Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Рівні та критерії деталізації УКТ ЗЕД. Діалогова Інтернет-технологія визначення коду товару по УКТ ЗЕД Зміст1. Рівні та критерії деталізації УКТ ЗЕД 2. Практичне завдання №1 3. Практичне завдання №2 Список використаної літератури 1. Рівні та критерії деталізації УКТ ЗЕДВ основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка ґрунтується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів . Усі товари, що підлягають митному контролю та оподаткуванню, систематизуються за розділами, групами, товарними позиціями і товарними субпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Правовою основою Гармонізованої Системи є Міжнародна угода про Гармонізовану Систему найменування і кодування товарів від 14.06.83 р. Серед можливих напрямків застосування системи названі: митна справа; статистика зовнішньої торгівлі; вантажні тарифи і т.д. Основне призначення системи — полегшити міжнародну торгівлю, збір, співставлення й аналіз статистичних даних у міжнародній торгівлі. У Міжнародній угоді зазначені три основні обов'язки договірних сторін: 1) вони повинні розробляти свої митні тарифи на ввезення за Гармонізованою Системою; 2) в основі номенклатури, застосовуваної при збиранні статистичних даних із зовнішньої торгівлі, повинна лежати також Гармонізована Система; 3) договірні сторони мусять опубліковувати свої статистичні дані із зовнішньої торгівлі на базі шестизначного товарного коду ГС. Застосовувана в Україні, як і в більшості цивілізованих країн світу, Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності також створена на основі Гармонізованої системи, її шестизначного коду. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів. В Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду. Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатигорії (десять знаків). Ведення УКТЗЕД передбачає : — відстежування змін та доповнень до міжнародної основи УКТЗЕД, пояснень та інших рішень щодо тлумачення цієї основи, які приймаються Всесвітньою митною організацією; — деталізацію УКТЗЕД на національному рівні та введення додаткових одиниць виміру; — розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення однакового тлумачення і застосування УКТЗЕД; — прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД; — поширення інформації, що стосується застосування УКТЗЕД; — ведення та зберігання еталонного примірника УКТЗЕД (у паперовому та електронному виглядах); — організацію роботи з видання і поширення УКТЗЕД та Пояснень до УКТЗЕД; — здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТЗЕД.

Ведення УКТЗЕД здійснює Державна митна служба України згідно з порядком, встановленим KM України. Митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних групувань, зазначених в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими для підприємств і громадян. Структура товарної номенклатури ЗЕД поділяється на розділи (XXI); групи (97) — перші два знаки в коді товару; позиції (перші чотири знаки в коді); субпозиції (перші шість знаків) — це і є код товару згідно з ГС); підсубпозиції — усі дев'ять знаків коду. Зміст розділів уже вказує на об'єднання товарів за ознакою їх приналежності до окремих галузей економіки: — живі тварини і продукти тваринного походження; — продукція хімічної і зв'язаних з нею галузей промисловості; — текстиль і текстильні вироби; — засоби наземного, повітряного і водного транспорту, їх час тини і приналежності. Як випливає з наведених прикладів, при класифікації товарів важливу роль відіграє або матеріал, з якого складається товар, або призначення товару. Ці принципи використовуються при розподілі як на розділи, так на групи і позиції. Головний принцип, покладений в основу Гармонізованої Системи, і, як наслідок, в основу ТН ЗЕД, це — принцип виробництва (від сировини через напівфабрикати до готового виробу): руда залізна; залізо і сталь нелегована чи в злитках інших первинних формах; прокат із заліза; труби з чорних металів; ключі гайкові; верстати токарські металорізальні тощо. При цьому для сировинних товарів і напівфабрикатів вирішальну роль при їхній класифікації відіграє критерій матеріалу, а при багаторазовій переробці товару на передній план висувається його призначення. Однак зустрічаються змішані форми, коли властивості матеріалу також відіграють роль і в рамках призначення товару (наприклад, — шкала для годинників класифікується в товарній групі 70, а не в групі 91 — як частини). Таким чином, розподіл товарів у ТН ЗЕД відбувається за критеріями, що випливає з призначення товару та властивості матеріалу. У ТН ЗЕД суворо дотримується принцип однозначного віднесення товарів до класифікаційних груп відповідно до приміток до розділів, по групах, конкретних позиціях і Основних правилах інтерпретації. У такий спосіб конкретному товару має відповідати тільки один код. Структура УКТ ЗЕД РОЗДІЛ I. ЖИВІ ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Група 01.Живі тварини Група 02.М’ясо та харчові м’ясні субпродукти Група 03. Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні Група 04. Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного походження, в іншому місці непойменовані Група 05. Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені РОЗДІЛ II. ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Група 06.Живі рослини та продукти квітництва Група 07.Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди Група 08.Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь Група 09.Кава, чай, мате (парагвайський чай) та прянощі Група 10.Зернові культури Група 11.Продукція борошно-мельно-круп’яної промисловості; солод; крохмаль-інулін; пшенична клейковина Група 12.Н

асіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; технічні або лікарські рослини; солома і корми Група 13. Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки та екстракти Група 14. Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, не включені до інших угруповань РОЗДІЛ III. ЖИРИ ТА ОЛІЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВІ ХАРЧОВІ ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Група 15. Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження РОЗДІЛ IV. ГОТОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ; АЛКОГОЛЬНІ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ І ОЦЕТ; ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМІННИКИ Група 16.Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних Група 17.Цукор і кондитерські вироби з цукру Група 18.Какао та продукти з нього Група 19.Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби Група 20.Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин Група 21.Різні харчові продукти Група 22.Алкогольні і безалкогольні напої та оцет Група 23.Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин Група 24.Тютюн та промислові замінники тютюну РОЗДІЛ V. МІНЕРАЛЬНІ ПРОДУКТИ Група 25.Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент Група 26.Руди, шлаки та зола Група 27.Мінеральні палива; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні РОЗДІЛ VI. ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Група 28.Продукти неорганічної хімії; сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів Група 29.Органічні хімічні сполуки Група 30.Фармацевтична продукція Група 31.Добрива Група 32.Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки; мастики, чорнила Група 33.Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати Група 34.Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, «зуболікарський віск» і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей Група 35.Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти Група 36.Вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі речовини Група 37.Фотографічні або кінематографічні товари Група 38.Фотографічні або кінематографічні товари РОЗДІЛ VII. ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ; КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ Група 39.Пластмаси та вироби з них Група 40.Каучук, гума та вироби з них РОЗДІЛ VIII. ШКУРИ ТА ШКІРИ НЕОБРОБЛЕНІ, ШКІРА, НАТУРАЛЬНЕ ХУТРО ТА ВИРОБИ З НИХ; ШОРНОСІДЕЛЬНІ СПОРЯДЖЕННЯ ТА УПРЯЖ; ДОРОЖНІ РЕЧІ, СУМКИ ТА АНАЛОГІЧНІ ТОВАРИ; ВИРОБИ З КИШОК ТВАРИН (КРІМ КЕТГУТУ З НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ) Група 41.Шкури та шкіри необроблені (крім натурального хутра) та шкіра Група 42.Вироби із шкіри; шорносідельні спорядження та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку) Група 43.Н

Тему зокрема й вістка про якісь ніби зобов'язання Проводу Українських Націоналістів супроти німецьких націонал-соціялістів провокативно протирічить загальнознаним та непорушним засадам політики Проводу. 2. З часописом „На Сторожі” Провід ОУН не мав і не має нічого спільного, а тому не може нести ніякої відповідальности за зміст статтей, які там появляються. 3. Ця нова хвиля ворожих провокацій проти українського націоналізму є з одного боку виявом слабости ворогів українського народу, а з другого – зросту революційних настроїв серед українських мас на окупованих територіях, як також активізації української справи взагалі в світі. 4. Провід ОУН заявляє, що на всякі дальші провокації відповідати буде не спростовуванням їх, але посиленням наступу організованого націоналізму”. Цю свою заяву про ставлення українського націоналізму до німецького націонал-соціялізму підтвердила ОУН на початку другого десятиліття своєї боротьби ділом. А саме: в час окупування України німцями якраз ОУН була тією єдиною політичною силою українського народу, яка відверто виступала сама й закликала весь український нарід до політичної і збройної боротьби проти німецьких націонал-соціялістів

1. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

2. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

3. Архетипи та універсалії української ментальності

4. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

5. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

6. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
7. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.
8. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

9. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

10. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

11. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

12. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

13. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

14. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

15. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

16. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Походження людини та її поява на території України

18. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

19. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

20. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

21. Суржик - проблема української мови

22. Становище Української журналістики в 20-х роках
23. Генеза української національної мови
24. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

25. Розвиток української мови

26. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

27. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

28. Отруйні речовини та їх класифікація

29. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

30. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

31. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

32. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

33. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

34. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

35. Форми української держави

36. Проблеми вивчення історії української журналістики

37. Норми сучасної української мови у спілкуванні

38. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови
39. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови
40. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

41. Формування і становлення української юридичної термінології

42. Історія розвитку української мови

43. Архаїчне значення слів у словнику української мови

44. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

45. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

46. Відродження української держави

47. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

48. Запорізька Січ - зародок української державності

Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

49. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

50. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

51. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

52. Пилип Орлик та перша Конституція України

53. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

54. Проблеми відродження української державності
55. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України
56. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

57. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

58. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

59. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

60. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

61. Витоки української авіації

62. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

63. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

64. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

66. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

67. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

68. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

69. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

70. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах
71. Експертиза та контроль реалізації товару
72. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

73. Українсько-бельгійські відносини

74. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

75. Українсько-Угорські відносини

76. Кризове явище функціонування та розвитку організації

77. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

78. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

79. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

80. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры

81. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

82. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

83. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

84. Концепції української державності

85. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності

86. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація
87. Особливості української демонології
88. Газові мережі: класифікація та їх трасування

89. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

90. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

91. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

92. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

93. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

94. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування

95. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

96. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые

97. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

98. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

99. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.