Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Населення та трудові ресурси України

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

РЕФЕРАТ Дисципліна РПС Тема: Населення та трудові ресурси України ПЛАН1. Роль народонаселення у розвитку продуктивних сил та територіальній організації народного господарства. 2. Динаміка чисельності та складу населення, особливості його розміщення. 3. Демографічна ситуація та її регіональні особливості. 4. Трудові ресурси та їх структура. Аналізуючи вплив демографічних передумов1 на розміщення продуктивних сил, треба брати до уваги, що населення – не лише виробник матеріальних благ і послуг, але і їхні споживачі. Тому враховувати слід і осіб у працездатному віці, і дітей, і осіб похилого віку. Населення у своїй сукупності формує і споживчий ринок, і ринок праці. Демографічні передумови можна поділити на такі основні структурні блоки: чисельність населення країни (регіону), його динаміка, характер відтворення; розміщення населення на території, щільність населення, форми розселення, міграції; статево вікова структура населення, чисельність і динаміка трудових ресурсів, рівень їхньої професійно-кваліфікаційної підготовки; структура зайнятості населення; національний склад населення; демографічна політика держави. Чисельність населення найбільше впливає на формування контингенту трудових ресурсів і потенціалу внутрішнього ринку країни. Певною мірою вона визначає й розмір валового внутрішнього продукту країни, хоча ця залежність не пряма: вирішальний вплив на цю величину справляють інші фактори (наприклад, продуктивність праці). Забезпечення потреб населення – найголовніший заохочувальний мотив виробництва. Отже, чисельність населення регіону – один із найважливіших факторів формування внутрішнього ринку. Іншим важливим фактором є купівельна спроможність населення. При аналізі демографічних передумов розміщення продуктивних сил, треба враховувати чисельність населення регіону на даний момент й його динаміку в часі. Це необхідно для визначення цілої низки економічних показників: забезпеченості трудовими ресурсами на розрахунковий період, обсягу виробництва товарів народного споживання, обсягу коштів на соціальне забезпечення, розмірів будівництва житла, шкіл, лікарень тощо. Навіть власник невеличкого підприємства побутового обслуговування повинен бодай у загальних рисах знати динаміку чисельності населення мікрорайону, щоб планувати свою діяльність. А керівник великих економічних структур повинен мати інформацію про населення не лише свого регіону й країни, але й інших країн і, навіть, усього світу. На початок 1998 р. населення світу сягнуло близько 6 млрд. чол. Більше половини всього світового населення зосереджувалось у десятьох країнах: Китай – 1.243 млн.чол., Індія – 970, США – 270, Індонезія – 200, Бразілія – 160, Росія – 147, Пакистан – 136, Японія – 127, Бангладеш – 124, Нігерія – 113 млн.чол. Населення України на 2001 р. становило близько 49,3 млн.чол. За чисельністю населення вона займає п‘яте місце серед європейських держав (після Німеччини, Італії, Великобританії і Франції). Динаміка природного приросту населення регіону залежить від рівнів народжуваності й смертності; приріст населення – це різниця між кількістю народжених і померлих за певний період (звичайно – за рік).

Щоб дані про народжуваність, смертність і природний приріст були співставні за різними регіонами, їх розраховують на 1000 душ населення, одержуючи відповідні коефіцієнти (вони називаються загальними): коефіцієнт народжуваності - ; коефіцієнт смертності - ; коефіцієнт природного приросту - ; де – кількість народжених у регіоні (країні), за період Т; М – кількість померлих; S – середня кількість мешканців регіону за період Т. Коефіцієнти природного руху обчислюються у проміле (о/оо). Народжуваність – найдинамічнішій складник, бо саме вона впливає на зміну природного приросту населення. Щоб забезпечити хоча б просте відтворення населення (цебто нульовий приріст), треба аби сумарний коефіцієнт становив 2,6. В Україні спостерігається різке зниження народжуваності, яке не забезпечує навіть простого відтворення населення, причому це стосується як сільської, так і міської місцевості. Якщо в 1990 р. коефіцієнт народжуваності в Україні становив 12,7о/оо, то в 2000 р. – 7,8о/оо, тобто знизився в 1,6 раза. Особливо низька народжуваність спостерігається в Донецькій, Луганській (6,1о/оо), Харківській (6,7о/оо) і Чернігівській (6,9о/оо) областях. Серед причин цього є, очевидно, різке зниження життєвого рівня населення України, невпевність у своєму майбутньому та ін. З метою підвищення народжуваності необхідно прийняти закон про адресні допомоги окремим молодим сім’ям на випадок народження дитини. Таке заохочення здійснюється у багатьох країнах світу. Другою складовою частиною динаміки природного приросту є смертність. Найвищі показники смертності серед старших людей. Збільшення смертності серед чоловіків відбувається в віці понад 40 років, а серед жінок – понад 50 років. Основні причини смертності хвороби серцево-судинної, новоутворення, нещасні випадки, отруєння, травми та ін. Досить високою в Україні є дитяча смертність – кожна десята дитина помирає в віці до одного року. Рівень смертності населення безпосередньо впливає на середню тривалість життя, тобто кількість років, яку в середньому належить прожити даному поколінню народжених, якщо пропустити, що впродовж життя цього покоління рівень смертності в окремих вікових групах буде такий як зараз. Для тих хто народився в 1999-2000 рр., цей показник становить до 67,9 року, при чому чоловіків – 62,4, жінок – 73,6 року. За цим показником Україна посідає 52- е місце в світі. За період з 1990-2000 рр. коефіцієнт смертності в Україні збільшився з 12,1 до 15,3 % або в 1,3 рази. Найбільш висока смертність спостерігається в Чернігівській області, де в 2000 р. вона становила 19,7 %, Сумській – 18,1 %, Полтавській і Кіровоградській. – 17,9 %, а в сільській місцевості вона була ще вищою . Наприклад, у Чернігівській обл. – 27,8 %, Сумській – 25,3 %, Черкаській –22,6 %. Показники смертності і народжуваності, як вже йшлося, визначають коефіцієнт природного приросту населення. Коефіцієнт природного приросту в світі досяг максимуму (20,6 %) у другій половині шістедисятих років. Потім він почав знижуватися і наприкінці вісімдесятих років становив 16, 1. Однак в регіонах і країнах світу він суттєво відрізняється.

Дуже високий природний приріст Високий природний приріст Середній природній приріст Низький природний приріст Дуже низький природний приріст Більше 30 % 20-30 % 10-20 % 2-10 % менш 2 % Африка: Нігер Кенія Лівія Нігерія Зімбабве Африка Зарубіжна Азія: Монголія Філіппіни Бангладеш Ефіопія Егіпіт Зарубіжна Азія, Латинська Америка: Китай Індія Турція Бразілія Куба Зарубіжна Європа Північна Америка: Польша Франція Чехія Великобританія США Україна Зарубіжна Європа СНД: Угорщина Німеччина Болгарія Австрія Італія Росія Природний коефіцієнт приросту для України змінився з 2,9 % у 1985 р. до – 7,5 % у 2007 р. Особлива несприятлива демографічна ситуація склалася в сільській місцевості, де в 2000 р цей показник становив (-9,7 %), а в Чернігівській області (-20,9 %), Сумській (-18,3 %), Полтавській (-16,6 %) (на 2000 р.). Серед регіонів країни найбільший від’ємний природний приріст населення спостерігається в Чернігівській області (-12,8 %), Сумській (-11,1 %), Луганській (-11,4 %). Характер відтворення населення безпосередньо впливає на його статево-вікову структуру. Особливе значення має контингент осіб працездатного віку. Частина осіб працездатного віку в економічно розвинених країнах вища, ніж у тих що розвиваються. Щодо економіки – це позитивний факт. Демографічне навантаження на працездатне населення тут менше, бо менше частка непрацездатних поколінь, які потребують соціальної підтримки. Демографічне навантаження у світі становить у середньому 70 % (тобто 70 непрацюючих на 100 трудоздатних), в розвинутих країнах – 45 –50 %, в країнах, що розвиваються - до 100 %, в Україні – 60 % рік 1998 р 781 непрацездатного на 1000 працездатних в сільській місцевості – 1036,6, в місті – 680. У віковій структурі населення України можна виділити три групи: Діти і підлітки (0-16 років). Працездатне населення (жінки у віці від 15-55 років; чоловіків 16-60 років). Люди старшого віку. У віковій структурі населення світу питома вага дітей становить у середньому 34 %, дорослих – 58 %, людей старшого віку – 8 %. Середній вік мешканця України –36,5 року, але водночас вік міського життя становить 34,8 %, а селянина – 39,8 року. Наймолодше населення у Закарпатській області – 32,3 року, найстаріше – у Вінницькій 38,9 %. Певні особливості статево-вікової структури населення спостерігаються в сільській і міській місцевостях. Зокрема, в більшості сільських адміністративних районів України природного приросту населення немає, а в багатьох з них відбувається процес депопуляції, тобто коефіцієнт народжуваності тут менший за коефіцієнт смертності. В селах вікова й статева структура населення різко погіршуються, що, безперечно, негативне впливає на розвиток продуктивних сил. В працездатному віці знаходиться 55,8 % населення України ( на 1 січня 1996 р.). Найбільша питома вага осіб працездатного віку в Одеській (57,6 %), Харківській (57,2 %) областях та в Автономній республіці Крим (57,5 %). Найнижчий показник – в Чернігівській області (51,3 %). Складовою розвитку населення і трудових ресурсів є міграція. Це переміщення населення з постійного місця проживання, пов’язане з перетином певних меж (міста, району, області, країни, материка).

Еще до начала войны Ааронсон узнал о хладнокровном уничтожении турками двух миллионов армян, подданных Турецкой империи. К этому времени еврейское население Эрец-Исраэль уже испытало, что такое терроризм, ограбления, депортация. Однако в тех условиях не было возможности воевать против турок. Лидеры еврейского ишува, тогда еще весьма немногочисленного, склонили голову и смирились с бездействием. Ааронсон, который был убежден, что только победа британцев даст евреям будущее, организовал Нили (аббревиатура Нецах Исраэль ло ишакер - Вечность Израиль не обманет; прим. ред. ), занявшуюся разведкой в пользу британцев в тылу у турок. Он сумел пробраться в Египет, и оттуда руководил Нили и осуществлял связь с организацией, кроме того, он стал главным советником британского командования накануне вторжения в Эрец-Исраэль британских войск под командованием генерала Алленби. Энциклопедические знания Ааронсона были уникальны он знал страну во всех аспектах: население, климат, водные ресурсы и возможности транспортного передвижения

1. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

2. Поняття, форма та функції Конституції України

3. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

4. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

5. Геополітика та геостратегія України

6. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України
7. Водні ресурси України. Їх стан і охорона
8. Культура та побут населення України

9. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

10. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

11. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

12. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

13. Історія держави та права України

14. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

15. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

16. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами

17. Население и трудовые ресурсы России. Формирование рынка труда

18. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

19. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

20. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

21. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

22. Банківська система України та проблеми її реформування
23. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
24. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

25. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

26. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

27. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

28. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

29. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

30. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

31. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

32. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

34. Предмет та методологія інформаційного права України

35. Принципи розробки та оцінки державної політики України

36. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

37. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

38. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
39. Окупація України військами Німеччини та її союзників
40. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

41. Пилип Орлик та перша Конституція України

42. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

43. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

44. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

45. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

46. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

47. Художня культура незалежної України: традиції та новації

48. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

49. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

50. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

51. Напрями співробітництва України та Угорщини

52. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

53. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

54. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України
55. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
56. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

57. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

58. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

59. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

60. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

61. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

62. Регіональні особливості відтворення населення України

63. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

64. Структура системи соціального захисту населення і політики України

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

65. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

66. Система митних органів України та їх повноваження

67. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

68. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

69. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

70. Становлення та розвиток податкової служби України
71. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку
72. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

73. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

74. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

75. Рівень життя населення України

76. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

77. Атомна енергетика України і РПС

78. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

79. Політичні права і свободи громадян України

80. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки

81. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

82. Історія України

83. Історія соборності України

84. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

85. Період гетьманщини України

86. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
87. Культура України в 30-х рока
88. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

89. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

90. Податкова політика України

91. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

92. Основні напрямки зовнішньої політики України

93. Господарське право України

94. Конституційний суд України

95. Суверенітет України

96. Проект кримінального кодекса України

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

97. Бюджетна ситема України

98. Державний бюджет України і бюджетне право

99. Сбалансованість бюджета України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.