Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Основні форми зовнішньоекономічних зв&ce ;язків, їх суть На суч етапі соц-ек розвитку Укр має тісні ЗЕЗ з більш ніж 100 країнами світу. Проавідну роль у розвитку ЗЕЗУ відіграють країни близького зарубіжжя. Найв торговельними партнерами Укр є Росія, Туркменія, Білорусь, Азербайджан, Литва, Казахстан та ін країни. Стр-ра зовнішньої торгівлі Укр зумовлена спеціалізацією її ек-ки. ъ В 1997р. у стр-рі експорту переважали чорні метали та вироби з них (38% всього експорту Укр у 1997р.), продовльчі товари (більше ніж 9%), руди і мінер паливо (8,0%), пр-ція хім пр-сті (більше ніх 10%) та пр-ція маш-ня (майже 46% усього імпорту), реактори ядерні, котли і устаткування для електроенергетики (більше ніж 11%), пр-ція ін галузей маш-ня (майже 9%), пр-ція хім пр-сті (більше ніж 8%). Необхідність докорінної технічної і технологічної модернізації пром в-ва, с/г та інших галузей господ-го комплексу Укр, його переорієнтації на вищі світові стандарти з метою забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції симагає максимально ефективного використання наявних науоково-технічного та ек потенціалів країни, широкого розвитку міжнародної кооперації в галузі науки, освіти та в-ва. Продуктивні сили Укр хар-ся досить великими потенційними можливостями, однак на їх суч стан значною мірою впливає соц-ек криза, що її нині переживає Україна. В суч умовах міжнародне співробітництво Укр відбувається в таких основних формах: - науково-технічне співробітництво; - взаємовигідна міжнародна торгівля (зовнішня торгівля); - надання кредитів і позик, в т ч і безвідплатних; - створення спільних п-в; - спеціалізація і кооперування в-ва; - торгівля технологіями, або спеціалізація на в-ві комплектуючого обл-ня; - спільна участь зацікавлених країн у розробці багатих природних ресурсів; - іноземні інвестиції як найв форма стимулювання розвитку ек-ки країни; - міжнародний туризм; - культурні зв&ce ;язки між країнами світу; - Розвиток міжнародної науоково-технічної кооперації України можливий у таких формах: -запозичення досвіду та запрошення іноземних спеціалістів, а також підготовка, підвищення кваліфікації нац-х кадрів за кордоном; - взаємодія створення, розширення та забезпечення нормальної діяльності навчальних закладів, науково-дослідних та консультативних центрів, у тому числі і спільних; - співробітництво у галузі науки і техніки, буд-ві, модернізації та експлуатації п-в, інших об&ce ;єктів вир-го призначення і соц-ї інфрастр-ри; - обмін технологіями, ліцензіями, конструкторськими і проектними матеріалами, сприяння їх використанню; - співробітництво у збиранні, обробці та використанні науково-технічної і економічної інформації. Найтісніші зв&ce ;язки в галузі науки, техніки та освіти Україна має з Росією, а також з деякими ін країнами колишнього РадС. Слід підкреслити, що, на жаль, в рез-ті розриву раніше існуючих державних, політичних та госп-х зв&ce ;язків між колишніми союзними республіками помітно ослабло співробітництво укр-х вузів і наукових закладів з відповідними науковими центрами цих країн. Взаємовигідна міжнародна торгівля товарами та послугами, як і раніше, посідає провідне місце в складній системі міжнародних ек зв&ce ;язків, оск вона по суті відтворює всі види міжнародного поділу праці і об&ce ;єднує всі країни в єдину госп-ку цілісність на сучасному світовому ринку товарів.

Для неї властиві передусім дві найхарактерніші риси: переважання пропозиції товарів над існуючим попитом і жорстка конкурентна б-ба між його учасниками. Це є рез-том значного зростання в умовах НТР продуктивності сусп праці в промислово розвинутих країнах і здешевлення внаслідок цього пр-ції при збільшенні її обсягів. Водночас широке представництво товаровиробників різних країн і регіонів на світових ринках посилює конкурентну б-бу між ними за споживача, веде до поділу світових товарних ринків, ускладнює проблему проникнення на них нових агентів. Аналіз нинішнього стану зовн торгівлі Укр свідчить про те, що ек зв&ce ;язки в цій сфері є нерац-ми, хар-ся вузькою географією. Її стр-ра і ефективність не відповідають потребам формування нац ринкової ек-ки відкритого типу. Так, частка експорту в нац доході Укр майже в 4 рази менша за середньосвітовий показник. Сама стр-ра експорту та імпорту будь-якої країни вказує насамперед на здатність галузей її н/г-го комплексу до міжнародної конкуренції. Керуючись довгостроковою метою Укр зайняти своє місце в міжнар поділі праці і враховуючи сьогоднішні реалії і можливості, доцільно в короткі строки визначити декілька пріоритетних напрямів промислового і с/г-го в-ва, за якими можна було б здійснити прорив у світову ек-ку, на світовий ринок. Саме таким чином відбувався ек-й злет країн Пд-Сх Азії (“азіатські тигри”). Особливу увагу слід звернути на експортне в-во, від якого великою мірою залежить ефективність ек-ки. Укр традиційно протягом багатьох років займала провідне місце серед ін республік у складі СРСР у розвитку експортного в-ва. Для цього були вагомі об&ce ;єктивні умови, насамперед прир ресурси, виробничі потужності, науково-технічний потенціал, кваліфіковані трудові ресурси, географічне положення, транспортне забезпечення та ін. Про це свідчать такі дані: частка Укр в останні роки існування СРСР становила20% загальносоюзних експортних поставок. За окремими видами експортних поставок питома вага Укр становила: по залізній руді – 98%, марганцевій руді – 100, чавуну і трубах – 75, ковальсько-пресовому обладнанню і с/г-х машинах – більше ніж 70, екскаваторах і сортового прокату – більше ніж 60% і т.д. Суч можливості експортного потенціалу Укр повною мірою залежать від рівня розвитку окремих ек р-нів і областей. Аналіз зовнішньоторговельних відносин Укр з зарубіжними країнами показує, що більше ніж за 5 останніх років баланс зовнішньої торгівлі Укр не мав позитивного значення. Тільки в 1997р. Укр імпортувала товарів майже на 3 млрд дол. США більше, ніж експортувала, у т ч в республіки колишнього РадС – майже на 4,5 млрд дол. Ця різниця між імпортом і експортом обумовлена передусім від&ce ;ємним сальдо по імпорту прир газу, нафти, дизельного палива, автомобільного бензину, вугілля, тобто за рахунок енергоносіїїв.

Основную рольв лечении больных играет патогенетическая терапия, этиотропная терапия не разработана. Для предупреждения инфекционно-токсического шока при тяжелых формах болезни назначают 40-60 мг/сут предйизолона внутрь или 180-240 мг/сут внутривенно. Внутривенно под контролем управляемого диуреза вводят 40-80 мг лазикса и до 3 л растворов типа "Трисол", "Квартасоль". При инфекционно-токсическом шоке (падение АД, резчайшая тахикардия, одышка, цианоз, прекращение мочеотделения, нарушения свертывающей-антисвертывющей систем крови - геморрагии, кровотечения, кровоизлияния, развитие ДВС-синдрома) больному вводят внутривенно струйно 150-200 мг преднизолона (за сутки количество введенного преднизолона может составить 5-10 г), затем последовательно внутревенно - 2-21/2 л ратвора типа "Трисоль" или "Квартасоль", 400 мл гемодеза, 1-11/2 л поляризующей смеси (5% раствор глюкозы, 12-15 г хлорида калия, 10-12 ЕД инсулина), антиферментные препраты (контрикал, гордокс) по 10000-20000 ЕД 3-4 раза в сутки, 2 мл 10% раствора сульфокамфокаина

1. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

2. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

3. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

4. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

5. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

6. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач
7. Диалект как основная форма существования языка
8. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

9. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

10. Основные формы движения

11. Основные формы международных экономических отношений (Контрольная)

12. Основные формы внешнеэкономических связей Украины

13. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

14. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

15. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

16. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

17. Уединенный труд души как основная форма развития личности

18. Урок как основная форма обучения в школе

19. Государство - основная форма реализации полновластия народа

20. Основные формы предпринимательской деятельности

21. Основные формы половой жизни человека

22. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры
23. Суицидальное поведение молодежи: масштабы, основные формы и факторы
24. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

25. Мировое хозяйство и основные формы внешнеэкономического сотрудничества

26. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

27. Классификация основных форм деятельности человека

28. Организация кормовой базы на сельскохозяйственных предприятиях и основные формы кормообеспечения

29. Облік зовнішньоекономічної діяльності

30. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

31. Основные формы бухгалтерской отчетности

32. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски

33. Ліквідація юридичної особи в зв’язку з банкрутством

34. Основные формы недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности.

35. Основные формы осуществления правовым государством функций гаранта основных прав и свобод человека и гражданина

36. Основные формы участия населения в осуществлении местного самоуправления

37. Програма контролю наявності зв’язку комп’ютера з пристроєм через паралельний порт протягом 15 секунд

38. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.
39. Проектування кабельних ліній зв’язку на залізницях
40. Структурні схеми каналів зв’язку

41. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

42. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

43. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

44. Клинические особенности основных форм пограничных психических расстройств

45. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

46. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

47. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

48. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

50. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

51. Проект зовнішньоекономічної угоди

52. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

53. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

54. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
55. Заработная плата как основная форма мотивации
56. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

57. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

58. Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів

59. Урок - основная форма производственного обучения

60. Занятие - основная форма обучения в детском саду

61. Основные формы проявления психики человека: процессы, состояния, свойства

62. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

63. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

64. Характеристика основных форм оздоровления физической культурой

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

65. Взаимосвязь основных форм бытия

66. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

67. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

68. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

69. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

70. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності
71. Методика підготовки основних звітних форм
72. Основные средства, их ремонт и реконструкция, отражение в бухгалтерском учете на предприятиях различных форм собственности

73. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

74. 1. Римский гражданский процесс: понятие, формы, основные черты, вещи в римском праве. Классификация вещей

75. Принципы, механизмы и основные направления регулирования земельных отношений. Виды и формы земельной собственности. Субъекты и объекты земельных отношений

76. Основные организационные формы и цели предпринимательства

77. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики

78. Основные типы моделировки формы

79. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

80. Форми бухгалтерської звітності

Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры

81. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

82. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

83. Основные этапы, формы и последствия "холодной войны"

84. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

85. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

86. Основные тенденции и институциональные формы глобализации, их влияние на трансформационные процессы в Украине
87. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти
88. Основные категории педагогики. Формы организации учебной деятельности

89. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів

90. Основні організаційні форми та види туризму

91. Форма векселя. Основні реквізити

92. Загальна характеристика основних економічних моделей

93. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

94. Основные принципы и формы реализации социальной политики, ее влияние на экономику государства

95. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

96. Архитектурные формы Месопотамского искусства

Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы

97. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

98. Поиск внеземных форм жизни

99. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.