Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту бюджету міста N

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Задача Розрахувати трансферт бюджету міста (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт Р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm, де l,m, –відповідно остання, передостання та третя цифри. Таблиця 1 – Вихідні дані для розв‘язання задачі Показник Значення Прогнозний обсяг доходів з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами (тис.грн) 32826677 Чисельність наявного населення міста (тис. чол.) за станом на: 01.01.2005 322,4 01.01.2006 296,5 01.01.2007 373,6 Чисельність наявного населення України (тис. чол.) за станом на: 01.01.2005 47398,9 01.01.2006 46958,7 01.01.2007 46667,6 Фактичні надходження доходів (з урахуванням пільг, що надавалися місцевими органами влади), що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до бюджету міста (тис. грн) 2005 76 788,3 2006 92 485,6 2007 132 750,7 Фактичні надходження доходів (з урахуванням пільг, що надавались місцевими органами влади), що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до усіх місцевих бюджетів (тис. грн) 2005 12381139,9 2006 15260 776,0 2007 21406 865,7 Розрахункові показники доходів, що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до бюджету міста (тис. грн) 2005 77734,5 2006 92 345,8 2007 133934,7 Обсяг коштів, що передаються з бюджету міста до державного бюджету в 2007році (тис.грн) 3280,0 Розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на 2008рік — тис. грн 1226 374,2 Показник Значення Чисельність наявного населення усіх міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на 1 січня 2007року — тис. чол. 20 737,1 Загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів на 2008 рік — тис. грн 14 720 989,1 Загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я на 2008 рік згідно з вимогами Закону України &quo ;Про статус гірських населених пунктів в Україні&quo ;тис. грн 18445,3 Чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету) — тис. чол. 309,2 Загальна чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах і частково обслуговується закладами загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному лікувально-оздоровчому управлінню та Національній академії наук — тис. чол. 1204 Чисельність наявного населення, що проживає в місті і частково обслуговується закладами загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному лікувально-оздоровчому управлінню та Національній академії наук — тис. чол. 131,3 Фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років у місті дошкільними закладами 0,7 Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку — тис. грн 1,31544 Кількість дітей віком від 0 до 6 років міста станом на 1 січня 2007 року – чол.

16953 Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня — грн 0,95311 Кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міста – чол. 53663 Кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл міста – чол. 893 Кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку – чол. 142 Кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, без кількості вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв), з посиленою військово-фізичною підготовкою – чол. 55 Кількість учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту – чол. 800 Продовження таблиці 1 Показник Значення Кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – чол. 149 Кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання – чол. 205 Кількість одиноких непрацездатних громадян України, які потребують соціальної допомоги вдома, за станом на 01.01.2007 — тис. чол. 1095,66 Прогнозний обсяг видатків на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги вдома по усіх місцевих бюджетах — тис. грн 758 413,4 Кількість одиноких непрацездатних громадян міста , які потребують соціальної допомоги вдома, за станом на 01.01.2007 — тис. чол. 8,049 Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культуру і мистецтво міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення або району у розрахунку на одного жителя — грн 8,06 Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів у розрахунку на душу наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці — грн 5,49 1. Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів Обсяг доходів (кошика доходів) бюджету міста обласного значення формується з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України. Розрахунок обсягу таких доходів проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків, зборів до бюджету за три останні бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в якому формуються показники бюджету на планований бюджетний період. При цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому періоді в наслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями місцевої ради. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів, закріплених за місцевим бюджетом , проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою (4,1) тис.

грн. де (4,2) - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (розрахованого за методом екстраполяції); - індекс адміністративно-територіальної одиниці, розрахований за методом екстраполяції; , , , - індекс відносної податкоспроможності i-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, розрахованого за формулою (4,3) де - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період; , , , , - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду; , , , , , - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за відповідні роки базового періоду; , , , , - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим). 2 Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховується для визначення показників міжбюджетних трансфертів Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначаються окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста обласного значення визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувального коефіцієнта до них з розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей), на дитину або учня - освіта, отримувача соціальних послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевого бюджету обчислюється відповідно до розмежування видів видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами, визначеного у главі 14 Бюджетного кодексу України. Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету (V(i)), що враховується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, складає суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету: ,(4,4) де - розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління; - розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я; - розрахунковий обсяг видатків на освіту; - розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення; - розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво; - розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт; - розрахунковий обсяг видатків на інші заходи; - розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів; 2.1

Но бог по-разному любит свои сословия: тридцать тысяч дворянских семей обходятся государственному бюджету в одну пятую долю всего богатства Франции. Вы подумайте и прикиньте: одно только придворное дворянство обходится в тридцать один миллион ливров в год! Кто-нибудь должен делать эти деньги. - Ну вы лично не должны как-будто жаловаться, - возразил Юнг. - Как не жаловаться? У меня трое сыновей: из них одному я купил судебную должность в провинции; если он перейдет в Париж, он может получить дворянство; хоть какое-нибудь, хоть дворянство мантии! Тогда он будет хоть чем-нибудь. Второй сын хотел стать офицером, из этого ничего не вышло. Он вернулся из Парижа, растратив кучу отцовских денег, но не добился патента. В самом деле, вы подумайте, стоило хлопотать: ведь этот патент офицера дал бы ему обеспечение и блестящую жизнь, как хочется молодежи. Военному дворянству живется очень хорошо. Содержание тысячи офицеров в год обходится в сорок шесть миллионов ливров, то есть ровно столько, сколько стоит содержание ста пятидесяти тысяч солдат

1. Социальные трансферты

2. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

3. Использование межбюджетных трансфертов

4. Состав и назначение федеральных трансфертов

5. Місцеві бюджети, міжбюджетні відносини та доходи і видатки місцевих бюджетів

6. Приклади рішення задач з економетрії
7. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата
8. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

9. Основные задачи сферы государственного регулирования

10. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

11. Задачи, основные функции и система ОВД

12. Задачи сводки и основное ее содержание

13. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

14. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

15. Решение задач по курсу "семейное право"

16. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

17. Решение транспортной задачи методом потенциалов

18. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

19. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

20. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

21. 10 задач с решениями программированием на Паскале

22. Транспортная задача
23. Разработка системы задач (алгоритмы-программы) по дискретной математике
24. Учебник по языку Ассемблер в задачах и примерах

25. Учебник по языку Turbo Pascal в задачах и примерах

26. Задача о фотоне

27. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

28. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

29. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

30. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

31. Решение смешанной задачи для уравнения гиперболического типа методом сеток

32. Кластерный анализ в задачах социально-экономического прогнозирования

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

34. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

35. Решение задач линейного программирования

36. Транспортная задача

37. Решение задачи линейного программирования

38. Задача остовных деревьев в k–связном графе
39. Решение транспортной задачи методом потенциалов
40. Решение задач на построение сечений многогранников

41. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

42. Обратная задача обеспечения требуемого закона движения

43. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

44. Теория вероятности решение задач по теории вероятности

45. Несколько способов решения одной геометрической задачи

46. Задачи по терапии

47. Задачи и принципы лечебного питания

48. Почерковедческая экспертиза: предмет, объекты, задачи, подготовка материалов

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Цель и задачи проведения предпрактики

50. Цели и задачи педагогики

51. Педагогические взгляды Белинского и их связь с задачами литературы

52. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

53. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

54. Задачи, деятельность эксперта в системах моделирования
55. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики
56. Предмет и задачи психологии как науки

57. 6 задач по теории электрических цепей

58. Примеры задач оптимизации, связанных с фундаментальными понятиями теории связи

59. Т.Парсонс: Аналитический реализм и понимание задач социологической теории (Доклад)

60. Решение обратных задач теплопроводности для элементов конструкций простой геометрической формы

61. Плоская задача теории упругости

62. Задача о фотоне

63. Врачебный контроль, его цели и задачи

64. В.Б. Кирьянов "Задача равновесия"

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

65. Мониторинг кредитов, его цель и задачи

66. Задачи по финансам

67. 12 задач с ответами по Аудиту

68. Рынок и его задачи. Маркетинг

69. Маркетинг: решение исследовательских задач

70. Предмет и задачи мировой экономики и международных экономических отношений
71. Менеджмент и его основные задачи
72. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

73. Задачи и функции самоменеджмента

74. Ф.Ф. Сидоренко. Логика (пособие с задачами и упражнениями)

75. Практические задачи на вычисление эластичности, построения кривых спроса и предложения, оплата труда, издержки (Контрольная)

76. Задачи и методы планирования производства

77. Цель, задачи и проблемы формирования холдинговых компаний. Становление холдинговых компаний в России (на примере ВПК)

78. Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг

79. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию

80. Задачи по теории принятия решений

Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина

81. Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)

82. Сетевое моделирование при планировании. Задача о коммивояжере...

83. Предмет, цели и задачи теоретической экономики

84. Очередные задачи советской власти

85. Предметы цели и задачи курса истории

86. Задачи автоматизации процесса проектирования
87. Создание программных продуктов для решения задач
88. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

89. Культура речи: предмет и задачи дисципины

90. Межкультурная коммуникация в сфере задач межкультурной коммуникации

91. В чем Некрасов видит свой долг перед народом и какие задачи ставит перед искусством своего времени?

92. Задачи поэта и поэзии – Пушкин

93. Логика - популярное пособие с задачами

94. Задачи и функции маркетинга

95. Предмет и задачи статистики

96. Приложения определенного интеграла к решению некоторых задач механики и физики

Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование

97. Задачи линейной алгебры

98. Применение теоремы Эйлера к некоторым задачам

99. Великие задачи древности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.