Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Захист інноваційних фінансових послуг

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія Факультет Кафедра КОНТРОЛЬНА РОБОТА За дисципліною „Фінансовий інженерінг ” Варіант 4 Тема: Захист інноваційних фінансових послуг Виконала: студентка групи Ф-02-1з Губарь Анастасія Володимирівна Перевірила: Дата здачі на перевірку: Дата перевірки: Дата захисту: м. Запоріжжя, 2007 рік Зміст Вступ Використання авторського права Використання патенту Закон про неякісну конкуренцію Сервісна марка для захисту цінних паперів Задача Висновок Список використаної літератури Вступ На даному етапі розвитку в сфері інноваційних фінансових послуг виникають деякі проблеми. Фізична особа, яка винайшла якийсь твір або продукт насамперед повинна використати авторське право на свою продукцію. Головною проблемою є крадіжка інноваційних ідей. Саме для запобігання цього потрібно авторське право. Наступний шлях – придбання патенту (охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель). Також потрібна торгівельна марка, яка відрізняє товари і послуги учасників об'єднання підприємств (торговельна марка об'єднання, спільна торговельна марка) від однорідних товарів і послуг інших суб'єктів господарювання, або використовується спільно кількома суб'єктами в інших випадках, передбачених законом. Реєстрація торговельної марки, право на яку належить кільком особам, здійснюється в порядку, встановленому законом. Використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг. Для здійснення господарської діяльності та захисту своїх інтересів використовується закон про неякісну конкуренцію. Далі в контрольній роботі детально визначені усі ці питання, які так необхідні для розвитку інноваційної діяльності в нашій країні. Використання авторського права Суб'єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права. Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури i мистецтва, а саме: 1) лiтературнi письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); 2) виступи, лекції, промови, проповiдi та iншi усні твори; 3) комп'ютернi програми; 4) бази даних; 5) музичні твори з текстом i без тексту; 6) драматичні, музично-драматичнi твори, пантоміми, хореографiчнi та iншi твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; 7) аудiовiзуальнi твори; 8) твори образотворчого мистецтва; 9) твори архітектури, містобудування i садово-паркового мистецтва; 10) фотографiчнi твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; 11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелiрнi вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктiв промислової власності; 12) iлюстрацiї, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, типографії, техніки, архітектури та інших сфер дiяльностi; 13) сценiчнi обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, i обробки фольклору, придатні для сценічного показу; 14) похiднi твори; 15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збiрники звичайних даних, iншi складенi твори за умови, що вони є результатом творчої працi за добором, координацiєю або упорядкуванням змiсту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складовi частини; 16) тексти перекладiв для дублювання, озвучення, субтитрування українською та iншими мовами iноземних аудiовiзуальних творiв; 17) iншi твори.

Права автора складаються з особистих (немайнових) i майнових прав. Особисті немайнові права автора не можуть бути передані іншим особам. Майнові права діють протягом життя автора i 70 років після його смерті. Вони являють собою виключнi права на використання твору в будь-який формі i в будь-який спосіб. Після закінчення цього терміну твори переходять у загальнонаціональне надбання i можуть вільно використовуватися за умови дотримання немайнових прав. Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є випадки, передбачені частиною 1 статті 50 Закону. Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством. Одним з основних аргументів на користь реєстрації є той, що суб'єкт авторського права, здійснивши реєстрацію, здобуває додаткову можливість доказу існування в об'єктивній формі свого твору на дату подання заявки. Особливо це стосується неоприлюднених творів. Документи заявки, права на твори яких було зареєстровано, зберігаються протягом всього строку охорони авторського права. Наявність свідоцтва i рішення, виданих державою, публiкацiя відомостей про реєстрацію в каталогах державної реєстрації i офiцiйних бюлетенях є свідченням того, що твір захищається авторським правом i що всі треті особи попереджено про вiдповiдальнiсть за неправомірне його використання. Часто сам факт реєстрації запобігає спробам незаконного використання твору без урахування iнтересiв авторів. Наявність свідоцтва дуже важлива при поданні твору на розгляд потенційному користувачу. На жаль, існує сумний досвід, коли твір, наприклад, який-небудь авторський проект, спочатку відхиляється, а через деякий час втілюється в життя, i не виключено, що й спотворюється через вiдсутнiсть авторського контролю. Якщо реєструється договір, який стосується права автора на твір, перевіряється вiдповiднiсть договірних документів установленим нормам i, передусім, наявність умов, які дозволяють вважати його авторським i правомірним. Тобто, після отримання Рішення сторони договору, а також будь-якi iншi зацiкавленi особи, можуть бути впевнені в тому, що відносини стосовно авторського права по відношенню до якогось конкретного об'єкта є врегульованими вiдповiдно до чинного законодавства України. Таке Рішення можна пред'являти третім особам, не показуючи при цьому самого договору або деяких його роздiлiв. Тим самим може бути збережена конфiденцiйна iнформацiя щодо сторiн договору. Аналіз даних реєстрації за об'єктами авторського права свідчить про те, що здебільшого реєструвалися авторські права на лiтературнi письмові твори наукового, технічного, практичного, белетристичного та іншого характеру. Це рiзнi книги, статті, рукописи, словники, проекти, програми, науково-технічна та конструкторсько-технологiчна документація, технiчнi умови, довідники, видавничі проекти журналів i газет, рекламно-iнформацiйнi проекти i матеріали, проекти конкурсів, описи ігор, проекти телевiзiйних i радіопрограм, сценарії, белетристичні твори, збірки вiршiв, література навчального характеру, твори релiгiйного характеру тощо.

Використання патенту Згідно Закону України &quo ;Про охорону прав на винаходи і корисні моделі&quo ; (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 7, ст. 32) (В редакції Закону № 1771-III від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 37, ст. 307): Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель);  патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід;  деклараційний патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід;  деклараційний патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель;  патент (деклараційний патент) на секретний винахід - різновид патенту, що видається на винахід, віднесений до державної таємниці;  деклараційний патент на секретну корисну модель - різновид патенту, що видається на корисну модель, віднесену до державної таємниці. Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом (деклараційним патентом). Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки до Установи. Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи. Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного за цим Законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі). Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 32 Закону України &quo ;Про охорону прав на винаходи і корисні моделі&quo ;. Право винахідника має:  1. Право на одержання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено цим Законом.  2. Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.  3. У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників Установа за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також осіб, що є винахідниками, але не зазначені у заявці як винахідники, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється Установою.  4. Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заявки.

Але ниншн ґгорови, Панюшкни, що не памятають свох батькв, це вже цлковит московськи патроти. До такого способу творити надйних яничарв не додумалася московська аристократя за 300 рокв. У Московщин Х¶VХV¶¶¶ ст. кати, крм платн, одержували ще й частину майна страченого, тому завжди було багато охочих на цю посаду. Уряд продавав  тому, хто бльше заплатить. Московська «демократя» пднесла КУЛЬТ ката на незнану височнь. Хоч пошана до ката снувала в Московщин  до 1917 року, проте за всю  монархчну сторю не знайшлося жодного поета чи письменника, який би прославляв професю ката. Тепер у СРСР чекста вншують поети, письменники, митц, навть флософи, в театрах, академях наук, унверситетах, школах, вн нагороджуться не лише великою платнею та вдзнаками, а й почесним членством Академ Наук. ·хн спогади (як вони катували) видаються в небаченй клькост, як, наприклад, книжка Ф. Т. Фомна «Записки старого чекиста», М.1962, накладом 365 тисяч. Мсто Псков вислало до ¶вана ¶V послв просити у царя захисту проти зловживань московського воводи. ¶ван наказав роздягти всх тих послв, поливати х окропом, палити волосся тощо

1. Ринок фінансових послуг

2. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

3. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

4. Маркетинг на ринку інноваційних товарів

5. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

6. Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку"
7. Соціологія інноваційних процесів
8. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

9. Захист інформації в інформаційних системах

10. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

11. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

12. Ринок дитячих рекреаційних послуг

13. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

14. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

15. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

16. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

17. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

18. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

19. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

20. Особливості маркетингу послуг

21. Захист інтелектуальноі власності

22. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв
23. Фінансово-правові основи страхування
24. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

25. Основні напрямки фінансового аналізу

26. Фінансова система України

27. Фінансовий контроль

28. Аналіз діяльності комерційних банків

29. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

30. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

31. Місце України в глобалізаційних процесах

32. ІС фінансового аналізу

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки

33. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

34. Фінансовий аналіз

35. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

36. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

37. Захист права власності

38. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
39. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави
40. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

41. Сильніше загроза - міцніше захист

42. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

43. Методики оцінки фінансового стану банків України

44. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

45. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

46. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

47. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

48. Оцінка фінансового стану комерційного банку

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

49. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

50. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

51. Проблемні позички і засоби реструктурування безнадійних боргів

52. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

53. Складання та подання фінансових звітів банку

54. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні
55. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"
56. Фінансовий менеджмент банка

57. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

58. Характеристика та послуги ПриватБанку

59. Активи комерційних банків

60. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

61. Банки, що надають послугу SMS-банкінгу в Україні

62. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

63. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

64. Способи і заходи захисту від шуму в поліграфії

Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением

65. Вимірювальні прилади та засоби захисту

66. Застосування засобів індивідуального захисту

67. Захист від виробничих вібрацій

68. Захист довкілля від іонізуючого випромінювання

69. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

70. Вплив елементарних еволюційних факторів на генофонди людських популяцій
71. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них
72. Ринок олійних культур

73. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

74. Готельні послуги: документація та облік

75. Державний фінансовий контроль в Україні

76. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

77. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

78. Методика і техніка складання фінансової звітності

79. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

80. Облік неопераційних витрат на підприємстві

Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

81. Облік та аудиту комерційних банках

82. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

83. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

84. Попередній фінансовий аналіз підприємства

85. Примітки до фінансової звітності

86. Становлення професійних бухгалтерських організацій
87. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)
88. Фінансова звітність в Україні

89. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

90. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

91. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

92. Аналіз та аудит фінансового стану

93. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

94. Аудит інших операційних доходів

95. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

96. Аудит фінансової звітності

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

97. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

98. Захист продуктів від радіоактивних і отруйних речовин

99. Основи бойового застосування військ РХБ захисту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.