Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Організація маркетингових досліджень в туризмі

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

1.Сутність та завдання маркетингових досліджень в туризмі. 2.Напрямки маркетингових досліджень . 3.Внутрішня і зовнішня маркетингова інформація. 4.Поняття середовища маркетингу. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища туристичного підприємства. 5.Маркетинговий підхід до управління персоналом. 6.Маркетингові дослідження туристичного ринку. 7.Структура туристичного ринку. 8.Особливості попиту та пропозиції в туризмі. 9.Сегментація туристичного ринку по певних ознаках. 10.Вибір цільового ринку. 11.Маркетингові дослідження туристичного продукту. 12.Життєвий цикл туристичного продукту. 13.Конкурентне середовище туристичного підприємства. 14.Побудова конкурентної карти ринку. 15.Фактори, що впливають на споживачів туристичних послуг. 16.Оцінка ступеню задоволеності – незадоволеності споживачів. 17.Сутність стратегічного маркетингового планування. 18.Планування цілей туристичного підприємства. 19.Розробка, вибір та оцінка підприємства альтернативних стратегій. 20.Розробка програми Маркетингу. Бюджет маркетингу туристичного підприємства. 21.Формування маркетингової товарної (продуктової) стратегії. 22.Розробка нового продукту та торгової марки. 23.Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства. 24.Зовнішні і внутрішні фактори процесу ціноутворення. 25.Маркетингова збутова стратегія туристичного підприємства. 26.Канали збуту тур продукту. 27.Сутність маркетингових комунікацій. 28.Розробка комунікаційної стратегії. 29.Особистий продаж в маркетингу туристичного підприємства. 30.Стимулювання збуту як засіб впливу на ринок туризму. 31.Пропаганда у комплексі маркетингових комунікацій. 32.Особливості та види реклами у сфері туризму. Характеристика сучасного рекламного процесу. 33.Виставки та ярмарок. 34.Вивчення та освоєння туристичних районів. 35.Визначення туристичної привабливості регіону. 36.Туристичне підприємство в системі розвитку регіону. 37.Пошук можливостей для проникнення та традиційні та нові ринки. 38.Робота з різними сегментами ринку. 39.Франчайзінг як нова форма управління туристичним підприємством. 40.Організація відпочинку у вільний від роботи час. Система маркетингових досліджень в туризмі ПЛАН 1. Суть, типи і напрями маркетингових досліджень в туризмі. 2. Етапи маркетингових досліджень. 3. Форми організації маркетингових досліджень в туризмі. 4. Маркетингова інформація та її види. 5. Методи збору маркетингової інформації. 6. Система аналізу маркетингової інформації. 7. Дослідження маркетингового середовища туристичних підприємств. 8. Маркетингові дослідження ринку туристичних послуг. 9. Маркетингові дослідження конкурентів. 10. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг. 1. Суть, типи і напрямки маркетингових досліджень в туризмі З метою зменшення ризику та невизначеності у діяльності туристичне підприємство має володіти об’єктивною і своєчасною інформацією. Отримання інформації може забезпечуватись проведенням маркетингових досліджень. Маркетингові дослідження (за визначенням Олександра Дуровича) – це процес збору, обробки та аналізу даних з метою зменшення невизначеності при прийнятті маркетингових рішень.

Валерій Квартальнов розглядає маркетингові дослідження як широкий комплекс різноманітних досліджень, необхідних для вироблення оптимальних стратегій і проведення ефективної оперативної маркетингової діяльності. Маркетинговими дослідженнями займаються самостійно в основному великі фірми, які можуть дозволити собі мати спеціальний підрозділ. Менші фірми, як свідчить практика, звертаються із замовленням провести таке дослідження до спеціалізованої організації. Цим займаються рекламні агентства, служби соціологічних досліджень та інші. Головні напрямки маркетингових досліджень в туризмі: Ш дослідження внутрішнього потенціалу підприємства; Ш аналіз частки ринку; Ш вивчення характеристик ринку; Ш аналіз продаж; Ш вивчення тенденцій ділової активності; Ш пошук потенційних споживачів; Ш прогнозування довгострокових тенденцій розвитку ринку; Ш вивчення діяльності конкурентів; Ш вивчення туристичних продуктів; Ш аналіз степені задоволеності споживачів послугами фірми. Маркетингові дослідження поділяють на 3 типи: Ш попередні – збирається попередня інформація, на основі якої формулюється гіпотеза. Гіпотеза – це наукове припущення. Ш описові – дається констатація певних фактів; Ш аналітичні – перевірка гіпотез про причинно-наслідкові зв’язки. Винятково важливу роль виконують маркетингові дослідження при проведенні ситуаційного аналізу. Ситуаційний аналіз – це процес виявлення ринкових можливостей туристичного підприємства, заснований на результатах маркетингових досліджень. Ситуаційний аналіз дозволяє оцінити стан речей на фірмі на даний момент, позбавитись від ілюзій та намітити нові перспективи розвитку підприємства. Таким чином, маркетингові дослідження – це функція, яка через інформацію пов’язує туристичне підприємство з ринками, споживачами, конкурентами та іншими елементами його середовища. 2. Етапи маркетингових досліджень Система маркетингових досліджень складається з послідовних та взаємозалежних етапів, які зображені на рисунку 5.1. Рис. 5.1. Етапи маркетингових досліджень в туризмі Для успішного проведення маркетингового дослідження необхідно, перш за все, виявити проблеми, які стоять перед фірмою і сформулювати цілі дослідження. Підходи до виявлення проблем: Ш аналіз результатів господарської діяльності фірми; Ш експертне опитування керівників та спеціалістів; Ш спостереження за виконанням маркетингових функцій. Наступним етапом проведення маркетингового дослідження є вибір джерел інформації. Джерела інформації можуть пропонувати вторинні або первинні дані. Вторинні дані – це інформація, що уже десь існує, будучи зібрана раніше для інших цілей. Первинні дані – це інформація, що зібрана вперше з якоюсь конкретною метою. У залежності від напрямку і характеру досліджень інформацію можна отримати з різних джерел. Маркетингові дослідження можуть розподілятися на внутрішньофірмові та вивчення зовнішнього середовища. Джерелами інформації для внутрішньофірмових досліджень є різні звітні документи, які характеризують діяльність фірми, та інші відомості, подані працівниками фірми. Маркетингова інформація при дослідженнях зовнішнього середовища звичайно береться з трьох основних джерел: 1.

власні джерела – інформація, отримана в ході досліджень зовнішнього середовища, проведених фірмою; 2. замовлена інформація – інформація, яку надають замовникам спеціалізовані фірми; 3. незалежні джерела – звіти, огляди, добірки, публіковані різними науково-дослідними, маркетинговими й іншими фірмами та установами. Третім етапом є збір інформації. Часто дослідження починаються зі збору вторинних даних, оскільки вони є дешевшими та доступнішими. Однак, вторинні дані можуть бути застарілими, неповними, неточними чи неправдивими. Існує декілька способів збору первинних даних. Відомий дослідник проблем маркетингових досліджень Є.П. Голубков розрізняє якісні та кількісні методи маркетингових досліджень. До якісних він відносить спостереження, роботу у фокус-групах, інтерв'ю, аналіз протоколів, проекційні і фізіологічні вимірювання, до кількісних – різного виду опитування. Збір первинних даних для туристичної фірми, зокрема спостереження, опитування та експерименти, можуть проводити агенти по збуту чи інші працівники фірми. Фірма може запропонувати таку роботу і тимчасовим працівникам (старшокласникам, студентам), оскільки вона не вимагає особливої кваліфікації. Іноді фірми запрошують фахівців, однак таке залучення повинне бути економічно обґрунтованим, щоб витрати на фахівців окупилися. Наступним етапом маркетингового дослідження є аналіз зібраних даних. Ці дані зводяться у таблиці й обробляються за допомогою статистичних методик. Спеціаліст, який займається аналізом інформації, повинен докласти зусиль, щоб надані ним результати маркетингового дослідження були чіткими та з найменшим числом невизначеностей. На даному етапі представлення результатів цифрова інформація може зводитися для наочності у діаграми, графіки. Важливо не лише провести маркетингове дослідження. Велике значення мають інтерпретація і використання його наслідків. Отже, необхідно зіставити завдання проведеного маркетингового дослідження і його наслідки, проаналізувати, чи використовувалися результати, чи у повному обсязі. На даному етапі аналізу використання дослідження можна виявити як недоліки, так і позитивні моменти у проведенні дослідження, що може бути корисним і надалі при організації інших маркетингових досліджень. 3. Форми організації маркетингових досліджень Маркетингові дослідження можна організовувати власними силами і можна залучати для цього спеціалізовані фірми. На практиці вибір форми маркетингового дослідження обумовлюється такими факторами: Ш досвідом роботи фірми на ринку туристичних послуг; Ш наявністю персоналу відділу маркетингу, який спеціалізується на дослідженнях; Ш професійним рівнем працівників; Ш становищем фірми на ринку; Ш стратегією та тактикою ринкової діяльності. Окрім того, до уваги приймається економічна доцільність та необхідність збереження комерційної таємниці. Стороннім організаціям часто доручають масові опитування споживачів. Не обійтись без допомоги сторонніх фірм, якщо опитування треба проводити у різних містах. Майже усі поважні туристичні фірми співпрацюють з організаціями по вивченню ринку чи консалтинговими фірмами.

Добре розуміючи, що зробити це відразу, якісно, в одній праці, «червоногвардійською атакою» — нереально, свого часу автор даної книги спробував лише «накидати» своєрідні «ескізи» щодо повномасштабного дослідження унікального й непростого вітчизняного явища[221]. Ставлячи завдання поглибити вивчення проблеми, видається принципово важливим подолати застарілі уяви про націонал-ко- мунізм як обов'язково організаційно формалізоване, фракційне явище. Як щось чуже власне комуністичному (інтернаціональному) організму, воно засуджувалось, а заходи, акції проти нього навіть готові були виправдовуватись у свідомості послідовних прибічників класового підходу. Ревнителі національних традицій, навпаки, вбачали неприпустиму, ганебну зраду в поведінці тих, хто ладен був з метою компромісу з поборниками соціальних прагнень хоч у чомусь відійти від категоричних, безапеляційних (на практиці вони нерідко доходили до абсолютизацій) наполягань на визначальності національного чинника. Звести до єдиного знаменника погляди подібної різновек- торності апріорі неможливо, а висновки й узагальнення завжди будуть для обох ідеологічно конфліктуючих сторін залишатися тенденційними, однобічними, вразливими

1. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

2. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

3. Маркетингове дослідження

4. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

5. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

6. Товарна структура організації маркетингових служб
7. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку
8. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

9. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

10. Організація патопсихологічного дослідження

11. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

12. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

13. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

14. Дослідження взаємозв’язків між живими організмами на прикладі екосистеми озера

15. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

16. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Організація приймання товару в аптеці

18. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

19. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

20. Організація праці менеджера

21. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

22. Організаційна система управління природокористуванням України
23. Організація оплати праці на підприємстві
24. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

25. Організація обліку грошових коштів

26. Організація евакуаційних заходів

27. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

28. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

29. Рельєф та ландшафтна організація

30. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

31. Спектральні наземні дослідження

32. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

33. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

34. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

35. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

36. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

37. Організація касових операцій у банківських установах

38. Організація ресурсної бази банків в Україні
39. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону
40. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

41. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

42. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

43. Організація охорони праці на виробництві

44. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

45. Організація охорони праці на виробництві

46. Рівні організації організму людини

47. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

48. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

50. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

51. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

52. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

53. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

54. Внутрішній аудит організації
55. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
56. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

57. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

58. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

59. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

62. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

63. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

64. Організація документування господарських операцій

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Організація і методика аудиту грошових коштів

66. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

67. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

68. Організація облікової політики підприємства

69. Організація обліку в магазині "Світанок"

70. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
71. Організація обліку доходів
72. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

73. Організація обліку на підприємстві

74. Організація обліку орендних операцій

75. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

76. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

77. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

78. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

79. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

80. Організація управлінського обліку

Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

81. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

82. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

83. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

84. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

85. Становлення професійних бухгалтерських організацій

86. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)
87. Аудит в організації
88. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

89. Методика гідрогеологічних досліджень

90. Громадські організації як вид об’єднань громадян

91. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

92. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

93. Методи та етапи статистичного дослідження

94. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

95. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

96. Організація роботи Верховної Ради України

Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт

97. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

98. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

99. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.