваги, прискорення швидкості обертання грошей діє як величина, що обмежує зростання цін, тобто вексельний обіг активно сприяє оздоровленню економічного середовища. Україна, впроваджуючи вексельний обіг, здатна можна: отримати один із сильно діючих антикризових фінансових важелів, що допомагатиме в комплексі з іншими антикризовими механізмами швидко подолати розбурхану інфляцію. Досвід країн і розвиненою ринковою економікою підтверджує такий прогноз. Отже, звичайний вексель є знаряддям комерційного кредиту здатний здійснювати надзвичайно важливі функції. В сучасних умовах на фондовому ринку України обертаються лише товарні векселі. Вони можуть виписуватися будь-якими суб'єктами підприємницької діяльності для оформлення торгових угод, можуть бути короткостроковими, з двома і більше підписами, можуть прийматися банками до обліку або у заставу як забезпечення наданих клієнтам позичок. Особливо це важливо в умовах так званої лібералізації цін, коли монопольне ціноутворення на сировину, матеріали й енергоносії зробило продукцію переважної більшості підприємств неконкурентоздатною й зумовило втрату оборотних коштів. Застосування вітчизняними товаровиробниками комерційних векселів здатне усунути заборгованість підприємств і надати простір для розвитку продуктивних сил. Адже комерційний вексель найкраще виконує роль оперативного і досить мобільного платіжно-розрахункового засобу. За його допомогою товаровиробники можуть перерозподіляти значні фінансові кошти у виробництві, обігу та споживанні без застосування прямої грошової готівки чи банківського кредитування. Розвиток товарно-грошових відносин зумовив появу й інших форм векселів. Зокрема, поширення комерційних векселі надаваних приватними і юридичними особами в процесі господарської діяльності, послужило для банків важлива поштовхом для початку виписування своїх власних векселів, щ набули назви "банкноти" або "банківського кредитного квитка] З часом виникла форма фінансового векселя, за яким не стоїть конкретна товарна угода і який лише оформляє міжбанківські боргові відносини. Фінансові векселі виписуються лише банками. В залежності від строків утримання, вони здатні приносити їхнім власникам певний процентний доход. Прагнучи диверсифікувати джерела своїх доходів і розширити перелік надаваних послуг, комерційні банки в ринкових умовах здійснюють їхню емісію. До цього ж прагнуть і українські банки. Вже ряд комерційна банків, у тім числі й Дніпропетровський "Приватбанк", заявили про своє бажання взяти участь у емісії та підтриманні обігу таких векселів. Але цьому намагаються протистояти деякі обласні управління НБУ, наприклад, у м.

В своей деятельности наблюдательный совет государственного банка руководствуется настоящим Законом, иными актами законодательства Украины и уставом государственного банка. Наблюдательный совет не вмешивается в оперативную деятельность государственного банка. К компетенции наблюдательного совета государственного банка относится принятие решений по вопросам, определенным в пунктах 1, 5, 6 статьи 38 настоящего Закона и пунктах 1-7 статьи 39 настоящего Закона, а также по другим вопросам, необходимость урегулирования которых предусмотрена настоящим Законом. Решение об изменении размера уставного капитала государственного банка и прекращении его деятельности принимается Кабинетом Министров Украины. При этом Кабинет Министров Украины обязан получить положительное заключение Национального банка Украины о намерении изменения размера уставного фонда государственного банка. Полномочия исполнительного органа государственного банка определяются его уставом. Кандидатуры председателя и членов исполнительного органа согласовываются с Национальным банком Украины в соответствии с требованиями настоящего Закона

1. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности районного узла связи (Украина)

2. Система рефинансирования коммерческих банков национальным банком Украины

3. Банки и их роль в экономике Украины

4. Анализ хозяйственной деятельности предприятия (Украина)

5. Методы регулирования деятельности коммерческих банков Национальным Банком

6. Налоги и их роль в производственно-хозяйственной деятельности предприятия
7. Особенности проведения банком операций с векселями
8. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита

9. Анализ хозяйственной деятельности

10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Прогресс»

11. Операции банка с собственными векселями

12. Роль коммерческих банков в экономике

13. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за IV квартал 2001 года

14. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО "Карьера"

15. Анализ хозяйственной деятельности (шпоры для госэкзамена)

16. Анализ производственно-хозяйственной деятельности Новотроицкого филиала ОАО концерна "Уралэлекроремонт" за 1997г.

Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

17. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ООО ТД "Металлопрокат")

18. Финaнcoвo-экoнoмичecкий анализ хозяйственной деятельности предприятия

19. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия /металлургия/

20. Анализ хозяйственной деятельности предприятия ОАО "Крымпродмаш" за 1999г.

21. Анализ хозяйственной деятельности по методике ПромСтройБанка

22. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия и пути их повышения
23. Анализ производственно-хозяйственной деятельности АОА "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" за 1997 год
24. Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий и организаций на примере ОАО "Хлебозавод № 7"

25. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

26. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

27. Анализ хозяйственной деятельности ООО "Тист"

28. Анализ хозяйственной деятельности МП "ТИСТ"

29. Анализ хозяйственной деятельности ОАО Мясокомбинат "Пятигорский"

30. Образование СССР и роль в нём Украины

31. Анализ финансово-хозяйственной деятельности на предприятии

32. Экзаменационные билеты по предметам Анализ финансовой деятельности и Анализ хозяйственной деятельности - первый семестр 2001 года

Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров

33. Правовые формы учета, отчетности и оценки хозяйственной деятельности

34. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности

35. Отношение к вопросу о хозяйственной деятельности в русской социально-философской мысли середины XIX начала XX вв.

36. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия

37. Роль Центрального банка в банковской системе

38. Различия экономических систем по формам собственности и механизму координации хозяйственной деятельности
39. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности
40. Анализ деятельности российских зарубежных банков в 90-х годах XX века

41. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и перспективы развития АТП №9

42. Анализ хозяйственной деятельности КФХ Рассвет

43. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

44. Маркетинг, товароведение и анализ хозяйственной деятельности

45. Произаодственно-хозяйственная деятельность

46. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений

47. Роль центрального банка

48. Характеристика финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия

Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Экономический анализ хозяйственной деятельности ОАО “Калининград”

50. Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО "институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" ЗА 1997 ГОД

51. Экспресс-анализ хозяйственной деятельности производственного кооператива "ДОКА".

52. Организация деятельности адвокатских объединений в Украине

53. Роль коммерческих банков в экономике

54. Финансово-экономический анализ деятельности ДГРУ АК ПИБ Украины и разработка рекомендаций по повышению его ликвидности и платежеспособности
55. Анализ состояния учета и качества на примере финансово-хозяйственной деятельности ОАО КЭПСП ВФСО Динамо Киров
56. Анализ хозяйственной деятельности

57. Анализ хозяйственной деятельности на примере ООО

58. Анализ хозяйственной деятельности строительной организации как объект анализа

59. Хозяйственная деятельность предприятия

60. Анализ финансово-хозяйственной деятельности с/х предприятия

61. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности

62. Национальный банк Украины и его функции

63. Понятие и виды объектов хозяйственной деятельности

64. Кредитная деятельность современных российских банков

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Разработка мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия ОПК (на примере ОАО «ЗИО-ПОДОЛЬСК»)

66. Предпринимательство (бизнес), как одна из форм хозяйственной деятельности в условиях рынка

67. Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности

68. Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике

69. Роль коммерческих банков в развитии экономики региона

70. Роль Центрального банка в денежно-кредитной политике
71. Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности кредитных организаций
72. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия

73. Деятельность Бурятского Сберегательного Банка России

74. Анализ хозяйственной деятельности и использование МТП в колхозе (СХПК) им. Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики

75. Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Восточный"

76. Характеристика организационно-правовой и хозяйственной деятельности ОАО "Липецкое" в животноводческой отрасли

77. Организационно-экономический анализ хозяйственной деятельности

78. Влияние условных фактов хозяйственной деятельности на бухгалтерскую отчетность

79. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

80. Моделирование хозяйственной деятельности. Постановка и ведение бухгалтерского учета на примере ООО "Колбасный рай"

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

81. Учет финансово-хозяйственной деятельности

82. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности

83. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибирскэнерго"

84. Анализ показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия

85. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

86. Анализ финансово-хозяйственной деятельности на основе баланса предприятия ОАО "Новошип"
87. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
88. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ГУП "Комбинат строительных материалов

89. Анализ финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия

90. Анализ хозяйственной деятельности

91. Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат"

92. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

93. Анализ хозяйственной деятельности, ревизия и аудит на КУП "МОФ"

94. Административно-правовое регулирование хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе

95. Договор подряда и его виды хозяйственной деятельности

96. Объективные основы, формы и методы государственного руководства экономикой и контроля за хозяйственной деятельностью

Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели

97. Правовой режим хозяйственной деятельности

98. Управление хозяйственной деятельностью

99. Хозяйственная деятельность населения бронзового века Приольхонья


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.