Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Завдання. Бухгалтер підприємства робив всі первинні проводки в 2006 році, але по деяких господарських операціях він не знав як відобразити в обліку операцію, тому він надав детальний аналіз пробного балансу за станом на 31 грудня 2006 року, а також деяку додаткову інформацію про господарські операції підприємства, в.т. по операціях, які не були відображені в обліку. При складанні проводок використовувати рахунки, які представлені в робочій таблиці, при необхідності додайте рахунки. Необхідно: 1. Cкласти додаткові і коректуючи проводки в головному журналі, супроводжувати їх необхідними розрахункам. 2. Заповнити робочу таблицю. 3. Скласти баланс, звіт про прибуток і збитки. 1. 28 грудня 2006 року постійний клієнт перерахував 14500 у.о. за продукцію. 2. Є наступна інформація про основні засоби компанії: Будівля було придбано 28 лютого 2005 року. Керівництво компанії вирішило амортизувати його прямолінійно протягом 20 років. 20% будівлі використовується в адміністрацій них цілях, а на решті площі знаходяться виробничі цехи; Виробниче устаткування було придбано 30 березня 2005 року і амортизується методом подвійного залишку, що зменшується, протягом 5 років; Автомобіль, який використовується для дотавки продукції покупцям, був придбаний 28 лютого 2005 року. Термін корисної служби автомобіля складає 8 років з ліквідаційною вартістю 12000 у.о. Згідно обліковій політиці автомобіль амортизується виробничим методом (пропорційно об’єму виконаних робіт), розрахунковий пробіг складає 80000 км. За свідченнями спідометра на 31 грудня 2006 року автомобіль пройшов 16000 км. 3. Організаційні витрати по створенню компанії на 5 січня 2006 року склали 7250 у.о., бухгалтером компанії ці витрати були віднесені на адміністративні витрати. Згідно обліковій політиці організаційні витрати по створенню компанії є нематеріальними активами, термін амортизації – 5 років, застосовується прямолінійний метод списання. 4. В кінці грудня рада директорів компанії «Комфорт» вирішила нарахувати дивіденди своїм акціонерам на загальну суму 10000 у.о. 5. За допомогою обов’язкового страхування автомобіля 1 березня була сплачена річна сума страховки у розмірі 6000 у.о. Бухгалтер віднесла всю суму на адміністративні витрати. 6. Реалізація компанії проводиться як за готівковий розрахунок, так і в кредит на умовах 2/10 /30. Компанія для оцінки сумнівних боргів застосовує метод ранжирування по термінах оплати дебіторської заборгованості. Згідно облікової політики компанії для заборгованості з простроченим терміном оплати застосовуються наступні відсотки від суми дебіторської заборгованості; понад 60 днів – 2% від суми дебіторської заборгованості; з простроченим строком від 30 до 60 днів – 1%; по всій решті рахунків – 0,5%. Менеджер компанії підрахував, що дебіторська заборгованість понад 60 днів складає 18600 у.о., від 30 до 60 днів – 79200 у.о. 7. Серед рахунків до оплати опинився рахунок на сумму 250 доларів США. Цей рахунок був виписаний постачальнику товарів у серпні 2006 року. 8. «Комфорт» оцінює свої цінні папери за ринковою вартістю. Всі цінні папери компанією були придбані 1 липня 2006 року.

Адміністрація мала відомості про те, що вартість інвестицій в цінні папери 31 грудня складала 60000 у.о., проте ніяких проводок зроблено не було. 9. Бухгалтер повідомила, що компанія 1 листопада 2006 року одержала 15% кредит на суму 100000 у.о. строком на 4 роки. Виплати в погашення кредиту і відсотків проводяться щорічно 1 листопада. 10. Не були нараховані пені і штрафи до бюджету на 31 грудня 2006 року на суму 1250 у.о. 11. Зарплата співробітників за останній тиждень грудня 2006 року склала 10200 у.о. Із заробітної платні утримуються 10% відрахування до пенсійного фонду і прибуткового податку із заробітної платні – 5%. Внески до пенсійного фонду не оподатковуються прибутковим податком. 12. Починаючи з червня 2006 року, компанія «Комфорт» веде судовий процес з одним з своїх клієнтів. Адвокат компанії припускає, що компанії доведеться виплатити 10000 у.о. по судовому позиву. 13. Для цілей оподаткування: Податок на прибуток визначається за даними фінансового обліку, проте, штрафи і пені не є вирахуванням при визначенні прибутку, оподаткування; Ставка додатку на прибуток компанії складає 30%. Обмінний курс у.о. до 1 долара США в 2006 році складав: 31 грудня 2005 року – 180 у.о. 1 листопада 2006 року – 193 у.о. 1 грудня 2006 року – 194 у.о. 31 грудня 2006 року – 47,5 у.о. № Операції Дебет Кредит 1. Перераховані кошти за відвантажену продукцію 311 361 2. Придбано будівлю 103 15 3. Придбано автомобіль 104 15 4. Списано організаційні витрати по створенню компанії 92 46 5. Нараховані дивіденди акціонерам 443 671 6. Сплачені страхові виплати за автомобіль 93 76 7. Зараховано кредит на поточний рахунок підприємства 311 601 8. Відсотки віднесено на витрати майбутніх періодів 39 684 9. Відображено амортизацію основних засобів 23 92 93 131 10. Нараховані пені і штрафи до бюджету 79 84 11. Нарахована заробітна плата працівникам компанія 23 661 12. Нараховано збір в пенсійний фонд, 10% 661 651 13. Нараховано прибутковий податок з заробітної плати, 5% 661 641 Амортизації основних засобів: Річна амортизація будівлі: 262560/20=13128 грн. При цьому: на виробництво (Дт 23 рахунку) списується 80% від цієї суми: 13128 0,8=10502 грн. на адміністративні витрати (Дт 92 рахунку) 13128-10502=2626 грн. Річна амортизація автомобіля: Вартість автомобіля, яка підлягає амортизації: 60000-12000=48000 грн Розрахунковий пробіг складає 80000 грн. За рік пробіг склав 16000, або 20% від загального пробігу. Амортизація складе 20%, тобто 48000 0,2=9600 грн. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС на «31» грудня 2006 р. Підприємство «Комфорт» Одиниця вимірювання тис.грн. АКТИВИ 2006 р. Довгострокові активи Основних засобів 371910 Нематеріальних активів Інвестицій 52500 Разом довгострокові активи: Поточні активи Грошові кошти і їх еквіваленти 90166 Запаси 44800 Рахунки до отримання 186300 Короткострокові інвестиції 241625 Відстрочені податки 244 Інша дебіторська заборгованість Разом поточні активи: РАЗОМ АКТИВИ: 987545 ПАСИВИ 2006 р. Власний капітал Акціонерний капітал 376875 Додатковий капітал Резерви Нерозподілений прибуток Разом власний капітал: Довгострокові зобов’язання Довгострокові фінансові зобов’язання Банківський кредит 100000 Разом довгострокові зобов’язання: Поточні зобов’язання Короткострокові позики 11430 Торгова кредиторська заборгованість 480000 Рахунки до оплати 18190 Інша кредиторська заборгованість 1050 Разом поточні зобов’язання: РАЗОМ ЗОБОВЯЗАННЯ І КАПІТАЛ: 987545 ЗВІТ Про ПРИБУТОК і ЗБИТКИ за період з 1 січня по 31 грудня 2006 р.

Підприємство «Комфорт» Одиниця вимірювання тис.грн. 2006 р. Дохід від продажів 480000 Собівартість продажів 182250 Валовий дохід 297750 Інший операційних дохід Витрати на збут 27500 Адміністративні витрати 31875 Інші операційні витрати Прибуток від операційної діяльності Дохід від інвестицій Інші прибутки Витрати на відсотки Інші збитки 1250 Прибуток від не операційної діяльності 1050 Прибуток до сплати податку 239425 Податок на прибуток 71827,5 Прибуток після сплати податку 167597,5 Чистий прибуток 166347,5 Компанія «Комфорт» Робоча таблиця за рік, що завершився 31 грудня 2006 р. Назва рахунку Пробний баланс до коректування Коректируючі записи Пробний баланс після корекції Дт Кт Дт Кт Дт Кт Каса 2250 2250 Розрахунковий рахунок 87916 87916 Рахунки до отримання 186300 186300 Матеріали 44800 44800 Будівля 262560 262560 Знос будівлі 13128 13128 Виробниче устаткування 49350 49350 Автомобіль 60000 60000 Цінні папери 52500 52500 Рахунки до оплати 18190 18190 Розрахунки по оплаті праці 11430 11430 Довгостроковий банк 100000 100000 Прості акції компанії 376875 376875 Дохід від реалізації 480000 19128 499128 Витрати по реалізації 27500 6000 33500 Адміністративні витрати 31875 31875 Пені по податках 244 244 Доходи по курсових різницях 1050 1050 Разом: 987545 987545 19128 19128 1006673 1006673 Податок на прибуток до оплати 30% 71827,5 71827,5 Чистий прибуток звітного періоду 166347,5 166347,5 Список використаної літератури. 1. Бутинець Д. Д. Бухгалтерський фінансовий облік. — Житомир: ПП &quo ;Рута&quo ;, 2003. 2. Горицкая Н Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2002 года. Методология, комментарии, рекомендации, -К.,2000. 3.Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производ-ственньїх й торговьіх предприятиях. — К.: АСК, 2002. 4. Пархоменко В Стандартизація бухгалтерського обліку і звітно­сті // Бух. облік і аудит. — 2003. — № 6. 5. Фінансова звітність за національними положеннями (стандар­тами) бухгалтерського обліку: Практ. посіб.— К.: Лібра, 2001.

За даними "Версии" саме через це СП безмитне ввозились в Украну величезн парт товарв, серед них спиртн напо  тютюнов вироби. До реч, американський спвзасновник СП Джеф Островський був розстрляний в аеропорту Нью-Йорка, за твердженням "Версии", кримнальним авторитетом Алком Магаданом, який незабаром теж загинув. Надзвичайно важливе мсце у фнансовй мпер посда Укранський кредитний банк, спвзасновниками  спввласниками якого  Г.Суркс  В.Медведчук. З грудня 1992 року головою правлння банку працю один з членв "чудесно смки" Лях Юрй ¶ванович, який до того ж входив до складу бржового комтету Укрансько мжбанквсько брж, через яку "чудесна смка" легко контролювала операц з купвл-продажу валюти  мала доступ до фнансових потокв держави. Як пише "Версия", "Восени 98-го розпорядженням прем'р-мнстра в управлння ЗАТ "Укранський кредитний банк" (в його раду входить Григорй Суркс) передаються держпакети акцй (25%) регональних енергорозподльчих компанй (обленерго) Кровоградсько, Тернопльсько  Херсонсько областей До початку 1999 року пд контролем Суркса-старшого  його компаньйонв опинилися практично вс енергетичн пдпримства Захдно Украни, Чернгвсько  Сумсько областей"

1. Облік створення підприємства

2. Бухгалтерський облік на підприємстві

3. Формування основних фондів підприємства

4. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

5. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

6. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства
7. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
8. Облік основних засобів підприємства

9. Організація облікової політики підприємства

10. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

11. Формування облікової політики підприємства

12. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

13. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

14. Фінансовий облік на підприємстві

15. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

16. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

17. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

18. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

19. Бізнес-план підприємства

20. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

21. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

22. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
23. Розробка підприємства LOMAPAK
24. Фінанси підприємства контрольна

25. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

26. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

27. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

28. Оцінка фінансового стану підприємства

29. Персонал підприємства

30. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

31. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

32. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

33. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

34. Автомазація виробничих процесів підприємства

35. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

36. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

37. Економічна оцінка активу балансу підприємства

38. Організація і методика аудиту доходів підприємства
39. Попередній фінансовий аналіз підприємства
40. Фінансова звітність підприємства

41. Аналіз обліку витрат виробництва

42. Аудит доходів підприємства

43. Аудит установчих документів підприємства

44. Правовий статус приватного підприємства

45. Реєстрація приватного підприємства

46. Аналіз програмного забезпечення підприємства

47. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

48. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

50. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

51. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

52. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

53. Асортиментна політика підприємства

54. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
55. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
56. Непрямі податки підприємства

57. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

58. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

59. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

60. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

61. Розробка маркетингової стратегії підприємства

62. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

63. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

64. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки

65. Ціноутворення та цінова політика підприємства

66. Збутові стратегії підприємства

67. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

68. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

69. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

70. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
71. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
72. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

73. SWOТ-аналіз підприємства

74. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

75. Безпека діяльності підприємства

76. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

77. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

78. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

79. Напрями стратегічного зростання підприємства

80. Операційна діяльність підприємства

Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Операційний менеджмент підприємства

82. Організаційна структура управління персоналу підприємства

83. Організація управління персоналом підприємства

84. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

85. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

86. Робота кадрової служби підприємства
87. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
88. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

89. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

90. Трудовий потенціал промислового підприємства

91. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

92. Управління корпоративною власністю підприємства

93. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

94. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

95. Бізнес-план фото-підприємства

96. Аналіз господарської діяльності підприємства

Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее

97. Організаційна і виробнича структура підприємства

98. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

99. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

100. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.