Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Особливості складання та оформлення актів

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Види актів Види актів уряду Російської Федерації Акти, які не підлягають державній реєстрації Акти надання послуг Локальні нормативні акти організацій 2. Складання та оформлення актів 3. Практичне заняття Висновок Список літератури Вступ Одним з видів документів, з якими в своїй діяльності часто стикаються організація і її кадрова служба, є акт. У широкому сенсі акти — це узагальнювальне найменування документів, що мають правове значення і оформлених в установленому порядку. Специфіка акту полягає в тому, що цей вид документа застосовується в різних системах документації (організаційно-розпорядливою, фінансово-бухгалтерською, проектно-конструкторською і ін.). Термін «акт» широко використовується також в області права для позначення рішень, дій або документів, що мають юридичне значення (нормативні правові акти, акти законодавства, законодавчі акти, акти міжнародного права, акти цивільного стану і ін.). У цій області термін «акт» виступає не як позначення виду документа, а родове поняття для групи документів. Наприклад, до законодавчих актів відносяться такі види документів, як Конституція Російської Федерації, закони Російської Федерації; до нормативних правових актів (актам законодавства), окрім перерахованих, відносяться такі види документів, як ухвали Ради Депутатів, ухвали і накази міністерств і інших органів державного управління, рішення органів місцевого управління і самоврядування і ін. Акти цивільного стану — це акти, підтверджуючі в установленому порядку факти народження, смерті, укладення шлюбу, його розірвання, усиновлення, зміни прізвища, імені, по батькові. Їм відповідають такі різновиди документів, як свідоцтво про народження, свідоцтво про висновок (розірванні) браку і ін. Акти міжнародного права — це такі види документів, як міжнародні договори, угоди, конвенції і ін. Залишивши в стороні юридичний аспект, акту можна дати наступне визначення: Акт — документ, складений комісією (спеціально уповноваженими особами) або однією посадовою особою, підтверджуючий встановлені факти, події, дії. Як видно з визначення, в більшості випадків акт складається комісією з метою об'єктивної фіксації фактів або певної ситуації (аварія, розкрадання і т.п.). Можливе складання акту однією уповноваженою особою — ревізором, інспектором і т.п. Акти готуються за наслідками ревізій, при прийомі-передачі справ, проведенні випробувань нових виробів і зразків, прийомі об'єктів в експлуатацію, виділенні документів до знищення і т.д. Оскільки акти застосовуються при документуванні різних сторін діяльності організацій і посадових осіб, фіксації фактів, подій і дій в різних сферах, то єдиної, універсальної форми акту не існує. Оформлення акту у кожному конкретному випадку може мати свої особливості. Крім того, для деяких видів актів нормативно-методичними документами встановлені спеціальні форми, що не підлягають зміні. Проте, до оформлення актів пред'являється ряд загальних вимог. Вони зафіксовані в «Державному стандарті 6.38-95 УСД. Система ОРД. Вимоги до оформлення документів» і Методичних вказівках по його застосуванню, а також в Зразковій інструкції по діловодству в міністерствах, держкомітетах і інших центральних органах управління, установах, організаціях і на підприємствах.

При складанні і оформленні акту використовуються наступні реквізити: • найменування організації; • назва виду документа; • дата; • індекс; • місце складання; • заголовок до тексту; • текст; • відмітка про наявність додатку (якщо воно є); • віза ознайомлення з актом; • відмітка про виконання документа і напряму його в справу; • підпис. Додатковими реквізитами акту можуть бути: гриф твердження; код організації по ОКПО; код документа по ОКУД (для документів, що входять в УСОРД, код по ОКУД, як було сказано вище, має лише форма акту про ліквідацію (реорганізації) організації (підприємства); відмітка про контроль. 1. Види актів 1.1 Акти Уряду Російської Федерації Уряд Російської Федерації на підставі і у виконання Конституції Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральних законів, нормативних указів Президента Російської Федерації видає ухвали і розпорядження, забезпечує їх виконання. Акти, що мають нормативний характер, видаються у формі ухвал Уряду Російської Федерації. Акти по оперативних і іншим поточним питанням, що не мають нормативного характеру, видаються у формі розпоряджень Уряду Російської Федерації. Порядок ухвалення актів Уряду Російської Федерації встановлюється Урядом Російської Федерації відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральних законів, нормативних указів Президента Російської Федерації. Ухвали і розпорядження Уряду Російської Федерації обов'язкові до виконання в Російській Федерації. Ухвали і розпорядження Уряду Російської Федерації підписуються Головою Уряду Російської Федерації. Датою офіційної публікації ухвали або розпорядження Уряду Російської Федерації вважається дата першої публікації його тексту в одному з офіційних видань Російської Федерації. Ухвали Уряду Російської Федерації, за винятком ухвал, що містять відомості, складові державну таємницю, або відомості конфіденційного характеру, підлягають офіційній публікації не пізніше п'ятнадцяти днів з дня їх ухвалення, а при необхідності негайного широкого їх обнародування доводяться до загального зведення через засоби масової інформації невідкладно. Ухвали Уряду Російської Федерації, що зачіпають права, свободи і обов'язки людини і громадянина, вступають в силу не раніше дня їх офіційної публікації. Інші ухвали Уряду Російської Федерації вступають в силу з дня їх підписання, якщо самими ухвалами Уряду Російської Федерації не передбачений інший порядок їх вступу в силу. Розпорядження Уряду Російської Федерації вступають в силу з дня їх підписання. Акти Уряду Російської Федерації можуть бути оскаржені до суду. Уряд Російської Федерації має право приймати звернення, заяви і інші акти, що не мають правового характеру. 1.2 Акти, що не підлягають державній реєстрації Не підлягають напряму на державну реєстрацію відомчі акти, що не містять правових норм, що зачіпають має рацію, свободи і законні інтереси громадян або що не носять міжвідомчий характер. Такими актами є, зокрема: - акти персонального характеру (про призначення або звільнення з посади, про заохочення або накладення стягнення і т.п

.); - акти, дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, окрім актів про затвердження положень, інструкцій і інших аналогічних документів, що містять правові норми; - акти оперативно-розпорядливого характеру (разові доручення); - акти, якими рішення вищестоящих органів доводяться до зведення органів і організацій (підприємств, установ) системи міністерства, відомства; - акти, направлені на організацію виконання рішень вищестоящих органів або власних рішень міністерств, відомств і що не містять нових норм; - акти нормативно-технічного характеру (Гости, Сніпи, тарифно-кваліфікаційні довідники, форми звітності і т.п.); - акти рекомендаційного і методичного характеру. Акти, що не підлягають відповідно до законодавства публікації, вступають в силу з дня привласнення ним номери державної реєстрації, якщо в самому акті не вказаний пізніший термін. Акти, що не пройшли державну реєстрацію, а також зареєстровані, але не опубліковані в установленому порядку, не спричиняють за собою правових наслідків і не можуть служити законною підставою для регулювання відповідних правовідносин, застосування яких би то не було санкцій до громадян, посадових осіб і організацій за невиконання розпоряджень, що містяться в них; на вказані акти не можна посилатися при вирішенні суперечок. 1.3 Акти надання послуг Обґрунтувати орендні платежі не складно, оскільки їх необхідність очевидна. На перший погляд, і з документальним підтвердженням таких витрат не повинно бути особливих проблем. Адже, якщо оплата проводиться щомісячно, то актів наданих послуг у фірми збереться предостатньо. Ось тільки на ділі виявляється що, документ майже нічого не підтверджує. Для чого сторони складають акт? Відповідь на питання очевидна: з метою зафіксувати той факт, що зобов'язання за договором виконані. Проте якщо при замовленні робіт все більш або менш ясно – результат має речовинну форму, то при наданні послуг виконавець не передає замовникові ніякого матеріального результату. Відповідно, і замовникові приймати нічого, а значить, складання акту в тому вигляді, в якому він оформляється при виконанні робіт, втрачає всякий сенс. Погодитеся, складно сказати, що, наприклад, особа, що взяла участь в семінарі з оподаткування, не скористалася наданою послугою. Адже послуга-то якраз і полягає в участі в семінарі, а значить, після його закінчення у будь-якому випадку вона вважатиметься наданою. Отже, абсолютно неважливо, складений чи ні акт про надання послуг. Виходить, що для документального підтвердження витрат на послуги акт не потрібний, оскільки акт не свідчить як такий про факт надання послуги. А значить, в більшості випадків підтвердити свої витрати організація може і без акту. Наприклад, дійсність витрат на вже згадуваний семінар цілком доведуть договір, рахунок, платіжні документи, рахунки-фактури, наказ про напрям співробітника на семінар. Тим більше що стаття 252 Податкові кодекси не передбачає певного переліку документів, які необхідні як підтвердження. Хоча, звичайно, складання акту потрібне для визначення дати надання послуги, яку треба знати з тим, щоб вірно врахувати витрати.

В заключение по этой операции выявлен финансовый результат: ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки» КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» P12 550Pруб.P отражен убыток в результате обрушения ангара. На основании оформленного акта на списание объектов основных средств в инвентарной карточке производится отметка о выбытии объекта основных средств. Соответствующие записи о выбытии объекта основных средств производятся также в документе, открываемом по месту его нахождения. Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств хранятся в течение срока, устанавливаемого руководителем организации в соответствии с правилами организации архивного дела, но не менее пяти лет. Не менее неприятные ситуации возникают, когда основные средства пропадают в результате хищений и краж. После обнаружения данного факта организации необходимо подать заявление в органы внутренних дел. В результате инвентаризации составляются акты по формам ИНВ-1, ИНВ-18 и ИНВ-26 и в бухгалтерском учете на этом основании стоимость похищенного имущества переносится на счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» по остаточной стоимости

1. Облік та амортизація необоротних активів

2. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

3. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

4. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

5. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

6. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ
7. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства
8. Інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та інфікованого панкреонекрозу

9. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

10. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

11. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

12. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

13. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

14. Порядок складання позовної заяви та касаційної скарги

15. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

16. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

17. Білки, складання меню

18. Методика і техніка складання фінансової звітності

19. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

20. Порядок складання фінансової звітності

21. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

22. Використання генетичних алгоритмів для складання розкладу
23. Основи складання харчових раціонів
24. Складання бізнес-плану ТОВ "Юлана"

25. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

26. Суть процесу навчання та засоби його активізації

27. Кошторисна документація. Особливості складання інвестиційних кошторисів

28. Норми права та нормативні акти

29. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

30. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

31. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

32. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки

33. Нормативно-правовые акты

34. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

35. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

36. Indirect speech acts in modern English discourse. - Косвенные речевые акты в современном английском дискурсе

37. Приговор как акт правосудия

38. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
39. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.
40. Что такое речевой акт

41. Любовь. Влюбленность. Физиология полового акта

42. Акт обследования и гигиенической оценки стоматологической поликлиники

43. Акты ФС и законодательный процесс

44. Об отдельных положениях Налогового кодекса РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах

45. Целевой и индивидуальный нормоконтроль арбитражных судов Российской Федерации как форма судебного контроля законности актов

46. Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"

47. Нормативный правовой акт

48. Акты органов местного самоуправления

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

49. Основные виды терроризма. Роль и место в предупреждении и пресечении террористических актов

50. Пределы действия нормативных актов в РБ

51. Проблемы обжалования нормативных актов

52. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

53. Обратная сила действия актов правосудии о признании незаконными нормативный актов

54. Об изменениях в нормативных актах по ЕСН
55. Этапы волевого действия (акта) и их характеристика
56. Психический акт

57. Обрезание и длительность полового акта

58. Молодой человек может иметь тысячи половых актов с самыми различными женщинами…

59. Позы в половом акте

60. Половой акт – вершина секса

61. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

62. Нормативно правовые акты

63. Акты прокурорского реагирования в порядке общего надзора в Украине

64. Теория речевых актов Дж.Остина

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

65. Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения

66. Нормативно-правовые акты, их виды и значения

67. Акты государственного управления

68. Облік нематеріальних активів

69. Из истории законодательных актов России

70. Нормативно-правовой акт
71. Регистрации актов гражданского состояния
72. Регистрации актов гражданского состояния

73. Гражданский кодекс РФ и иные нормативные акты как основа формирования современных моделей юридических лиц

74. Газетный заголовок как речевой акт

75. Что такое речевой акт

76. Законадательные и подзаконые акты

77. Понятие, основные признаки и виды актов, порядок их подготовки и регистрации

78. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов управления

79. Заполняем акт о приеме-передаче основных средств

80. Правила поведения населения при угрозе совершения террористического акта

Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

82. Інвентаризація активів

83. Облік активів

84. Облік і аудит нематеріальних активів

85. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

86. Применение программы 1С Предприятие при создании акта о завесе тары
87. Фінансовий облік оборотніх активів
88. Актив баланса

89. Административно-правовые акты

90. Акты гражданского состояния

91. Акты Европейского сообщества, их виды и юридико-практическое значение

92. Акты органов местного самоуправления

93. Акты, возникающие в процессе законопроектной деятельности Правительства РФ

94. Апелляционное производство в системе пересмотра судебных актов Арбитражных судов

95. Действие административно-правовых актов

96. Закон і нормативний акт

Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей

97. Законодательные и нормативные акты системы государственного регулирования лекарственного обеспечения

98. Коллективный договор, как акт социального партнерства

99. Конституция как основной нормативно-правовой акт

100. Международные акты об обращении с осужденными


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.