Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіІндивідуальне навчально-дослідницьке завдання «Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України»Харків, 2008 Зміст Вступ 1. Фондовий ринок: сутність, структура, функції 1.1 Умови функціонування та структурні елементи фондового ринку 1.2 Ринкова інфраструктура фондового ринку 1.3 Розвиток законодавчої бази, регулюючої фондовий ринок в Україні 2. Аналіз поточної ситуації на фондовому ринку України 3. Перспективи розвитку фондового ринку в Україні Висновки Література Вступ Становлення і розвиток української держави відбувається в умовах глибокої економічної кризи. Україна має всі умови для того, щоб якнайшвидше вийти з економічної кризи і стати у Європі одним з регіонів, що найбільш динамічно розвивається. Цьому сприяє вдале політичне розташування, висококваліфіковані фахівці, родюча земля та багаті природні ресурси. Ринок, економічне середовище обміну продуктами виробництва включає ряд сфер, ряд сегментів. Одним з таких сегментів є фінансовий ринок, ринок на якому звертаються валютні і інші фінансові цінності. Фондовий ринок є частиною фінансового ринку і представляє велику важливість для економіки країни. Будь-які масштабні економічні перетворення залишаться незавершеними без створення конкурентноспроможного фінансового сектора, здатного мобілізувати та надавати реформованій економіці інвестиційні ресурси. Історично склалося, що поняття фондового ринку і ринку цінних паперів рівнозначні. Під фондами маються на увазі, перш за все цінний папір в найзагальнішому сенсі. Фондовий ринок – це сукупність відносин обміну цінних паперів і фінансових ресурсів. Актуальність даної теми для України полягає в тому, що національний фондовий ринок розвинений слабо, хоча вже є значні досягнення. У Україні продовжується складний процес становлення і розвитку незалежної, демократичної, правової держави, і інтеграції його в світову економічну і політичну систему. Але незалежність будь-якої держави вимагає не тільки політичну, але і економічну незалежність.Перехід України від централізованої планової економіки до ринкової викликає значну зміну відносин власності, міняє структури і механізм функціонування багатьох господарюючих суб'єктів. В результаті повныстю міняються форми фінансових зв'язків між різними суб'єктами, виникають нові, не використовувані плановою економікою, інститути, з якими доводиться мати справу практично всім учасникам ринку. Метою даної роботи є дослідження фондового ринку України, аналіз динаміки розвитку, і виявлення перспектив. У своїй роботі я хочу розглянути сутність фондового ринку і його елементів, проаналізувати дані про динаміку його розвитку, побачити перспективи розвитку фондового ринку в Україні. 1. Фондовий ринок: сутність, структура, функції 1.1 Умови функціонування та структурні елементи фондового ринку Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки – це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів.

Процес розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, капіталів здійснюється на фінансовому ринку, а саме - на фондовому, який входить в структуру фінансового ринку, як один з елементів. Це складна система ринків, на яких концентрується попит і пропозиція на різні платіжні засоби. Таким чином, фондовий ринок - це сукупність правил і механізмів, які дозволяють вести операції по купівлі-продажу цінних паперів (акцій). Тобто фондовий ринок – організований ринок торгівлі цінними паперами, сукупність місць такої торгівлі. Структура фондового ринку об’єднує чотири головні складові: - ринок позикового капіталу; - валютний ринок; - ринок рідкоземельних і дорогоцінних металів; - ринок цінних паперів. В свою чергу кожна з цих складових взаємопов’язана з іншими в рамках загальної системи фінансових ресурсів. Валютний ринок – це механізм встановлення правових та економічних відносин між споживачами та продавцями валют. Попит на іноземну валюту віддзеркалює міру залежності національної економіки від імпорту і зумовлюється конвертованістю тієї чи іншої валюти. Конвертованість – це гарантована спроможність грошової одиниці вільно обмінюватись на інші валюти. Ринок цінних паперів і позикового капіталу призначені для мобілізації тимчасово вільних коштів населення, підприємств та організацій і спрямування їх у виробництво. Ринок цінних паперів є багатоперспективною соціально-економічною складовою ринкової економіки. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій в економіку шляхом придбання, володіння і вільного розпорядження цінними паперами. Ринок цінних паперів є важливим сектором фінансового ринку,цінний папір виступає специфічним товаром, який вільно обертається на біржовому та позабіржовому ринку між фізичними та юридичними особами, але їх випуск здійснюється лише підприємствами та організаціями (в тому числі і державними) при майновому забезпеченні емісії з метою залучення тимчасово вільних коштів інвесторів. Приватизація державного майна стала визначальним фактором становлення і розвитку цінних паперів в Україні на першому етапі. Її підсумком стала поява на ринку великої кількості акцій приватизованих підприємств і рядових інвесторів, які безоплатно отримали в основному малу частку державного майна. Концентрація цих акцій в руках інституційних інвесторів буде в найближчі роки домінуючим процесом на фондовому ринку України. В Україні в основному завершується процес розробки нормативної бази, яка регламентує діяльність учасників ринку цінних паперів, і розпочинається етап вдосконалення окремих законодавчих актів на підставі аналізу практичної діяльності емітентів, інвесторів та професійних учасників РЦП. Ринок цінних паперів, зокрема продаж акцій ВАТ на фондових біржах, набуває ваги, швидко розвивається і сприяє поглибленню ринкових відносин в Україні. Ринок позикового капіталу – це синтез двох ринків платіжних засобів – грошових ресурсів (готівкових коштів) і боргових зобов’язань (інструментів позики). Головними функціями ринку позикового капіталу є: об’єднання дрібних, розрізнених грошових ресурсів населення, державних організацій, вітчизняних та іноземних підприємств і створення крупних грошових фондів; трансформація грошових коштів у позиковий капітал, який відіграє роль зовнішнього джерела фінансування капітальних вкладень у сфері матеріального виробництва і надання позик населенню, підприємствам та державі для покриття бюджетного дефіциту.

Таким чином, ринок позикового капіталу здійснює накопичення і розподіл грошового капіталу між сферами економіки. Сучасний рівень розвитку ринкової економіки вимагає не тільки накопичення і розподілу грошових ресурсів, але і їх руху та швидкого перерозподілу (без участі банківських установ) з метою спрямування коштів у більш привабливі галузі економіки. Ці функції бере на себе ринок цінних паперів, який об’єднує частину ринку позикового капіталу (а саме – ринок інструментів позики) і повністю ринок інструментів власності. Відмінність між двома головними складовими фінансового ринку полягає в тому, що залучити кредитний капітал може будь-який суб’єкт економічної системи (населення і підприємства), а залучити грошові кошти за допомогою емісії цінних паперів може лише юридична особа. Це пов’язано з тим, що підприємства, маючи великі основні фонди, беруть на себе майнову відповідальність при здійсненні випуску акцій. Головними учасниками ринку цінних паперів виступають емітенти (юридичні особи), інвестори (юридичні і фізичні особи) та особи, які здійснюють професійну посередницьку діяльність по випуску та обігу цінних паперів. 1.2 Ринкова інфраструктура фондового ринку Фондова біржа являє собою певним чином організований ринок, на якому власники цінних паперів здійснюють через членів біржі, що виступають у якості посередників, операції купівлі - продажу. Контингент членів біржі складається з індивідуальних торговців цінними паперами і кредитно-фінансових інститутів. Коло паперів, із якими здійснюються операції, обмежений. Щоб потрапити до числа компаній, папери яких допущені до біржової торгівлі (іншими словами, щоб бути прийнятої до котирування), компанія повинна задовольняти виробленим членами біржі вимогам у відношенні обсягів продаж, розмірів одержуваного прибуку, числа акціонерів, ринкової вартості акцій, періодичності і характеру звітності і т.д. Члени біржі або державний орган, що контролює їх діяльність, установлює правила ведення біржових операцій; режим, що регулює допуск до котирування. Разом із порядком проведення операцій вони утворюють серцевину біржі як механізму, що обслуговує рух цінних паперів. Фондова біржа - це насамперед місце, де знаходять один одного продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються попитом і пропозицією на них, а самий процес купівлі-продажу регламентується правилами і нормами, тобто це певним чином організований ринок цінних паперів. У якості товару на цьому ринку виступають цінні папери - акції, облігації і т.п., а в якості цін цих товарів - курси цих паперів. Загальне в біржі з ринком - установлення цін товарів у залежності від попиту і пропозицій на них. Але, на відміну від ринку, на біржі можуть продаватися не всі товари, а тільки допущені на неї, це з одного боку, а з другого, способи купівлі-продажу на біржі значно різноманітніші, ніж на ринку, але, більш регламентовані. Що стосується аукціону, то про нього на біржі нагадує спосіб призначення ціни: її викрикують. У вік електроніки така система може показатися лише данню традиції, але, на думку біржовиків, вона виконує ряд корисних функцій: створює необхідну ринкову атмосферу, забезпечує публічність торгів.

Це питання тримав пд особистим контролем перший секретар ЦК КП Украни Олексй Кириченко (там само.P Арк. 149). Змни в ставленн до кримських проблем псля передач пвострова до складу Украни настльки були разючими, а допомога конкретною, що цього не могли не помтити, особливо т, хто мг порвняти «щедрсть» Москви  дловитсть Кива, вдчуваючи одне й друге на соб. Виступаючи на вересневому (1954 р.) пленум ЦК КП Украни, перший секретар Кримського обкому парт Д. Полянський говорив: «Передача Криму до складу Укрансько республки  з перших днв допомога Центрального Комтету парт дуже серйозно сприя зараз розвитку нашого господарства» (там само.P Арк. 152). А потм ще раз наголосив на позитивному значенн передач Криму Укран: «З першого дня приднання Кримсько област до Украни ЦК КП Украни  Рада Мнстрв Украни надають велику допомогу Криму. В даний час Крим одержу величезну допомогу по лн всх мнстерств  вдомств,  ця допомога да можливсть швидше розвивати господарство, культуру  рухатися вперед бльш прискореними темпами» (там само.P Арк. 153)

1. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

2. Фондовий ринок України

3. Сучасний стан фондового ринку України

4. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

5. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

6. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України
7. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
8. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

9. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

10. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

11. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

12. Формування та розвиток банківської системи України

13. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

14. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

15. Фармацевтичний ринок України

16. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

17. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

18. Валютний ринок Украіни

19. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

20. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

21. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

22. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні
23. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
24. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

25. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

26. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

27. Перспективи соціального розвитку України

28. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

29. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

30. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

31. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

32. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

33. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

34. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

35. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

36. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

37. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

38. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
39. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
40. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

41. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

42. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

43. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

44. Етикет України та Росії

45. Національний банк України та особливості його функціонування

46. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

47. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

48. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие

49. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

50. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

51. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

52. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

53. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

54. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
55. Державне регулювання фондового ринку в Україні
56. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

57. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

58. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

59. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

60. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

61. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

62. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

63. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

64. Філософські засади європейської моделі розвитку України

Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки
Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

66. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

67. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

68. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

69. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

70. Пилип Орлик та перша Конституція України
71. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
72. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

73. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

74. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

75. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

76. Художня культура незалежної України: традиції та новації

77. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

78. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

79. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

80. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

81. Геополітика та геостратегія України

82. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

83. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

84. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

85. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

86. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку
87. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України
88. Болонський процес - перспективи для України

89. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

90. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

91. Вибори та їх роль у політичному житті України

92. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

93. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

94. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

95. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

96. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

97. Система митних органів України та їх повноваження

98. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму

99. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.