Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Причини та наслідки голоду 1932-1933 рр.

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Причини трагедії 1933 року в Україні 2. Наслідки аграрної політики на селі 3. Трагічна статистика голоду Висновки Список використаної літератури Вступ Голод 1932—1933 рр. — одна з найбільш трагічних сторінок історії українського народу. Намагаючись нічим не затьмарити “успіхів соціалістичного будівництва”, сталінське керівництво наклало табу на цю тему. Про страшне лихо не дозволялося відкрито говорити, бодай навіть згадувати в газетах, офіційних документах. Зарубіжна ж інформація кваліфікувалася як інсинуації. Згодом категорична заборона перетворилася на політичну установку, ідеологічну догму і набагато пережила своїх творців. Не зруйнувала її і пора хрущовської “відлиги”. Лише з набуттям незалежності України питання про ліквідацію цієї “білої плями” історії, навколо якої не раз кипіли пристрасті набуло своєї актуальності. Феномен тривалого приховування від громадськості соціального лиха таких гігантських масштабів і наслідків криється перш за все в тоталітарному, закритому характері тогочасної радянської держави, намаганні прикрасити кричущі деформації суспільного розвитку. А слідування давній забороні у післякультівські часи пояснюється надто затяжним вивільненням громадської свідомості з-під впливу догматів сталінщини. Проте і найсуворіше вето не могло викоренити з пам'яті народу спогади про голод. Розповіді про цю драму передавалися від старших до молодих, знайшли відображення в усних переказах, художніх творах. Страхітлива трагедія голоду на Україні та в інших районах СРСР викликала щире співчуття світової громадськості. Час від часу інтерес до цієї болючої проблеми то згасав, то спалахував з новою силою, досягши апогею на початку 80-х рр., коли широка зарубіжна громадськість відзначала піввікову дату голоду на Україні. За кордоном ця тема породила величезну історіографію та публіцистику, було видано чимало спогадів і документів. У той же час радянські історики, як і раніше, обходили проблему голоду, або ж усупереч істині спростовували “фальсифікаторські вправи” зарубіжних авторів. Лише у грудні 1987 р. у республіці офіційно визнано, що наприкінці 1932 — на початку 1933 р. були серйозні продовольчі труднощі, “а в ряді сільських місцевостей і голод”. Відтоді вчені, публіцисти вже чимало зробили для висвітлення цієї складної теми, відродження історичної пам'яті про народну драму. З'явилися перші дослідження про її соціально-економічні і політичні передумови, кризовий розвиток, численні людські втрати. Виходять спогади очевидців і жертв голоду. Підготовлено роботи кінодокументалістів. Читач дістав можливість ознайомитися і з зарубіжними публікаціями на цю тему. Проте найцінніші свідчення — документи ще не обнародувані. Отже, враховуючий цілий спектр історичного доробку з даної проблематики та залучаючи нові джерела ми ставимо за мету визначити основні причини голодомору на Україні, а також охарактеризувати його наслідки. 1. Причини трагедії 1933 року в Україні У сталінській моделі побудови соціалізму в одній країні домінуючою ланкою була форсована індустріалізація.

Роль аграрного сектора полягала в “обслуговуванні” процесу індустріалізації і в збереженні в країні більш-менш стабільної ситуації з продовольством. Тобто сільське господарство мало дати необхідну кількість хліба для експорту та для прохарчування зростаючих промислових центрів і армії, а також забезпечити промисловість необхідною кількістю робочих рук і технічної сировини. Отже, головним результатом колективізації став здійснений індустріальний стрибок, за який заплачено дорогою ціною: жертвами насильницького розкуркулення і голодомору, втратою селянами відчуття хазяїна, тривалими деградацією та дезорганізацією аграрного сектора. Радянське керівництво, взявши курс на модернізацію промислового потенціалу країни, одразу зіткнулось з трьома проблемами: кошти, сировина і робочі руки для розвитку індустрії. Одержати все це можна було за рахунок селянства, що становило більшість населення. Проте бажаних результатів досягнути одразу не вдалося. Звичні командні методи в економіці спрацьовували погано, і тому провести планову перекачку коштів з аграрного сектора у промисловість шляхом встановлення занижених цін на сільгосппродукцію правлячі кола не змогли. Пропоновані державні ціни часто становили лише 1/8 ринкових, а за таких умов селяни просто відмовлялись продавати свій товар. Вихід із цієї ситуації Ленін побачив у кооперації, яка була звичною традиційною формою селянської співпраці ще з дореволюційних часів, до того ж давала змогу органічно поєднати приватні та державні інтереси. Суть проблеми полягала лише у тім, яким способом у традиційну форму кооперації вкласти новий соціалістичний зміст. Рішення XV з'їзду ВКП(б) (1927 р.), які ґрунтувались на ленінських ідеях, передбачали повільний, поступовий, добровільний процес кооперації (нагадаймо, що кооперація може бути декількох видів: виробнича, житлова, кредитна, споживча тощо). Але практика соціального будівництва диктувала швидкі темпи та жорсткі методи. Принципова зміна орієнтирів почалася після поїздки Сталіна до Сибіру і застосування надзвичайних заходів під час заготівлі хліба з лютого 1928 р. “Уральсько-сибірський” метод базувався на принципі самооб-кладання, за допомогою якого село фактично розколювалось за майновою ознакою. І хоча після цих подій Сталін твердив: “Розмови про те, що ми нібито скасовуємо неп, запроваджуємо продрозверстку, розкуркулення і т.п., є контрреволюційним базіканням”; — саме з цього часу наростає трансформація кооперації у колективізацію, швидко йде процес фактичного згортання кооперації (нагадаймо, що колективізація — це тільки одна з форм виробничого кооперування). Сталін і його оточення вважали, що потреби індустріалізації простіше і гарантованіше можна задовольнити, спираючись не на 25—30 млн. індивідуальних селянських господарств, а на 200—300 тис. колгоспів. Отже, фактично визріла думка про кардинальну зміну вектора залежності: не держава мусила залежати від значної кількості неконтрольованих індивідуальних селянських господарств, а сконцентровані у рамках великих спільних господарств селяни повинні були перебувати в залежності від державних структур.

До того ж у сталінських планах колективізація — це не тільки зручний засіб забезпечення зростаючого населення міст та армії продовольством, а промисловості — сировиною і робочою силою. Крім цього, вона мала суттєво сприяти зміцненню соціальної бази диктатури пролетаріату: з одного боку, колективізація стимулювала процес пролетаризації селянства, з іншого — разом з індустріалізацією відкривала шлях до ліквідації багатоукладності в економіці. Восени 1928 р. в Україні було колективізовано менше 4% селянського землекористування — це була слабка опора для здійснення грандіозних сталінських планів. Переходом до політики суцільної колективізації у 1929 р. покладено початок кардинальним змінам у сільському господарстві. У цей період селян почали насильно заганяти до колгоспів. Цей процес викликав протидію з боку заможного селянства, що отримало назву “куркулів”. Тому закономірно, що колективізація супроводжувалась “політикою ліквідації куркульства як класу”. Перша хвиля розкуркулення прокотилася республікою з другої половини січня до початку березня 1930 р. Вона охопила 309 районів, де налічувалося 2524 тис. селянських господарств. За станом на 10 березня під розкуркулення підпало 61 887 господарств, тобто 2,5%. Селянство чинило опір. Лише з січня по червень 1930 р. в Україні було вчинено 1500 терористичних актів проти представників Радянської влади. У Херсонській, Кам'янець-Подільській, Вінницькій, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській округах відбулись збройні виступи селян. За деякими підрахунками, у 1930 р. в Україні кількість учасників селянських повстань перевищила 40 тис. Збагнувши, що ситуація наближається до критичної, Сталін 2 березня 1930 р. у “Правді” опублікував статтю “Запаморочення від успіхів”, у якій в “перегинах” процесу колективізації звинувачувалась місцева влада. Вимушене зміщення акцентів у селянському питанні одразу привело до серйозних наслідків — почався масовий вихід селян із колгоспів. За сто днів після публікації статті з колгоспів України вийшло 1594 тис. господарств. Реакцією офіційних властей на такий перебіг подій став курс на поглиблення розколу села та зміна методів примусу. Тих, хто виходив з колгоспів і повертався де індивідуального господарювання, чекали високі податки, їм відводились гірші землі, не повертались худоба і реманент, а колгоспникам держава гаранту вала пільги та кредити. Восени 1930 р. у колгоспах залишилося менше третини селянських дворів. Характерно, що виходили переважно середняцькі господарства, і колгоспи знову стали незаможницькими. Проте відступ Сталіна тривав недовго — вже у вересні 1930 р. ЦК ВКП(б) розіслав по республіках директивного листа “Про колективізацію”. Зокрема, Україна, відповідно до директив, повинна була подвоїти рівень усуспільнення і протягом 1931 р. в основному закінчити суцільну колективізацію вирішальних сільськогосподарських районів. Ще рішучішими методами і темпами пішов процес розкуркулення. Протягом 1930 р. з України було депортовано близько 75 тис. селянських родин, а з кінця цього року й до червня 1931 р.

По статистике, на земле за один час умирает от голода более 200 человек. Начиная с 1993 года в России и Украине стали регистрироваться случаи голодной смерти. За 20 век умерло от голода людей в тысячи раз больше, чем за предыдущую историю человечества. И это несмотря на то, что уровень науки и техники возрос в такое же количество раз. Почему же именно наш век явил такую страшную статистику? Политические голодоморы 20 век ознаменовался искусственно вызванными голодоморами. В октябре 1984 года Конгресс США провозгласил 4 ноября Днем памяти о великом голоде на Украине в 1933 году. В прокламации ко Дню памяти говорилось: "Украинский голод 1932-1933 гг. был трагической главой в истории Украины особенно потому, что он имел место не из-за стихийного бедствия, а был искусственно вызван заранее обдуманной политикой" [*3]. В Украине ежедневно умирали около 25 тысяч человек. Искусственно созданный голодомор страшным смерчем пронесся не только по Украине, но и по хозяйствам Дона, Кубани, Поволжья, Тамбова, Курска, Южного Урала, Северного Казахстана, Грузии..

1. Геноцид голодом на Вінниччині (Поділлі) у 1932-1933 рр.: передумови, причини та наслідки

2. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

3. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

4. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

5. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

6. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі
7. Українізація: її суть та наслідки
8. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

9. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи

10. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

11. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

12. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

13. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

14. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

15. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

16. Голодомор 1932-1933 років на Україні

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Голодомор 1932–1933 років в Україні

18. Голодомор в Україні 1932-33 годах

19. Голод у 1932–1933 роки в Україні

20. Голодомор 1932-1933 років

21. Голодомор 1932-1933 рр.на Полтавщині

22. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання
23. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
24. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

25. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

26. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

27. Виникнення та формування українського етносу

28. Голод 1932-1933 гг. в Украине

29. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

30. Перша світова війна. Причини та характер

31. Походження людини та її поява на території України

32. Декабристський рух та його поширення на Україні

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

33. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

34. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

35. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

36. Лекції з української та зарубіжної культури

37. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

38. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні
39. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
40. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

41. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

42. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

43. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

44. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

45. Чорнобильска трагедія: причини та наслідки

46. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

47. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

48. Культура та побут населення України

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

49. Українська та зарубіжна культура

50. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

51. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

52. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

53. Архетипи та універсалії української ментальності

54. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
55. Національний банк України та особливості його функціонування
56. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

57. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

58. Формування та розвиток банківської системи України

59. Банківська система України та проблеми її реформування

60. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

61. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

62. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

63. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

64. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

65. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

66. Населення та трудові ресурси України

67. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

68. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

69. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

70. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні
71. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України
72. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

73. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

74. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

75. Поняття, функції та система трудового права України

76. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

77. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

78. Принципи розробки та оцінки державної політики України

79. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

80. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

81. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

82. Витоки та передумови демократії

83. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

84. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

85. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

86. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах
87. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект
88. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

89. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

90. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

91. Голод 1932—1933 годов

92. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

93. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

94. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

95. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

96. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

98. Пилип Орлик та перша Конституція України

99. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

100. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.