Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

"Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» Факультет соціології і права Кафедра політології, соціології та соціальної роботи КУРСОВА РОБОТА Освітньо-кваліфікаційного рівня &quo ;бакалавр&quo ; з напрямку підготовки (спеціальності) 8.040202 &quo ;Соціальна робота&quo ; на тему: «&quo ;Друга стать&quo ; і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар» Київ 2009 Зміст Вступ 1 Філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок 2. „Біблія фемінізму” Відгук М. Арбатової Погляди А.А. Гріцанова Висновок Список літератури Вступ Актуальність теми. Ця революційна книжка розпочалася як спроба видатної жінки з'ясувати свою суть та своє призначення. Ґрунтуючись на багатьох інтерв'ю з жінками різного віку й різного соціального становища, майстерно синтезуючи дослідження жіночого тіла та психіки, а також економічної та історичної ролі жінок, &quo ;Друга стать&quo ; є енциклопедичним і блискуче аргументованим документом, де засвідчується нерівність і насаджувана силоміць &quo ;інакшість&quo ; жінок. По наш час книжка зберегла свою життєву силу і пристрасність, утверджуючи постать Сімони де Бовуар як одного з найвидатніших мислителів двадцятого сторіччя. Мета. Розглянути філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Завдання 1 Започаткування центральних напрямів феміністичної критики 2. Етап зацікавлень проблемами чоловічої та жіночої статі 3. Функціонування жіночої статі 4. «Біблія фемінізму» 5. Аналіз пізньомодерністської концептуалізації статі Об’єкт. Книга Сімони де Бовуар «Друга стать» Предмет. Філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Одне з найвагоміших досліджень проблеми фемінізму “Друга стать” Сімони де Бовуар. Її автор поділяла наукові інтереси Жана Поля Сартра, стала причетною до явища, яке згодом отримало назву “сексуальна революція”. Знову зустрічаються Чоловік і Жінка, раціональний тонус двох типів, які живлять європейську культуру, надають їй суперечливий характер в сфері дії католицьких обмежень. Бідність примусила Сімону не тільки старанно вчитись, але й перетворити навчання у спосіб духовного гартування. Власне, “сильною натурою” вона стає у Сорбонні. Раціоналізм європейського життя оточує студентку, майбутнього лідера фемінізму. “Товариш до душі” – ось хто для неї Сартр. Вони обговорюють власні ідеї та твори, уособлюють, на власну думку, ідеальний союз Двох, хоча лишаються на величезні періоди життя – усамітненими. Їхній союз неначебто порушував традиційні уявлення про дві важливі цінності – дітей і сім’ю. Але, на думку Сімони де Бовуар, саме в їхньому випадку Чоловік і Жінка уособлюють парадоксальний тип взаємовідносин з величезною свободою, близькістю і відкритістю. Удвох вони сформулювали центр післявоєнного Французького лівого руху інтелектуалів та екзистенціалістів, започаткували манеру поведінки літераторів свого часу. Сімона де Бовуар – талановитий інтерпретатор екзистенціальної дилеми та інших питань сучасності, яким вона присвятила свої праці: - “Вона прийшла, щоб залишитися ”, “Всі люди смертні ”, “Кров інших ”, “Жінка, яка зруйнована”.

В останньому творі розповідається про жінку, яка підкорилась силам долі. Письменниця – прихильник ідеї свободи вибору, екзистенції в її суб’єктивному наповненні. Світове визнання Сімона де Бовуар отримала за філософське дослідження “Друга стать”. Її кредо посилюється раціоналістичними лініями післявоєнного життя Європи. Сімона де Бовуар стверджує: “Людина не народжується, а скоріше стає жінкою”; цю роль визначає цивілізація в цілому, яка створює цю істоту”. В маніфестах, промовах, лекціях, статтях Сімона де Бовуар фактично розкрила складність взаємозв’язків, що визначають здатність до існування величезної системи європейського життя, наближення і відштовхування одне від одного закону і традиції, почуття і розрахунків, потягу до волі і сподівання лишатися на острові стабільності, якому не загрожують наступні зміни і розчарування. Ці моменти дозволяють нам долучити міркування різних людей, тобто “час філософії” в його власному варіанті подій, причетних до жінки і пов’язаних з нею власною появою. 1. Започаткування центральних напрямів феміністичної критики Феміністична література виключно пропагандистського типу “Друга Стать” Сімони де Бовуар ілюструє наукове дослідження питання. Авторка використовує психологічний, соціологічний, структурно-антропологічний методи. Вона спростовує біологічне пояснення відмінності між чоловіком і жінкою, згідно з яким такі риси, як воля, рішучість, прагнення творити, притаманні лише людським істотам, позбавленим репродуктивної функції. Аналізуючи еволюцію людства, розподіл ролей у суспільстві в різні періоди, вона робить висновок, що підневільне становище однієї статі та панівне іншої, обумовлено історично, а не біологічно. Ідеї французької дослідниці, на- які є чимало посилань в українському літературознавстві 90-х років ХХ ст. (С. Павличко, В.Агеєва та ін.), пізніше стали основою різних галузей наукових досліджень, започаткувавши другий етап жіночого руху. 60-70-ті роках ХХ ст. знаменувалися відмовою від абсолютного прирівнювання, ототожнення двох статей як “рівності у відмінностях”-результату рівності прав, переходом до нового гасла . Авторка “Другої статі” проаналізувала творчість п’яти відомих класиків європейської літератури: Монтерлана, Лоуренса, Клоделя, Бретона і Стендаля, які -підкреслюють у своїй творчості чоловічу вищість стосовно жінки (один оспівуючи патріархальну- у фізичному коханні, третій -інтелектуальну, інший сімейну ієрархію, Бретон вважає жінку лише красою, таємницею і спасінням мужчини, а Стендаль підкреслює її вразливість щодо почуттів і пристрастей) . У своїй праці Сімона де Бовуар чи не вперше підняла питання літературної “дискримінації жінки”, чим, по суті, і започаткувала один з центральних напрямів феміністичної критики, який займається розглядом особливостей творчого відображення чоловіком жінки і її проблем. Пізніше аналогічний аналіз зробила американська дослідниця Кейт Мілет у третій частині праці “Сексуальна політика”(1970), де ідеться про пануваня егоїстично-сексистського ставлення до жінок у літературі Лоуренса, Мілера, Мейлера та Жана Жене.

Проте слід зауважити, що ці питання в українському літературознавстві піднімала ще Л.Українка у статті “Новые перспективы и старые , аналізуючи творчість тени (“Новая женщина” западноевропейской беллетристики)” та погляди таких видатних представників західноєвропейської літературної еліти, як Мольєр, Ж.Санд, Стендаль, Г.Ібсен, Дж.Ст.Мілль та ін. Отож, характерним для цього напряму феміністичної критики, що нагадує собою ревізіоністські читання творів світової літератури, є викриття “жіночої дефектності” в літературі, представленій письменниками-чоловіками. Цей феміністичний дискурс передбачає підрив старих засад патріархальної культурної системи і вироблення нових позицій з урахуванням особливостей, думок та потреб жіночої половини суспільства Основним теоретичним підґрунтям для багатьох досліджень виявилися праці філософа екзистенціального скерування – С. де Бовуар. У цих межах починають творитися найрізноманітніші концепти, які створюють загальне поле філософської проблематики. Відтак закордонні та вітчизняні дослідники ввійшли в коло постмодерністських дискусій про специфіку репрезентацій чоловічих та жіночих образів у текстуальній спадщині пізньої модерності (Дж.Б. Елштайн, Р. Брайдотті, Дж. Батлер), проаналізували зміщення у філософській епістемології, пов’язаній із відкриттям нового знання про ґендер ( Дж. Флекс, В. Гайденко, Н. Чухим) та зробили спроби осмислення онтології чоловічого/жіночого в умовах постсучасності (Н. Хамітов, О. Забужко, Н. Зборовська, М. Богачевська-Хом’як, Т. Гундорова, В. Агєєва). Зазначені філософи та представники соціально-гуманітарного знання, праці яких стали опорними в написанні цієї розвідки, звернулись до філософії пізньої модерності, зокрема до філософії екзистенціального напряму. Вони зауважують, що С. де Бовуар внесла значні корективи у філософський план пізньої модерності, окресливши тогочасний ґендерний образ, та зробила спробу творення нових філософських концептів, які проблематизували соціокультурне розташування статі. Недостатньо дослідженим залишається аспект впливу концептуальних розробок статевої проблематики середини ХХ ст. на постсучасні дослідження статі. Метою цієї розвідки є історико-філософський аналіз пізньомодерністської концептуалізації статі С. де Бовуар та її впливу на виникнення теорії „статевих відмінностей” у другій половині ХХ ст. Це передбачає з’ясування таких питань: на яких методологічних засадах здійснюється дебовуарівський проект? Якими теоретичними концептами послуговується французька дослідниця у формулюванні своїх висновків про соціокультурне розташування статі? Яких змін зазнають її концептуальні розробки в межах ґендерних досліджень останніх десятиріч ХХ ст.? З новою силою виявляється нова проблематизація, пов’язана зі сферою людської відмінності (differа ce), пошуками специфіки чоловічої та жіночої природи. Вже в підсумкових для першої половини ХХ ст. працях, присвячених статі, можна віднайти класичну структуру тексту, що розгортається через побудову бінарних опозиційних понять, дихотомних зіставлень („природне/культурне”, „раціональне/афективне”, „душа/тіло”, „самість-її інше”, „суб’єкт-об’єкт” тощо).

Дал: орнтаця Галицько Команди на Денкна так саме вплинула ршуче на розбиття сил  вдхд народнх мас вд укранського проводу. Дал: двовластя на Укран 1919 року (Петлюра  Петрушевич)P це може найбльший злочин. А люде стояли за це в слпй певности, що так треба, це лпше. Всяка органзаця, де утворються двовластя, гине. Це  соцологчний закон. Дал: при поход на Украну поляки роззброли 18.000 галичан, а Петлюра  його осередок приймали цей факт, як нормальне явище. Це х  зарзало, бо 18.000 тод велика сила. Дал: Вйсько революцйне, а штаби контрреволюцйн. Допустити це могли лише люди, що нчого не тямлять в полтиц. Безконечно помилок ще можна б вказати, але хба мало того, що вказано?»1147. З серйозним, талановитим ученим важко не погодитись: з одного боку, заглиблюватись у проблему, називати й дрбнш прорахунку недолки можна й дал, а з ншого  найважливш, визначальн моменти, без яких сподватись на успх боротьби було безперспективно (а досвд це ще раз довв), уже назван. *** Пдсумовуючи причини поразок Укрансько революц, автори доходять невтшного висновку про те, що обктивних пдстав для кнцево перемоги було замало, скорше х у конкретно-сторичних умовах 19171920 рр. зовсм не снувало. ¶ саме це, а не помилки та прорахунки, хоч би скльки х було  хоч би якими прикрими вони здавалися, особливо ж з позицй часово дистанц, виршило долю боротьби

1. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

2. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

3. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

4. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

5. Економічний аналіз підприємств

6. Людина: біологія й соціологічні проблеми
7. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
8. Соціологія культури

9. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

10. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

11. Порівняльно-психологічний аналіз ігор вищих приматів і людей

12. Темперамент – біологічний фундамент особистості

13. Вивченні розвитку культур: біологічний і психологічний напрямки

14. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

15. Значення предмету "соціологія релігії"

16. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Основи соціології

18. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

19. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

20. Розвиток соціології в Україні

21. Соціологічна концептуалізація освіти

22. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"
23. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов
24. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

25. Соціологія - наука про суспільство

26. Соціологія інноваційних процесів

27. Соціологія культури

28. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

29. Соціологія релігії

30. Соціологія шлюбу та сім’ї

31. Соціологія як наука про суспільство

32. Соціологія як соціальна система

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры

33. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

34. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

35. Програма соціологічного дослідження

36. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

37. Экономічний аналіз підприємства

38. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики
39. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання
40. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)

41. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

42. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

43. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

44. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

45. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

46. Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві

47. Історіографічна традиція Школи Анналів. Друге і третє покоління істориків

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки

49. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

50. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

51. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

52. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

53. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

54. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.
55. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.
56. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

57. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

58. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

59. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

60. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

61. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

62. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

63. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

64. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

65. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

66. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

67. Аналіз стану соціальної політики в Україні

68. Аналіз філософських та літературознавчих поглядів Е. Штайґера і М. Гайдеггера

69. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

70. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема
71. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую
72. Статья Н.Н. Баранского "Географическое разделение труда"

73. Экономика Аргентины (перевод англоязычной статьи с приложениями)

74. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

75. Как не стать жертвой преступления

76. Развитие права на Северо-западе Руси (Статья)

77. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

78. Право собственности и другие вещные права

79. Налоговая система России в сравнении с другими странами

80. Прием и порядок переведения работника на другую работу

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

81. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

82. Особенности пещерного искусства. История открытия и изучения (Ляско, Коске, Шове, Гаргас и другие)

83. Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру

84. Статья Ю. Лотмана "Сватовство, брак, развод"

85. Из двух друзей всегда один раб другого (Лермонтов "Герой Нашего времени")

86. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой
87. По статье Писарева "Лирика Тютчева"
88. Трактовка образа Обломова в статье Н. А. Добролюбова "Что такое Обломовщина?"

89. Драма "Гроза" в статье Добролюбова "Луч света в темном царстве"

90. 4 статьи о Лермонтове

91. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

92. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

93. Конспект статьи Н. Бердяева "Духи русской революции"

94. Работа с редактором Vi. Другие текстовые редакторы UNIX

95. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

96. Изучение взаимно влияющих друг на друга математических параметров

Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы

97. Чем отличается папка Мой компьютер и программа Проводник? Как настроить рабочий стол? (и другие ответы на вопросы)

98. Стафилококки. Выявление резистентности к метициллину и другим b-лактамным антибиотикам методом скрининга

99. Убийство, совершённое в состоянии аффекта (статья 107 УК РФ)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.