Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Алгоритмічні мови програмування: мова С

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Бердичівський політехнічний коледж Контрольна робота з предмету “Алгоритмічні мови програмування: мова С” 2010 рік. Завдання до контрольної роботи №2. Завдання №1. Скласти блок схему та програму обчислення значення функції y=f(x) у точці x0 з точністю . Вхідні дані x0та a містяться у самій програмі, точність вводиться з клавіатури. № варіанту F (x) X0 A 2 1.2876 0.00001 Завдання №2. Використовуючи схему Горнера обчислити два значення поліному. Скласти блок-схему та програму. У програмі передбачити можливість введення вхідних даних як з клавіатури, так і з файлу I PU . X , що міститься в поточній директорії, та використання функцій або процедур користувача. № варіанту Поліном Значення x 2 x5-2.22x4 3.33x3-4.44x2 5.55x-6.66 x1=0.111; x2=-0.999 Завдання №3. Скласти блок-схему та програму табулювання функції на проміжку з заданим кроком h з використанням циклу з після умовою. Програма, крім того, повинна побудувати графік функції на вказаному проміжку з побудовою всіх точок, обчислених при табулюванні. № варіанту Функція a b h 2 0 1 0.25 Завдання №4. Скласти блок-схему та програму розв’язання задачі, згідно свого варіанту. Програма повинна передбачити можливість введення вхідних даних як з клавіатури, так і з файлу ZAD4.DA . Результати роботи повинні виводитись як на екран, так і у файл ZAD4.REZ. Вхідні данні, розміщені у текстовому файлі, мають такий формат: спочатку в одному рядку через пропуск йдуть два числа M та –розмірність матриці, якщо матриця прямокутна та одне число – якщо матриця квадратна; далі у M ( для квадратної матриці) рядках через пропуск йдуть - чисел – дані відповідних комірок матриці; якщо в умові є вказівки, то у вказаному форматі можуть бути зміни. Вхідні дані повинні мати формат, передбачений умовою задачі. № варіанту Умова задачі 2 У квадратній матриці підрахувати кількість невід’ємних елементів під головною діагоналлю. Завдання №1. Скласти блок схему та програму обчислення значення функції y=f(x) у точці x0 з точністю . Вхідні дані x0та a містяться у самій програмі, точність вводиться з клавіатури. № варіанту F (x) X0 A 2 1.2876 0.00001 Відповідь №1. Текст програми. / Задача №1 програма вычисления значения функции / #i clude&l ;co io.h&g ; / Для ввода символов с клавиатуры / #i clude&l ;s dio.h&g ; #i clude &l ;ma h.h&g ; //Для ввода математических функций co s double PI=3.1415926; / Ввод константы / mai () / Начало программы / { pri f(&quo ; Программа вычисления значения функции F(x) &quo ;); floa x,a,y; / Описание переменных / i epsilo ; x=1.2876; / Описание переменных первого порядка / a=PI/3; pri f(&quo ; Сколько знаков после запятой вывести на экран &quo ;); sca f(&quo ;%d&quo ;,&epsilo ); / Считать число знаков epsilo / pri f(&quo ;%. f &quo ;,epsilo ,y); pri f(&quo ; Нажмите любую клавишу&quo ;); ge ch();/ Считать символ с клавиатуры / re ur 0; } Результати виконання програми. Программа вычисления значения функции F(x) Сколько знаков после запятой вывести на экран 5 0.28028 Нажмите любую клавишу Блок-схема№1 до завдання№1. Завдання №2.

Використовуючи схему Горнера обчислити два значення поліному. Скласти блок-схему та програму. У програмі передбачити можливість введення вхідних даних як з клавіатури, так і з файлу I PU . X , що міститься в поточній директорії, та використання функцій або процедур користувача. № варіанту Поліном Значення x 2 x5-2.22x4 3.33x3-4.44x2 5.55x-6.66 x1=0.111; x2=-0.999 Відповідь №2 Текст програми. / Задание №2 / / Заголовочные файлы / #i clude &l ;s dio.h&g ; / объявление библиотечных функций для ввода-вывода / #i clude &l ;co io.h&g ; / считывание символов с клавиатуры / floa F (floa x); / объявление функции вычисления полинома / i mai (void) { floa x1,x2,y1,y2; / описание типов переменных / i , v; FILE i file; / показатель на структуру типа FILE / pri f(&quo ; Программа вычисления значения функции полинома в заданной точке X &quo ;); pri f(&quo ;Сколько знаков после запятой выводить на экран? &quo ;); sca f(&quo ;%d&quo ;, & ); / считывание с клавиатуры значения точности выведения результата / pri f(&quo ; Ввести значение Х: 1) из файла; 2) с клавиатуры? &quo ;); sca f(&quo ;%d&quo ;, &v); if (v == 1) { if ((i file = fope (&quo ;i pu . x &quo ;, &quo ;r &quo ;))== ULL) { / открытие файла i pu . x для чтения / fpri f(s derr, &quo ;Нельзя открыть файл. &quo ;); re ur 1; } fsca f (i file, &quo ;%f %f&quo ;, &x1, &x2); } / чтение значений х1 и х2 из файла i pu . x / else { pri f(&quo ;Введите значение Х1 &quo ;); / чтение значений х1 и х2 с клавiатури / pri f(&quo ; X1=&quo ;); sca f(&quo ;%f&quo ;, &x1); pri f(&quo ;Введите значение Х2 &quo ;); pri f(&quo ; X2=&quo ;); sca f(&quo ;%f&quo ;, &x2); }; y1 = F(x1); / вызов функции F() / y2 = F(x2); pri f(&quo ; Значение полинома в точке X1=%1.3f равно: &quo ;, x1); pri f(&quo ;%. f &quo ;, , y1); pri f(&quo ; Значение полинома в точке X2=%1.3f равно: &quo ;, x2); pri f(&quo ;%. f &quo ;, , y2); pri f(&quo ; Нажмите любую клавишу.&quo ;); ge ch(); / считывание символа с клавиатуры / fclose(i file); / закрытие файла i pu . x / re ur 0; / завершение роботы программы / } floa F (floa x) / определение функции вычисления полинома / { re ur ((((x-2.22) x 3.33) x-4.44) x 5.55) x-6.66; } Результати виконання програми Программа вычисления значения функции полинома в заданной точке X Сколько знаков после запятой выводить на экран? 6 Ввести значение Х: 1) из файла; 2) с клавиатуры? Значение полинома в точке X1=0.111 равно: -6.094421 Значение полинома в точке X2=-0.999 равно: -23.161737 Нажмите любую клавишу. Блок-схема№2 до завдання№2. Завдання №3. Скласти блок-схему та програму табулювання функції на проміжку з заданим кроком h з використанням циклу з після умовою. Програма, крім того, повинна побудувати графік функції на вказаному проміжку з побудовою всіх точок, обчислених при табулюванні. № варіанту Функція a b h 2 0 1 0.25 Відповідь №3 Текст програми. #i clude &l ;s dio.h&g ; / об'явлення бiблiотечних функцiй для вводу-виводу / #i clude &l ;graphics.h&g ; / виводу графiки / #i clude &l ;ma h.h&g ; / математичних обчислень / #i clude &l ;co io.h&g ; / зчитування символiв з клавiатури / floa F (floa x); / об'явлення функцii обчислення Y / i mai () / початок програми / { floa a,b,h,y,max,i; / опис типiв змiнних / i g; / помилка графiки / i g driver, g mode; / графiчний драйвер та режим / i q, w,j; / ширина та висота графiка / char m; pri f(&quo ;Програма табулювання функцii Y на промiжку з кроком h &quo ;); pri f(&quo ; Введiть значення початку промiжку табуляцii: а = &quo ;); sca f(&quo ;%f&quo ;, &a); pri f(&quo ; Введiть значення кiнця промiжку табуляцii: b = &quo ;); sca f(&quo ;%f&quo ;, &b); pri f(&quo ; Введiть значення кроку табуляцii: h = &quo ;); sca f(&quo ;%f&quo ;, &h); a=a 0.0

00000000000000001; / вводимо значення вiдмiнне вiд нуля / i=a; max=0; do { y=F(i); / табуляцiя Y / if (fabs(y)&g ;max) max=fabs(y); pri f(&quo ; x = %.3f y = %.3f&quo ;, i, y); / виведення значень У на екран / i=i h; } while (i &l ;= b); pri f(&quo ; Для виведення графiка функцii натиснiть будь-яку клавiшу.&quo ;); ge ch(); de ec graph(&g driver, &g mode); / визначення графiчного адаптеру та графiчного режиму / i i graph(&g driver, &g mode, &quo ;&quo ;); / iнiцiалiзацiя графiчноi системи / if ((g = graphresul ()) != grOk) pri f(&quo ; Помилка графiки : %s &quo ;, grapherrormsg(g)); / видача повiдомлення в разi помилки вiдкриття файлу / cleardevice(); / очистка екрану / q=ge maxx(); w=ge maxy(); / визначення максимальних значень X та Y / se bkcolor(0); / встановлення кольору фону - чорний / se color(15); / встановлення поточного кольору малювання - бiлий / se li es yle(0,0,2); / встановлення стилю лiнiй: тип -суцiльна, товщина=2 / li e(0,w/2,q,w/2); / побудова координатних вiсей / li e(q,w/2,q-10,w/2-10); li e(q,w/2,q-10,w/2 10); li e(q/2,0,q/2,w); li e(q/2,0,q/2-10,10); li e(q/2,0,q/2 10,10); i=a; j=0; se ex s yle(2,0,0); se usercharsize(1, 1, 3, 2); do { y=F(i); se color(15); se li es yle(1,0,3); circle(j q h/(b-a),(w/2-y w/(2 max)),2); / виведення точок табуляцii / spri f(m, &quo ;%.2f&quo ;, i); ou ex xy(j q h/(b-a),w/2,m); / значення на вiсi Х / se color(15); se li es yle(0,0,2); li e(j q h/(b-a), w/2-3,j q h/(b-a), w/2 3); / розмiтка вiсi Х / j=j 1; i=i h; } while (i &l ;= b); for (i=a,j=0; i&l ;=b;j , i=i (b-a)/q) / виведення усiх точок графiку на промiжку / pu pixel(j,(w/2-F(i) w/(2 max)),14); ge ch(); / зчитування символу з клавiатури / closegraph(); / закриття графiчноi системи / re ur 0; / нормальне завершення роботи програми / } floa F (floa x) / обчислення значення заданоi функцii в точцi X / { re ur si (x)/x; } Результати виконання програми Програма табулювання функцii Y на промiжку з кроком h Введiть значення початку промiжку табуляцii: а = 0 Введiть значення кiнця промiжку табуляцii: b = 1 Введiть значення кроку табуляцii: h = 0.25 x = 0.000 y = 1.000 x = 0.250 y = 0.990 x = 0.500 y = 0.959 x = 0.750 y = 0.909 .Для виведення графіка функції натисніть будь-яку клавішу Графік для завдання №3. Блок-схема№3 до завдання№3. Завдання №4. Скласти блок-схему та програму розв’язання задачі, згідно свого варіанту. Програма повинна передбачити можливість введення вхідних даних як з клавіатури, так і з файлу ZAD4.DA . Результати роботи повинні виводитись як на екран, так і у файл ZAD4.REZ Вхідні данні, розміщені у текстовому файлі, мають такий формат: спочатку в одному рядку через пропуск йдуть два числа M та –розмірність матриці, якщо матриця прямокутна та одне число – якщо матриця квадратна; далі у M ( для квадратної матриці) рядках через пропуск йдуть - чисел – дані відповідних комірок матриці; якщо в умові є вказівки, то у вказаному форматі можуть бути зміни. Вхідні дані повинні мати формат, передбачений умовою задачі. № варіанту Умова задачі 2 У квадратній матриці підрахувати кількість невід’ємних елементів під головною діагоналлю.

Причому слово асур первісно означало «бог», «владика». І це підтверджують угрофінські мови. Мордовська мова зберегла слово азор — «пан», «володар». У мові комі слово озир означає «багатий». Обидва слова, на думку дослідників, — безперечне запозичення з індійського асур — «бог», «всевишній», оскільки в іранських мовах це слово має форму ахур. Арії, як народ пастушницький і землеробський, могли сусідити, на думку вчених, з угрофіннами тільки з Півдня, з боку степів, де згодом з'явилися скіфи, тобто на північ від Чорного моря. Отже, арії мусили населяти й територію сучасної України. І справді, в мові саамів слово ар'яла, первісно «арійський», означає «південний». Петербурзький історик та археолог Л.Клейн пише: «Міф про перемогу над Врітрою міг би отримати найпростіше пояснення: чи не був це напочатку місцевий пояснювальний міф (так званий топо-етіологічний) міф про походження Дніпрових порогів? Згодом він здобув дещо ширший міфологічний зміст: дарування вод посушливому краєві, можливо, позбуття від зимового льодоставу, перемога над силами зла» (Клейн, 17–20)

1. Цифровий освітний ресурс "Задачник по мові програмування. Циклічні алгоритми"

2. Морфологічні засоби виразності мови

3. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

4. Програмування мовою С++ з використанням об’єктно-орієнтованого програмування

5. Програмування алгоритмічною мовою VBA

6. Програмування універсальних мікропроцесорів на мовах Асемблер
7. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови
8. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

9. Ділові взаємовідносини в апараті управління

10. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

11. Роля мовы у жыццi грамадвства

12. Стан української мови

13. Висловлювання відомих діячів про мову

14. Запозичення зі східних мов в українському правописі

15. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі

16. Твори на англійській мові

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

17. Der Fruhling bluhtet in Mykolajiw - виховний захід з німецької мови

18. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

19. Українська мова у медіапросторі

20. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

21. Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

22. Літературна мова і територіальні діалекти
23. Мова і культура в житті суспільства
24. Мова і мислення

25. Мова та історія (розвиток мови)

26. Мова – невідємна ознака народів і держав

27. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

28. Норми сучасної української мови у спілкуванні

29. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

30. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

31. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

32. Особливості розвитку англійської мови в Індії

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

33. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

34. Походження мови. Історичний розвиток мов

35. Практикум з стилістики англійської мови

36. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

37. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

38. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів
39. Складні питання культури мови
40. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

41. Структура мови

42. Стылістыка беларускай мовы

43. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

44. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

45. Українська мова в засобах масової інформації

46. Українська мова у професійному спілкуванні

47. Фонологічна система мови

48. Фразеологія англійської мови

Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

49. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

50. Числівники в латинській мові

51. Деякі випадки вживання артикля у французькій мові

52. Індоєвропейські мови

53. Електронні тлумачні словники англійської мови

54. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах
55. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові
56. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

57. Знакова природа мови

58. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

59. Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

60. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

61. Вивчення сучасної української літературної мови

62. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

63. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

64. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

65. Граматична система мови

66. Визначення площі між функціями інтегралом за методом трапеції на мові Pascal

67. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

68. Оператори й основні типи даних мови С++

69. Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів

70. Створення Web-документів. Використання мови HTML
71. Уніфікована мова моделювання (UML)
72. Взаємовідносини церкви і держави в середні віки

73. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

74. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

75. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

76. Канфесійная лексіка ў беларускай мове

77. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування

78. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

79. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

80. Вивчення української мови в початкових класах

Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные

81. Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов

82. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

83. Концепція підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах

84. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

85. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

86. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах
87. Підготовка до ЗНО - українська мова
88. Проблема формування лексико-граматичних засобів мови

89. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

90. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

91. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

92. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

93. Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови

94. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

95. Дитині, як носію мови, необхідна зона мовного розвитку

96. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Взаємовідносини між чоловіком і жінкою

98. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

99. Амбівалентність мови (логосу) в давньогрецькій філософії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.