Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИДИПЛОМНА РОБОТА Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблемиВиконавець: студент групи Науковий керівник: Рецензент: ДНІПРОПЕТРОВСЬК 2008 РЕФЕРАТ Дипломна робота – 80 стор., джерел, 4 додатки Список ключових слів: СЕКСУАЛЬНІСТЬ, СЕКСУАЛЬНА КУЛЬТУРА, СЕКСУАЛЬНА ПОВЕДІНКА, СЕКСУАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ, ПІДЛІТКОВИЙ ВІК. Дипломна робота присвячена теоретичному і практичному аналізу специфіки сексуальної культури сучасних українських підлітків як соціокультурного феномену . При написанні дипломної роботи нами були проаналізовані теоретичні набуття суспільних наук стосовно визначення соціальних характеристик сексуальності; визначене поняття сексуальної культури та його багаторівневої структури; розглянуто етапи та специфіка сексуальної соціалізації як процесу набуття сексуальної культури; досліджені особливості соціокультурних змін підліткової сексуальності у сучасній Україні; окреслені історичні підґрунтя та сучасний стан соціальної проблеми сексуального виховання; проаналізовано специфіку сексуальної культури підліткових угрупувань робочих районів великого міста на прикладі результатів власного дослідження. Об’єктом даної роботи є сексуальна культура як специфічний соціокультурний феномен. Предмет: ціннісно-нормативний зміст та поведінкова форма об'єктивації сексуальної культури підлітків як особливої соціальної групи. У рамках дипломної роботи вищезазначений об’єкт досліджується за допомогою теоретичних (логіко-дедуктивний аналіз, синтез, порівняння, систематизація, історичний аналіз) та емпіричних методів (анкетного опитування). Емпіричним підґрунтям даної роботи є результати власних досліджень: опитування школярів загальноосвітньої школи міста Дніпропетровськ щодо специфіки їх сексуальної культури та проведення експертного опитування батьків та вчителів щодо проблем сексуального виховання. Дослідження складалися з двох етапів: методико-процедурного та етапу збору і аналізу інформації. A O A IO he degree work is devo ed o he a alysis of phe ome o of sexual cul ure of ukrai ia ee agers a d i 's sociological i erpre a io . Special a e io is paid o he ypes of sexual cul ure a d he varie ies of sexual sce arios. he resul s of au hor's sociological researches are exami ed i his work. ЗмістВступ РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади соціологічного вивчення сексуальності 1.1. Ретроспективний аналіз наукового дискурсу сексуальності 1.2. Поняття сексуальної культури: сутність та особливості 1.3. Специфіка сексуальної культури підлітків: соціологічний аналіз РОЗДІЛ 2. Соціокультурний абрис підліткової сексуальності в сучасному українському суспільстві 2.1.Підліткова сексуальність у соціальному просторі сучасності 2.2. Сексуальне виховання: специфіка та проблеми сьогодення 2.3. Особливості сексуальної культури українських підлітків: ціннісно-нормативний аспект Заключення Список використаної літератури Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 ВСТУПСучасні уявлення про сексуальність багато в чому визначаються тим моральним, соціальним і психологічним значенням, яке надавали йому попередні покоління.

Як вказував Мішель Фуко в своїй роботі “Історія сексуальності”, зростання еротичної свідомості в сучасних країнах Заходу супроводжувався наполегливими спробами його пригнобити, однак сьогодні ситуація кардинально змінилась. В наявності – всюдисуща присутність еротичних образів – прямих чи побічних, традиційних чи нетрадиційних. Сучасні підлітки знаходяться в дуже складній ситуації вимушених інтерпретацій нових текстів, іміджів і фактів, які пов’язані з сексуальною поведінкою. Нова й досить важлива тенденція в сексуальній сфері життя полягає в тому, що сексуально-еротична поведінка і мотивація до кінця емансипується від репродуктивної біології, пов’язаної з продовженням роду. Суспільна свідомість сприйняла той факт, що сексуальність не направлена лише на дітонародження, не має потреби у легітимізації і є самоцінною. Підліткова соціальна спільність є особливою групою суспільства, яка займає маргінальну позицію в силу вікових особливостей та пов’язаної з ними невизначеністю статусу, несформованої життєвої позиції та ціннісно-нормативної системи. Намагаючись як можна скоріше перейти до статусу дорослих, підлітки некритично та спрощено сприймають інформацію про сексуальність особистості, а ліберальна сексуальна культура, характерна для сучасної реальності, сприяє цьому. Негативні наслідки лібералізації статевої моралі в першу чергу відслідковують медики, фіксуючи ріст абортів, венеричних захворювань у підлітків, а серед молодих подружніх пар, як наслідок, – збільшення кількості безплідних шлюбів. Сьогодні засоби масової комунікації і преса активно транслюють такі теми, як безпечний секс, СНІД, проституція, гомосексуалізм, в той час як інформації про соціальні і моральні сторони сексуальності майже не торкаються. А поєднання неінформованості і наукової неграмотності приводять до того, що формується невірна стратегія виховання відносно сексуальної культури підлітків. Це, в свою чергу, тягне за собою катастрофічні соціальні, культурні і епідеміологічні наслідки. Щоб перевірити ці небезпечні тенденції, необхідно вивчати проблему сексуальності, а вірніше – сексуальної поведінки підлітків. Українське суспільство зіткнулось із чисельними наслідками ранньої сексуальної активності: Збільшення чисельності занадто ранньої вагітності на тлі зменшення загальної кількості дітонародження; Збільшення венеричних хворих підліткового віку; Розповсюдження серед підлітків ВІЛ-інфекції; Стрімке зростання кількості абортів серед неповнолітніх. Ці явища дослідник може охарактеризувати як зовнішні прояви відсутності загальних програм статевої просвіти, а також наслідки низького ступеню культури сексуальної безпеки серед підлітків. При цьому самі підлітки демонструють дещо суперечливі установки: з одного боку, вони ставлять безпечний секс на досить високе місце в структурі цінностей здорового способу життя, з іншого – використовують презервативи при випадковому статевому контакти лише 52 % осіб у віці 14-20 років. Всі ці соціально негативні явища обумовлюють актуальність привертання соціологічної уваги до вивчення соціокультурних основ підліткової сексуальності.

Дослідження сексуальності і сексуальних практик зображені у великій кількості праць і монографій таких вчених, як М. Фуко, Е. Гідденс, Ф. Райс, М. Кле та інших. Українські вчені О.В. Сечейко, Л.Г. Сокурянська, Л.М. Гридковець надають пріоритет вивченню сексуальних практик підлітків. До російських вчених, які здійснюють свою науково-дослідницьку діяльність у цій сфері, відносяться І.С. Кон, С.І. Голод, Є. Омельченко, А.І. Антонов, В.М. Медков та інші. Зазначимо, що в цілому аналіз робіт західних, радянських та сучасних пострадянських вчених дозволяє дійти висновку про розглядання підліткової сексуальності переважно у межах психології і сексології, соціологічний підхід є, як правило, виключенням в даних дослідженнях. Об’єктом нашої роботи є сексуальна культура як специфічний соціокультурний феномен. Предмет – ціннісно-нормативний зміст та поведінкова форма об'єктивації сексуальної культури підлітків як особливої соціальної групи. Мета нашої роботи: визначити ціннісну наповненість та нормативні обмеження сексуальної культури сучасних українських підлітків. При написанні даної роботи ми орієнтувалися на такі встановлені завдання: проаналізувати теоретичні набуття суспільних наук стосовно визначення соціальних характеристик сексуальності; визначити поняття сексуальної культури та вивчити його багаторівневу структуру; розглянути етапи та специфіку сексуальної соціалізації як процесу набуття сексуальної культури; дослідити особливості соціокультурних змін підліткової сексуальності у сучасній Україні; окреслити історичне підґрунтя та сучасний стан соціальної проблеми сексуального виховання; на прикладі результатів власного дослідження проаналізувати специфіку сексуальної культури підліткових угрупувань робочих районів великого міста. Емпіричну базу дипломної роботи складають декілька соціологічних досліджень, які були проаналізовані методом вторинного аналізу, а саме: 1. Моніторинг Інституту соціальних досліджень України (2001 р.) на тему “Практичні моделі сексуальної поведінки молоді”: 13-17 річні підлітки та 18-22 річні юнаки. Генеральна сукупність складається з двох незалежних сукупностей: учнівська молодь 13-17 років та 18-22-х річна молодь. Загальна кількість – 3479 респондентів, серед яких 1794 - 13-17 років; 1685 - 18-22 роки. 2. Дослідження Сечейко О.В., 1999 року “Взаємозв’язок індивідуально-психологічних та вікових особливостей підлітків”. Загальна кількість респондентів – 97 (48 хлопчиків і 49 дівчат), вік – 13-15 років. 3. Також в ході написання дипломної роботи були використані дані проведеного нами експертного опитуванні батьків та вчителів щодо проблем сексуального виховання ( =52). 4. Ціннісно-нормативний аспект сексуальної культури підлітків ми дослідили за допомогою пілотного опитування школярів, результати якого використовувалися для ілюстрації сучасного стану проблематики. ( =153) Мета та завдання роботи обумовили її структуру. Випускна робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку літератури та додатків. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ 1.1

Ця сама бациля  тепер д в укранському полтичному житт на емграц. Але у вдкритй форм сьогодн вона не ма приступу до укранських мас, наявн соцялсти, соцялстичн парт доживають свого вку. Натомсть велику шкоду наносять замаскован, прихован соцялстичн тенденц, як проявляються в рзних формах, скрзь просякають, навть намагаються запустити корння в революцйно-визвольному рус, внести в нього деологчний розклад. Приписуючи соцялзмов монополю на захист соцяльного становища робтництва, дентифкуючи його з програмою соцяльно справедливости  поступу, дехто робить намагання поширити в цьому вдношенн баламутство, паралзувати чуйнсть до всх роз-кладових елементв соцялстично доктрини. З'являються партйн новотвори, оформлен пд власним менем  замаскован, як зловживають назвою революцйно-визвольних чинникв. Одн й друг пдшиваються пд революцйн, протибольшевицьк вивски та намагаються поширити опортунстичн щодо комунзму тенденц. Вони визнають здобутки марксизму-комунзму й говорять про хн збереження в Укранськй Держав

1. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

2. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

3. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

4. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

5. Первісна культура на терені сучасної України

6. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації
7. Виховання естетичної культури підлітків
8. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

9. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

10. Интернет и сексуальная культура

11. Как же отнесутся к новой сексуальной культуре религии?

12. Сексуальная культура и сексуальное поведение

13. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

14. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

15. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил

16. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны

17. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

18. Норми сучасної української мови у спілкуванні

19. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

20. Текстовий потенціал українських прийменників

21. Вивчення сучасної української літературної мови

22. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)
23. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях
24. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

25. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

26. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

27. Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків

28. Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані

29. Роль сексуальной культуры в сохранении здоровья человека

30. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

31. Образ козака в українських народних думах

32. Творчість українських поетів

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

34. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

35. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

36. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

37. Асоціальна поведінка підлітків

38. Патріотичне виховання підлітків та юнаків
39. Статеве виховання підлітків
40. Формування пізнавальних інтересів підлітків

41. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

42. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

43. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

44. Мотивація агресивної поведінки підлітків

45. Особливості міжособистісного спілкування у підлітків

46. Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів

47. Проблеми тривожності підлітків

48. Прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Психологічні особливості спілкування підлітків

50. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

51. Емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків

52. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

53. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

54. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
55. Розвиток соціології в Україні
56. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

57. Соціологія культури

58. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

59. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними

60. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

61. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

62. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

63. Людина: біологія й соціологічні проблеми

64. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные

65. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

66. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

67. Вивченні розвитку культур: біологічний і психологічний напрямки

68. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

69. Значення предмету "соціологія релігії"

70. Основи соціології
71. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток
72. Предмет соціологічного знання

73. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

74. Соціологічне вчення Спенсера

75. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

76. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

77. Соціологія - наука про суспільство

78. Соціологія конфлікту

79. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

80. Соціологія релігії

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

82. Соціологія як наука

83. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

84. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

85. Програма соціологічного дослідження

86. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема
87. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні
88. Сексуальная символика в культуре

89. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

90. Лекції з української та зарубіжної культури

91. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

92. Україна в сучасному геополітичному просторі

93. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

94. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

95. Українська та зарубіжна культура

96. Культура стародавнего Египта укр

Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Культура /Укр./

98. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

99. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.