Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТВОРЧІСТЬ ДЖЕКА КЕРУАКА В КОНТЕКСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ 1.1 Життєвий та творчий шлях Джека Керуак 1.2 Американська культура та література ХХ століття Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ДЖЕК КЕРУАК ТА ЙОГО НАЙВІДОМІШИЙ РОМАН &quo ;НА ДОРОЗІ&quo ; 2.1 Джек Керуак і покоління &quo ;Біт&quo ; 2.2 Джек Керуак та його славетний роман &quo ;На дорозі&quo ; Висновки до другого розділу РОЗДІЛ 3. ОБРАЗ АУТСАЙДЕРА У ТВОРІ ДЖЕКА КЕРУАКА &quo ;НА ДОРОЗІ&quo ; Висновки до третьго розділу ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Незважаючи на великі й незаперечні досягнення радянського літературознавства в області дослідження сучасної американської літератури, усе ще залишилося чимало недостатньо вивчених явищ. Одним з таких слабко вивчених феноменів є літературна творчість бітників, або, як їх часто називають у радянських дослідженнях - &quo ;розбитого покоління&quo ;. З першого погляду така заява може здатися досить парадоксальною, тому що творчість бітників одержала оцінку в багатьох дослідженнях радянських літературознавців. Але необхідно врахувати, що в більшості випадків ці статті або глави монографій були присвячені не тільки бітникам, але й іншим письменникам, що пишуть на молодіжні теми. Дотепер у нас немає жодного монографічного дослідження літератури бітників. У той же час, у закордонному, особливо американському літературознавстві, одному тільки Керуаку присвячено біля десяти монографій, кілька докторських дисертацій, не говорячи вже про статті самого різного обсягу й змісту. Необхідно врахувати, що бітники займають видне місце в загальній картині літературного процесу і що недостатній ступінь вивченості їхньої творчості може призвести не тільки до деяких неточних приватних суджень, але й перешкодити вірному й глибокому розкритті літературного процесу в цілому. Актуальність роботи полягає в тому, що в наш час, еру інформаційних технологій все менше й менше молоде покоління звертається до надбань історії усього найкращого, що було створено раніше. Але нас зокрема цікавлять надбання американської літератури ХХ століття, а саме творчість Дж.Керуака, оскільки і до тепер більша кількість його творів не переведена з рідної мови Керуака і не доступна читачам, зокрема українським. Ступінь дослідженості проблеми. Надбання американської літератури ХХ століття вивчали такі дослідники як: А.Анастасьєв, М.Бахтін, А.Бретон, І.Волков, А.Єлістратова, О.Завадська, Д.Затонский, A.Звєрєв, В.Кожинов, Т.Морозова, В.Толмачов та інші. А саме творчість Дж.Керуака вивчали і опрацьовували такі вчені як: А.Елістратова,Є.Завадська, Б.Кук, М.Мендельсон, Т.Морозова, Дж.Тайтел, У.Толмен, Ф.Файєд, Е.Чарте та інші. Саме не достатній рівень вивченості і розглянутості творчості Джека Керуака і такого напрямку як бітництво зумовило вибір теми: &quo ;Образ аутсайдера у творі Джека Керуака &quo ;На дорозі&quo ;&quo ;. Об’єкт дослідження – творчість Джека Керуака. Предмет дослідження – образ аутсайдера у творі Дж.Керуака &quo ;На дорозі&quo ;. Мета дослідження. Більш детальніше дізнатися про американську літературу ХХ ст.,

а саме про її видатного представника Дж.Керуака. більш детальніше розглянути його творчість, зокрема його славетний роман &quo ;На дорозі&quo ;. Завдання дослідження: Дослідити творчий шлях Дж.Керуака в контексті американської літератури ХХст. Проаналізувати покоління &quo ;біт&quo ; та його вплив на Дж.Керуака. Охарактеризувати основні образи та типологію героїв Дж.Керуака. Визначити образ Керуаківського аутсайдера в романі &quo ;На дорозі&quo ;. Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загального висновку, списку використаних джерел, що складається з 47 найменувань. Загальний обсяг роботи ? сторінок. РОЗДІЛ 1. ТВОРЧІСТЬ ДЖЕКА КЕРУАКА В КОНТЕКСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ 1.1 Життєвий та творчий шлях Джека Керуака Американський письменник (1922-1969), головний герой строкатого й дотепер слабко вивченого покоління bea (бітників), автор романів, поетичних збірників і есе. Людина, що визначила на багато років уперед естетику інтолектуальної контр-культури. Його називали то класиком сучасної американської прози, то успішним графоманом, вважали то рішучим новатором, то просто талановитим компілятором. Літературна спадщина, залишена їм, вражає своїм обсягом і разом з тим - очевидною еклектичністю. Написані в різній манері, його добутку звучать в одній тональності, утворюючи скоріше не цикл, а єдине оповідання. Практично всі книги цього загадкового провісника біт- і психоделічного буму 60-х 20 в., але лише остільки, оскільки є варіаціями на тому життєвого шляху автора, безперервною імпровізацією з неабиякою часткою художнього вимислу. Народився 12 березня 1922 у містечку Лоуелл, штат Массачусетс. Перші проби пера належать до кінця 30-х (розповіді - Брати, 1939 і U e Veille de oel, 1940), коли Керуак ще вчився в школі. Після нетривалого навчання в Колумбійському Університоті записується в торговельний флот, незабаром переходить у військово-морський, але швидко байдужіє до суворої дисципліни й армійських порядків. Лікарі визнають його психічно нездоровим, і юнак знову виявляється на суші. Прозаїчні начерки й перший, незакінчений роман Море мій брат, що він пише в ті роки, свідчили про безсумнівний дарунок майбутнього проводиря бітників, але виявилися цілком учнівськими. А от наступний, Місто й містечко, опублікований в 1950, відкрив йому дорогу в велику літературу. У цій роботі пролунало все то, що займало автора протягом всього , життя до чого він постійно вертався. Тоді лист молодого автора ще тяжіло до відносно послідовного натуралізму, і традиційні реалістичні тонденції домінували. Разом з тим Місто й містечко - початок легенди про Дулуозе, багатотомної епопеї про минуле й сьогодення автора, про заплутані життєві й творчі колізії й безустанний пошук чудесного способу, як залишитися самим собою в суспільстві споживання. Дія книги відбувається в рідному містечку Керуака, герої - його рідні й знайомі; втім, тут прямі паралелі не завжди припустимі. Скажемо, саме авторське &quo ;я&quo ; розпорошується на окремі риси цілого ряду персонажів - синів Джорджа Мартіна. З одного боку, у діючих особах роману й у самому оповіданні персоніфікується західна культура з її морально-релігійними проблемами, з іншого боку - civi as erre a (град земної), конкретна крапка на географічній карті, рідна домівка молодого бунтаря.

Дана обставина ріднить один з перших досвідів Керуака в області великої форми з історичною традицією &quo ;сімейної&quo ; (і &quo ;локальної&quo ; - від лат. locus - місце) словесності. Однак у Місті й містечку немає тої нервозної безвихідності, що панує на сторінках У.Фолкнера - взяти хоча б особняк, - спадкоємцем якого мислить себе Джек. Йому далека проблематика соціальної детермінації свідомості, що чи мала не вирішальне значення як для попередніх поколінь американських літераторів, так і для сучасників письменника, наприклад, Д.Стойнбека (Зима тривоги нашої, Грона гніву). У Місті й містечку під вигаданими іменами фігурують нові друзі Керуака, А.Гінзберг і У.Берроуз, з якими він звів близьке знайомство в середині 40-х. У той же період виникає й саме поняття bea - Керуак витяг це слово з випадкової розмови із приятолем-хіпстором і зробив символом цілого покоління, його метафорою. Розгубленість, внутрішній протест стосовно тихої ейзенхауерівської Америки - от що поєднувало цих людей: письменників і музикантів, богемних художників і бідних студентів. Вони намагалися виплавити зі словесної руди минулу мову, адаптована для одкровень постіндустріальної епохи, прагнучи розкріпачити свідомість за допомогою різних засобів - від властиво літературного експерименту, арт-хеппенінга до вживання наркотичних речовин. Будучи породжено у творчої, пускай і зовсім не елітарному середовищу, цей рух, яким його думали засновники, не прийняло масовий характер, (тут мається на увазі біт як явище мистецтва, а як образ і філософія життя він одержав надзвичайно широке поширення). Більше того: у бітників не було ні програми, ні маніфесту, втім, аналогом такого деякі дослідники вважають поему А.Гінзберга Крик (1955). Повністю співвіднести естетику &quo ;нових революціонерів&quo ; з установками існуючих у той час плинів не представляється можливим, хоча цих підпільних героїв післявоєнного років і прийнято називати одними з основоположників постмодернізму. Найбільше чітко ці невідповідності проступають у серії &quo ;спонтанних&quo ; лінгвістичних полотен Керуака, по розвитку стилю якого можна простежити всі перипетії й спірні моменти в сумбурній історії битки-генерації. &quo ;Розбитість&quo ; стала реакцією на запуск захисних механізмів соціуму. Після Другої світової війни людям хотілося спокою й упевненості. Бітники ж навіть своїм поводженням у повсякденному житті порушували всі загальноприйняті норми. Вони слухали музику бібоп (див. джаз), їхніми кусвітами були Лестор Янг і Чарлі Паркер, а дозвілля вони воліли проводити - з марихуаною, релігійно-філософськими диспутами й божевільними, але артистично милими витівками. Не можна сказати, щоб їм так вуж імпонував погляд &quo ;із дна&quo ; суспільства, де вони перебували з погляду обивателів, яким хотілося бачити в бітниках лише жалюгідну карикатуру. Такі похмурі бородаті невдахи, що одягаються у всякий мотлох, недорікуваті, але претензійною, стурбованою випивкою й сексом. Що приховувати, диму без вогню не буває: багатьом бітникам були властиві всі земні пороки. Однак їхньої заслуги куди вище того &quo ;Коді&quo ;, що вони нібито заподіювали добропорядним співгромадянам.

В отличие от многих других он, похоже, от попадания в черный список так до конца и не оправился. В большинстве случаев список не означал ничего особенного кроме того, что данному индивидууму переставали предлагать контракты по принципу «можно, но лучше не надо». Артур Миллер, драматург, сам попавший под раздачу, написал пьесу «Испытание» (или «Тигель», как угодно), о салемских колдуньях и охоте на ведьм, содержащую аллегорию и пр. Параллельно с этим возникло движение битников, от «beat generation» — фраза, популяризированная писателем Джеком Керуаком, автором популярного в среде наркоманов и тех, кто восхищался романтикой жизни наркоманов, романа «В пути». Многие тысячи подростков повторили описанный в романе маршрут — автостопом от Атлантики до Тихого Океана. Битники, предшественники хиппи, состояли в основном из модифицированной богемы. Нечто вроде дозволенной фронды. В то же время на литературной арене появляется новое имя — Владимир Набоков. Набоков, ровесник века, происходил из старой русской дворянской семьи

1. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

2. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

3. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

4. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

5. Джек Керуак. Бродяги Дхармы

6. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
7. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини
8. Столипін та його аграрна реформа в Україні

9. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

10. Місто та його структура

11. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

12. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

13. Покарання та його види

14. Поняття національного доходу та його використання

15. Право водокористування та його види

16. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Іван Виговський та його державотворча програма

18. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

19. Нюрнберзький процес та його уроки

20. Генеральний Секретаріат та його склад

21. Джанні Родарі та його книги для дітей

22. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса
23. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"
24. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

25. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

26. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

27. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

28. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

29. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

30. Концепція підручника та його структуризація

31. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

32. Політичне управління та його соціотехніка

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Умовивід та його види

34. Будова двигуна та його робота

35. Туризм та його вплив на світову економіку

36. Валютний ринок та його регулювання

37. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

38. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період
39. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі
40. Монетаризм та його сучасне застосування

41. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

42. Виробництво та його роль в житті суспільства

43. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

44. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

45. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

46. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

47. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

48. Свідомість та творчість

Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

49. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

50. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

51. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

52. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

53. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

54. Національний банк України та особливості його функціонування
55. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
56. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

57. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

58. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

59. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

60. Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

61. Трудовий договір та порядок його оформлення

62. Діловий текст. Його редагування та виправлення

63. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

64. Особливості сюжету та проблематика роману М. Фріша "Homo Faber"

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные

65. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

66. Тема голодомору в Україні у романах Уласа Самчука "Марія" та Василя Барки "Жовтий князь"

67. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

68. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

69. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

70. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї
71. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті
72. Класифікація персоналу та форми його наймання

73. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

74. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

75. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

76. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

77. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

78. Таїнство Хрещення і його сутність

79. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

80. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

81. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

82. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

83. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

84. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

85. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

86. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району
87. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення
88. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

89. Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та главу його

90. 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями

91. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

92. Двухэтажный жилой дом

93. Дом моей мечты

94. Полная история танков мира

95. Европа для мусульман - постоялый двор или отчий дом?

96. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Право собственности на квартиру и жилой дом

98. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

99. Правление дома Медичи во Флоренции в XV веке по "Историям Флоренции" Франческо Гвиччардини и Никколо Макиавелли


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.