Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Запиленість повітря виробничих приміщень

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат на тему: «ЗАПИЛЕНІСТЬ ПОВІТРЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ» Загальні положення Пил різного походження, що утворіться внаслідок механічної дії на тверді тіла подрібненням, розмелюванням, розтиранням, при завантажувально-розвантажувальних, вибухових, зварних, земляних та інших роботах, згубно діє на органи дихання, очі і шкіру людини. Пил класифікується за ступенем дисперсності, за речовиною, шкідливістю для організму, вибухонебезпечністю. За характером дії на організм людини пил поділяється на подразнюючий і токсичний. До подразнюючого належить мінеральний (вугільний, наждаковий, кварцовий тощо), металевий (чавунний, сталевий, цинковий та ін.) і деревний пил. Проникаючи в легені і лімфатичні залози, він спричинює захворювання - пневмоконіоз, силікоз. Може проявлятися механічна дія пилу у вигляді шкірних гноячкових захворювань і подразнення слизових оболонок очей - кон'юнктивіт. Токсичний пил (ртуті, миш'яку, свинцю та ін.), розчиняючись у біологічному середовищі, діє як введена в організм отрута і завдає величезної шкоди здоров'ю. При роботі в приміщеннях з високою запиленістю-потрібно користуватися індивідуальними засобами захисту; респіраторами, спецодягом і протипиловими окулярами . Крім шкідливої дії на організм людини, пил також підвищує зношення обладнання, збільшує брак продукції. Санітарними нормами проектування промислових підприємств (СН 245-71) та ГОСГ І2.І.ОО5-88 (Повітря робочої зони) встановлені граничне допустимі концентрації (ГДК) шкідливих аерозолів, які не мають згубної дії на організм людини. Для оцінки запиленості повітряного середовища даного приміщення і встановлення правильних методів боротьби з пилом необхідно знати концентрацію пилу в повітрі (мг/м3), ступінь дисперсності (розміри часток пилу), хімічний склад, розчинність і токсичність, а також їхню форму . Ступінь запиленості повітря можна визначити ваговим, розрахунковим, електричним і фотоелектричним методами. В даних методичних вказівках викладено ваговий спосіб, який дозволяє визначити кількість міліграмів пилу в одному кубічному метрі досліджуваного повітря. Для цього повітря фільтрують через ватяний тампон, закладений у скляну трубку (алонж), або спеціальні фільтри АФА, закладені в патрон-фільтротримач. Місце для проби повітря вибирають на висоті І,5.1,7 м від підлоги ( на рівні дихання працівника). В кожній зоні беруть дві паралельні проби . Прилади та обладнання: аспіратор для відбору проб повітря; патрон-фільтротримач; камера з пилом; змішувач з пилом; алонж; пісковий годинник; аерозольні фільтри (АФА); ваги аналітичні (ВА-200); рівноваги до 200 г; пінцет; термометр; барометр; вата. Порядок виконання роботи Зважити паперовий фільтр АФА, попередньо витягнувши його з пакета, і ватяний (взяти 0,5 г) на аналітичних вагах з точністю до мі лі грама. Паперовий фільтр встановити в патрон фільтротримача, а ватяний - в алонж. Увімкнути аспіратор і ручкою вентиля відрегулювати необхідну об'ємну швидкість відбору проби. Патрон фільтротримача встановити в отвір пилової камери, алонж під'єднати до пилової камери за допомогою пробки з гумовою трубкою.

Увімкнути вентилятор змішувальної камери. Увімкнути аспіратор і протягом 5 хв всмоктувати запилене повітря через патрон і алонж, одночасно за пісковим годинником засікти час початку досліду. Через 5 хв вимкнути аспіратор і вентилятор змішувальної камери. Від'єднати від алонжа пробку з гумовою трубкою. Обережно витягнути пінцетом вату і зважити її. Обережно вийняти фільтр з патрона фільтротримача. Паперовий фільтр тримати осадком догори. Зважити фільтр і вату з точністю до міліграма. Відповідними приладами зняти показання барометричного тиску і температури повітря в місцях відбору проби. Привести робоче місце в початковий стан. Підрахувати концентрацію пилу в повітрі і скласти звіт. Експериментально-дослідницька робота Робота проводиться на установці, зображеній на рис. І. Аспіратор в установці має два ротаметри, градуйованих від 0 до 20 л/хв. Вони використовуються для відбору проб повітря на запиленість для дослідницької роботи. Два інші призначені для проведення газових аналізів і градуйовані від 0 до І л/хв. В чистий і сухий алонж, який являє собою скляну трубку з притертою пробкою, кладуть кружок з металевої сітки, над ним розміщують навіску гігроскопічної вати, в середньому 0,5 г, товщина ватного фільтра 3.4 см. З'єднаний з аспіратором алонж закривають пробкою, з'єднаною шлангом з пиловою камерою. Для аналізу пилу використовують фільтри АФА (аналітичний фільтр аерозольний), виготовлені з синтетичних волокон. Цей фільтр з нетканого матеріалу, вкладений в захисне кільце з ручкою, виготовлений з двох шарів паперу. Загальна маса фільтра 75 мг, діаметр 70 мм . Рис. 1. Схема установки для взяття проби запиленого повітря: І - аспіратор; 2 - алонж; 3 - з'єднувальні гумові шланги; 4 – патрон-фільтротримач; 5 - пилова камера; 6 - змішувач Фільтри АФА практично повністю затримують аерозолі будь-якого ступеня дисперсності і мають малий аеродинамічний опір потоку повітря порівняно з фільтрами з вати. Фільтр АФА зберігається в спеціальному пакеті, який відкривають перед використанням. Зважений фільтр вставляють ручкою у проріз кришки спеціального металевого патрона фільтротримача. Загвинчуванням кільця притискують його до кришки патрона, що має в центрі отвір з штуцером, на який натягнуто гумовий шланг від аспіратора. Патрон-фільтротримач розміщують на пиловій камері, що імітує виробниче приміщення. До камери підведена гумова трубка, якою надходить запилене повітря від змішувача. Під час експерименту визначають масу фільтра і вати до і після досліду. Різниця цієї маси і становитиме масу пилу відфільтрованою повітря, об'єм якого визначається за ротаметром аспіратора (л/хк) множенням на час відбору проби (хв). Концентрація пилу X1в 1 м3 повітря (мг/м3) визначається за формулою Р1 – Р X = (7) V1 де Р1 , Р - маса фільтра чи вати до Р і після досліду Р1 мг, V1 - об'єм (л) просоченого через фільтри повітря; визначається за формулою V1 = V ·Т(8) де V- показання поплавця ротаметра аспіратора, об'ємна швидкість, л/хв; Т - час досліду, хв. Об'єм просоченого повітря V0 , приведеного до нормальних умов (до такого об'єму, який він займав би при температурі 0 °С і тиску 760 мм рт.;

:г.). дорівнює: V1 ·273 · В V0 =(9) (273 ) · 760 де В - барометричний тиск в місці відбору проби. мм рт.ст.; - температура повітря в місці відбору проби, °С. Концентрація пилу Хо в 1 м3 повітря за нормальних умов становитиме: Р1 – Р X0 = (10) V0 Оцінку результатів дослідження провести порівнянням їх з ГДК за СН І245-7І та ГОСТ І2.І.005-88 (див. додаток 3). Дослідження виконати двічі і вивести середні результати запиленості повітря. Дані дослідження занести у звіт, дати короткий виклад теоретичної частини та методики вимірювання запиленості повітря, описати прилади, які використовуються, та схему установки. Результати вимірів зведіть у табл.2. Зробіть висновки результатів дослідження. Поставте дату і підпис. Контрольні запитання Які причини забруднення повітряного середовища у виробничих умовах? Назвіть джерела утворення пилу на виробництві. Визначте допустиму концентрацію шкідливих домішок аерозолю в повітрі виробничих приміщень: алюмінію, карборунду, чавуну тощо за СН-245-7І. Як класифікується пил за ступенем дії на організм людини, за дисперсністю, за родом речовини, за вибухонебезпечністю? Як діє пил на організм людини? Які існують засоби індивідуального захисту від пилу? Назвіть методи визначення запиленості. Як визначити ваговий склад пилу в повітрі? Завдання для самостійної роботи 1. Вивчити біологічну дію пилу на організм людини 2. Запропонувати заходи захисту від пилу . Додаток 3 Гранично допустимі концентрації аерозолів (СН 245-71 та ГОСТ 12.1.005-88) Речовина Допустима концентрація, мг/м3 Клас небезпечності Алюміній 2 4 Мідь 1 2 Нікель 0,5 2 Хромовий ангідрид 0,01 1 Оксид цинку 6 3 Карбід кремнію 6 4 Азбест природний та штучний 2 4 Глина 6 4 Чавун 6 4 Зерновий пил 6 4 Таблиця 2 Результати досліджень № зважування Вага фільтра АФА Вага вати Температура повітря °с Барометричний тиск, В мм рт.ст Швидкісний об’єм за ротаметром, л/хв, V Об'єм повітря, який просочується при даній температурі, м3 , V1 Концентрація пилу, мг/м3, X1 Приведений об’єм повітря, м3 ,V0 Концентрація пилу в І м3 за нормальних умов, мг/м3 , X0 Назва пилу ГДК пилу за СН 245-71 мг/м3 Час проведення досліду, хв., Т Перевищення норми До досліду, Р, мг Після досліду, Р1, мг До досліду, Р, мг Після досліду, Р1, мг Мг/м3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5

Поповнювати запас треба свочасно  непомтно. 4. Пам'ятати, що вд глибини вдиху залежить сила видиху, отже, сила звучання голосу. 5. Вдихати  видихати слд безшумно, непомтно для слухача, адже яксний звук утворються спокйним струменем повтря, що виходить пд час рвномрного вдиху  видиху (тут не йдеться про афективне мовлення). Таким чином, умови, за яких дихання пд час мовлення буде правильним, можуть бути реалзован систематичним тренуванням. Окрм тренування, необхдно дотримуватися  деяких ггнчних правил: не слд читати вголос чи промовляти у непровтреному, душному, з надто сухим повтрям примщенн; дихання залежить  вд розмру примщення, його акустики: сила звука залежить вд якост дихання, яка зумовлена активною роботою реберних, дафрагмових  голосових м'язв; оскльки надлишок повтря утрудню утворення звуку, не слд набирати в леген надто багато повтря; поза мусить бути вльною (рвно сидти, краще стояти), грудна клтка не стиснута, голова пднята; не можна надмрно пдсилювати голос напружувати голосов зв'язки, бо це вимага напруження  вд дихального апарату, що призведе до розладу всього апарату мовлення; не слд без належно паузи переходити вд афективного до врвноваженого мовлення у стан афекту дихання не може бути правильним. А

1. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

2. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

3. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

4. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

5. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

6. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження
7. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
8. Дослідження харчування

9. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

10. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

11. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

12. Про методи дослідження малих річок

13. Спектральні наземні дослідження

14. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

15. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

16. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

18. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

19. Методи та етапи статистичного дослідження

20. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

21. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

22. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях
23. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)
24. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

25. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

26. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

27. Дослідження методів інтерполяції

28. Дослідження методів чисельного інтегрування

29. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

30. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

31. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

32. Медичні дослідження Герофіла

Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики

33. Дослідження активних фільтрів

34. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

35. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

36. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

37. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

38. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості
39. Кабінетні методи маркетингових досліджень
40. Маркетингове дослідження

41. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

42. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

43. Маркетингові дослідження

44. Маркетингові дослідження з використанням анкети

45. Маркетингові дослідження на підприємстві

46. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

47. Організація маркетингових досліджень в туризмі

48. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

49. Характеристика маркетингового дослідження товару

50. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

51. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

52. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

53. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

54. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків
55. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток
56. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

57. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

58. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

59. Методи психофізіологічних досліджень

60. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

61. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

62. Променеве дослідження травної системи

63. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

64. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

65. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

66. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

67. Дослідження ділової кар’єри менеджера

68. Дослідження мотивації на досягнення

69. Методи дослідження затрат робочого часу

70. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства
71. Методи тестування у дидактичних дослідженнях
72. Методологія науково-педагогічного дослідження

73. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

74. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

75. Організація і структура наукових досліджень

76. Методи політичних досліджень

77. Дослідження рухів зубообробного вестата

78. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

79. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

80. Предмет дослідження соціальної психології

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

81. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

82. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

83. Дослідження тривожності п’ятикласників

84. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

85. Матеріали і методи дослідження

86. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту
87. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"
88. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

89. Програма соціологічного дослідження

90. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

91. Вимірювання відносної вологості повітря

92. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

93. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

94. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

95. Дослідження фототранзистора

96. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

98. Прогностичні дослідження маїбутнього

99. Методологічні основи наукових досліджень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.