Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Предмет, метод, джерела та система фінансового права

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Кіровоградський Національний Технічний Університет Індивідуальне завдання на тему: «Предмет, метод, джерела та система фінансового права» з предмету: Фінансове право Виконала Студентка групи ФК-04-3 Шаповалова Олена Перевірила Фільштейн Л.М. Кіровоград 2007 План Вступ. 3-4 I. Фінансове право і наука фінансового права. 4-7 II. Предмет науки фінансового права. 7-12 1. Визначення предмету науки фінансового права. 7-9 2. Особливості науки фінансового права та зв”язок її з іншими науками.9-12 III. Зміст науки фінансового права. 12-15 IV. Методологія науки фінансового права. 15-21 1. Поняття метода науки фінансового права. 15-16 2. Види методів, та їх характеристика. 16-21 V. Основні категорії науки фінансового права: види і значення. 21-24 VI. Основні етапи розвитку науки фінансового права. 25-36 1. Зародження науки фінансового права у Західній Європі. 25-28 2. Розвиток науки фінансового права в імператорській Росії. 28-33 3. Розвиток науки фінансового права в Радянській державі. 33-36 4. Початок розвитку української науки фінансового права. 36 Висновок. 37-38 Використана література. 39 ВСТУП В умовах зламу адміністративно-командної системи управління економікою Україна починає будувати нову державу з ринковими відносинами, які не можуть регулюватися нормами старих законів. Багаточисельні заходи нової держави, зміна її завдань і функцій вимагають велику кількість коштів. Кошти кожна держава безперешкодно може отримувати в основному зі свого бюджету. В умовах ринкової економіки на інших принципах, ніж це було в умовах Радянського Союзу, будується доходна і видаткова частини державного бюджету. Основ­ним доходним джерелом бюджетних доходів стають податки, які сплачують різні комерційні структури, підприємці, громадяни. Від ефективного регулювання відносин при сплаті податків залежить і кількість коштів, що надійдуть у державний чи місцеві бюджети, і інтереси кожного з платників податку. На жаль, правовий інститут податків у нас не розвинений до цього часу. Це пояснюється в основному кількома причинами. По-перше, держава донедавна була власником основних знарядь і засобів виробництва, тому більшу частину прибутків державних підприємств і організацій відбирала в державний бюджет у вигляді обов'язкових платежів. Населення сплачувало тільки один прибутковий податок із своїх мізерних доходів. Крім того, навіть такий платіж, як податок з обороту, офіційна преса і вчені вважали неподатковим, щоб не сказати, що він є справжнім непрямим податком з населення. У сучасних умовах цілком змінюється по­рядок витрачання бюджетних коштів. Бюджетні асигнування замінюються банківськими позичками. В зв'язку з цим зростає роль правового інституту банківського кредитування. Нова фінансова політика держави провадиться в життя через фінансове законодавство. Правові норми, що регулюють фінансові відносини, містяться як у загальних, так і у спеціальних, присвячених регулюванню тільки фінансових відносин, нормативних актах. В них знаходить своє відбиття політика, скерована на використання фінансів в інтересах побудови незалежної суверенної України.

Фінансово-правові норми закріплюють проведення фінансових заходів, пов”язаних з переходом до ринкової економіки, яка докорінно змінює характер цих норм. Це викликає необхідність глибокого вивчення питань науки фінансового права студентами, науковими і не менше практиками. Недооцінка правової підготовки призводить до практичних помилок, завдає шкоди державі, великих збитків підприємствам і організаціям різних форм власності і видів діяльності. Тому, де б не працював випускник вузу — сьогоднішній студент, йому необхідні юридичні знання, особливо в галузях права, пов'язаних з економікою, підприємницькою та фінансовою діяльністю підприємств і організацій. До таких галузей належить і наука фінансового права. I. Фінансове право і наука фінансового права. Зарубіжна наука не розділяє науку фінансового права і фінансову науку. Вчені вважають, що фінансові відносини не існують поза фінансовими правовідносинами, тому розглядати фінансове-правову науку окремо від фінансової (економічної) вони вважають за неможливе. Цю точку зору підтримують і деякі російські вчені-економісти. Питання про межі науки фінансового права і зв'язок її з фінансовою наукою є важливим, оскільки воно повинно сприяти встановленню співвідношення між економічними і правовими дослідженнями в галузі державних фінансів. Держава, пізнаючи об'єктивні економічні закони, встановлює зміст економічних суспільних відносин, в залежності від особ­ливостей груп однорідних суспільних відносин, і правові норми, які регулюють ці відносини. Право, не зливається з базисними категоріями, але не можна ігнорувати економічні фактори, досліджуючи певні фінансово-правові проблеми. Суспільні (економічні) відносини, отримуючи відповідну юридичну мотивацію, стають правовідносинами. Тому економічні дослідження повинні спиратися на фінансово-правову науку, а юристи-фінансисти — на обгрунтовані дослідження фінансової науки. У сучасних умовах, коли Україна ставить за мету побудувати правову державу, питання про розвиток правової науки, в тому числі і фінансово-правової, набуває особливого значення. Наука фінансового права є самостійною галуззю публічного права, яке досліджує усі сторони життя держави, оскільки її функціонування неможливе без фінансового забезпечення. Наука фінансового права досліджує, якими юридичними засобами держава в особі своїх органів та органів місцевого самоврядування мобілізує кошти для утворення централізованих і децентралізованих фондів коштів та витрачає їх для свого функціонування. В коло досліджень науки фінансово­го права входять суспільні (економічні) відносини, що виникають під час мобілізації коштів з юридичних осіб, громадян, з інших джерел на потреби, які пов'язані із здійсненням владних державних повноважень. Наука фінансового права як одна з галузей юридичної науки вивчає історію фінансового законодавства, розробляє наукові рекомендації щодо його вдосконалення. В завдання науки фінансового права входить також вивчення фінансового законодавства інших держав, його порівняльний аналіз і використання позитивного досвіду для вдосконалення практики й оновлення фінансово-правових актів.

В Україні фінансова наука і наука фінансового права вихо­дять з того, що зв'язок між ними повинен допомагати встановленню співвідношення між економічними і правовими дослідженнями в галузі фінансів. Обидві науки виходять з того, що фінанси існують і будуть існувати доки існують товарно-грошові відносини і об'єктивний закон вартості. Державі властива функція управління фінансами, тому вона встановлює зміст економічних відносин і приймає правові норми, що їх регулюють. Не зважаючи на те, що держава і право — це не економічні категорії, ігнорувати економічні фактори при вста­новленні, застосуванні, дослідженні фінансово-правових норм неможливо. Економічні закони існують об'єктивно, але держава за допомогою владних приписів надає економічним відносинам правового характеру, перетворюючи їх у правовідносини. Тому з різних вихідних моментів досліджуються фінансові явища економістами і юристами. Економісти для своїх досліджень залучають правовий матеріал, а юристи спираються на теоретичні обгрунтуваня фінансової науки на стільки ж важлива, наскільки важливі фінансові ресурси в житті будь-якої держави. Як не дивно, але багато вчених, представників інших правових наук, а за ними і студенти вважають, що фінанси і фінансове законодавство потрібне тільки практикам, які безпосередньо зв'язані з фінансами. Дійсно, практична підготовка важлива для працівників фінансової адміністрації, для юристів, що працюють у фінансових органах, особливо у податкових інспекціях. Але тільки теоретичної підготовки замало. Користь науки взагалі можуть заперечувати тільки невігласи, не можна відкидати необхідність існування науки фінансового права. Основні засади науки фінансового права повинні знати особи, що працюють або працюватимуть у фінансових органах або органах місцевої державної адміністрації, депутати усіх рівней Рад та кожний громадянин суверенної України, який мусить вільно орієнтуватися у правах, наданих йому, і чітко виконувати обов'язки перед державою у галузі податків. Фактичним матеріалом для фінансового права є законодавство, державна фінансово-правова практика, дані інших правових наук та економічної науки, наслідки конкретних соціальних досліджень. Але фіксація та опис фактів — це ще не наука. Наука фінансового права включає в себе цілеспрямований збір, наукову обробку, наукову класифікацію фактів фінансової діяльності, включення їх в систему понять фінансово - правових інститутів, виявлення закономірностей розвитку фінансових явищ і відбиття їх у наукових визначення. Тому на наш погляд, істотним елементом науки фінансового права є наукові поняття, категорії, які є наслідком узагальнення фактичного матеріалу і відбиваючі сутність і основні закономірності розвитку фінансів та фінансового права. На жаль, науці фінансового права пощастило не більше, ніж іншим правовим наукам. Фінансове право як галузь права і як навчальна дисципліна тісно пов'язане з наукою фінансового права. Це по суті, сто­рони одного явища. Якщо фінансове право регулює суспільні відносини в сфері управління державними фінансами, визначає компетенцію, завдання і функції, форми і методи поведінки суб'єктів фінансово-правових відносин, то наука фінансового права вивчає фінансово-правові категорії і фінансово-правові норми, розвиває їх і сприяє удосконаленню фінансового законодавства шляхом вироблення рекомендацій.

Коллизионные и материально-правовые методы регулирования в международном частном праве Особенность международного частного права как полисистемного комплекса определяется не только характерными чертами его предмета и источников. Специфичен также и метод (способ) правового регулирования, используемый в МЧП. Его основной задачей является устранение возникающей в процессе осуществления международных отношений частноправового характера «коллизии» законов (от лат. collisio столкновение), при которой два или более нормативных акта из различных правовых систем одновременно претендуют на урегулирование одного и того же фактического состава. Такая ситуация достаточно редка в тех случаях, когда общественное отношение возникает между субъектами одной и той же государственной принадлежности и в рамках границ конкретного государства. Однако если оно имеет одну или несколько составляющих, придающих соответствующему отношению международный характер, то подобный фактический состав как бы одновременно «привязывается» сразу к нескольким правовым системам, каждая из которых потенциально может быть использована в данном случае

1. Джерела екологічного права

2. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

3. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

4. Понятие, предмет, метод и система отрасли административного права, его источники, соотношение с другими отраслями права

5. Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права

6. Предмет, метод, система, источники финансового права
7. Предмет, метод, источники Административного права
8. Предмет, метод, методология и задачи науки административного права

9. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

10. Предмет, метод и задачи курса истории государства и права

11. Предмет, метод и принципы семейного права

12. Предмет, метод цивільного права

13. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

14. Психология как наука: объект, предмет, методы исследования. Место психологии в системе наук

15. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

16. Поняття екологічного права

Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы

17. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

18. Предмет, метод, содержание cудебной медицины

19. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

20. Економічна теорія предмет і методи вивчення

21. Предмет, метод и задачи статистики

22. Предмет, методы и структура юридической психологии
23. Метод "Девиз" и его эмоциональная основа в системе занятий изобразительным искусством на факультете начальных классов
24. Предмет, метод и задачи статистики

25. Системы учета "стандарт-кост" и нормативного метода - основа организации управленческого учета

26. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

27. Калькулирование себестоимости продукции по системе "Стандарт-костинг". Связь с традиционными методами учета затрат

28. Предмет, метод, принципы управленческого учета

29. Захист прав і свобод людини та карний процес

30. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

31. Право Стародавньої Греції та Риму

32. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее

33. Предмет, метод и функции ТПГ

34. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

35. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

36. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

37. Методы исследования и симптоматология при заболеваниях сердечнососудистой системы

38. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки
39. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом
40. Методи та технології інтерактивного навчання

41. Развитие интереса у младших школьников к занятиям в системе дополнительного образования на основе использования методов стимулирования

42. Предмет і методи політології

43. Предмет і метод логіки

44. Методи та засоби діагностування

45. Фінанси та фінансова система

46. Исследование и разработка технологических основ получения материалов на основе системы Ca-I-Cu-O по методу электрохимического внедрения

47. Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу

48. Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

49. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

50. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

51. Предмет, методы и задачи социально-экономической статистики

52. Предмет і методи політичної економії

53. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

54. Поняття злочину у кримінальному праві України
55. Поняття, сутність і зміст права
56. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

57. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

58. Предмет та метод економічного аналізу

59. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

60. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

61. Предмет и метод науки истории государства и права

62. Психология религии: предмет, место в системе научного знания и методы исследования

63. Определение предмета и метода проектирования устойчивого развития в системе Природа-Общество-Человек

64. Предмет и метод арбитражного права

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

66. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

67. Понятие трудового права, его предмет и метод

68. Понятие, предмет и метод налогового права

69. Понятие, предмет и метод экологического права

70. Поняття та система принципів трудового права
71. Право, джерела права та дія норм права ЄС
72. Предмет и метод административного права

73. Предмет и метод теории государства и права

74. Предмет и методы теории государства и права

75. Предмет і система фінансового права

76. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

77. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

78. Понятие, предмет и система международного частного права

79. Политология - объект, предмет и основные функции, категории, методы и закономерности. Место политологии в системе социально-гуманитарных наук

80. Предмет и метод социологии права. Основные этапы становления социологии права

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

82. Предмет та методи вивчення статистики

83. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

84. Место обязательственного права в системе гражданского права

85. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

86. Правовые системы современности. Мусульманское право
87. Конституцiя США та реальнi права громадян
88. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

89. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

90. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

91. Семейное право: предмет, элементы, правоотношения

92. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

93. Предмет теории государства и права

94. Возникновение и система развития права Канады

95. Предмет и понятие финансового права

96. Лекции по предмету "Операционные системы"

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

98. Приближенный метод решения интегралов. Метод прямоугольников (правых, средних, левых)

99. Экология. Предмет и методы

100. Предмет психологии, ее задачи и методы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.