Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Духовна культура та її структура

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ВСТУП ДУХОВНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ СТРУКТУРА СПЕЦИФІКА ДУХОВНОГО ВИРОБНИЦТВА СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЇЇ СТРУКТУРА ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА Вступ. Поняття &quo ;духовної культури&quo ; восходе до історико-філософських ідей Вільгельма фон Гумбольдта. Відповідно до виробленої їм теорії історичного пізнання, всесвітня історія є результатом діяльності духовної сили, що лежить за межами пізнання, що виявляє себе через творчі здібності й особисті зусилля окремих індивідів. Плоди цієї співтворчості складають духовну культуру людства. Духовна культура виникає завдяки тому, що людина не обмежує себе лише чуттєво-зовнішнім досвідом і не відводить йому переважного значення, а визнає основний і керівний духовний досвід, з якого він живе, любить, вірить і оцінює всі речі. Цим внутрішнім духовним досвідом людей визначає зміст і вищу мету зовнішнього, почуттєвого досвіду. Поняття духовної культури зв'язано з поняттям патріотизму. Кожен народ, покликаний до того, щоб прийняти свою природну й історичну даність і духовно проробити її в національно-творчому акті. Якщо народ не прийме цей природний обов'язок, то, духовно розклавши, загине й історично зійде з землі. Натхнення себе і природи в кожного народу відбувається індивідуально і має свої неповторні особливості. Ці особливості є відмінними властивостями духовної культури кожного народу й уможливлюють існування таких понять, як патріотизм і національна культура. Духовна культура – це як би гімн, усенародно проспіваний в історії усього й усіх. Заради створення цієї духовної музики народи живуть зі століття в століття у роботах і стражданнях, у падіннях і підйомах. Ця &quo ;музика&quo ; своєрідна у кожного народу. Почуявши у ній співзвучність своєму духові, людина довідається свою Батьківщину і вростає в неї так, як вростає одиничний голос у спів хору. Духовна культура та її структура. Світове співтовариство усе більше уваги звертає на стан культури. Вона розуміється, насамперед, як зміст і процес життєдіяльності людей, результат їх активної і цілеспрямованої, хоча і не завжди доцільної і вдалої, продуктивної соціальної активності. Культура виступає одним з ведучих ознак планетарної цивілізації, відрізняє життя людей від життя інших живих істот на землі і можливих неземних цивілізацій Духовна культура – багатошарове утворення, що включає в себе пізнавальну, моральну, художню, правову й ін. культури; це сукупність нематеріальних елементів: норми, правила, закони, духовні цінності, церемонії, ритуали, символи, міфи, мова, знання, звичаї. Будь-який об'єкт нематеріальної культури має потребу в матеріальному посереднику, наприклад – книга. Духовна культура – сфера людської діяльності, що охоплює різні сторони духовного життя людини і суспільства. Духовна культура містить у собі форми суспільної свідомості і їхнє втілення в літературні, архітектурні й інші пам'ятники людської діяльності. Виступаючи якісним показником духовного життя суспільства, духовна культура по своїй суті структурі духовної сфери громадського життя, що як систему являє собою єдність таких компонентів, як духовна діяльність, духовні потреби, духовне споживання, соціальні інститути, духовні відносини і спілкування.

Духовна культура суспільства включає: - відтворення індивідуальної і суспільної свідомості; - народну художню культуру; - мистецтво як професійний вид художньої творчості; - естетичну культуру; - культуру наукового життя; - культуру утворення; - культуру виховання; - культуру волі совісті; - культуру морально-духовного життя; - інформаційну культуру. Людина по-різному може реалізувати свій творчий початок, і повнота його творчого самовираження досягається через створення і використання різних культурних форм. Кожна з цих форм має свою &quo ;спеціалізовану&quo ; значеннєву і символічну систему. Спробую далі коротко охарактеризувати насправді загальні форми духовної культури, у кожній з яких по-своєму виражається суть людського буття. Отже, розвиток культури супроводжується виникненням і становленням самостійних систем цінностей. Спочатку вони включені в контекст культури, але потім розвиток приводить до все більш глибокої спеціалізації і, нарешті, до відносній їх самостійності. Специфіка духовного виробництва. Людство давно усвідомило, що в будь-яких боях сама надійна армія – професійна. У битвах ідейних – ситуація та ж. Основні форми існування духу (ідеї, теорії, образу, норми і т.д.) з часів виникнення перших класових суспільств виробляються професіоналами. Термін &quo ;духовне виробництво&quo ; – не метафора, а цілком реальне явище. Під духовним виробництвом звичайно розуміють вироблення свідомості в особливій суспільній формі, здійснювану професіоналами розумової праці. Результатом цього виробництва є щонайменше три &quo ;продукти&quo ;: ідеї, теорії, образи, духовні цінності; духовні суспільні зв'язки індивідів; сама людина, оскільки вона, крім іншого, є істота духовна. Структурно духовне виробництво розпадається на три основних види освоєння дійсності: наукове, естетичне, релігійне. Така класифікація його видів не збігається з прийнятої в нашій Філософській традиції схемою із шести форм суспільної свідомості (політика, право, мораль, мистецтво, наука, релігія). Політика, право і мораль не є &quo ;галузями&quo ; духовного виробництва. Мораль тому, що її не створюють фахівці, ідеологи. Ми не знайдемо в історії ні однієї моральної норми, винайденої і впровадженої в життя професіоналом. Навіть заповіді Христа &quo ;не убий&quo ;, &quo ;не укради&quo ; – це фіксація принципів, стихійно вироблених моральною практикою людства, а не якогось фахівця. Політика і право не вписуються в духовне виробництво тому, що створені в результаті політичної і правової діяльності суспільні зв'язки індивідів не є по перевазі духовними. Вони складаються в першу чергу з приводу реальної державної влади, а не понять про неї. Держава ж з його апаратом, чиновниками, арміями, судами і в'язницями – явище саме що ні на є матеріальне. Тому політичні, так само як і правові відносини, в основі своєї матеріальні, а не духовні. У чому ж полягає специфіка духовного виробництва? Насамперед у тому, що його кінцевим продуктом є ідеальні утворення, що володіють цілим поруч чудових властивостей. І, мабуть, головне з них – загальний характер їхнього споживання.

Немає такої духовної цінності, що не була б в ідеалі надбанням усіх! «Шістьма хлібами», про які говориться в Євангелії, усе-таки не можна нагодувати тисячу чоловік, а шістьма ідеями або шедеврами мистецтва – можна! Матеріальні блага обмежені. Чим більше людей на них претендують, тим менше приходиться на частку кожного. З духовними благами усе обстоїть інакше: від споживання вони не убувають і навіть, навпаки, чим більше людей опановують духовними цінностями, тим більше імовірність їхнього збільшення. Знаменита фраза &quo ;Праця є джерело всякого багатства&quo ; вірна і стосовно духовної праці, головною особливістю якого є загальний характер, що означає: дана праця здійснюється &quo ;у кооперації&quo ; не тільки із сучасниками, але і з усіма попередниками, коли-небудь, що зверталися до тієї або іншої проблеми; зусилля окремого працівника розумової праці в граничному випадку здатні збагатити, &quo ;облагодіяти&quo ; разом усе людство, тобто ефективність його не йде ні у яке порівняння з ефективністю (принаймні минулої і нинішньої) праці матеріального. Здається, що саме загальним характером духовної праці порозумівається те, що його працівники в загальній масі учасників суспільного виробництва завжди складали меншість. З одного боку, суспільство не може собі дозволити містити занадто багато осіб, що не роблять матеріальні блага, а з іншого боку – у суспільства просто немає потреби в численній армії таких людей: один Ейнштейн може на багато років &quo ;спантеличити&quo ; всі університети, а один Шекспір – забезпечити репертуар усіх театрів світу. Адже продукти духовної праці споконвічно суспільні, по природі своєї не призначені переважно для індивідуального споживання. Ось тут, імовірно, і виникає основне протиріччя духовної праці: загальний по змісту він здійснюється часткою, точніше – індивідуальним образом. Навіть у сучасних умовах, при найвищому ступені поділу духовної праці, вона по суті своєї залишається індивідуальним, персоніфікованим. Зовсім не випадковий той факт, що Нобелівські премії в науці колективам авторів не присуджуються. Ще одна найважливіша особливість духовного виробництва полягає в тому, що застосуванні в ньому &quo ;засобу праці&quo ; (ідеї, образи, догми) у силу їхнього ідеального характеру принципово неможливо відокремити від безпосереднього виробника (конфіскувати, передати і т.д.). Тому звичайні для матеріального виробництва колізії, пов'язані з відчуженням виробника від засобів виробництва, у духовній сфері неможливі. Цікавий і той відмітний факт, що духовна діяльність сама по собі володіє величезної притягальної силою. Чому художники, вчені, письменники, релігійні діячі можуть діяти, не звертаючи уваги на визнання? Напевно, не тільки тому, що одержимо, а і тому, що сам процес творчості доставляє їм вильне задоволення, що все інше неминуче відходить на другий план. Інакше кажучи, духовна діяльність самокоштовна, вона має значення нерідко безвідносно до результату. У матеріальному виробництві таке майже не зустрічається. Матеріальне виробництво заради самого виробництва, план заради плану, – звичайно, безглуздість (правда, не так вже рідко зустрічається в радянській дійсності).

Если вся жизнь историко-социальной группы есть взаимозависимая структура, а мышление - лишь ее жизненное выражение, то это взаимодействие, которое и есть ее наиболее существенная черта, может быть обнаружено только посредством детального изучения всех взаимопереплетений и всей структурной взаимосвязи жизненных проявлений. Ведущими среди тех, кто в настоящее время способствует развитию социологии знания и социологической истории духовной культуры, являются в первую очередь те ученые, которые в своей конкретной исследовательской работе обрабатывают материал с помощью методически проверенных мыслительных актов. Полемика, которая ведется в области социологии знания по вопросам конкретного причисления отдельных явлений, свидетельствует о переходе от гипотетически-эмфатических предположений к стадии конкретного исследования. 6. Краткий обзор истории социологии знания Мы уже указали на основные структурные причины возникновения социологии знания. Поскольку возникновение социологии знания как отдельной дисциплины было необходимым следствием всего развития науки, совершенно очевидно, что мыслительные акты и типы установок, служившие ей предпосылками, постепенно возникали в самые различные периоды времени и в самых различных ситуациях

1. Духовная культура

2. Духовная культура первобытного общества

3. Духовная культура тюрков

4. Концепт «культурное гнездо» и региональные аспекты изучения духовной культуры Сибири

5. Материальная и духовная культура восточных славян в VI-VIII веках

6. Духовная культура Москвы конца XV—XVI в.
7. Русская духовная культура дохристианского периода
8. Наука в духовной культуре общества

9. Классицизм как направление развития духовной культуры Западной Европы

10. Духовная культура, мораль, моральные ценности и идеалы

11. Духовная культура палеонтропов

12. Духовна культура епохи Просвітництва

13. Духовна культура українського народу

14. Духовная культура в контексте историзма

15. Культура производства, быта, физическая, духовная культуры

16. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки
Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Особенности духовной культуры европейского Средневековья

18. Сферы духовной культуры. Культурный взлет России в XIX веке

19. "Град выше слова и разума". Духовная культура Византии и ее противоречия

20. Влияние музыкального воспитания на формирование духовной культуры личности

21. Духовная культура и религиозные верования древних коми

22. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття
23. Духовная культура адыгов
24. Духовная культура древних германцев

25. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

26. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

27. Предметный и духовный мир древних греков, эллинистическая культура, идеал человека древнеримской античности

28. Духовные предпосылки евразийской культуры

29. Культуру - народу: духовная жизнь Москвы

30. Духовность и культура

31. Духовная экзистенция и произведения культуры

32. Культура и духовно-энергетическое поле

Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Духовная и художественная культура Греции

34. Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в.

35. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

36. Соціально-духовні основи культури класицизму

37. Культура и духовное развитие арабо-мусульманского мира

38. Формирование духовно-нравственной культуры учащихся высшей школы
39. Весілля в духовній культурі українського народу
40. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

41. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

42. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

43. Культура Казахстана 19 века

44. Культура Германии

45. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

46. Формирование советской культуры: основные направления

47. Культура эпохи средневековья

48. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

50. Правосознание и правовая культура

51. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

52. Хип-хоп культура. Возникновение хип-хопа

53. Ценообразование в сфере культуры

54. Расцвет критического реализма в театральной культуре и литературе России
55. Культура Древней Индии
56. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)

57. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)

58. Культура Древней Руси

59. Культура Индии

60. Исторические и духовные истоки христианства

61. Культура, её структура и функции

62. Культура майя

63. Культура эпохи возрождения

64. Культура России X-XIIвв.

Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные

65. Культура России 19 века

66. Культура и цивилизация

67. Культура Киевской Руси

68. Культура средних веков. Эпоха возрождения

69. Культура Древнего Китая

70. История культуры Древнего Востока (Египет. Месопотамия. Иран. Сирия. Финикия. Палестина)
71. Культура поведения, культура общения и туризм
72. культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)

73. Готическая культура Франции

74. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ

75. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

76. Имя - средство закрепления и систематизации фактов культуры

77. Концепция культура Карла Юнга

78. Культура

79. Культура

80. Культура барокко

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел

81. Культура древнего Востока

82. Культура Древнего Рима

83. Культура Древней Греции

84. Культура древних цивилизаций (Шпаргалка)

85. Культура как предмет исследования

86. Культура как социальное явление. Ее основные функции
87. Культура первобытного общества
88. Культура ранних человеческих цивилизаций (Контрольная)

89. Культура России начала XIX века

90. Культура Руси XIV - XVII веков

91. Культура русской дворянской усадьбы

92. Культура эпохи античности

93. Культура эпохи Возрождения и Реформации

94. Культурогенез и ценности культуры

95. Многообразие и многозначность культуры

96. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)

97. Отношение к смерти в различных культурах и религиях

98. Православие и культура. Особенности вероучения и культа.

99. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

100. Психологические трактовки культуры


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.