Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Сутність міжнародного маркетингу

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра маркетингу Контрольна робота з дисципліни: “Міжнародний маркетинг” Виконала: студентка 6 курсу (з.ф.н.) спеціальність МЗЕД Барабаш Марина Перевірив: Викладач Крайнюченко Ольга Феодосіївна Київ – 2009 Зміст Сутність, суб’єкти та форми міжнародного маркетингу Фактори сегментації світового ринку Задача Список використаної літератури Теоретичні питання (варіант - 1) 1. Сутність, суб’єкти та форми міжнародного маркетингу Типи маркетингу, форми міжнародного маркетингу За майже сторічну історію розвитку концепція маркетингу еволюціонувала від переважно внутрішнього, оперативного та промислового до міжнародного, стратегічного та розгалуженого за об’єктами маркетингу (промисловість, банківська сфера, послуги, інвестиції тощо). Можна виділити чотири критерії типізації маркетингу та шість форм міжнародного маркетингу (рис. 1). Залежно від геополітичних меж діяльності суб’єктів виділяються два типи маркетингу: внутрішній та міжнародний. Внутрішній маркетинг — маркетингова діяльність, націлена на внутрішній (основний для фірми) ринок. Міжнародний маркетинг — маркетингова діяльність фірми за межами національних кордонів. Маркетинг товарів народного споживання, виробничо-технічного призначення, послуг, промисловий, аграрний та банківський маркетинг — це типи маркетингу залежно від об’єкта, тобто суттєвих особливостей товару та відповідного товарного ринку, які визначатимуть особливості побудови маркетингового комплексу (товарна політика, цінова політика, політика розповсюдження та комунікаційна політика). Стратегічний та оперативний — це два типи маркетингу, які характеризують ступінь ринкової орієнтованості фірми. Стратегічний маркетинг — маркетингова діяльність щодо створення усталеної (довгострокової) конкурентної переваги шляхом постійного та систематизованого моніторингу бізнес-середовища та потреб ринку і формування на цій основі ефективного маркетингового комплексу. Оперативний маркетинг — маркетингова діяльність, метою якої є використання певної ринкової ситуації або швидке пристосування маркетингового комплексу до неї. Мікромаркетинг та макромаркетинг виділяються за критерієм особливостей суб’єкта: диверсифікованості діяльності та належності до певного ієрархічного рівня управління в структурі національної економіки. Мікромаркетинг — маркетингова діяльність стосовно конкретного виду товару, що продукується. Макромаркетинг — маркетингова діяльність відносно широкого кола типів товарів (послуг) або сфер діяльності на рівні як фірми, концерну, фінансово-промислової групи, так і держави в цілому. Рис. 1. Типи маркетингу та форми міжнародного маркетингуМіжнародна діяльність грунтується на використанні таких форм міжнародного маркетингу: — імпортний, — експортний, — зовнішньоекономічний, — транснаціональний, — мультирегіональний, — глобальний. Імпортний маркетинг — маркетингова діяльність, спрямована на закупівлю (імпорт) товарів чи послуг із зарубіжних ринків. Експортний маркетинг — маркетингова діяльність щодо реалізації продукції за межі національних кордонів, при якій відбувається фізичне транспортування товару з однієї країни в іншу.

Зовнішньоекономічний маркетинг — маркетингова діяльність, зумовлена стабільністю чи зростаючими можливостями перебування фірми (у вигляді представництва, філіалу з продажу.) на зовнішньому ринку, який включає вже, як правило, декілька країн. Транснаціональний маркетинг — маркетингова діяльність, що виникла з практики функціонування транснаціональних корпорацій. Вирішуючи проблему інтернаціоналізації ринків, ТНК повинна: мислити глобально, здійснюючи стратегічний маркетинг; діяти локально, здійснюючи маркетинг операційний. Мультирегіональний маркетинг — форми та методи маркетингової діяльності, що застосовують фірми, працюючи в окремих регіонах чи в межах інтеграційних угруповань. Глобальний маркетинг — маркетингова діяльність фірми, яка роз-глядає світовий ринок як єдине ціле («Весь світ — мій ринок!»). Основні причини появи концепції глобального маркетингу: формування однорідного ринку країн «Тріади» завдяки інтенсивному розвитку зв’язку, транспорту, туризму (рис. 2). Рис. 2. «Тріада» та її характеристикиНаселення — 700 мільйонів чоловік (15 % — населення Землі); Частка у світовому виробництві — 67 %; Частка у світовій купівельній спроможності — 85 %; Частка у світовому обсязі інвестицій — 80 %. Правило «Тріади» у глобальному маркетингу: якщо товари (послуги) користуються попитом на ринках Північної Америки, Західної Європи та Японії, то вони користуватимуться попитом у всьому світі.  необхідність стрімкого розповсюдження технічних та технологічних винаходів унаслідок високого рівня конкуренції всередині «Тріади»;  економічна необхідність інтернаціоналізації діяльності внаслідок того, що вартість розробки деяких видів обладнання настільки висока, що досягти окупності можливо лише на світовому рівні;  критична питома вага «Тріади» у світовій економіці: 70 — 80 % виробництва та споживання багатьох товарів та послуг здійснюється на території країн «Тріади»; Рис. 3. Узагальнена класифікація товарів залежно від рівня їх природної глобальностіРізноманітність форм міжнародного маркетингу віддзеркалює історичні етапи його розвитку залежно від ступеня інтернаціоналізації діяльності суб’єктів міжнародного маркетингу. Інтернаціоналізація діяльності — формування та розвиток економічних зв’язків з іншими суб’єктами міжнародного бізнесу (рис. 4). Рис. 4. Еволюція типів маркетингу/форм міжнародного маркетингу залежно від ступеня інтернаціоналізації1 — внутрішній 2 — імпортний 3 — експортний 4 — зовнішньоекономічний, транснаціональний, мультирегіональний 5 –– глобальний Суб’єкти міжнародного маркетингу До суб’єктів міжнародного маркетингу належать:  транснаціональні корпорації (у виробничій сфері та сфері послуг),  глобальні компанії,  експортери,  імпортери. ТНК –– транснаціональна корпорація ( rа s а io аl Corporа io , Mul i a io al E erprise, Mul i a io al Compa y, Mul i a io al Corporа io ) –– підприємство, що об’єднує юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм та видів діяльності в двох і більше країнах та здійснює проведення взаємозв’язаної політики та спільної стратегії завдяки одному чи декільком центрам прийняття рішень (визначення ЮНКТАД).

Глобальні компанії — бізнес-одиниці, які у своїй міжнародній діяльності використовують концепцію глобального маркетингу. Багатокритеріальна порівняльна характеристика ТНК та глобальної компанії дає уявлення про ступінь подібності та рівень специфічності цих суб’єктів міжнародного маркетингу (табл. 1).Таблиця 1. Порівняльна характеристика ТНК та глобальної компанії Елемент зіставлення ТНК Глобальна компанія Життєвий цикл товару У кожній країні товари знаходяться на різних стадіях життєвого циклу Стандартизація життєвого циклу товару Споживачі Споживацькі переваги віддзеркалюють національні особливості Глобальна конвергенція споживацьких потреб Сегментування Сегменти базуються на відмінностях Традиційні товари для кожного сегмента Багато ринків та сегментів Сегменти враховують подібності Групування подібних сегментів Пошук та розширення сегментів по всьому світу Виробництво Стандартизація стримується вимогами адаптації Глобально стандартизоване виробництво Адаптація несуттєва Адаптація Необхідна адаптація товару до характеристик зарубіжного ринку Товари вже адаптовані до глобальних потреб Можливе несуттєве товарне пристосування Дизайн Пристосовується до вимог споживачів Міжнародні стандарти (еталони) дизайну закладаються ще на стадії проектування товару Міжнародний маркетинговий комплекс: — товар Товари відрізняються дизайном, особливостями, функціями, стилем та іміджем Концентрація на важливій особливості, унікальності, цінності — ціна Споживач бажає заплатити більше, але отримати адаптований товар Споживач віддає перевагу стандартизованому товару за меншою ціною — просування Створення національного іміджу товару, який відповідає національним потребам Створення глобального іміджу товару, який відповідає як національним особливостям, так і глобальним потребам — канали розподілення Пристосування до національних каналів розподілення Глобальна стандартизація розподілення Конкуренція Конкурентні стратегії для кожного зарубіжного ринку (групи ринків) Можливість конкурувати на кожному національному ринку, зумовлена глобальністю маркетингової концепції Експортери — фірми, які виробляють продукцію на національній території і продають її на світовому ринку. Імпортери –– фірми, які мають постачальників або партнерів з кооперації за кордоном. Такі фірми можуть не бути ТНК або експортерами. Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу Рис. 5. Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу 2. Фактори сегментації світового ринку Сутність, цілі та умови міжнародної сегментації Об’єктивна необхідність сегментації зумовлена існуванням різноманітних потреб споживачів одного й того ж самого товару. Маркетологи вважають, що вдала сегментація забезпечує ринковий успіх фірми. Сегмент міжнародного ринку — група споживачів з однаковими очікуваннями та вимогами стосовно товарів, незважаючи на культурні та національні відмінності. Міжнародна сегментація ринку — процес ідентифікації специфічних сегментів потенційних споживачів у вигляді групи країн або груп індивідуальних покупців з однаковими характеристиками, що з великою вірогідністю продемонструють схожу поведінку під час купівлі.

Няко «випадковост» форми, порядку розташування «лтер» генного набору (алфавту) нема, як нема випадковост в розташуванн лтер у газет: адже автор розташову х з смислом так, щоб цей смисл був переданий ншим. Те саме  в бблйних текстах! Повна аналогя! Взьмемо дискусю, що трива десятилттями, про смисл стор, сутнсть сторичного процесу, сторичн «монади» тощо [Див.: Ерофеев Н. А. Что такое история.P М 1976; Ясперс Карл. Смысл и назначение истории.P М., 1994]. ¶сторики не можуть «охопити» сторичний процес як щось логчно цльне тому, що займаються поверхневими явищами, а марксисти до того ж пдсилюють ц явища «базисними» матеральними факторами буття. Щоб пояснити сторичний процес чи життя сторичного народу, потрбно розшифрувати закладену в нього Програму зрозумти Первсне Слово. А це Слово   сакрал «основа», або алгоритм, або «корнь», з якого «вироста» вся жива система людини як бо-соцального феномена й етносу в цлому. Дедал бльше сучасних вчених подляють думку, що Украна ма свй сакрал свою священну сторю

1. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

2. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

3. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

4. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

5. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

6. Маркетингова сутність реклами
7. Сутність та зміст сучасного менеджменту
8. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

9. Сутність витрат та методи їх зниження

10. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

11. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

12. Сутність і значення соціального страхування

13. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

14. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

15. Економічна сутність виробничих запасів

16. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее

17. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

18. Сутність демократії та її основні цінності

19. Сутність держави

20. Сутність і форми експертної профілактики

21. Сутність та соціальне призначення держави

22. Поняття "культура" та її сутність
23. Міжнародний маркетинг
24. Сутність спонсорства

25. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

26. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

27. Економічна сутність та форми оплати праці

28. Поняття та сутність ефективності управління

29. Сутність корпоративної культури

30. Сутність організаційних змін

31. Сутність, види та канали комунікацій

32. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Болонський процес - сутність, концепції, методика

34. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

35. Сутність педагогічного спілкування

36. Предмет політології, сутність та зміст

37. Політична влада: сутність і специфіка

38. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність
39. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку
40. Сутність соціальної роботи

41. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

42. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

43. Сутність протестантської філософії

44. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

45. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

46. Сутність і особливості фінансів

47. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

48. Сутність та призначення фінансів

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

49. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

50. Закон вартості: сутність та основні функції

51. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

52. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

53. Сутність Кейнсіанської теорії

54. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні
55. Сутність та види прибутку
56. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

57. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

58. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

59. Конкурентноздатність. Виняткове дилерство. Контролююча функція маркетингу

60. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

61. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

62. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

63. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

64. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

65. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

66. Банковский маркетинг

67. Маркетинг

68. Организация маркетинга на предприятии "ОАО Аэрофлот - Российские Международные Линии

69. Сущность рекламы в маркетинге

70. Маркетинг, Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта
71. Маркетинг
72. Создание отдела маркетинга на АО "ДСК"

73. Постановка маркетинга в АО "Вятский торговый дом"

74. Применение маркетинга на микро уровне

75. Маркетинг в управлении

76. Реклама и маркетинг

77. Система ценообразования и политика цен в системе маркетинга

78. Маркетинг Омского Государственного Технического Университета

79. Маркетинг

80. Маркетинг как система рыночной ориентации деятельности фирмы

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки

81. Роль маркетинга в повышении эффективности предприятия

82. Информационные системы маркетинга

83. Роль маркетинга в повышении эффективности работы предприятия в условиях рыночной экономики

84. Сущность маркетинга

85. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

86. Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики
87. Маркетинг
88. Котлер "Основы маркетинга" (JW)

89. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы

90. Управление рисками и маркетинг на рынках интеллектуального продукта

91. Основы международного маркетинга

92. Специфика маркетинга консалтинговых услуг

93. Организация маркетинга на предприятии ОАО "Аэрофлот — Российские Международные Авиалинии"

94. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

95. Проблемы маркетинга

96. Маркетинг в туризме на примере туристической фирмы

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

97. Маркетинг

98. Конспект лекций по маркетингу (Пермский государственный университет)

99. Маркетинг. Компьютерное моделирование

100. Поведенческий маркетинг


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.