Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ Після розпаду СРСР на окремі національні держави перед останніми постали проблеми консолідації, інтеграції їх земель і регіонів на основі власних (національних) цінностей. “Гравцями” у цьому вельми непростому процесі в Україні, як і кожній державі, є і державний Центр, і регіони, і зовнішні учасники. Багато дослідників державотворчих процесів роблять акцент на особливостях національної інтеграції в полікультурному суспільстві . Мета нашої роботи визначити роль і місце Східної України, зокрема Донбасу в більш широких інтегративних процесах сучасного державотворення, які включають не тільки культуру, але й економіку, політику, науку тощо. Методологічною основою дослідження доцільно прийняти запропонований нами раніше аналіз консолідаційних чинників або їх складових, які регіон привносить (і якою мірою привносить) або не привносить у загальнонаціональний інтеграційний процес та загроз для інтеграції України. Основна частина Єдина загальнонаціональна ідеологія – найважливіший фактор консолідації суспільства. Це найбільш стійкий в часі (на сторіччя), потужний і всеохопний чинник соціальної, політичної та культурної інтеграції. Слід констатувати, що, на жаль, ще й до сьогодні немає чітко сформульованої української національної ідеї – одні її розуміють як державотворчу, інші – як ідею української культури, треті – як ідею відновлення моці України-Руси . Якщо ставити перед собою мету дати формулу національної ідеї, то слушно послуговуватися тими конструктами, які вже “спрацювали”. Як правило, такі формули містять у собі ряд підтекстів, перекидають місток “минуле-майбутнє”, відповідають глибинним сподіванням всіх – від лідерів нації і регіонів до простих трударів. Серед таких апробованих в Україні формул на початку 1990-тих була ідея духовно і матеріально багатої нації – вона відсуває на задній план питання “соціалізм чи капіталізм?”, не є ворожою для неукраїнців, і у висліді консолідує всіх громадян України. Схоже саме ця ідея спрацювала у 1991 році і Східна Україна, промисловий Донбас виступили як найбільш консолідуюча і державотворча спільність, проголосувавши на рівні 93% за незалежність України. Причому саме шахтарі Донбасу стали чи не найактивнішими і вже цілком однозначно – найорганізованішими – опонентами радянського режиму. Загальнонаціональна ідеологія – це взаємоврахування інтересів різних сил суспільства. В українських реаліях – це взаємоврахування інтересів Сходу і Заходу. Цікаво, що ще перед розпадом Союзу в літературі з’явилася майже пророча оповідь про двох лідерів – російськомовного східняка-шахтаря і україномовного західняка, які порозумілися і дали початок радикальним змінам в Україні. Були факти такого порозуміння і в житті. Так під час “оксамитової революції” 1990-х років шахтарські страйкоми Донбасу разом з першою українською масовою громадсько-політичною організацією – Товариством української мови, точніше його Донецькою філією разом виступали за відродження в Донецьку української школи (копія відповідного листа у республіканські, обласні, міські владні структури та до преси поміщена в книзі ).

Тобто на початках відродженої Української держави настрої національно-демократичних і робітничих рухів регіону Донбасу корелювали в принципових питаннях, що створювало добрий грунт для подальших інтегративних процесів. На жаль цей делікатний процес не набув розвитку – йому завадили і внутрішньопартійні чвари, поділи молодих українських партій популярних серед робітників Сходу (зокрема у Республіканській партії зразка 1990-тих), і акцентація РУХу на мовно-культурних проблемах, в той час як соціально-економічні відсувалися на другий план. У робітничих рухів Донбасу навпаки – програмними домінували соціально-економічні питання. Спроби зближення позицій шляхом перебудови самого РУХу були втрачені у середині 1990-х років. Згадаймо хоча б пропозицію Д.Павличка про поєднання еліт у РУСі, яка не пройшла на партійному з’їзді РУХу, внаслідок чого Л.Кравчук його покинув. Пропозиція, висунута донеччанами-рухівцями у 1996 р. щодо нової кадрової політики з опорою на авторитетних професіоналів з регіону, нової програми РУХу зі збільшенням ваги соціально-економічних факторів, теж не пройшла (на нараді в Києві були присутні В.Чорновіл, В.Черняк, В.Коваль та ін., від Донецька – В.Білецький), що обумовило подальше віддаляння націонал-демократів РУХу від робітничих рухів і регіону промислового Сходу. Тобто процеси дезінтеграції та спроби інтеграції “Схід-Захід” йшли давно. Отже, інтеграція регіонів можлива на грунті поєднання в одне ціле “романтизму” Заходу України і “прагматизму” Сходу. Це поєднання втілюється у простій і загальнозрозумілій формулі: &quo ;Україна – наш дім&quo ; або “Україна – наш дім, а Київ – мати городів руських”. Проти такої формули немає застережень ні на Заході, ні на Сході. Образ спільного “українського дому” має державотворче наповнення, згадка про першооснову Києва (Київської Русі) – консолідуюча як у ретроспективному, так і перспективному плані. Лідери як консолідаційний чинник. Приналежність лідера всій нації, народу певним чином “відчужує” його від регіону: президент Л. Кравчук, скажімо, не був “західноукраїнським”, а президент Л.Кучма – “дніпропетровським” лідером, – вони належали всій Україні. Тому можна сказати, що регіон діє державотворче, якщо висуває лідера загальнонаціонального масштабу, але більшою мірою державотворча функція регіону проявляється у його готовності підтримати будь-якого лідера, програма якого відповідає загальнонаціональним (а не регіональним) цінностям. Що ми маємо в цьому плані на Сході і, зокрема, на Донбасі? За часи Радянської України тільки один донбасівець – Олександр Ляшко займав високу посаду прем’єр-міністра України. Він залишив по собі добру славу і як фахівця, і як чесної, справедливої людини (про що, до речі, свідчать три томи його спогадів). Друга спроба висунути загальнонаціонального лідера з Донбасу була менш вдалою, про що свідчать “тритурові” українські вибори Президента, про які дізнався весь світ. Віктор Янукович, який теж був прем’єром України, а до того – губернатором Донеччини, не зміг стати загальнонаціональним лідером; фальсифікації 2-го туру визнані Верховним Судом, команда цього кандидата практично розпалася після виходу з неї чільних фахівців, хоча електорат на Сході України ще залишається (на який серйозно зазіхають вчорашні “однодумці” – Вітренко, Кушнарьов, Васильєв та ін.)

. Ці події не мали б таких негативних наслідків для регіону Донбасу, якби не використання донбасівців у брудних виборчих технологіях. Якщо раніше про “донецьких” говорили найчастіше як про шахтарів і металургів, то після прем’єрства В.Януковича і наводнення Києва сумнівними донецькими “авторитетами”, після брудних виборів, де трудовий Донбас використовували з цілком певною метою, “донецькі” розуміються вже зовсім інакше. Отже, в цій царині, – висунення загальнонаціонального лідера, – Донбас радше втратив свою інтеграційну функцію в державотворчих процесах, ніж набув. Культурна інтеграція України відіграє першорядне значення в сучасних державотворчих процесах. Розуміючи непересічність і багатовимірність обширу поняття “культура” зосередимося на аналізі лише деяких чинників, які суттєво впливають на державотворчі процеси, а саме: мова, система цінностей, духовна сфера, загальнонаціональні діячі культури, інформаційний простір. Мова. Попри потужні консолідаційні властивості мови як такої , на Сході України мовний фактор сьогодні більш роз’єднуючий, ніж об'єднуючий. Власне, якщо ми говоримо про Схід України в інтегративних процесах і про мовний фактор як об'єднавчий, то варто визначитися – про об'єднання на основі яких мовних преференцій ідеться – на основі тільки української, чи тільки російської мови або реальної двомовності. В Україні в цілому, як відомо, існує декілька мовно-культурних регіонів – переважно україномовний Захід (Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська і Чернівецька області), переважно російськомовний Схід (Харківська, Донецька і Луганська області) та Південь (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області й АР Крим) та двомовний Центр: Захід Центру (Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Київська області і м. Київ), Схід Центру (Дніпропетровська, Полтавська, Сумська і Чернігівська області). При цьому сфера вживання української мови нестабільна – після розширення на початку 1990-х років зараз вона скорочується, і, відповідно, зменшуються потенційні інтеграційні можливості української мови. Якщо у 1989 р. в УРСР україномовними були 55-57% то за даними Київського міжнародного інституту соціології вже у 1994 р. україномовні складали 44-47%, російськомовні – 53-56% . Станом на 2005 р. за даними відомого дослідника В.Радчука (Київ) співвідношення мовно-етнічних груп у відсотках по регіонах було таке: Мовно-етнічні групи Захiд Захiд Центру Схiд Центру Пiвдень Схiд Дорослі загалом Українськомовні українці 91,7 59,3 30,8 5,3 3,6 38,5 Суржикомовні українці 1,5 13,0 20,6 11,3 8,3 10,7 Російськомовні українці 1,3 17,2 33,5 40,0 48,6 28,0 Російськомовні росіяни 1,5 5,8 11,1 31,3 34,1 16,9 Інші 4,0 4,7 4,0 12,2 5,4 6,0 За іншими даними, які наводить директор Центру соціальних та політичних досліджень „Соціс” Наталія Погоріла, українську мову як зручну називають 2,64% респондентів Донеччини та 2,82% Луганщини проти 92-99% на Заході України і 16-19% у Харкові та Києві. Нижчий процент маємо тільки у Криму - 1,39% ( Як бачимо, мовний контраст Схід-Захід дуже суттєвий.

Ослаблен, пдупал полтичн середовища, хоч дейно скристалзован, в контакт з динамчними мають тенденцю розпливатися чи вливатися в них. Чи загрожують нашому рухов так небезпеки? Звичайно, н. В цлому укранському нацональному житт вн ма найздоровш, найсильнш дейн позиц. У ньому  велика дйова динамка, найдейнший  найактивнший людський склад. Нацоналстична дея, революцйно-визвольна концепця, занцйована, органзована й дейно узмстовлювана революцйною ОУН сучасна боротьба дають свй вдбиток самостйницьким змаганням цлого народу. ¶дейно-полтичн вартост ОУН та  революцйна дя спльно з УПА творять стрижень ус боротьби укранського народу в сучасност,  х не може н знищити, н розкласти такий ворог, як большевизм. Маючи таку пробу мцности нашого руху, нашо де, нашо Органзац, нашого типу борця-нацоналста-революцонера,P чи ж можемо ми сумнватися в тому, що ц вартост стануть пдвалиною цлого самостйницького полтичного життя за кордоном, стрижнем усяко здорово спльноти, мотором ус д? Хто гада, що для пдтримання чистоти де  нашо концепц, для винесення незаплямованого прапора, ОУН(р) за кордоном мусить вдмежовуватися вд полтичних угруповань, не старатися, щоб вс йшли одним визвольним шляхом,P той недоцню життву снагу нашо Органзац, наочн докази яко мамо на рдних землях

1. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

2. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

3. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

4. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

5. Чинники процесу антропогенезу на території України

6. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
7. Достатність доказів у кримінальному процесі України
8. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

9. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

10. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

11. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

12. Первісна культура на терені сучасної України

13. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

14. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

15. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

16. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

17. Митна політика України на сучасному етапі

18. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

19. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

20. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

21. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

22. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
23. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
24. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

25. Громадянство України

26. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

27. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

28. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

29. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

30. Історія України

31. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

32. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Період гетьманщини України

34. Центральна Рада і пролетаріат України

35. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

36. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

37. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

38. Податкова політика України
39. Олігополія. Антимонопольне законодавство України
40. Загальна характеристика конституції України

41. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

42. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

43. Поняття, форма та функції Конституції України

44. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

45. Суверенітет України

46. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

47. Бюджет України: актуальні проблеми

48. Державній бюджет України

Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

49. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

50. Управління фінансами України

51. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

52. Організаційна система управління природокористуванням України

53. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

54. Інтеграція України у світове господарство
55. Використання трудових ресурсів Західної України
56. Міжнародний ринок туристичних послуг України

57. Машинобудівний комплекс України

58. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

59. Авіаційний транспорт України

60. Чорна металургія України

61. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

62. Банківська система України

63. Механізм кредитування банками України

64. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

66. Закон україни про міліцію

67. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

68. шпори з цивільного права України

69. Заповідники України

70. Культура та побут населення України
71. Легка промисловість України i транспорт
72. Сільське господарство i харчова промисловість України

73. Електроенергетика України

74. Регіональний розвиток харчової промисловості України

75. Зародження партійно-радянської преси України

76. Проблеми золотоносності надр України

77. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

78. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

79. Верховна Рада України в системі органів влади

80. Ґрунти України

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

82. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

83. Етикет України та Росії

84. Методики оцінки фінансового стану банків України

85. Національний банк України

86. Національний Банк України
87. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України
88. Ринок цінних паперів України

89. Страховий ринок України

90. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

91. Фондовий ринок України

92. Формування та розвиток банківської системи України

93. Банки на валютному ринку України

94. Банківська система України

95. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

96. Законодавча база України про охорону праці

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Мохоподібні України

98. Геоботанічне районування України

99. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.