Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовий статус роботодавців

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

План: Вступ3 РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ТЕРМІНА РОБОТОДАВЕЦЬ5 1.1. Зміст терміна роботодавець5 1.2. Мета і завдання організацій роботодавців та їх об'єднань9 РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА 11 2.1. Поняття і види суб'єктів трудового права 11 2.2. Громадяни як суб'єкти трудового права 13 2.3. Підприємство як суб'єкт трудового права 17 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ, ЇХ СТАТУС, СТВОРЕННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 20 3.1. Принципи створення та діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань 20 3.2. Статус організацій роботодавців та їх об'єднань 22 3.3. Створення організації роботодавців 25 3.4. Порядок створення та припинення діяльності організацій роботодавців та їх об’єднань 27 Висновок 31 Використана література 33 Вступ У цей час трудове право в промислово розвинених країнах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме в сфері застосування праці, де створюються матеріальні й духовні блага, знаходиться зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежить суспільний спокій і відчуття обопільного порозуміння між суб'єктами трудових правовідносин. Це сфера, в якій задіяно найбільше число членів суспільства. А тому вона заслуговує на особливо пильну увагу держави. Україна вступила на шлях ринкових перетворень. Нові суспільні відносини потребують нових моделей правового регулювання. У сучасний період відносини в сфері праці регулюються великою кількістю нормативно-правових актів. Не всі вони адекватно відображають ринкові процеси, які народжуються і переживають період свого становлення. Останнім часом відмічається зростання порушень трудових прав громадян. Збільшилося число незаконних звільнень працівників, мають місце невчасна виплата заробітної плати і надання працюючим вимушених неоплачуваних відпусток. На багатьох підприємствах недержавної форми власності трудові відносини не оформлюються відповідно до законодавства. Працівники приймаються на роботу без укладення трудового договору та оформлення трудової книжки. Останнім часом ряд комерційних структур замість трудових договорів при прийнятті на роботу використовують цивільно-правові договори (договори підряду). Внаслідок цього працівники позбавляються гарантій, передбачених законодавством про працю. Є випадки укладення трудового договору, умови якого погіршують становище працівників порівняно із законодавством про працю, чим порушуються правила ст. 9 Кодексу законів про працю України. Наприклад, заздалегідь передбачається необмежене право власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу звільняти працівника за підставами, не передбаченими законодавством. Непоодинокі випадки встановлення кабальних умов: звільнення з власного бажання за умови відпрацювання певного терміну перед звільненням, продовження терміну попередження при звільненні, матеріальні санкції при звільненні з ініціативи працівника, можливість вільного переведення і переміщення працівника без його згоди.

Досить часто працівникам недержавних підприємств нараховується явно занижена заробітна плата для того, щоб &quo ;сховатися&quo ; від податків. Усе більш звичною стає практика примушення працівників під страхом звільнення до заміни безстрокових договорів строковими або укладення контрактів при прийомі на роботу з будь-якими категоріями працівників на порушення правил ч. 3 ст. 21 КЗпП. Повсюдне порушення прав працівників примушує їх до самозайнятості, до переміщення праці у тіньову економіку. Все це свідчить про усунення держави, що проголосила себе соціальною (ст. 1 Конституції України), від виконання свого конституційного обов'язку .У даний час склалася ситуація, за якої, з одного боку, гарантії трудових прав, передбачені законодавством, можуть бути реалізовані лише при умові нормально функціонуючої економіки, з другого - економіка не може бути відновлена без належного сучасного правового забезпечення трудових відносин. РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ТЕРМІНА РОБОТОДАВЕЦЬ 1.1. Зміст терміна роботодавець У законодавстві України періоду набуття незалежності і початку переходу до ринкових засад функціонування економіки досить часто вживався термін &quo ;власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган&quo ;. Саме ця особа виступала тим суб’єктом, на якого законодавець покладав ті чи інші обов’язки або якого наділяв певними правами. Переважно цей термін вживався (і до цього часу вживається) в нормативно-правових актах у галузі трудового права та права соціального захисту . При цьому зміст терміна &quo ;власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган&quo ; законами та іншими нормативно-правовими актами не визначався. Законодавець виходив із того, що його зміст є достатньо зрозумілим без спеціального його визначення нормативно-правовими актами. Втім з правового погляду поняття &quo ;власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган&quo ; є не таким вже й однозначним, якщо не спірним, а його правильне застосування має в деяких випадках принципово важливе значення для вирішення складних правових питань. Насамперед, згадаємо, що Конституція України визначає юридичних осіб (якими є, зокрема, підприємства, установи, організації) як один із видів суб’єктів (а не об’єктів) права нарівні з громадянами, державою та територіальними громадами. Зокрема, саме юридичні та інші особи виступають суб’єктами права власності, здійснюють господарську діяльність, мають право на звернення до суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів тощо. Таким чином, з правового погляду вживання терміна „власник підприємства, установи, організації&quo ; настільки ж необґрунтоване і беззмістовне, як, наприклад, вживання терміна &quo ;власник громадянина&quo ; чи &quo ;власник територіальної громади&quo ;. Вочевидь, термін &quo ;власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган&quo ; є здебільшого економічною, а не правовою категорією. Цим терміном законодавець намагається відобразити характер правових, економічних та організаційних відносин між певною особою („власником&quo ;) та юридичною особою („підприємством, установою або організацією&quo ;), підкреслюючи цим, насамперед, залежність підприємства від рішень власника.

Крім того, поява терміна &quo ;власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган&quo ; у нормативно-правових актах до певної міри може бути виправданою відсутністю на той час достатнього досвіду опрацювання проектів нормативно-правових актів в умовах ринкової економіки. Водночас, відзначимо, що закріплення цього економічного терміна в нормативно-правових актах і його вживання в нормо творчій та правозастосовчій діяльності призводить до зведення статусу нормативно-правових актів до рівня наукових статей із економічної проблематики. Втім навіть із розумінням поставившись до економічної складової терміна &quo ;власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган&quo ;, не можна не відзначити непослідовність цього терміна з суто правового погляду. Як наголошувалося, підприємство є не об’єктом, а суб’єктом права (зокрема, суб’єктом права власності та інших речових прав), а тому нелогічним є і вживання в правовій практиці терміна &quo ;власник підприємства, установи, організації&quo ; . Слід підкреслити, що юридична необґрунтованість терміна &quo ;власник підприємства, установи, організації&quo ; особливо виразно виявляється у разі його застосування до таких видів юридичних осіб, як установа та організація, для яких у багатьох випадках відносини власності учасника (засновника, члена) на частку в статутному фонді чи в іншому майні взагалі не є актуальними. Беручи до уваги відсутність у засновника (учасника, члена) підприємства, установи, організації права власності на підприємство, установу, організацію як об’єкт цього права власності, вміщені в законах та інших нормативно-правових актах посилання на &quo ;власника підприємства, установи, організації&quo ; фактично є посиланнями на особу, яка не існує. За таких обставин потреба в застосуванні іншого, більш доречного терміна в законодавстві є цілком логічною та зрозумілою. Наголосимо, що останніми роками законодавство поступово переходить від терміна &quo ;власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган&quo ; до визнаного у світовій практиці терміна &quo ;роботодавець&quo ;. Здавалося б, запровадження в нормотворчу та правозастосовчу практику терміна &quo ;роботодавець&quo ; можна було б лише вітати. З правового погляду такий підхід, з одного боку, є кроком до вдосконалення юридичної та нормотворчої техніки, позаяк термін &quo ;власник підприємства, установи, організації&quo ; не лише не відповідає правовому статусу цього суб’єкта у виробничих та соціально-трудових правовідносинах, але й є беззмістовним з правового погляду, про що вже йшлося. Проте слід більш уважно поставитися до змісту, що надається наразі термінові &quo ;роботодавець&quo ; в законах та інших нормативно-правових актах. Низка законів України та виданих на їх підставі інших нормативно-правових актів містять майже ідентичне визначення поняття &quo ;роботодавець&quo ;, зводячи його зміст до власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу та фізичної особи, яка використовує найману працю. Таке або майже таке визначення поняття &quo ;роботодавець&quo ; містять, наприклад, Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, закони України &quo ;Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності&quo ;, &quo ;Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття&quo ;, &quo ;Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням&quo ;, &quo ;Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування&quo ;, &quo ;Про охорону праці&quo ;, &quo ;Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності&quo ;, &quo ;Про організації роботодавців&quo ; тощо .

С другой стороны, использование армии противоречит Федеральному закону РФ "Об обороне" и действующему пока Закону РСФСР "О чрезвычайном положении". Закон "О борьбе с терроризмом", принятый в 1999 г., допускает большую свободу использования любых силовых структур внутри страны для решения таких задач, и поэтому широкомасштабная войсковая операция в Чечне в 1999-2000 гг. именовалась "антитеррористической". Однако именно эта подмена понятий подорвала доверие к федеральной власти за рубежом и внутри страны, когда операция обернулась большими потерями правительственных войск, разрушениями и жертвами среди мирного населения Чечни. К тому же этот закон, развязывая руки властям, не решает проблем четкого законодательного определения правового статуса проводимой операции, допустимых действий войск, географической зоны и режима района боевых действий, социальной защищенности и льгот участникам боевых действий со стороны федеральной власти. Массированное применение силы внутри страны разрешается в исключительных случаях только по закону "О чрезвычайном положении"

1. Финансовая аренда и право промышленной собственности

2. Професійна етика аудитора, його права і обов’язки

3. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

4. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

5. Права профспілок в Україні

6. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади
7. Правила Герберта Кессона об искусстве финансовой деятельности
8. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

9. Налоговое право как основной институт финансового права

10. Финансовое право

11. Финансовое право (Контрольная)

12. Финансовое право Украины (Шпаргалка)

13. Шпоры по финансовому праву (Шпаргалка)

14. Шпоры по Финансовому праву РФ

15. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

16. Доклад на защите дипломной работы "Анализ финансового состояния рассмотрен на примере лечебно-профилактического учреждения - санаторий им. Лермонтова"

Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Причины финансового кризиса в Украине (Доклад)

18. К вопросу об абсолютности вещных прав

19. Об исключительном праве на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

20. Задачи по финансовому праву

21. Финансовое право

22. Финансовые права и ответственность предприятия
23. Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации
24. Финансовое право

25. Понятие, структура и субъектный состав законодательства об охране прав потребителей

26. Административное право в системе управления финансов и кредита

27. Уголовное право и процесс о совершенствовании закона об ответственности за вновь совершенное убийство

28. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

29. Финансовый рынок: сущность, порядок и правила работы

30. Правила составления финансовой отчетности бюджетного учреждения

31. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

32. Источники финансового права

Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки

33. Метод финансового права

34. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

35. Обов’язки та права державних службовців

36. Об’єкти статистичного спостереження у правовій статистиці

37. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

38. Особливості розслідування незаконного використання товарного знака
39. Понятие и предмет финансового права
40. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

41. Право на товарный знак и знак обслуживания

42. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

43. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

44. Уступка права требования предоставления кредита

45. Финансовое право

46. Финансовое право

47. Финансовое право в системе права РБ, состав доходов и расходов бюджета

48. Финансовое право Украины

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

49. Цінні папери як об’єкти цивільного права

50. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

51. Отклики за рубежом об отмене крепостного права

52. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

53. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

54. Правила составления объявления об имеющейся вакансии
55. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника
56. Корпоративные финансовые риски. Сущность и назначение потребительского кредита

57. Финансовое право

58. Финансовое право

59. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

60. Оформление права на товарный знак и знак обслуживания в РБ

61. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

62. Kитообразные и их особенности (Доклад)

63. Подсолнечник (Доклад)

64. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

65. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

66. Мерзлотные явления в земной коре (кpиолитология) (. Иpкутская область. Доклад)

67. Особенности озёр России (Доклад)

68. Греция (Доклад)

69. Коста-Рика (Доклад)

70. Озеро Байкал (Доклад)
71. Саудовская Аравия (Доклад)
72. Таиланд (Доклад)

73. Урбанизация и заселенность территории (Доклад)

74. Экономическое развитие Западносибирского региона (Доклад)

75. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

76. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

77. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

78. Финансовая политика государства и механизм ее реализации

79. Финансовый контроль в период перехода к рынку

80. Финансовые посредники федерального правительства США

Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее

81. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

82. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

83. Административное право

84. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

85. Административное право (шпаргалка)

86. Государственное и административное право (Контрольная)
87. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях
88. Соотношение административного права со смежными отраслями права

89. Административное право

90. Административное право РБ

91. Граждане как субъекты международного права

92. Административно право (шпаргалки)

93. Административное право РФ

94. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

95. Арбитражное процессуальное право

96. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

98. Банковское право (Контрольная)

99. Шпаргалка по банковскому праву

100. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.