Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кафедра економіки підприємства Курсова робота Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП “Лужанський експериментальний завод”студента 4-го курсу групи 431 економічного факультету МАТЕЙЧУКА В. І. Науковий керівник канд. екон. наук, доцент КОБЕЛЯ З.І. Чернівці 2009 ВступАктуальність теми дослідження. В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, усіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому я вважаю що проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств. Від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність національної економіки. При цьому необхідно враховувати те, що підвищення якості продукції – задача довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Вироби залишаються технічно прогресивними, зручними, красивими, модними до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть нові, ще більш досконалі, що обумовлено науково-технічним прогресом в науці і техніці. Але на кожному часовому етапі якість продукції повинна бути оптимальною, тобто такою, що максимально задовольняє потреби споживачів при відносно мінімальних затратах на її досягнення. З розвитком науково технічного прогресу проблема якості не спрощується, а, навпаки, стає складнішою. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично неможливо. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю. Відомий американський спеціаліст Едвард Демінг ще в 1950 р. Писав, що на 85% вирішення проблеми якості залежить не від людей, а від системи управління якістю. Значну роль в підвищенні якості продукції відіграють стандарти, які є організаційно-технічною основою систем якості. На перших порах мала місце практика внесення в контракти вимог до систем якості, що доповнювали вимоги до продукції, а також до перевірки систем якості на підприємстві у виробника. Для регулювання процесу перевірки систем якості в ряді країн (США, Канада, Великобританія та інших) були створені національні стандарти, що встановлюють вимоги до систем якості, а в 1987 р. Міжнародною організацією із стандартизації ISO були розроблені і впроваджені міжнародні стандарти серії 9000, доповнені в подальшому стандартами 10000, які сконцентрували досвід управління якістю, нагромаджений в різних країнах, і в багатьох із них були впроваджені як національні. В останні десятиліття одним із важливих механізмів гарантії якості стала сертифікація, яка переросла в норму торгових відносин будь-якого рівня. Якщо на ранніх етапах появи і розвитку сертифікації в її проведенні був зацікавлений головним чином виробник (з метою одержання гарантій відповідності певних характеристик виробів) і споживач, то зараз до вирішення задач сертифікації залучені громадські і приватні виробники, споживачі та науково-технічні організації, уряди більшості країн і навіть міжурядові організації.

При цьому сертифікація з продукції поширилась на системи якості. Зараз виготовляється багато продукції яка б могла стати конкурентноспроможною на світовому ринку, але їй не вистачає забезпечення якості. Це може бути обумовлено тим, що підприємці не знають як досягти більш високої якості без великих витрат, або допускаються деяких помилок при забезпеченні якості своєї продукції. Метою курсової роботи є аналіз процесів оцінювання та методів контролю якості продукції, а також обґрунтування тенденцій їх розвитку відповідно до сучасних умов господарювання. Завданнями, які ставляться метою курсової є: Оцінка та методи контролю якості продукції З’ясування тенденцій та перспектив покращення контролю якості продукції Аналіз та складання висновків Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади економічного розвитку ДП “Лужанський експериментальний завод”. Предмет дослідження – виробнича інфраструктура підприємства. Методологічну основу дослідження складають сукупність методів, прийомів і принципів наукового пізнання. Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці, підручники, навчальні посібники вітчизняних та зарубіжних фахівців, що стосуються теоретичних та практичних аспектів виробничої інфраструктури виробничого підприємства. Розділ 1. Теоретичні основи контролю якості та процес оцінювання продукції1.1 Сутність процесу оцінювання якості продукції та фактори, що її обумовлюютьЯкість – як економічна категорія, відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. В умовах ринкових відносин якість забезпечується і гарантується підприємством. А якщо вона не забезпечується і не гарантується – підприємство гине: автоматично забезпечує це той же ринок, але нормальний ринок, із збалансованим попитом і пропозицією. В 60-70-і роки вважали, що для успіху виробника достатньо, щоб продукції було багато і вона була дешевою. В 80-і роки стало очевидним, що виникла конкуренція не цін, а якості: 80% покупців приймали рішення про покупку, звертаючи увагу в першу чергу на якість продукції. Таким чином, конкурентоспроможною могла стати лише продукція, яка мала, при інших рівних умовах, меншу виробничу собівартість і вищу якість. В 1982 р. в США була видана книга Едварда Демінга “Якість, продуктивність, конкурентоспроможність”, в якій автор виклав свою концепцію постійного підвищення якості у вигляді 14 відомих постулатів. Зараз весь світ працює над проблемою забезпечення якості. Методичною її основою є так звана “петля якості”. На якість продукції впливає значна кількість факторів, які діють як самостійно, так і в взаємозв’язку між собою, як на окремих етапах життєвого циклу продукції, так і на кількох. Всі фактори можна об’єднати в 4 групи: технічні організаційні економічні суб’єктивні До технічних факторів належать: конструкція, схема послідовного зв’язку елементів, система резервування, схемні вирішення, технологія виготовлення, засоби технічного обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування, виготовлення, експлуатації та інші.

До організаційних факторів належать: розподіл праці і спеціалізація, форми організації виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю, порядок пред’явлення і здачі продукції, форми і способи транспортування, зберігання, експлуатації (споживання), технічного обслуговування, ремонту та інші. Організаційним факторам, на жаль, ще не проділяється стільки уваги, скільки технічним, тому дуже часто добре спроектовані і виготовленні вироби в результаті поганої організації виробництва, транспортування, експлуатації і ремонту достроково втрачають свою високу якість. До економічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рівень зарплати, рівень затрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищення продуктивності суспільної праці та інше. Економічні фактори особливо важливі при переході до ринкової економіки. Їм одночасно властиві контрольно-аналітичні і стимулюючі властивості. До перших відносять такі, що дозволяють виміряти: затрати праці, засобів, матеріалів на досягнення і забезпечення певного рівня якості виробів. Дія стимулюючих факторів приводить як до підвищення рівня якості, так і до його зниження. Найбільш стимулюючим фактором є ціна і зарплата. Правильно організоване ціноутворення стимулює підвищення якості. При цьому ціна повинна покривати всі витрати підприємства на заходи по підвищенню якості і забезпечувати необхідний рівень рентабельності. В той же час вироби з більш високою ціною повинні бути високої якості. В забезпеченні якості значну роль відіграє людина з її професійною підготовкою, фізіологічними і емоціональними особливостями, тобто мова йде про суб’єктивні фактори, які по-різному впливають на розглянуті вище фактори. Від професійної підготовки людей, які зайняті проектуванням, виготовленням і експлуатацією виробів, залежить рівень використання технічних факторів. Але якщо в процесі функціонування технічних факторів роль суб’єктивних слабшає, тому що на цій стадії процес проходить з використанням сучасної техніки і технології, яка максимально звільняє технологічний процес від участі людини, то в організаційних факторах суб’єктивний елемент відіграє вже значну роль, особливо коли мова заходить про способи і форми експлуатації і форми виробів. Наскільки важливі суб’єктивні фактори, свідчить поширена серед виробників думка про економічну вигідність підвищення якості. Якість розглядається при цьому як соціально бажана мета, але її вплив на підвищення рентабельності вважається мінімальним. Пояснюється це недостатньою обізнаністю виробників, які допускаються таких помилок.1.2 Показники і методи контролю оцінки якості продукціїПоряд з якістю існує поняття технічного рівня певних видів продукції. Технічний рівень виробів за змістом вужче їх якості, оскільки охоплює сукупність лише техніко-експлуатаційних характеристик. Його показники встановлюються при проектуванні (розробці) переважно нових знарядь праці (машин, устаткування, приладів, транспортних засобів тощо) і знаходять відображення у спеціальних картах технічного рівня, які використовують при вивченні ринку і визначенні попиту на нові товари, складанні бізнес-планів, рекламних матеріалів тощо.

Проте севастопольська організація в повний голос заявити про себе не могла. Командування флоту під орудою адмірала Касатонова заявило, що СОУ — націоналістична організація, яка за основну мету вважає створити Збройні Сили на національному ґрунті, що Спілка офіцерів — прототип УПА та бандерівщини. На другий з’їзд СОУ “підпільники” знову ж таки від’їжджали нелегально. Спілка офіцерів України намагалася потрапити на офіцерські збори гарнізону, які збирав адмірал Касатонов. Але перед членами СОУ зачинили двері, хоч делегатів на збори було виділено. З утворенням ВМС постали організації в частинах, на кораблях, виконавчі комітети — на базах. Такі зміни були потрібнi, позаяк до СОУ зверталося все більше і більше людей. Офіцери розуміли, що треба визначатися. Багато людей приходило з різними скаргами та проханнями надати допомогу в соціальних і правових питаннях. Довгий час організацію не хотіли реєструвати. Голова СОУ капітан 3-го рангу Олександр Пляшечников спробував зареєструвати Спілку офіцерів у місцевому УВС, але йому відмовили, посилаючись на закон про громадські організації, підписаний ще в колишньому СРСР

1. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

2. Організація захисту державної таємниці в Росії

3. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

4. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

5. Акустические методы контроля качества продукции

6. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
7. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами
8. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

9. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

10. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

11. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

12. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

13. Рельєф та ландшафтна організація

14. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

15. Організація та планування кредитування

16. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

17. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

18. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

19. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

20. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

21. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

22. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
23. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
24. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

25. Організація обліку в магазині "Світанок"

26. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

27. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

28. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

29. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

30. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

31. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

32. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

34. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

35. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

36. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

37. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

38. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості
39. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація
40. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

41. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

42. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

43. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

44. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

45. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

46. Кризове явище функціонування та розвитку організації

47. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

48. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

50. Оцінка стану менеджменту в організації

51. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

52. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

53. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

54. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
55. Організація та методика виконання курсових
56. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

57. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

58. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

59. Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ

60. Дитячі та юнацькі організації в Україні

61. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

62. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

63. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

64. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

65. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

66. Організація та проведення туристичних походів

67. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

68. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

69. Організація фінансового контролю в Україні

70. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
71. Зміст поточних планів та організація їх розробки
72. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

73. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

74. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

75. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

76. Суспільна організація життя слов

77. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

78. Організація праці

79. Процес управління та його основні стадії

80. Статистические методы контроля качества

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

81. Метод контроля загрязнения воздуха пылью, парами, газами

82. Організаційна система управління природокористуванням України

83. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

84. Сутність витрат та методи їх зниження

85. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

86. Організація обліку грошових коштів
87. Організація евакуаційних заходів
88. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

89. Кредитний ризик та методи управління ними

90. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

91. Організація біржової торгівлі

92. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

93. Організація діяльності "ПриватБанку"

94. Організація кредитної роботи в комерційному банку

95. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

96. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

97. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

98. Організація охорони праці на виробництві

99. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.