Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Организация и деятельность украинских националистов /Укр./

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ Створення та діяльність ОУН Визвольна боротьба 1914-1920-х рр. прискорила процес ідеологічного визрівання і призвела до створення Організації Українських Націоналістів, що започаткувала свій родовід з націоналістичної ідеології, націоналістичного світосприйняття. ОУН стала формальним завершенням модерного українського націоналізму. Версальський договір 23 червня 1919 гарантував національним меншинам у Польській державі всі основні права. Крім того за Ризьким договором від 18 березня 1921 року Польща повинна була поважати всі права української національності. З погляду на етнічний склад (приблизно 64 % українців, 25 % поляки, 10 % євреї, 1 % інші національності) Галичина повинна була отримати статус автономії. Проте польські власті вважали не так і з 1919 року українці перебували в режимі репресій. Протягом періоду 19-21рр. був підданий жорстокому, навіть звірячому поводженню з боку польських властей: понад 100000 осіб було заарештовано і близько 27000 українців було згноєно в концтаборах. Терміни "українець", "Україна" були заборонені, а у 1920 р. українській Галичині було дано нову офіційну назву: "Східна Малопольща". У такій ситуації українці розпочали довгу боротьбу за свої права. Вона точилася в двох формах. Політичні партії, товариства, соціальні і еконмічні організації використовували легальні методи. Важливою політичною силою в Україні було Українське Національно-демократичне Об'єднання. Ця партія стала головною легальною силою у Західній Україні. Другий щабель української політичної драбини займала Українська Соціалістично-Радикальна Партія. Були також і інші партії, що мали не менший вплив: Українська Соціал-Демократична Партія, Українська Національна Католицька Партія, і, нарешті, Комуністична Партія Західної України, що входила до КПП. Перші намагання перенести націоналістичну ідеологію на грунт практичної політичної роботи зробив ще М. Міхновський на переломі ХІХ-ХХ ст. Вони були сформульовані в брошюрі "Самостійна Україна" і знайшли своє вивершення у створенні РУПу. Але багато молоді, особливо колишні вояки повстанської армії, що не змирилися з поразкою і виступали проти політики репресій, вирішили продовжувати боротьбу нелегальними і насильницькими методами. Прихильники революційної боротьби в 1920 р. заснували підпільну військову організацію, що називалася Українська Військова Організація (УВО). УВО мала Начальну команду за кордоном і Крайову команду у Львові. УВО влаштовувала замахи на представників польської влади на Західній Україні (Замах на маршала Ю. Пілсудського, на. Грабського, на президента Польської Республіки Войцеховського і т. д.). У своєму пресовому органі "Сурма" вона зазначала, що "УВО є організацією, для якої інтерес української нації й буде рішальний у її діяльності ". "Сурма" була незвичайно сильним і впливовим органом пропаганди. Хоч передавалася "з хати до хати" і через те не могла мати такого впливу як легальна преса, зате кожне слово сприймалося як свята істина. Носієм ідеї організованого українського націоналізму стало покоління, що брало участь у світовій війні.

Це бев черен живого українського національного руху, що стихійно почав розгорятися в масах українського народу. Сціборський вважав, що головними причинами, які спричинили рух українських націоналістів були: Анархія і безлад у національно-політичній роботі різних центрів і партій; Повна зневіра у "старих божках" еликі зрушення і переломи, що супроводжували революцію Всі ці явища піддавалися різкій критиці. Але якщо б все залишилося на рівні критики, до створення ОУНу ніколи б не дійшло. Проте з'явилися такі ідеологи українського організованого націоналізму як Дмитро Андрієвський, який вважав, що "Всі наші існуючі ідеології мають своє коріння поза національним грунтом у чужому несвоєму минулому або засадничо нам ворожому сучасному " і Юліан Вассиян, згідно з яким: "Український націоналізм не постає в порядку самої реакції на стан національного політичного поневолення, який у сучасній хвилі досягнув найрізкіше виражених форм всестороннього гноблення нації. Усвоїй глибині він є рухом органічно творчім з усіма ознаками автономної волі." І ось на цьому величезному і багатому ідеологічному підгрунті починають виникати більші й менші об'єднання. Деякі з них як з'являлись так і зникали, а деякі зростали і набували значної сили. Чотири таких організації набули найбільшого значення і стали фундаментом для формування організованого націоналізму: Українська Військова Організація (УВО); Група української націоналістичної молоді у Празі; Легія українських націоналістів з центром у Падебрадах та союз української націоналістичної молоді на Західних землях України. Усі ці більші або менші організації розуміли, що далеко їм не йти поодинці і в розпорошенні. Першою переговори розпочала Група української національної молоді з легією українських націоналістів. Обидві організації діяли на одному терені і найближче стояли ідеологічно. Розмови та обмін думками велися з 27 р. Під час переговорів було схвалено статут Союзу Організації Українських Націоналістів. Цей статут був затверджений обома керівництвами в червні 27 р. і з того моменту він набрав чинності. Цілі Союзу ОУН були власне такі самі як і цілі обох організацій: Пропаганда і обгрунтування української визвольної та соборної державницької ідеї. Вироблення і поширення національної ідеології. Об'єднання всіх національних організацій шляхом скликання Всеукраїнського з'їзду. Головою Союзу ОУН став Микола Сціборський. Проте Союз ОУН не зіграв тієї ролі, на яку розраховували його члени. Провід Українських Націоналістів (ПУН) вирішив провести конгрес, на якому були б вирішені усі питання. Конгрес розпочався 28 січня і скінчився 3 лютого 1929 р. Для забезпечення вирішення поточних проблем було створено 6 фахових комісій Президія 1-го конгресу Українських націоналістів оголосила за підписами Сціборського та Маршанця звернення-маніфест з повідомленням про факт створення єдиної Організації Українських Націоналістів (ОУН). Зіткнувшись із заворушеннями серед українського населення і намагаючись зупинити ріст патріотизму, а також підпільну діяльність, польська влада вирішила "пацифікувати" українські райони.

Перша "пацифікація" відбулася напередодні виборів 1930р. і носила характер репресивної операції. Завдяки пацифікації польським властям вдалося зменшити кількість українців у парламенті. Наслідки виклику Польщі осбливо помітні в сфері освіти та в економічному житті. У 1918 р. на Західній Україні було 3600 українських шкіл. За польського режиму їх кількість упала до 461, з яких 41 була приватною. Українські школи заміняли на двомовні. Щоб зашкодити цій жахливій ситуації, українці за допомогою товариства "Рідна школа" розвинули приватну освіту. Українці значно розвинули економічне, соціальне і культурне життя: створювали банки, кооперативи, культурні товариства і товариства взаємодопомоги. Найважливішим українським банком був "Центробанк". Культурне товариство "Просвіта" в 1936 р. налічувало 275000 членів. Наукове товариство імені Шевченка проводило колоквіуми, видавало наукові роботи з української історії і культури. Слід відзначити, що в Польщі виходило 83 українські газети, 21 з яких була політичною. Саме в цих умовах безпрецедентного розвитку набув свого розвитку український націоналізм. ОУН збільшувала число актів саботажу, збройних нападів, замахів. У період з 1931 по 1939 рр. відбулося багато процесів над украйнськими націоналістами. Найбільш відомим був процес над членами ОУН, які були причетні до вбивства польського міністра внутрішніх справ Броніслава Пєрацького в червні 1934 р. Незважаючи на репресії, ОУН швидко поширила свій вплив на різні верстви населення і, особливо, на молодь. Ця революційна організація стала найголовнішою політичною силою, що діяла на українських землях у Румунії та Чехо-Словаччині. Чималі зусилля були докладені для того, щоб поширити вплив ОУН на землі Радянської України. Німецькі й польські апетити щодо Східної Європи ні для кого не були таємницею. Газета "Le emps" в 1933 р. писала, що певні німецькі кола думають про експансію в країни Балтики і Східної Європи і водночас заохочують напад Польщі на Україну. Хоч нічого і не вказувало на те , що Берлін провадитиме політику, сприятливу для українців, протягом усього 1933 р. польська преса розгорнула широку програму дискредитації та звинувачення українців, особливо ОУН. Так, наприклад, у травні 1933 р. внаслідок конфлікту, що виник в Українському науковому інституті в Німеччині, польська преса твердила, що голова ОУН Євген Коновалець знаходиться на утриманні німців. Але на справді ця справа виглядала таким чином. У травні 1933 р. ОУН зробила спробу взяти під контроль Український інститут в Берліні, очолюваний прибічниками Скоропадського. Один із впливових членів ОУН, Ріко Ярий спробував увійти до ради управління Інституту. Його кандидатура була підтримана представником міністра культури, який тиснув на генерала Гренера. Але генерал Гренер, маючи сильну підтримку з боку націонал-соціалістичної партії, рішуче відкинув кандидатуру Ярого. Розголошений українськими політичними противниками ОУН, цей інцидент, який говорив лише про боротьбу двох українських політичних течій за контроль над науковим закладом, був інтерпретований польською пресою як доказ, що Є.

Все, что было злобного и ненавидевшего советскую власть, выплеснулось на улицу; нашлись и такие, кто верноподданнически встретил оккупантов с хлебомсолью, брызжа ядовитой слюной на советскую власть. Именно этой категорией подонков немцы вскоре укомплектовали различные управы, полицию и пр. Пройдя по городу, Кудря возвратился домой и еще раз проверил надежность укрытия документов, оружия, денег в т.Pп. и в этот же день вручил радисту для передачи в центр первую телеграмму. Однако первый день работы «Максима» в тылу у немцев начался с неудачи установить радиосвязь с центром не удалось. Вторая неудача постигла его 24 сентября, когда был взорван «дом Гинзбурга» и под его развалинами остались различные документы, бланки паспортов и других документов, деньги, оружие, шифры, адреса нужных людей и т.Pп. «Максим» лишился не только квартиры, что было в конце концов не столь существенно, но погибло то, без чего почти невозможно было начинать работу в оккупированном городе. Но не таков был «Максим», чтобы от первых неудач терять голову: с еще большей напористостью и осмотрительностью он приступил к своей работе собирал данные о политикоэкономическом положении в Киеве и на Украине, деятельности украинских националистов, подбирал нужных людей, скрупулезно изучал возможность выполнения своего основного задания, связанного с деятельностью палача украинского народа гауляйтера Эриха Коха

1. Фирма - организация деятельности. Менеджмент

2. Организация деятельности ТОО "АЯЗ" в условиях рынка

3. Роль руководителя в организации деятельности трудового коллектива

4. Организация деятельности предприятия

5. Организация деятельности адвокатских объединений в Украине

6. История возникновения Украинского государства /Укр./
7. Организация деятельности коммерческого банка
8. Организация деятельности центрального банка

9. Организация деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям

10. Организация деятельности предприятия

11. Организация деятельности органов прокуратуры

12. Организация деятельности участкового уполномоченного милиции

13. Полномочия, структура и организация деятельности судов общей юрисдикции

14. Федеральное Собрание РФ: структура, порядок формирования, организация деятельности

15. Механизм организации деятельности рекламных агентств

16. Организация деятельности торговой точки оптового склада "Сахарок"

Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина

17. Организация деятельности менеджера в течение рабочего дня

18. Проект мероприятий по совершенствованию организации деятельности ООО "Япошка Сити" г. Москва с целью улучшения финансовых результатов

19. Организация деятельности педагога над проблемной темой

20. Особенности организации деятельности детей и подростков в детских оздоровительных лагерях (на примере Центра социального обслуживания населения и Дома детского творчества)

21. Организация деятельности генподрядной организации

22. Организация деятельности брокерско-дилерских компаний
23. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы
24. Инвестиционная деятельность страховых организаций

25. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

26. Начало деятельности молодежных организаций фашистского рейха. Гитлерюгенд

27. Свидетели Иеговы. Их организация и деятельность

28. Прибыль как основной показатель результатов деятельности организации

29. Учет и анализ доходов организации от обычных видов деятельности

30. Организация рекламной деятельности сложнотехнических товаров

31. Организация комерческой деятельности

32. Организация, стили управления деятельностью организационно-исполнительной власти. Влияние на эффективность управления, на примере комитета по экономической политике Ханты-Мансийского Автономного Округа

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

33. Направления совершенствования планирования сбытовой деятельности на предприятиях и в организациях (на примере опыта ОАО ”ПЛАСТУН”)

34. Совершенствование системы мотивации как инструмент повышения эффективности деятельности организаций

35. Риски в деятельности организации: понятие, классификация

36. Организация предпринимательской деятельности в России и ее роль и место в экономике РФ

37. Организация коммерческой деятельности в России

38. Планирование, организация и анализ хозяйственной деятельности предприятия
39. Новгородское вече: основные проблемы организации и деятельности
40. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

41. Организация туристической деятельности за рубежом

42. Организация рекламно-информационной деятельности по сбыту товаров

43. Организация познавательной деятельности учащихся на факультативных занятиях по теме Иррациональные неравенства

44. Билеты за весенний семестр 2001 года по предмету ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

45. Необходимость реформирования организации и деятельности исполнительной власти в Российской Федерации

46. Законодательное обеспечение деятельности саморегулируемых организаций в российском праве

47. Организация частной детективной и охранной деятельности

48. Основные принципы создания, деятельности и развития саморегулируемой организации арбитражных управляющих

Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили

49. Организация коммерческой деятельности на оптовой фирме

50. Стимулирование профессионального самосовершенствования студентов в процессе организации их познавательной деятельности

51. Организация рекламной деятельности

52. Совершенствование трудовой деятельности специалиста по маркетингу организации на основе функционально-стоймостного анализа

53. Проблемы идентификации деструктивных организаций в субъектах экономической деятельности

54. Финансовый анализ деятельности организации
55. Европейская система центральных банков: организация и задачи деятельности
56. Анализ и организация производственно-хозяйственной и финансовой деятельности фирмы Орикс

57. Организация и деятельность акционерного общества

58. Финансовая деятельность организации

59. Организация и управление риском в банковской деятельности

60. Проблема повышения безопасности в рамках деятельности организации объединённых наций

61. Анализ хозяйственной деятельности строительной организации как объект анализа

62. Совершенствование бухгалтерского учета финансового результата деятельности организации и распределения прибыли в условиях перехода на новый план счетов

63. Учёт имущества и результатов деятельности кредитной организации

64. Семья как объект социально-педагогической деятельности укр

Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая

65. Становление Украинской православной церкви /Укр./

66. Террористическая деятельность и боевая организация партии социалистов-революционеров

67. Методика организации исследовательской деятельности учащихся по русскому языку и литературе

68. Организация рекламной деятельности в автомобильной промышленности США и некоторых ведущих автомобильных компаниях мира

69. Правовое регулирование производственно-хозяйственной и финансовой деятельности с/х коммерческих организаций

70. Организация страхового дела в Казахстане. Направления деятельности страховых компаний
71. Правовые основы деятельности Центрального банка РФ по надзору за кредитными организациями
72. Принципы организации и деятельности коммерческого банка

73. Фондовая биржа. Организация фондовой биржевой деятельности

74. Инвестиционная деятельность страховых организаций

75. Государственный страховой надзор за деятельностью страховых организаций

76. Деятельность страховых организаций в условиях перехода к рынку

77. Санитарно-гигиенических показателей деятельности предприятия кафе Украинской кухни

78. Деятельность аудиторских организаций на рынке аудиторских услуг

79. Организация аудиторской деятельности в Российской Федерации

80. Основы организации аудиторской деятельности

Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры

81. Учет финансового результата деятельности организации

82. Бухгалтерская финансовая отчетность, как источник информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности организации

83. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организации

84. Административно-правовое регулирование деятельности религиозных организаций

85. Вопросы безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения моря в деятельности Международной морской организации

86. Компетенция и функции районных судов, структурная организация прокуратуры. Деятельность ресурсного центра
87. Конституционные основы организации и деятельности органов Прокуратуры в России
88. Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство

89. Общественные объединения: понятие, виды, правовое регулирование организации и деятельности общественных объединений

90. Организация и порядок деятельности нотариата

91. Органы конституционного контроля субъектов Федерации: проблемы организации и деятельности

92. Основы организации и деятельности государственной власти в Российской Федерации

93. Принципы организации и деятельности прокуратуры Республики Беларусь

94. Разделение властей как принцип организации и деятельности государственных органов России

95. Участие адвоката в подготовке и рассмотрении дел Европейским судом по правам человека. Зарубежный опыт организации и деятельности адвокатуры

96. Организация информационной деятельности в США

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Деятельность еврейских политических партий и организаций на территории западной Беларуси.

98. Организация культурно-досуговой деятельности

99. Проблемы сохранения культурного наследия в деятельности международных организаций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.