Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність та призначення фінансів

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

План Виникнення фінансів, їхній зв'язок з державою і розвитком товарно-грошових відносин; Економічний зміст фінансів; Взаємозв'язок фінансів з іншими вартісними категоріями; Необхідність фінансів в умовах товарного виробництва; Основні функції фінансів; Можливості використання фінансів у суспільному виробництві; Фінансове забезпечення відтворювального процесу; Форми формування фінансових джерел розширеного відтворення; Роль фінансового ринку в мобілізації і розподілі фінансових ресурсів; Використання фінансів для регулювання економіки; Фінанси як інструмент економічного стимулювання. 1. Виникнення фінансів, їхній зв'язок з державою і розвитком товарно-грошових відносин Сутність фінансів, закономірності їхнього розвитку, сфера охоплюваних ними товарно-грошових відносин і роль у процесі суспільного відтворення визначаються економічним ладом суспільства, природою і функціями держави. Як історична категорія фінанси з'явилися одночасно з виникненням держави при розподілі суспільства на класи. В часи первіснообщинного ладу не було класів, не було й держави. Перший великий розподіл суспільства на класи це розподіл на рабовласників і рабів, а перша держава рабовласницька. Перехід від рабовласницької суспільно-економічної формації до феодальної призвів до утворення феодальних держав. У докапіталістичних формаціях велика частина потреб держави задовольнялася шляхом встановлення різного роду натуральних повинностей і зборів. Грошове господарство в той період було розвинуте тільки в армії. Головними витратами рабовласницьких і феодальних держав були витрати на ведення воєн, утримання двору монарха, державного апарату; будівництво суспільних споруд (храмів, каналів для зрошувальних систем, портів, доріг, водопроводів). Головними доходами були: надходження від державного майна (доменів) і регалій (монопольного права монарха на окремі промисли і торгівлю певними товарами); військова здобич, данина зі скорених народів; натуральні й грошові збори та повинності, мита, позики. З розкладанням феодалізму й поступовим розвитком у його надрах капіталістичного способу виробництва все більшого значення стали набувати грошові доходи і витрати держави; частка натуральних зборів і повинностей різко скоротилася. На ранніх стадіях розвитку держави не існувало розмежування між ресурсами держави і ресурсами її володаря: монархи розпоряджалися коштами країни як своєю власністю. З виділенням державної скарбниці і повним відділенням її від власності монарха (XVI–XVII ст.) виникають поняття державних фінансів, державного бюджету, державного кредиту. Державні фінанси послужили могутнім важелем первісного нагромадження капіталу, що відбувався в XVI – XVIIІ ст. З колоніальних країн до метрополій вливались величезні багатства, що в будь-який момент могли бути використані як капітал. Державні позики і податки широко використовувалися в продуктивних цілях для створення перших капіталістичних підприємств. Важлива роль у створенні первісних капіталів належала системі протекціонізму, що дозволяла першим капіталістам установлювати на вироблені промислові вироби високі ціни, одержувати високі прибутки, що в значній мірі направлялися на розширення виробництва.

В умовах капіталізму, коли товарно-грошові відносини набувають всеохоплюючого характеру, фінанси виражають економічні відносини в зв'язку з утворенням, розподілом і використанням фондів коштів у процесі розподілу і перерозподілу національного доходу. Основні засоби капіталістичних держав стали концентруватися в державному бюджеті. Для державних фінансів капіталістичних країн характерне швидке зростання витрат, що обумовлюється, насамперед, мілітаризацією економіки. Наприкінці XIХ ст. майже у всіх капіталістичних країнах витрати держави на військові цілі, погашення державного боргу і відсотків за ним складали понад 2/3 усіх державних витрат. Великі кошти направлялися також на утримання державного апарату – парламенту, міністерств, відомств, поліції, в'язниць тощо. Витрати на освіту, охорону здоров'я були вкрай невеликі. Основним джерелом доходів держави були податки, переважно непрямі. Двадцяте століття характеризується могутнім розвитком продуктивних сил, утворенням монополістичних об'єднань, злиттям держави з монополіями, розширенням функцій капіталістичних держав. Держава не тільки забезпечувала обороноздатність країни, охорону приватної власності на засоби виробництва, свободу підприємництва і правопорядок, а й стала брати участь у процесі виробництва, розподілу і використання суспільного продукту. В умовах державно-монополістичного капіталізму, особливо після Другої світової війни, різко зростають державні витрати, значною мірою обумовлені витратами на мілітаризм. Стрибок державних витрат відбувається в роки воєн. Так, у США, під час Другої світової війни внаслідок стрибкоподібного зростання військових витрат державні витрати збільшилися в 10 разів. Однак у післявоєнні роки витрати держави скорочуються незначно, і основна тенденція полягає в постійному їхньому збільшенні. Слід зазначити, що в структурі державних витрат після Другої світової війни відбулися істотні зміни. Вони знайшли відображення в тім, що, незважаючи на величезне зростання витрат на мілітаризацію (особливо в США), питома вага цих витрат у порівнянні з кінцем ХІХ і початком ХХ ст. знизилася, а питома вага й абсолютні суми витрат на соціальні цілі (охорона здоров'я, соціальне забезпечення тощо) істотно збільшилися. Демократизація громадського життя в умовах розвинутої ринкової економіки призвела до того, що в ряді малих країн Західної Європи (Швеції, Норвегії й ін.) витрати на соціальні цілі стали одними з головних. Звідси виникло поняття «шведська модель соціалізму». Значний розвиток одержали витрати на втручання держави в економіку. Це виразилося в тому, що зросли державні капітальні вкладення в електроенергетику, вугільну, газову й інші галузі промисловості, на підтримку сільського господарства – однієї з самих опікуваних галузей економіки. У більшості капіталістичних країн за рахунок державних коштів була створена атомна промисловість. Різко збільшився державний сектор економіки. Намагаючись збільшити зайнятість населення і скоротити безробіття, уряди видають підприємцям, що розширюють виробництво, субсидії для капіталовкладень. Різко підвищилися витрати на науково-технічний прогрес (до 50 – 70% загальної суми витрат на ці цілі).

Держава стала активно допомагати монополіям своєї країни в гострій конкурентній боротьбі на світовому ринку, надаючи експортним фірмам так звані експортні премії. Витрати щодо регулювання процесу капіталістичного відтворення в багатьох країнах досягли 20% і більше загальної суми витрат державного бюджету. Втручання в процес відтворення і сферу соціальних відносин здійснюється не тільки на національному, а й на міждержавному рівні. Так, країни Європейського Співтовариства (ЄС) створили міждержавні фонди коштів, використовувані для фінансування сільського господарства, подолання структурного безробіття, перепідготовки і передислокації робочої сили, подолання істотних диспропорцій у розвитку окремих регіонів цих країн. З'явилися нові державні витрати на охорону навколишнього середовища, подолання економічної відсталості окремих районів, надання субсидій і кредитів країнам, що розвиваються. Величезні витрати викликали необхідність збільшення податків – головного фінансового методу мобілізації ресурсів у державний та місцеві бюджети. Податки – найважливіше знаряддя перерозподілу національного доходу. У ХХ ст. зросло значення прямих податків і головного серед них – прибуткового податку з фізичних осіб. Уперше цей податок був введений у Великобританії в 1842 р., а в більшості країн Західної Європи і США – у першій чверті ХХ ст. Унаслідок зниження неоподатковуваного мінімуму і зменшення податкових пільг у роки Другої світової війни цей податок перетворився на масовий податок, податок на заробітну плату і невеликі доходи. Ним оподатковується практично все працездатне населення. Другим великим прямим податком виступає податок на прибуток корпорацій. Поряд зі збільшенням прямих податків у 1970–1990 рр. відбулося підвищення непрямих податків, насамперед за рахунок надходжень за акцизами і податком на додану вартість. Зросла питома вага податків у валовому національному продукті – з 30% (у США) до 50% і більше (в малих країнах Західної Європи). Однак, незважаючи на підвищення податків акумульованих доходів не вистачає на покриття зростаючих витрат держави. Бюджети капіталістичних країн у роки після Другої світової війни характеризуються великими хронічними дефіцитами, що покриваються державними позиками, випуск яких спричиняє ріст державного боргу. Після Другої світової війни різко розширилася сфера фінансових відносин. Значний розвиток одержали місцеві (регіональні) фінанси, позабюджетні спеціальні урядові фонди, фінанси державних підприємств. Другою сферою фінансових відносин виступають фінанси приватних національних і транснаціональних корпорацій. За своєю організаційною структурою вони є акціонерними товариствами. Акціонерна форма організації діяльності підприємств у країнах з розвинутою ринковою економікою одержала винятково широкий розвиток. В сучасних умовах в акціонерні підприємства вкладає свої кошти не тільки буржуазія, а й значна частина населення. Так, одна з найбільших корпорацій США «Дженерал Моторз» нараховує близько 1 мільйона акціонерів, і ніхто з них не має акцій більше, ніж на 1%. Виникає питання: чому акціонерна форма власності одержала такий широкий розвиток у країнах з розвинутою ринковою економікою.

Няко «випадковост» форми, порядку розташування «лтер» генного набору (алфавту) нема, як нема випадковост в розташуванн лтер у газет: адже автор розташову х з смислом так, щоб цей смисл був переданий ншим. Те саме  в бблйних текстах! Повна аналогя! Взьмемо дискусю, що трива десятилттями, про смисл стор, сутнсть сторичного процесу, сторичн «монади» тощо [Див.: Ерофеев Н. А. Что такое история.P М 1976; Ясперс Карл. Смысл и назначение истории.P М., 1994]. ¶сторики не можуть «охопити» сторичний процес як щось логчно цльне тому, що займаються поверхневими явищами, а марксисти до того ж пдсилюють ц явища «базисними» матеральними факторами буття. Щоб пояснити сторичний процес чи життя сторичного народу, потрбно розшифрувати закладену в нього Програму зрозумти Первсне Слово. А це Слово   сакрал «основа», або алгоритм, або «корнь», з якого «вироста» вся жива система людини як бо-соцального феномена й етносу в цлому. Дедал бльше сучасних вчених подляють думку, що Украна ма свй сакрал свою священну сторю

1. Сутність та зміст сучасного менеджменту

2. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

3. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

4. Сутність та зміст контролю

5. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

6. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку
7. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види
8. Закон вартості: сутність та основні функції

9. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

10. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

11. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

12. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

13. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

14. Сутність демократії та її основні цінності

15. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

16. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

18. Сутність лідерства та управління

19. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

20. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

21. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

22. Сутність і призначення санації підприємств
23. Антимонопольна політика держави та її сутність
24. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

25. Маркетингова сутність реклами

26. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

27. Суспільна свідомість та її структура

28. Поняття сущність та ознаки держави

29. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

30. Сутність і значення соціального страхування

31. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

32. Сутність токсикоманії

Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники
Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем

33. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

34. Економічна сутність виробничих запасів

35. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

36. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

37. Законність та правопорядок

38. Сутність держави
39. Сутність і сфера міжгалузевого управління
40. Сутність Римського права

41. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

42. Сутність маркетингу

43. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

44. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

45. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

46. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

47. Інтелектуальна власність та авторське право

48. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением

49. Сутність організаційних змін

50. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

51. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

52. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

53. Сутність педагогічного спілкування

54. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії
55. Сутність лібералізму
56. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

57. Сутність соціального контролю у сфері праці

58. Сутність технологій в соціальній роботі

59. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

60. Сутність неореалізму

61. Сутність державного фінансового контролю

62. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

63. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

64. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели

65. Сутність Кейнсіанської теорії

66. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

67. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

68. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

69. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

70. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
71. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
72. Життя та діяльність І.П.Котляревського

73. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

74. Освоєння космосу: історія та сучасність

75. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

76. Видовий склад та чисельність птахів лісу

77. Ґрунт та його родючість

78. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

79. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

80. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

81. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

82. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

83. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

84. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

85. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

86. Собівартість продукції та шляхи її зменшення
87. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг
88. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

89. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

90. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

91. Злочинність неповнолітніх та її особливості

92. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

93. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

94. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

95. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

96. Забезпечувальні підсистеми. Призначення та склад забезпечувальних підсистем

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

97. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

98. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

99. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.