Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Калібрування засобів вимірювальної техніки

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Калібрування ЗВТ - це визначення в певних умовах або контроль метрологічних характеристик ЗВТ, на які не поширюється державний метрологічний нагляд. Калібруванню підлягають ЗВТ під час випуску з виробництва, які повинні пройти державні приймальні випробування і на які не поширюється державний метрологічний нагляд. Необхідність проведення калібрування при експлуатації ЗВТ, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, визначається їх користувачем. Калібрувальні лабораторії, які проводять калібрування ЗВТ для інших підприємств і для громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, повинні бути акредитовані. Калібрування та оформлення їх результатів проводяться в порядку, встановленому ДСУ. Акредитація на право здійснення різних видів метрологічної діяльностіДля проведення державних випробувань, повірки і калібрування ЗВТ, вимірювань, атестації методик виконання вимірювань необхідно отримати акредитацію Держстандарту України або його територіальних органів, що мають на це право. Акредитація на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування ЗВТ, вимірювань, атестації методик виконання вимірювань здійснюється Держстандартом України, його метрологічними центрами і територіальними органами. Держстандарт України здійснює акредитацію: - метрологічних центрів Держстандарту - на право проведення державних приймальних випробувань ЗВТ; - територіальних органів Держстандарту - на право проведення державних приймальних і контрольних випробувань та повірки ЗВТ; - метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій - на право проведення державних приймальних випробувань та повірки ЗВТ; - калібрувальних лабораторій метрологічних служб або інших організаційних структур підприємств і організацій - на право проведення калібрування ЗВТ для інших підприємств, організацій і громадян - суб’єктів підприємницької діяльності; - повірочних (калібрувальних) лабораторій іноземних виробників - на право проведення повірки (калібрування) ЗВТ, що поставляються в Україну. Територіальними органами Держстандарту України здійснюється акредитація вимірювальних лабораторій підприємств і організацій: - що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; - що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади (якщо це передбачено законодавством), на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Вимірювальна лабораторія - це організація чи окремий підрозділ організації або підприємства, який здійснює вимірювання фізичних величин, визначення хімічного складу, фізико-хімічних, фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин, матеріалів і продукції. Акредитація лабораторій здійснюється відповідно до вимог, що встановлюються центральними органами виконавчої влади та об’єднаннями підприємств за узгодженням з Держстандартом України. Метрологічні центри Держстандарту та уповноважені ним територіальні органи здійснюють акредитацію метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій на право проведення атестації методик виконання вимірювань, на які поширюється державний метрологічний нагляд.

Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій здійснюють акредитацію калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств і організацій, що належать до сфери їх управління. Ці служби здійснюють акредитацію: - калібрувальних лабораторій підприємств і організацій - на право проведення повірки і калібрування ЗВТ для власних потреб цих підприємств і організацій; - вимірювальних лабораторій підприємств і організацій - на право проведення вимірювань (за винятком лабораторій, на які поширюється державний метрологічний нагляд). У цьому випадку акредитація вимірювальних лабораторій здійснюється за обов’язковою участю територіальних органів Держстандарту. За позитивними результатами акредитації видається атестат акредитації. Спори, пов’язані з відмовою у видачі атестата акредитації, розглядаються в судовому порядку. Законодавчі вимоги до застосування засобів вимірювальної техніки, вимірювань і результатів вимірюваньЗастосування, ввезення, виробництво, ремонт, продаж і прокат ЗВТ повинні відповідати таким вимогам Закону України “Про метрологію і метрологічну діяльність”: 1. ЗВТ можуть використовуватися, якщо вони відповідають вимогам точності, встановленим для цих засобів у певних умовах їх експлуатації. Порядок установлення приналежності технічних засобів до ЗВТ визначається Держстандартом України. 2. ЗВТ, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та у продаж і видавати напрокат лише за умови, якщо ці ЗВТ пройшли повірку або державну метрологічну атестацію. 3. ЗВТ, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється випускати з виробництва лише за умови, якщо ці ЗВТ пройшли калібрування або метрологічну атестацію. 4. Увезення на територію України ЗВТ партіями може здійснюватися, якщо типи цих засобів занесені до Державного реєстру ЗВТ, допущених до застосування в Україні. Порядок увезення ЗВТ на територію України встановлюється Кабінетом Міністрів України. 5. Підприємства, організації та громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності, які займаються застосуванням, увезенням, виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом ЗВТ, повинні письмово повідомити про свою діяльність відповідні територіальні органи Держстандарту України. Вимірювання, що здійснюються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, можуть виконуватися, по-перше, вимірювальними лабораторіями за умови їх акредитації на право виконання вимірювань і, по-друге, згідно з атестованими методиками вимірювань. Результати вимірювань можуть бути використані за умови, якщо відомі відповідні характеристики похибок вимірювань. Метрологічні ланцюгиПередавання розмірів одиниць вимірювань (одиниць фізичних величин) робочим ЗВТ - важлива і відповідальна функція, направлена на забезпечення єдності вимірювань у країні. Засоби, методи і точність передавання розмірів одиниць вимірювань від еталона до зразкових і робочих ЗВТ установлюється повірочною схемою. Для кожної фізичної величини (для кожного параметра об’єкта вимірювань) може встановлюватися метрологічний ланцюг (рис.5

.2), який являє собою повірочну схему, доповнену зв’язками між вимірюваною фізичною величиною (параметром об’єкта вимірювань) і відповідним державним еталоном. У метрологічному ланцюзі виділяють метрологічні зв’язки і метрологічні ланки. Метрологічний зв’язок - це умовна лінія метрологічного ланцюга, яка зв’язує вимірювану фізичну величину (параметр) з відповідним ЗВТ. Метрологічна ланка - сукупність вимірюваної величини і засобу (засобів) вимірювальної техніки, за допомогою якого (яких) вимірюється (контролюється) фізична величина (параметр). Побудова метрологічної ланки супроводжується оцінкою дотримання умов точності передавання розміру одиниці вимірювань фізичної величини. Для цього використовуються коефіцієнти точності, які являють собою відношення допуску на параметр до найбільшого допустимого значення похибки вимірювання. Рис.1. Структурна схема метрологічного ланцюга. Повірочна схема регламентує методи, засоби, точність вимірювань і підпорядкування ЗВТ при передаванні розмірів однієї або декількох взаємозв’язаних одиниць вимірювань фізичних величин від еталонів робочим ЗВТ, а саме: від первинних еталонів - робочим, від робочих еталонів - зразковим ЗВТ, а від них - робочим ЗВТ. Передавання розміру одиниць через кожний ступінь повірочної схеми супроводжується якоюсь втратою точності, проте багатосхідчастість дозволяє зберігати еталони і одночасно передавати розмір одиниці вимірювань усім робочим ЗВТ. Розробка повірочної схеми передбачає науково-технічні обґрунтування оптимальної структури, необхідного числа ступенів передавання, видів вторинних еталонів (якщо вони використовуються), розрядів зразкових ЗВТ і методів передавання розміру одиниці вимірювань фізичної величини та оптимального співвідношення похибок ЗВТ суміжних ступенів повірочної схеми. Повірочні схеми ЗВТ розділяють на державні, відомчі і локальні. Державна повірочна схема поширюється на всі ЗВТ даної фізичної величини, які використовуються в країні. Відомчі повірочні схеми діють у рамках міністерства (відомства), а локальні повірочні схеми - в даному (конкретному) метрологічному органі (на підприємстві, в організації). Вершиною повірочних схем є еталони, правила створення, зберігання і застосування яких установлюються державними стандартами. Еталони можуть об’єднуватися в групи і створювати груповий еталон, що дозволяє зменшити його випадкову складову похибки за рахунок статистичної обробки їх вихідних величин за аналогією з багаторазовими вимірюваннями. Зразкові ЗВТ поступаються точністю еталонам і затверджуються державною або відомчою метрологічною службою для повірки інших зразкових і робочих ЗВТ. Відповідно до повірочних схем зразкові ЗВТ залежно від їхньої похибки (класу точності) поділяють на розряди, кількість яких установлюється різною для різних видів вимірювань. Присудження розряду зразковим ЗВТ проводиться за результатами їх метрологічної атестації органом Держстандарту. Повірочні схеми для електрорадіотехнічних величин мають здебільшого два розряди зразкових ЗВТ. Робочі ЗВТ, які відзначаються високою точністю, можуть атестуватися на певний час як зразкові.

Якщо протягом строку випробування встановлено невдповднсть працвника робот, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправ розрвати трудовий договр. Розрвання трудового договору з цих пдстав може бути оскаржене працвником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорв у питаннях звльнення. Стаття 29 Обов'язок власника або уповноваженого ним органу пронструктувати працвника  визначити йому робоче мсце До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний: роз'яснити працвников його права  обов'язки та пронформувати пд розписку про умови прац, наявнсть на робочому мсц, де вн буде працювати, небезпечних  шкдливих виробничих факторв, як ще не усунуто, та можлив наслдки х впливу на здоров'я, його права на пльги  компенсац за роботу в таких умовах вдповдно до чинного законодавства  колективного договору; ознайомити працвника з правилами внутршнього трудового розпорядку та колективним договором; визначити працвников робоче мсце, забезпечити його необхдними для роботи засобами; пронструктувати працвника з технки безпеки, виробничо сантар, ггни прац  протипожежно охорони

1. Засоби вимірювальної техніки

2. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

3. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

4. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

5. Бесіди з техніки безпеки

6. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки
7. Показники надійності сільськогосподарської техніки
8. Арифметичні основи обчислювальної техніки

9. Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи

10. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

11. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

12. Конструювання обчислювальної техніки

13. Розробка конструкції вимірювального перетворювача частоти дихання

14. Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом

15. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

16. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

17. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят

18. Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці"

19. Комп’ютеризована вимірювальна система параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом

20. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму

21. Методика навчання техніки естафетного бігу

22. Філософія техніки
23. Вимірювальні канали контрольно-вимірювальних систем в екології
24. Технічні засоби пожежегасіння

25. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

26. Досвітня експлуатація засобів вимірювання

27. Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

28. Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

29. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

30. Сучасні засоби захисту від технічного шпигунства

31. Засоби захисту права власностi

32. Київська Русь

Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Опіки. Види, допомога

34. Твердофазный синтез перрената калия (WinWord97/2000)

35. Сравнительная характеристика меди и калия

36. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

37. Река Днепр и город Киев

38. Особливості економічного розвитку Київської Русі
39. Культура Київської Русі.
40. Культура Київської Русі

41. Киев в жизни и творчестве М. А. Булгакова

42. Зразки засобів іммобілізації

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

44. Київська школа музики

45. Калий

46. Москва-Киев. Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива

47. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

48. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

49. Варіаційні принципи механіки

50. Фінанси Київської Русі

51. Калий и натрий

52. Державне регулювання ринкової економіки

53. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

54. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
55. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки
56. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

57. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

58. Кио Игорь Эмильевич

59. Калий

60. Содержание калия-40 в почвах берегов водоёмов и лугов отдельных районов Калининградской области

61. Аудит основних засобів

62. Облік зносу та амортизації основних засобів

63. Київська область

64. Невербальні засоби комунікації

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

65. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

66. Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

67. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

68. Алогічний вимір дзен-буддійського вчення

69. Анализ ремонтно-оперативной радиосвязи на участке железной дороги Киев-Пассажирский – Киев-Московский

70. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
71. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
72. Страхування транспортних засобів та вантажів

73. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

74. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

75. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

76. Охорона праці та техніка безпеки

77. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

78. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

79. Планування технічних обслуговувань машин

80. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные

81. Технічне обслуговування машин и обладнання тваринницьких ферм

82. Эффективность и экологическая безопасность применения минеральных удобрений под ячмень при различном балансе азота, фосфора и калия в агроценозе

83. Определение производительности вакуум-насоса доильной установки при помощи приборов КИ-4840 и КИ-1413

84. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

85. Контроль та ревізія використання основних засобів

86. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
87. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції
88. Облік основних засобів

89. Облік основних засобів підприємства

90. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

91. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

92. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

93. Амортизація основних засобів

94. Аналіз ефективності використання основних засобів

95. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

96. Вибухові речовини та засоби підривання

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Основи пристрою лазера і застосування його у військовій техніці

98. Топогеодезична прив’язка силами і засобами артилерійських підрозділів

99. Верхоянський район республіки Саха

100. Науково-технічна революція


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.