Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ «АГРОФІРМА «КОЛОС» ТА СТОВ «СТЕПОВЕ» 1.1. Загальна характеристика ТОВ «Агрофірма «Колос». ТОВ «Агрофірма «Колос» розташована на території села Хороше Слов’яносербського району Луганської області. Відстань від районного центра м. Слов’яносербськ – 25 км, а від обласного центра 50 км. До залізничної дороги 3 км. грунтвової дороги. Основні пункти реалізації перебувають у м. Слов’яносербськ та прилеглих селищах, а це обумовлює відносно невеликі витрати пального, робочого часу на доставку продукції, використання автомобілів, а значить і витрати ремонтної майстерні на їхній ремонт. У зв'язку з тим, що підприємство розташоване неподалеку від районного центра, його працівниками є не тільки жителі села Хороше. Все це підтверджує вигідне місце розташування підприємства. Крім цього біля ТОВ «Агрофірма «Колос» пролягає траса, що веде до пунктів реалізації й обласному центру. Село Хороше зв'язують із районним й обласним центрами дороги із твердим асфальтобетонним покриттям. До зон вирощування ведуть ґрунтові дороги. Підприємство перебуває в кліматичній зоні з нестабільним випаданням опадів, особливо влітку, коли їхнє випадання найбільш важливо. Клімат району характеризується посушливими суховійними явищами. Сума опадів за період вегетації становить 240-250 мм, а за рік - 400-450 мм. Ґрунти чорноземні, характеризуються достатнім змістом гумусу, але в процесі виробничої діяльності господарства вони виснажуються. Організаційна структура підприємства включає в себе галузі рослинництва (сільськогосподарські споруди та угіддя) і тваринництва (сільськогосподарські споруди і біологічні активи), а також інші виробництва. ТОВ «Агрофірма «Колос» має таку організаційну структуру (рис. 1.1): Рис. 1.1 Організаційна структура ТОВ «Агрофірма «Колос» На підприємстві є окремі підрозділи: будівельний цех, комора, механізірований загін та ін. Вся робота на підприємстві підкоряється директорові – Сергеевій В.Г., яка також виступає у посаді головного бухгалтера. Для визначення спеціалізації підприємства побудуємо ранжируваний ряд питомої ваги виручки від реалізації кожного виду товарної продукції в загальному розмірі виручки в порядку зростання (табл. 1.1). Таблиця 1.1 Склад і структура товарної продукції в динаміці Вид товарної продукції 2007 рік 2008 рік 2009 рік сума виручки, тис.грн. питома вага, % № ранж. ряду сума виручки, тис.грн. питома вага, % № ранж. ряду сума виручки, тис.грн. питома вага, % № ранж. ряду Зернові та зернобобові 170,1 35,28 2 161,6 46,04 1 177,8 27,58 2 Соняшник 221,1 45,85 1 89,2 25,41 2 311,1 48,26 1 Інша продукція рослинництва 8,4 1,74 6 2,7 0,77 7 1,1 0,17 6 Всього по рослинництву: 399,6 82,87 - 253,5 72,22  - 490,0 76,0 - Свині 45,3 9,39 3 78,4 22,34 3 119,9 18,6 3 Птиці 3,5 0,73 7 7,5 2,14 4 4,2 0,65 5 Інша продукція тваринництва 17,6 3,65 4 4,9 1,40 6 - - - Всього по тваринництву: 66,4 13,77 - 90,8 25,87  - 124,1 19,25 - Інша продукція, р і п 16,2 3,36 5 6,7 1,91 5 30,6 4,75 4 ВСЬОГО ПО ГОСПОДАРСТВУ: 482,2 100,0 - 351 100,0 -  644,7 100,0 - З даної таблиці та нижче наведеного рисунку діаграм ми бачимо, що ТОВ «Агрофірма «Колос» в 2007 та 2009 роках має найбільшу виручку від реалізації соняшника, тому що він є найбільш рентабельною продукцією, а зниження прибутку в 2008 році зумовлено дотриманням сівозміни, тому що соняшник виснажує ґрунт.

Наглядно це продемонстровано на рис. 1.1. Далі розрахуємо коефіцієнт спеціалізації: Виходячи із цих розрахунків, можна побачити, що в 2007, 2008 і 2009 роках коефіцієнт спеціалізації був середнім, однак його зменшення у 2008 році зумовлено падінням виручки від реалізації соняшника, але звернемо увагу на те, що питома вага виручки від його реалізації має тенденцію збільшення у загальному об’ємі і це в свою чергу призводить до росту коефіцієнта спеціалізації, який має наступну тенденцію (рис. 1.3): Рис. 1.3. Коливання коефіцієнта спеціалізації В господарстві ТОВ «Агрофірма «Колос» (згідно таблиці 1.1) основною продукцією, від реалізації якої ТОВ «Агрофірма «Колос» одержує найбільший виручку, є продукція рослинництва, а саме соняшник. Що стосується тваринництва, то виторг від реалізації продукції цієї галузі має тенденцію до збільшення і тому у 2007 році вона складала 66,4 тис.грн., у 2008 році – 90,8 тис.грн, а у 2009 році – 124,1 тис.грн., однак у цьому ж 2009 році було припинено реалізацію іншої продукції тваринництва, так як вона мала малу рентабельність з самого початку і почала зменшуватися. Про ефективність виробничої діяльності ТОВ «Агрофірма «Колос» можна судити з показників роботи підприємства – виручки від реалізації продукції, яка має наступну динаміку: 2007 рік – 482,2 тис.грн., 2008 рік – 351,0 тис.грн., 2009 рік – 644,7 тис.грн. (рис. 1.3). Фінансовий стан підприємства - це здатність фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними сторонами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю. Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його ефективний фінансовий стан. Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства служить фінансова звітність. Баланс на певну дату описує види і розміри активів, використаних в процесі діяльності і зобов'язання, по відношенню до кредиторів і учасників. Поглиблене вивчення балансу здійснюється за допомогою його горизонтального і вертикального аналізу. Горизонтальний аналіз дозволяє з'ясувати, як змінилася вартість кожного розділу балансу, у вартісному і відносному виразі (таблиця 1.2). Основний недолік в тому, що горизонтальний аналіз не дає уявлення про структурні зміни, що відбувалися між аналізованими проміжками часу. Горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу в ТОВ «Агрофірма «Колос» дозволив визначити, що в 2009 році відбулося зниження вартості майна підприємства (валюта балансу порівняно з 2008 роком зменшилась на 28,79 тис. грн. або на (2,71%). Більш диференційовану оцінку зміни якості балансу можна дати по зміні окремих розділів і статей активу і пасиву. Так, залишкова вартість основного капіталу збільшилась за аналізований період на 108,02 тис. грн. (115,23%). Це обумовлено зменшенням суми зносу з року в рік наростаючими темпами унаслідок оновлення основних засобів.

Оборотний капітал (поточні активи) в ТОВ «Агрофірма «Колос» скоротився на 136,81 тис. грн. (38,71%).Таблиця 1.2 Горизонтальний аналіз балансу за 2009 рік, тис.грн. АКТИВ Актив 2009 рік У т.ч. порівняна вартість Відхилення тис. грн. Темп росту, % На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1. Необоротні активи Нематеріальні активи - - - - - Незавершене будівництво - - - - - Основні засоби 569,7 817,3 664,27 153,03 123,04 Довгострокові біологічні активи 38,6 - 45,01 -45,00 Усього за розділом I 608,3 817,3 709,28 108,02 115,23 2. Оборотні активи Виробничі запаси 7,0 1,5 8,16 -6,66 18,38 Поточні біологічні активи 94,8 - 110,54 -110,54 - Незавершене виробництво 102,1 112,4 119,05 -6,65 94,42 Готова продукція 78,4 58,1 91,41 -33,31 63,56 Розрахунки з дебіторами 12,4 36,3 14,46 21,84 251,07 Поточні фінансові інвестиції - Грошові кошти 8,4 8,3 9,79 -1,49 84,74 Інші оборотні активи - - - - - Усього за розділом II 303,1 216,6 353,41 -136,81 61,29 3. Витрати майбутніх періодів БАЛАНС 911,4 1033,9 1062,69 -28,79 97,29 ПАСИВ Пасив 2009 рік У т.ч. порівняна вартість Відхилення тис. грн. Темп росту, % На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1. Власний капітал Статутний капітал 15,0 15,0 17,49 -2,49 85,76 Додатковий капітал 296,4 361,1 345,60 15,50 104,48 Резервний капітал - - - - - Нерозподілений прибуток (збиток) 2,0 21,7 2,33 19,37 930,53 Усього за розділом I 313,4 397,8 365,42 32,38 108,86 2. Забезпечення таких витрат і платежей Усього за розділом II - - - - - 3. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 345,0 195,0 402,27 -207,27 48,47 Усього за розділом III 345,0 195,0 402,27 -207,27 48,47 4. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 40,0 - 46,64 -46,64 - Кредиторська заборгованість за товари 18,0 28,8 20,99 7,81 137,22 Поточні зобов’язання за розрахунками 111,5 103,7 130,01 -26,31 79,76 Інші поточні зобов’язання 83,5 308,6 97,36 211,24 316,96 Усього за розділом IV 253,0 441,1 295,00 146,10 149,53 5. Доходи майбутніх періодів БАЛАНС 911,4 1033,9 1062,69 -28,79 97,29 Зниження вартості відбулося практично з усіх видів оборотних активів. Однак, найбільш негативним моментом є зниження у 2009 році грошових коштів, оскільки дана стаття прямо пропорційно впливає на підвищення ліквідності підприємства. До негативних моментів також можна віднести збільшення на 5,58% вартості незавершеного виробництва, оскільки зростання часу перебування оборотних коштів в незавершеному виробництві зменшує їх оборотність, а значить, і ефективність їх використання. Особливої уваги на себе звертає ріст дебіторської заборгованості більш ніж чим у два рази, а точніше 251,07% - 21,84 тис.грн. Проте той факт, що дебіторська заборгованість господарства (36,3 тис. грн.) і кредиторська заборгованість (75,44 тис. грн.) не знаходяться у відповідності (рівновазі) один з одним, можна зробити висновок про незадовільну структуру балансу, але хочу відзначити погашення довгострокових кредитів банкам більш ніж на 50%. Як в 2008, так і в 2009 році для формування основного і оборотного капіталу підприємство використовувало як власні, так і позикові засоби.

Напрями української політичної думки // Історичні есе. — Т. 2. — К., 1994. — С. 73–76, 502–503. 209 Див., напр.: Мейс Д., Солдатенко В. Ф. Національне питання в житті й творчості Миколи Скрипника // Український історичний журнал. — 1996. - № 2. — С. 74–86; № 3. — С. 130–142. 210 Шаповал Ю. І. Україна 20-х — 50-х років: сторінки ненаписаної історії. — К., 1993. - 352 с.; Кульчицький С. В. Політичні суперники державної партії // Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). — К., 1996. — С. 242251; Новохатько Л. М. Проблеми соціально-економічного і культурного розвитку України в контексті національної політики (20-30-ті рр. XX ст.). — К., 1998. - 320 с.; Українізація 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. — К., 2003. — С. 207–223; Дорошко М. С. Компартійно-державна номенклатура УРСР у 20-ті — 30-ті роки XX століття: соціоісторичний аналіз. — К., 2004. - 154 с. 211 Нагорний В. І. Більшовизм та український націонал-комунізм в добу революції (1917–1920 рр.) — Дис…канд. іст. наук. — К., 1995. -227 с. (Автореф. — 16 с.); Сергієнко Ю. Г

1. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

2. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

3. Методика і техніка складання фінансової звітності

4. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

5. Порядок складання фінансової звітності

6. Аудит фінансової звітності
7. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих
8. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

9. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

10. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

11. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

12. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

13. Форми бухгалтерської звітності

14. Типи та механізми соціокультурної динаміки

15. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

16. Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

17. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

18. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

19. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

20. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

21. Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу

22. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі
23. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу
24. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

25. Аналіз виробництва та реалізації продукції

26. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

27. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

28. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

29. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

30. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

31. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

32. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

33. ІС фінансового аналізу

34. Фінансовий аналіз

35. Облік і аналіз фінансових результатів

36. Складання та подання фінансових звітів банку

37. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

38. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні
39. Статистичний аналіз і прогнозування урожайності цукрових буряків в господарствах Андрушівського району Житомирської області
40. Попередній фінансовий аналіз підприємства

41. Фінансова звітність

42. Фінансова звітність підприємства

43. Аналіз та аудит фінансового стану

44. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

45. Аналіз і прогнозування попиту на зарубіжному ринку

46. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

47. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

48. Аналіз та прогнозування ринку праці

Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

50. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

51. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

52. Аналіз фінансового стану підприємства

53. Аналіз фінансового стану підприємства

54. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")
55. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
56. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

57. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

58. Основи фінансового аналізу

59. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

60. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

61. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

62. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

63. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів

64. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

66. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

67. Аналіз фінансового стану підприєсвта

68. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

69. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)

70. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці
71. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу
72. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

73. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

74. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

75. С. Есенин "Анна Снегина"

76. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

77. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

78. Київська Русь

79. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

80. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие

81. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

82. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

83. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

84. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

85. Река Днепр и город Киев

86. Особливості економічного розвитку Київської Русі
87. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны
88. Жаворонок. Ануй Жан

89. Дино Буццати. Татарская пустыня

90. Мозаїки Київської Русі

91. Культура Київської Русі

92. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений

93. «Романность» лирики Анны Ахматовой

94. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

95. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

96. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. «Мне дали имя при крещенье — Анна»

98. Поэзия Анны Ахматовой

99. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.