Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

План Вступ 1. Теоретичні основи питання про індивідуальний підхід до дітей 1.1 Погляди педагогів на індивідуальний підхід виховання 1.2 Облік індивідуальних особливостей у різні вікові періоди 2. Методика проведення занять з урахуванням індивідуального підходу 2.1 Принцип доступності в індивідуальному підході виховання школярів 2.2 Диференційоване навчання в реалізації індивідуального підходу Висновки Література Вступ Вищою цінністю нашого суспільства є людина. Увага до виховання людини, турбота про всебічний розвиток її здібностей, вдосконалення особистих якостей уходить в коло проблем сучасного суспільства. Існування індивідуальних відмінностей між людьми – факт очевидний. Необхідність індивідуального підходу викликана тією обставиною, що будь-яка дія на дитину заломлюється через його індивідуальні особливості, через «внутрішні умови», без урахування яких неможливий по-справжньому дієвий процес виховання. Всебічний розвиток кожної людини – програмна мета нашого суспільства – припускає як важливу умову виявлення творчого потенціалу особи, формування індивідуальності як вищого рівня її розвитку. Кожна людина повинна мати можливості виявити себе. У цьому зацікавлені й окрема особистість, і все суспільство. Вікові ролі людського чинника в розвитку нашого суспільства поставило питання про індивідуальну роботу як важливій формі виховання. Індивідуальний підхід ніяк не протистоїть принципу колективності – основному принципу не тільки виховання, але й всього устрою нашого життя. Індивідуальний підхід це не разовий захід. Він повинен пронизувати всю систему дії на дитину, і саме тому це загальний принцип виховання. Разом з тим в різних сферах виховання й навчання цей підхід виявляється в різній мірі. Індивідуальний підхід націлений у першу чергу на зміцнення позитивних якостей і усунення недоліків. При умінні й своєчасному втручанні можна уникнути небажаного, болісного процесу перевиховання. За допомогою індивідуального підходу можна знайти «ключ» до кожної дитини. Індивідуальний підхід – один з головних принципів педагогіки. Сама проблема індивідуального підходу носить творчий характер, але існують основні моменти при здійсненні диференційованого підходу до дітей. Об'єкт: цілеспрямований процес виховання дітей різного шкільного віку. Предмет: методи і прийоми індивідуального підходу до дітей в процесі виховання в умові школи. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати вплив індивідуальної дії на виховання й розвиток дитини. Гіпотеза: за допомогою використання індивідуального підходу у фізичному вихованні дітей, можна добитися кращого результату у вихованні всебічно розвиненої особистості. Завдання: 1.Теоретично обґрунтувати значення й роль індивідуального підходу у вихованні і навчанні дітей шкільного віку. 2.Розкрити роль педагога в здійсненні індивідуального підходу. 3.Виявити індивідуально-психологічні особливості дитини. Теоретичне значення дослідження полягає у вивченні індивідуального підходу у фізичному вихованні школярів. Практична значущість дослідження полягає у використанні принципу доступності та прийомів диференційованого навчання у фізичному вихованні учнів та використанні матеріалу роботи для педагогічних училищ та вчителів шкіл.

Структура роботи. Курсова робота викладена на 27 сторінках комп’ютерного набору, містить 1 таблицю. Складається із вступу, двох розділів, висновків, списку літератури. У роботі використано 20 літературних джерел. 1. Теоретичні основи питання про індивідуальний підхід до дітей 1.1 Погляди педагогів на індивідуальний підхід виховання Проблемі індивідуального підходу у вихованні дітей приділяли увагу багато представників прогресивної педагогіки, як російської, так і зарубіжної. Вже в педагогічній системі Я.А. Коменського – великого чеського педагога – чітко позначені положення про те, що весь процес навчання і виховання дітей необхідно будувати з урахуванням їх вікових і індивідуальних особливостей і виявляти ці особливості шляхом систематичних спостережень. Російський педагог К.Д. Ушинській розробив обширну методику прийомів індивідуального підходу до дітей, основи профілактичної роботи з виховання корисних звичок. У той же час він висловив думку, що в складному процесі індивідуального підходу до дитини не можна давати якісь певні рецепти, тим самим, підкресливши творчий характер рішення проблеми. Педагоги і громадські діячі дореволюційної Росії приділяли увагу розробці теоретичних положень індивідуального підходу. Так, Е.Н. Водовозова вказувала на необхідність знання вихователями і батьками наукових основ психології і фізіології дитини, для того, щоб уміти всебічно аналізувати її вчинки. У вихованні дітей вона відводила велику роль праці, вважаючи її найдієвішим, найкращим виховним засобом. Разом з тим вона також попереджала, що неможливо виробити єдині правила підходу до всіх дітей, без виключення, оскільки діти за своїми індивідуальними особливостями дуже різні. Критично використовуючи спадщину дореволюційної педагогіки Н.К. Крупськая розглядала розвиток індивідуальних якостей кожної дитини як обов'язкову й необхідну умову її всебічного виховання. А.С. Макаренко вважав принцип індивідуального підходу до дітей дуже важливим при розвязанні ряду педагогічних проблем, наприклад при організації і вихованні дитячого колективу, трудовому вихованні дітей, у грі. Він дійшов висновку, що, здійснюючи загальну програму виховання особистості, педагог повинен вносити в неї «корективи» відповідно до індивідуальних особливостей дитини. Загальне й особливе в характері людини тісно переплітаються, утворюючи так звані 'заплутані вузли'. Цим визначенням А.С. Макаренко підкреслював складність індивідуального підходу до дітей. Він вважав, що в процесі виховання й навчання необхідно орієнтуватися на позитивні якості дитини – це головна точка опори в загальній системі виховання й в індивідуальному підході до дітей. Тому у кожної дитини, перш за все, потрібно виявити позитивні сторони характеру її вчинків і на цій основі укріплювати в неї віру у власні сили і можливості. Величезна заслуга А.С. Макаренка полягає в тому, що він не тільки обґрунтував, але і фактично здійснив в своїй практичній діяльності основні положення індивідуального підходу до дітей. Розвиток індивідуальності А.С. Макаренко пов'язував не тільки з особливостями людини, але з її темпераментом, з рисами вдачі.

Цілі індивідуального виховання полягають у визначенні й розвитку особистих здібностей і направленостей в галузі не тільки знання, але й характеру. Методологічне обґрунтування і теоретичні положення в працях А.С. Макаренка, є результативними для подальшого розвитку в педагогіці проблеми щодо індивідуального підходу до дітей. Розкривши сутність індивідуального підходу у вихованні, встановивши його зв'язок з життям, він обґрунтував положення про те, що методи індивідуального підходу в процесі виховання й навчання залежать від загальної мети і завдань виховання, обліку вікових та індивідуальних особливостей і характеру діяльності дитини. Індивідуальний підхід до дітей здійснювався ним у плані проектування кращих якостей особистості, а не тільки як процес перевиховання і виправлення недоліків. Проблема індивідуального підходу до дітей одержала всебічний розвиток у практичному досвіді й в педагогічному вченні В.А. Сухомлинського. Він підкреслював важливість розвитку індивідуальної своєрідності особистості дитини. Психологи О.В. Запорожец, А.Н. Леонтьєв, А.А. Люблінська, Д.Б. Эльконін та інші займалися проблемою індивідуального підходу у зв'язку з рішенням завдань формування особистості. Науковими дослідженнями доведено, що існує пряма залежність між фізичним, розумовим і естетичним розвитком людини. Фізичне виховання тісно пов'язане з вдосконаленням органів чуття, зору, слуху, що в свою чергу має глибокий вплив на розумовий розвиток і формування характеру людини. Фізичне виховання тісно пов'язане з трудовим і естетичним вихованням дитини. Активність у трудовій діяльності багато в чому залежить і від стану її здоров'я, і навпаки. Ігри також сприяють розвитку й зміцненню таких його естетичних якостей, як воля, дисциплінованість, організованість і ін. Не можна не відмінити також зв'язки фізичного виховання з естетичним. Все, що є здоровим в широкому сенсі слова, є і прекрасним. Красиве тіло, спритні рухи, правильна постава, хода – все це ознаки здоров'я й наслідок правильного фізичного виховання. Здійснення індивідуального підходу до дітей під час усіх видів їхньої діяльності необхідно розглядати як певну взаємозв'язану систему. Першою ланкою цієї системи є вивчення особливостей кожної дитини й індивідуальний підхід у фізичному вихованні. Знання фізичного стану й розвитку дітей має дуже велике значення при проведенні процедур загартування, які повинні здійснюватися систематично, на строго індивідуальній основі. В процесі правильного фізичного виховання за умови індивідуального підходу до кожної дитини у всіх дітей прокидається інтерес до виконання культурно-гігієнічних навичок, до прогулянок на свіжому повітрі, заняттям фізкультурою. Таким чином, фізичне виховання забезпечує охорону й зміцнення здоров'я, розвитку рухових умінь, культурно-гігієнічних навичок, гартування організму, любов до чистоти, охайності, привчає дитину до режиму, підвищує працездатність, знижує стомленість. 1.2 Облік індивідуальних особливостей у різні вікові періоди Перехід дитини у шкільний вік пов'язаний з рішучими змінами в її діяльності, спілкуванні, відношенні з іншими людьми.

Вн грунтовно розповда про впливи нацоналстичних деологй та культурних дячв;  хоча твердження щодо поступового поширення нацоналзму не ма пдстав, виявляться чимало цкавого про флософське тло нацоналзму в ґвроп, а також про настро та мотиви освчено африкансько й азйсько молод. Отже, думка Кедур, попри деологчний детермнзм, суголосна з Дюркгаймовим висловом, що народжен де живуть власним життям. Розум та емоц Дискуся мж Кедур та Гелнером стала неабиякою несподванкою для прихильникв модернстсько теор, адже це була справжня суперечка. Пропонован докази спираються на вдмнн погляди схвалюван науковцями, як поглиблюють конкурентн парадигми, саме тому вдтворення цих доказв  набрало форми уявно дискус. Зрештою, така полемка  рзниця поглядв стосуються проблеми мотивац, а надто питання, чому люди почуваються  стають нацоналстами. На думку Майкла Гехтера, це переважно питання «доцльного вибору». Облишивши сво колись бездоганно структуроване переконання щодо «внутршнього колоналзму» розвинутого Заходу, Гехтер (1988) зацкавився загальною теорю солдарност, яка в цлому спираться на аналз рацонального вибору й методологю ндивдуалзму

1. Організація і структура наукових досліджень

2. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

3. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

4. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

5. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

6. Форми організації навчання природознавству в початковій школі
7. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
8. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

9. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

10. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

11. Дослідження харчування

12. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

13. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

14. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

15. Метеорологічні дослідження

16. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

17. Палеоантропологічнi дослідження

18. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

19. Методика гідрогеологічних досліджень

20. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

21. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

22. Теорія і методологія дослідження управління
23. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації
24. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

25. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

26. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

27. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

28. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

29. Дослідження методів інтерполяції

30. Дослідження методів чисельного інтегрування

31. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

32. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

34. Медичні дослідження Герофіла

35. Дослідження активних фільтрів

36. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

37. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

38. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла
39. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення
40. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

41. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

42. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

43. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

44. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

45. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

46. Маркетингові дослідження

47. Маркетингові дослідження діяльності фірми

48. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее

49. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

50. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

51. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

52. Дослідження асортименту пральних машин

53. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

54. Дослідження поведінки споживачів
55. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"
56. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

57. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

58. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

59. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

60. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

61. Методи психофізіологічних досліджень

62. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

63. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

64. Променеве дослідження травної системи

Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь

65. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

66. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

67. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

68. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

69. Дослідження аспектів управління якістю продукції

70. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
71. Дослідження та розробки на підприємстві
72. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

73. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

74. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

75. Методологія науково-педагогічного дослідження

76. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

77. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

78. Методи наукових і експериментальних досліджень

79. Методи політичних досліджень

80. Дослідження рухів зубообробного вестата

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая

81. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

82. Предмет дослідження соціальної психології

83. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

84. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

85. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

86. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"
87. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження
88. Матеріали і методи дослідження

89. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

90. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

91. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

92. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

93. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

94. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

95. Дослідження однофазного трансформатора

96. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы
Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры

97. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

98. Дослідження фототранзистора

99. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

100. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.