Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст 1. Види податків і методи їх обчислення 2. Бізнес-план 2.1 Форма організації бізнесу 2.2 Організаційна схема управління фірмою 2.3 Обгрунтування виробничої програми 2.4 Розрахунок беззбитковості підприємства 2.5 Політика ціноутворення 2.6 Розрахунок очікуваного річного кошторису витрат на виробництво 2.7 Аналіз показників господарської діяльності 2.8 Прибуток і збитки Висновок Список використаної літератури 1. Види податків і методи їх обчислення Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить податкам. Саме податково-бюджетна і кредитно-грошова політика є ефективними методами державного регулювання ринкової економики, що застосовуються в більшості західних країн протягом багатьох десятиріч. Податки - це обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами тієї чи іншої країни. Найповніше сутність податків характеризують виконувані ними функції-фіскальна і регулююча. В усіх державах на різних етапах їхнього історичного розвитку податки виконували перед усім фіскальну функцію, тобто забезпечували централізацію певної частини ВНП в державному бюджеті з метою фінансування державних витрат. Протягом останніх двох десятиліть значного розвитку набула регулююча функція податків. Сутність її полягає у впливі податків на різні аспекти діяльності платників їх. Ця функція заснована на тому, що, вилучаючи за допомогою податків певну частку доходів економічних суб’єктів, можна стимулювати або стримувати їх діяльність у відповідних напрямах, а отже, регулювати соціально-економічні процеси в країні використання регулюючої функції податків здійснюється через податкову політику. Класифікація податків. Податки можна класифікувати так: 1. За формою оподаткування-прямі та непрямі 2. За об’єктом оподаткування - на доходи на споживання (сплачуються не при отриманні, а при використанні) і на майно 3. Залежно від рівня державних структур, які встановлюють подат-ки,-загальнодержавні та місцеві 4. За способом стягнення - розкладні (вони встановлюються спочатку в загальній сумі відповідно до потреб держави в доходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальними одиницями, а на низовому рівні-між платниками) та окладні (передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника; загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників) Найбільшого значення набула класифікація податків на прямі та непрямі. Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників. Це податки на їхні доходи та майно. Непрямі податки- це податки на споживання, тобто на товари та послуги.Непрямі податки є частиною ціни реалізованих товарів. З підвищенням їх зростають ціни. Прямі податки містять: особистий прибутковий податок, податок на прибуток корпорацій, на соціальне страхування і на фонд заробітної плати(соціальні податки), майнові податки, в тому числі податки на власність, тощо. Основними видами непрямих податків є: акцизи (спецефічні та універсальні), фіскальні монополії, мита.

Податкова політика як засіб макроекономічного регулювання, властивий економіці ринкового типу, в Україні лише починає формуватися. Цей процес ускладнюється насамперед від- сутністю виваженої, реалістичної концепції виходу України з економічної кризи, розробленої на основі певної економічної теорії.Справа в тому, що якщо основним шляхом виходу економіки з кризового стану вважати стимулювання пропозиції, слід застосовувати одну податкову політику, якщо ж орієнтуватись на досягнення фінансової стабілізації, передусім низького рівня дефіциту державного бюджету,-іншу. Невирішеність проблеми на концептуальному рівні,по- перше, призводить до нестабільності податкової політики, що дестабілізує економику, по-друге, зумовлює використання податків не як засобу мобілізації доходів до державного бюджету, тобто у їх фіскальній функції. Саме збереження попереднього обсягу доходів бюджету або зростання їх було досі головним критерієм при визначенні ставок оподаткування. Отже, розробка і використання в Україні податкової політики як засобу макроекономічного регулювання є одним з найактуальніших сучасних завдань. Невипадково податкова система України знаходиться в центрі уваги державних органів країни. Наробляється система законодавчо-нормативних актів з цього питання. Основним законодавчим актом з питань діяльності податкової служби є Закон України ”Про державну податкову службу в Україні.”До складу державної податкової служби входять: Головна державна податкова інспекція України,державні податкові інспекції по Автономній Республиці Крим,областях,районах,містах і районах у містах. Головним завданням державних податкових інспекцій є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства,правильністю обчислення,повнотою і соєчасністю сплати до бюджетів податків,зборів та інших платежів і неподаткових доходів та внесків до державних цільових фондів,встановлених законодавством України. Державна податкова служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому. Державні податкові інспекції співпрацюють з фінансоивими органами, установами банків, судами та арбітражними судами, Службою безпеки України,органами внутрішніх справ і прокуратури, а також державною контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами. Система оподаткування в Україні. Що ж означає саме поняття “податок”? Це-обов’язковий платіж, який справляється до бюджету з юридичних осіб(підприємств, установ, організацій) і громадян. Сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів становить систему оподаткування. Встановлення і скасування податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів. Державні податкові інспекції ведуть облік платників податків.Банки та інші кредитні установи відкривають рахунки платникам податків та інших обов’язкових платежів лише за умови пред’явлення ними документа, що підтверджеє взяття їх на облік у державній податковій інспекції, і у триденний термін повідомляють про це державну податкову інспекцію.

Об’єктом оподаткування(тобто те, що обкладається податком) є доход(прибуток), добавлена вартість продукції(робіт, послуг), вартість певних товарів, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб.Існують й інші об’єкти оподаткування. Види податків. В Україні справляються загальнодержавні і місцеві податки. До загальнодержавних податків належать: 1.Податок на добавлену вартість 2.Акцизний збір 3.Податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій 4.Прибутковий податок з громадян 5.Мито 6.Державне мито 7.Податок на майно підприємств 8.Податок на нерухоме майно громадян 9.Плата за землю 10.Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 11.Податок на промисел 12.Плата по відшкодуванню витрат на геологорозвідувальні роботи 13.Плата за спеціальне використання природних ресурсів 14.Плата за забруднення навколишнього природного середовища 15.Відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг 16.Внески до Фонду для заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 17.Внески до Фонду сприяння зайнятості населення України 18.Внески до Фонду соціального страхування України 19.Внески до Пенсійного фонду України Загальнодержавні податки та інші обов’язкові платежі встановлюються Верховною Радою і справляються на всій території України. Види податків, зборів та інших обов’язкових платежів. А) Податки, які включають до ціни реалізації понад відпускну ціну виробника (акцизи) Податок на додану вартість. Податок на добавлену вартість-це непрямий податок, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг, при імпорті товарів до або під час митного оформлення. Платниками податку на додану вартість є суб’єкти підприємницької діяльності, що знаходяться на території України, міжнародні об’єднання та іноземні юридичні особи, громадяни, які здійснюють від свого імені виробничу чи іншу підприємницьку діяльність на території України, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України. Ставку податку на добавлену вартість встановлено в розмірі 20% від бази оподаткування (вартість товарів) робіт чи послуг з врахуванням акцизного збору, ввізного мита, обов’язкових платежів (за винятком ПДВ). Нульова ставка податку застосовується для окремих операцій, визначених Законом. Контроль за сплатою податку на добавлену вартість з імпортних товарів під час переміщення через митний кордон України покладено на митні органи, всі інші питання, включаючи операції з імпортними товарами, знаходяться під контролем податкової служби України. Акцизний збір Акцизний збір-це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції). Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України. Платниками акцизного збору є суб’єкти підприємницької діяльності-виробники або замовники товарів, а також ті, що імпортують підакцизні товари;громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України.

Календар для народа на 1921 р. – Вiдень, 1920. – С. 45. 10 [5] Лазарович М. Українські Січові Стрільці: національно-політична та культурно-просвітницька діяльність. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 43. 11 [6] Галущинський М. З Українськими Сiчовими Стрiльцями. – Львiв: Діло, 1934. – С. 6, 8, 11. 12 [7] Лазарович М. Українські Січові Стрільці... – С. 47. 13 [8] Див.: Там само. – С. 50-51. 14 [9] Лановик Б., Лазарович М. Історія України… – С. 358. 15 * У леґіоні УСС, як і в довоєнних товариствах «Січ» та «Січові стрільці», вживалися терміни «чета» і «четар», а не «чота», «чотар», як у деяких військових формуваннях пізнішого часу. Їх назву, яка походить від сербського слова «чета», запровадив організатор січового руху Кирило Трильовський. 16 [10] Угрин-Безгрiшний М. Нарис iсторiї Українських Сiчових Стрiльцiв. – Ч. 1. – Рогатин—Львiв—Київ: Журавлi, 1923. – С. 103. 17 [11] Гордiєнко В. Українськi Сiчовi Стрiльцi. – Львiв, 1990. – С. 14. 18 [12] Крип’якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З. та iн. Iсторiя українського вiйська (вiд княжих часiв до 20-х рокiв ХХ ст.) / Упоряд. Б.Якимович. – 4-те вид., змiн. i доп. — Львiв: Свiт, 1992. – С. 304. 19 [13] Цит. за: Думiн О. Історія Леґіону… // Дзвін. – 1991. – № 12. – С. 104. 20 [14] Крип’якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З. та iн. Назв. праця. – С. 306-307. 21 [15] Там само. – С. 309. 22 [16] Литвин М., Науменко К

1. Економічна ефективність виробництва

2. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

3. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

4. Економічна ефективність птахівництва

5. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

6. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
7. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
8. Економічна ефективність туризму

9. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

10. Економічна ефективність організації виробництва пальто

11. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

12. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

13. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

14. Економічна сутність виробничих запасів

15. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

16. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Економічна сутність монополізму

18. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

19. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

20. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

21. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

22. Зовнішня економічна діяльність
23. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
24. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

25. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

26. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

27. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

28. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

29. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

30. Міжнародна економічна система та її головні елементи

31. Хімічна промисловість України

32. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Економічна оцінка кредитного процесу

34. Валютні ризики: економічна природа та управління

35. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

36. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

37. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

38. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі
39. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення
40. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

41. Хімічна промисловість в України

42. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

43. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

44. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

45. Економічна думка Древнього Сходу

46. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

47. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

48. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

50. Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

51. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

52. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

53. Економічна та торгово-політична роль митного збору

54. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
55. Міжнародна економічна інтеграція
56. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

57. Ефективність праці

58. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

59. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

60. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

61. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

62. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

63. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

64. Економічна природа дефіциту бюджету

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

65. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

66. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

67. Сплата податку на додану вартість

68. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

69. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

70. Аналіз економічної ефективності виробництва молока
71. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики
72. Економічна глобалізація

73. Економічна думка Давньої Греції

74. Економічна і національна безпека України

75. Економічна концентрація

76. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

77. Економічна модель підприємства

78. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

79. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

80. Економічна теорія

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

81. Економічна теорія фізіократів

82. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

83. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

84. Ефективність використання ресурсів підприємства

85. Ефективність виробництва та фактори її зростання

86. Капітал як економічна категорія товарного виробництва
87. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура
88. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

89. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

90. Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики

91. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

92. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

93. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

94. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

95. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

96. Підсудність і її види

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

97. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

98. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

99. Інтелектуальна власність у господарський діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.