Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНИЙ Зав. кафедрою МіМ, к.е.н., доцент Л. О. Кримська " " 2002 г. ДИПЛОМНА РАБОТА Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”Розробив: ст. гр. ФЭУ-517 В.А.Коверник Керівник: Г.В.Казицька Консультант з охорони праці Г.І.Дуднік Нормоконтролер И.В.Зайцева 2002 г. ЗМІСТ Завдання на дипломну 2 . 5 Перелік умовних позначок, символів, одиниць, скорочень 7 термінів. . 12 12 1 ВАЛЮТНИЙ РИНОК ЯК МІСЦЕ ФУНКЦІЮВАННЯ 14 ВАЛЮТИ. 15 1.1 Валютний ринок: визначення й основні 16 поняття. . 17 1.1.1 Операції з іноземною 18 19 1.1.2 Купівля і продаж 23 23 1.1.3 Організація валютних розрахунків 25 33 1.2. Валютний курс як основний фактор виникнення валютних 39 ризиків. . 39 1.2.1 Вплив валютного курсу на зовнішню 41 торгівлю. . 47 1.2.2 Експозиція і валютний ризик . 56 2 ВАЛЮТНІ 59 2.1 Поняття і головні фактори виникнення валютних 61 ризиків. . 65 2.2 Класифікація валютних 74 81 2.3 Особливості керування валютними 86 ризикам. . 86 3 КЕРУВАННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ. . 87 97 3.2 Форвардні валютні 100 102 3.2.1 Нові форми форвардних 102 3.2.2 Форвардні контракти: деякі практичні 3.2.3 Використання форвардних контрактів на українському валютному ринку . 3.3 Валютні контракти 3.4 Валютні ф’ючерси . 3.5 Валютні 3.6 4 ОХОРОНА . 4.1 Законодавчі акти про охорону . 4.2 Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщення Перелік Додаток Додаток РЕФЕРАТ Дипломна робота: 102 сторінки, 6 таблиць, 2 додатка, 18 джерел. Об'єкт дослідження: валютні ризики підприємств ЗЕД України, ТОВ «Корпорація «Агросинтез», експортно-імпортні контракти ТОВ «Корпорації «Агросинтез». Мета роботи – показати процес ухвалення рішення щодо вибору методів страхування (хеджування) валютних ризиків в залежності від характеру угоди підприємством ЗЕД, описати можливі переваги кожного з методів страхування валютних ризиків як способу запобігання потенційних збитків чи одержання додаткового прибутку. Завдання: дослідити й охарактеризувати практику хеджування валютних ризиків. Проаналізувати, які витрати і збитки несуть підприємства ЗЕД по валютних операціях у зв'язку з коливаннями валютних курсів і виявити можливі шляхи запобігання цих ризиків; на прикладі показати процес ухвалення рішення про шляхи мінімізації валютних ризиків, а також роль використання стратегії керування валютними ризиками в ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Методи дослідження: описовий, аналітичний, моделювання. Специфіка роботи у тому, що розглядаються шляхи мінімізації можливих утрат від коливань валютних курсів, яких практично неможливо уникнути при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і також шляху одержання додаткового незапланованого прибутку від тих же коливань валютних курсів. При написанні роботи був проведений аналіз зовнішньоторговельних операцій підприємств, зокрема суб'єктів ЗЕД; описані головні способи і методи страхування валютних ризиків на вітчизняному ринку й у світовій практиці; показаний взаємозв'язок діяльності підприємств ЗЕД безпосередньо з банківськими установами і їхньою діяльністю на міжнародних валютних ринках і з підприємствами ЗЕД; запропоновані порівняльні характеристики методів страхування валютних ризиків у залежності від специфіки операцій з іноземною валютою.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК, ВАЛЮТА, ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ, КУРС ВАЛЮТИ, ВАЛЮТНИЙ РИЗИК, ХЕДЖУВАННЯ, ЕКСПОЗИЦІЯ, ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ, Ф'ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ, «СВОП», ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН, ФОРФЕЙТИНГ, ТЕНДЕР, ПРЕМІЯ, ДИСКОНТ, МАРЖА, СПРЕД. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ЗТФ – зовнішньоторговельна фірма МВФ – Міжнародний валютний фонд ЄВС – Європейська валютна система США – Сполучені штати Америки ЦП – цінні папери СДР – Special Drawi g Righ s, спеціальні права запозичення LIFFE – Lo do I er a io al Fi a cial Fu ures Excha ge, Лондонська міжнародна біржа фінансових ф’ючерсів CF C – Commodi y Fu ures radi g Commissio , Комісія по ф’ючерсній торгівлі IMM – I er a io al Mo e ary Marke , Міжнародний валютний ринок BBA – Bri ish Brokers Associa io , Асоціація британських банкірів FRA – Forward ra e agreeme s, погодження про форвардну відсоткову ставку р. – рік т.д. – так далі т.п. – тому подібне ін. – інше грн. – гривна дол. – долар США нім.м. – німецька марка фр.ф. – французький франк швейц.ф. – швейцарський франк ф.ст. – фунт стерлінгів млрд. – мільярд табл. – таблиця % -- відсотки $ -- долар ВСТУП Поглиблення економічних реформ, розвиток фінансово-кредитної і банківської систем, успішне проведення грошової реформи 1996 р. сприяли становленню і зміцненню валютного ринку України. Фактично валютний ринок був заснований у серпні 1992 р. після утворення Валютної біржі Національного ринку України, що згодом, у липні 1993 р. була реформована в Українську міжбанківську валютну біржу. Правові основи валютного регулювання в Україні встановлені Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 19 лютого 1993 р., відповідно до якого Національний банк України визначений як головний валютний орган країни і на нього накладені функції формування принципів і стратегії валютного регулювання, ліцензування діяльності з валютними цінностями, розробки і впровадження системи курсоутворення і здійснення контролю за виконанням правил валютних операцій. Утворення валютного ринку України характеризується тим, що із самого початку він був переважно біржовим, але починаючи з кінця 1995 р. активно розвивається міжбанківський ринок, що по обсягах валютних операцій сьогодні є домінуючим сегментом валютного ринку. У 1994 р. обсяги операцій на валютному ринку України (по усіх видах валют) складали близько 4 млрд. доларів США, у 1995 р. – більш 9 млрд., у 1996 р. – більш 21 млрд., а в 1997р. – майже 40 млрд. доларів США. При цьому якщо в 1995 р. частка біржового ринку дорівнювала 38,9%, то в 1997 р. – скоротилася до 9,5%. Відповідно частка міжбанківського ринку зросла з 24,1% у 1995 р. до майже 60% у 1997 р. Але, не дивлячись на значний ріст обсягів і частки міжбанківського ринку, біржовий ринок залишається і, дивлячись на світову практику, залишиться в майбутньому головним структурним (структуроутворюючим) елементом валютного ринку. Продовження процесу економічних перетворень, інтеграція України у світову економічну систему, вихід на міжнародні фінансові ринки, удосконалення валютного законодавства і нормативної бази сприяли тому, що розвиток валютного ринку в останні роки характеризувався: - збільшенням обсягів операцій з іноземною валютою у всіх сегментах; - удосконаленням його структури і спрямованості на рішення конкретних економічних і фінансових проблем суб'єктів господарювання і держави в цілому; - розширенням переліку валют, по яких проводилися операції на валютному ринку; - відсутністю різких коливань валютних курсів; - удосконаленням законодавчої і нормативної бази діяльності суб'єктів валютного ринку; - упровадженням нових видів валютних операцій і форм розрахунків; - врегулюванням діяльності нерезидентів на українському ринку і т.д

. Удосконалення валютного ринку, розвиток його міжбанківського сектора, збільшення обсягів експортно-імпортних операцій, розширення на українському ринку діяльності нерезидентів, збільшення обсягів іноземного інвестування досить гостро поставили проблему підвищення рівня ризику операцій з іноземною валютою. За останні роки процентні ставки і валютні курси стали значно нестійкіші. Це привело до серйозної заклопотаності широких кіл фінансистів у відношенні контролю ризику, пов'язаного з цією нестійкістю, і створенню ряду нових інструментів, що можуть бути використані для страхування валютного ризику. Діапазон споживачів цих інструментів – від професійних біржових маклерів, найманих банками з метою одержання прибутку від угод і надання послуг своїм клієнтам, до керуючих фінансами компаній, що бажають здійснити страхування (хеджування) від несприятливих змін валютних курсів, що впливають або на капітал компанії, або на окремі угоди. У 1970-80-х роках спостерігалися набагато більш різкі коливання обмінних курсів валют і процентних ставок, ніж у попередні періоди. Крах Бреттон-Вудської валютної системи на початку 1970-х років, що була замінена системою валютних курсів, що плавають, став джерелом великої невизначеності при прийнятті ділових рішень. Коли валютний курс і процентні ставки досягають граничних рівнів, це впливає на підприємства. На практиці проблема адаптації до змін валютних курсів ще більш збільшується тим, що ці зміни мають тенденцію відбуватися стрибкоподібно. Крім того, виникають труднощі із плануванням зовнішньоторговельних операцій і інвестицій, якщо неможливо з упевненістю розрахувати вартість результуючих потоків коштів у національній валюті. Навіть якщо зміна курсу виявиться сприятливою, непевність у тім, що сприятлива тенденція збережеться, не дозволяє підприємствам покладатися на цю інформацію при прийнятті рішень. Реакція експортерів на підвищення конкурентноздатності товарів у результаті знецінення валюти може бути уповільненою, якщо вони не будуть упевнені, що курс валюти залишиться на низькому рівні. Компанії-гіганти можуть дотримуватись думки, що їхнє географічне охоплення торгівлі й інвестицій настільки велике, що їм не потрібно турбуватися про коливання обмінних курсів, оскільки втрати по одним валютам будуть відшкодовані за рахунок прибутку по іншим. Однак така позиція не враховує можливості зміни курсу однієї валюти стосовно всіх інших валют, узятим у сукупності. Утворення валютних блоків, таких як Європейська валютна система, допомагає значною мірою знизити непевність для країн, що утворюють подібні об'єднання з метою фіксування обмінних курсів між країнами-учасницями. Однак для торгових партнерів, що не входять у такі об'єднання, ризик залишається, і навіть усередині самих цих систем повна стабільність валютних курсів не може бути забезпечена. Взаємозалежність між національними і міжнародними грошовими ринками означає, що нестійкість процентних ставок приводить до нестійкості обмінних курсів, і навпаки. Отже, компанії в даний час зіштовхуються у своїй фінансовій діяльності з ризиком і невизначеністю.

Таким образом, налицо дилемма. С одной стороны, страны-участницы международного обмена должны иметь возможность обмениваться валютами своих стран. А с другой, обмен валютами должен исключать выведение части денег из обращения на внутреннем рынке. Выходом из этой ситуации является такая организация обмена валют, которая допускает участие в торгах на международных валютных биржах исключительно  субъектов внешнеэкономической деятельности. Такая постановка вопроса исключает участие в торгах валютных спекулянтов, поскольку лишает их возможности использовать приобретаемую инвалюту в качестве объекта купли-продажи. Свободная купля-продажа инвалюты на международном валютном рынке имеет еще один негативный аспект. Речь идет о возможности коммерческого сговора между отдельными участниками валютного рынка с целью искусственного манипулирования курсами валют. Таким образом, допуск к участию в торгах на международном валютном рынке исключительно субъектов внешнеэкономической деятельности и тут имеет свои преимущества. Ключевым вопросом организации международного эквивалентного товарообмена является установление тех единственно верных стоимостных пропорций, в которых данная страна должна обмениваться товарами с другими странами

1. Маркетинговая деятельность и управление ею на предприятии /на примере муниципального предприятия "Кировское троллейбусное управление"

2. Анализ управления инновационной деятельностью предприятия (на примере ОАО «Гродномебель»)

3. Оценка эффективности управления предприятием в рамках системы экологического менеджмента на примере ОАО "Котласский ЦБК"

4. Управление запасами на предприятии розничной торговли на примере частного предпринимателя

5. Управление персоналом кризисного предприятия на примере ПМК

6. Совершенствование управления инвестиционной привлекательностью предприятия на примере ОАО "Нижнекамскшина"
7. Прогнозирование рисков и постановка бюджетирования на промышленном предприятии
8. Страхование предпринимательских рисков

9. Управление оборотным капиталом предприятия

10. Управление материальными ресурсами предприятия

11. Управление оборотным капиталом предприятия

12. Управление активами малого предприятия

13. Предпринимательский риск виды риска, оценка фактов и способы его минимизации

14. Механиз управления финансовым потециалом предприятия

15. Управление запасами на предприятии Стройсервис

16. Анализ и совершенствование процесса управления финансовой деятельностью предприятий с использованием информационных технологи

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

17. Построение управления в современном предприятии

18. Разработка системы управления качеством на предприятии

19. Управление сбытом машиностроительного предприятия на основе создания региональных представительств

20. Системные предпосылки формирования модели системы управления маркетинговой деятельностью предприятия сферы услуг

21. Риски в Антикризисном Управлении

22. Управление финансами на предприятии
23. Предпринимательский риск: виды риска, оценка факторов и способы его минимизации
24. Управление основным капиталом предприятия

25. Финансовые аспекты управления оборотными средствами предприятия

26. Стратегическое управление крупным промышленным предприятием

27. Построение эффективных систем управления документами на предприятиях нефтегазовой отрасли

28. Информационные системы управления бизнес-процессами предприятия. ERP-система LAWSON M3 - альтернатива SAP, Oracle, Axapta

29. Процесс управления инновациями на предприятии

30. Управление финансовыми ресурсами предприятия

31. Управление экономической устойчивостью предприятий в трансформационном периоде

32. Страхование предпринимательских рисков в деятельности государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Договор страхования предпринимательского риска

34. Автоматизированная система учета договоров страхования предпринимательских рисков

35. Организация планирования и система управления инновационной деятельностью предприятия

36. Система маркетинговых коммуникаций предприятия и возможные пути ее усовершенствования (на примере деятельности представительства шведского концерна "ELECTROLUX" в Украине)

37. Совершенствование системы управления закупками на предприятии ОАО "Новосибирская макаронная фабрика"

38. Анализ и решение проблем, которые возникают при управлении персоналом на предприятие
39. Анализ системы управления качеством на предприятии ООО "ЧелябТрансАвто-3"
40. Антикризисный менеджмент и профилактика банкротства на предприятии в современных условиях рыночной экономики на примере НГДУ "Елховнефть"

41. Механизм рынка труда. Управление персоналом на предприятии

42. Организация, планирование и управление электрохозяйством промышленного предприятия

43. Предпринимательские риски, методика оценки рисков

44. Процесс управления инновациями на предприятии

45. Разработка предложений по повышению эффективности системы управления активами на предприятии ОАО "Интерно-М"

46. Совершенствование системы управления персоналом на предприятии

47. Стратегия как системный подход к управлению перспективным развитием предприятия

48. Управление изменениями на предприятиях

Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

49. Управление карьерой на предприятии

50. Управление качеством на предприятиях

51. Управление конфликтами на предприятии

52. Управление мотивацией на предприятии ОАО "ПО "УИ ЛПК""

53. Управление персоналом кризисного предприятия

54. Управление персоналом на предприятии
55. Управление персоналом на предприятии
56. Управление потенциалом современного предприятия

57. Управление ресурсами промышленного предприятия в современных условиях

58. Функционирование службы управление персоналом на предприятии

59. Политический риск: сущность, уровни. Управление политическими рисками

60. Анализ и оценка процесса управления денежными потоками предприятия ООО "Конди"

61. Организация управления инвестициями на предприятии ОАО "ВПЗ"

62. Управление оборотными средствами предприятия

63. Финансовая деятельность предприятия: анализ и пути ее совершенствования (на примере ООО "Си-трейдинг")

64. Особенности управления капиталом унитарного предприятия

Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы

65. Анализ предпринимательского риска

66. Банкротство предприятия: механизм определения и пути преодоления на примере ООО "Тольятти"

67. Основные направления оптимизации и совершенствования системы управления затратами на предприятии

68. Повышение эффективности управления основным капиталом предприятия ОАО "КБ Сухой"

69. Предпринимательский риск

70. Предпринимательский риск в деятельности фирмы и методы его снижения
71. Приёмы финансового анализа и оценки предпринимательских рисков
72. Управление оборотными средствами предприятия

73. Управление эффективностью деятельности предприятия на базе ООО "Навигатор"

74. Анализ себестоимости продукции предприятия и основные направления ее снижения (на примере ОАО "Нефтекамскшина")

75. Двухкритериальные модели управления портфельными инвестициями с учетом риска

76. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

77. Экономика труда (разделы: Рынок труда, Организация труда персонала предприятия, Расчёт трудовых показателей предприятия)

78. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Составление промежуточного баланса предприятия

79. Оценка эффективности управления товарооборотом и товарными запасами на примере ООО "Торгленд"

80. Разработка программы оптимизации налогообложения как инструмента антикризисного (корпоративного) управления на примере Амвросиевского управления по газоснабжению и газификации

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Система управления охраной окружающей природной среды на примере ОАО "Сибнефть-Хантос"

82. Управление формированием прибыли от продаж (на примере ОАО "ЛПК СЛДК")

83. Организация системы управления рисками на предприятии

84. Управление рисками на уровне предприятия

85. Комплексная оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ОАО "ТАИФ-НК")

86. Управление закупками на торговом предприятии (на примере отдела «Ультра»)
87. Организационная структура управления на примере муниципального унитарного предприятия "РОС-АЛКАС-ОРЕНБУРГ"
88. Риски предприятия как составная часть рисков

89. Управление предприятием на примере ЗАО Соляное

90. Эффективность управления предприятием на примере АО Астек

91. Роль аудиторского заключения о состоянии бухгалтерской отчетности предприятия для уменьшения информационного риска

92. Оценки и прогнозы уполномоченных органов управления предприятия на примере ОАО "Трест Камдорстрой"

93. Управление ассортиментом и качеством хлебобулочных изделий на предприятии розничной торговли на примере магазина "Юнион"

94. Анализ процесса управления организацией на примере деятельности предприятия ООО "Морозко"

95. Анализ управления предприятием на примере кондитерской фабрики

96. Моделирование эффективной организационной структуры управления на примере предприятия "КамаЗ"

Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Развитие и совершенствование управления современным предприятием (на примере ПРУП "МЭТЗ им. В.И. Козлова")

98. Управление активами предприятия (на примере Филиала "Башнефть – Янаул" ОАО АНК "Башнефть"

99. Управление конкурентоспособностью на примере малого предприятия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.