Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКА ДЕРЖАВНА АГРОТЕХНІЧНА АКАДЕМІЯ Кафедра “економіка підприємств” Керівник: На тему: Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами К У Р С О В А Р О Б О Т А з дисципліни: економіка підприємств Студента 413 групи 3-го курсу Факультет облік і аудит Компанійця Євгена Олександровича Курсова робота захищена з оцінкою Підписи викладачів: Мелітополь. 2006. ЗМІСТ Вступ3 1. Теоретичні основи кредитування сільськогосподарських підприємств5 2. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами 22 2.1. Державна підтримка сільськогосподарських підприємств 22 2.2. Програми кредитування фермерів Запорізької області 24 2.3. Особливості кредитування Запорізької області27 Висновки34 Список використаних джерел36 ВСТУП Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства спочатку як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками: коли продавцю потрібно було продавати товар, а в покупця не було грошей, щоб його купити (тому що він ще не виготовив свій товар або виготовив, але не продав його), виникала потреба у передачі продавцем покупцеві товару з відстрочкою платежу, в кредит. У цьому і полягає найбільш загальна причина необхідності в кредиті. Кредит, безперечно, необхідний уже функціонуючому товаровиробникові. Однак ще більшою мірою він потрібний тому, хто тільки прагне організувати виробництво, але не має для цього власних коштів. Для одержання кредиту потрібно, щоб той, хто його надає, довіряв тому, хто хоче ним скористатися. Звідси і термін “кредит”, що походить від латинського сrеdо, що означає “вірю”. Коли ж однієї довіри недостатньо, оскільки існує великий ризик щодо своєчасного та повного повернення кредиту, необхідні певні гарантії того, хто має відповідні кошти, або страхової компанії. З розвитком товарного виробництва, особливо коли воно набуває загального характеру, кредит стає обов'язковим атрибутом господарювання. Пояснюється це тим, що внаслідок спеціалізації виробників на виготовленні певних товарів і спричиненого нею кооперування суспільне виробництво перетворюється у величезний замкнений ланцюг тісно пов'язаних між собою ланок. Найменше порушення в будь-якій з цих ланок може зупинити нормальний обмін товарами між окремими виробниками. Саме в цьому полягає абстрактно-теоретична можливість кризи збуту товарів у суспільстві, котра стає реальною, якщо подібні порушення набувають масового характеру. Кредит допомагає уникнути кризових явищ, безперебійно здійснювати виробництво товарів та обмін ними. Кредит виступає опорою сучасної економіки, невід'ємним елементом економічного розвитку. Його використовують як великі підприємства та об'єднання, так і малі виробничі, сільськогосподарські та торгові структури, як держава, уряд, так і окремі фізичні особи. Актуальність обраної теми обумовлена необхідністю підвищення рівня розвитку сільського господарства Запорізької області, виходу сільськогосподарських підприємств з кризи, яка існує на даний період.

Мета даної роботи – проаналізувати забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами. Також необхідно дослідити, яка ситуація виникла з обсягами державної, та банківської фінансової допомоги сільськогосподарським підприємствам Запорізької області. Таке дослідження, дасть змогу визначити, який вплив здійснює кредит на такі головні процеси нашої області як: становлення сільського господарства; вибір програм кредитування; використання досягнень НТП; підвищення продуктивності праці. Отже, необхідно розглянути кредит як необхідний елемент функціонування і розвитку сільського господарства, визначити його роль та вплив на формування сучасного стану сільськогосподарських підприємств Запорізької області. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Сутність та джерела кредиту Кредит (від латинського слова сredo — вірю) є форма руху грошового капіталу, який надають на умовах повернення, забезпечення, строковості та платності. Кредитні відносини передбачають наявність, з одного боку, тимчасово вільних грошових капіталів, власники яких готові позичити їх на відповідний термін під процент, а з другого — підприємців, які бажають тимчасово використати їх у своїй виробничій діяльності. Кредит — це економічні відносини між юридичними та фізичними особами і державами з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою процента. Структура кредиту складається з таких елементів: Кредитор – суб'єкт кредитних відносин, який надає вартість у тимчасове користування. Позичальник - суб’єкт кредитних відносин, який отримує позику. Окрім кредитора та позичальника елементом структури кредиту є об'єкт передачі – позичкова вартість, яка представляє собою нереалізовану вартість. Економічні відносини між сторонами кредитної угоди виникають під час одержання позички, користування нею та її повернення. В цих відносинах завжди бере участь не менше ніж дві сторони: позичальник — сторона, що зацікавлена в одержанні позички для досягнення своєї певної цілі, кредитор — сторона, що передає вартість у грошовій чи натуральній формі в кредит. Ці сторони називаються суб'єктами кредитної угоди, а ті грошові чи матеріальні цінності, затрати чи проекти, відносно яких укладається угода позички, є об'єктом кредиту. За суб'єктами кредитної угоди та їх комбінацією можна виділити ряд основних типів кредитних відносин. 1. Найпоширенішими є кредитні відносини між банками, з одного боку, та підприємствами, господарськими організаціями і товариствами — з іншого. Саме такі відносини найкраще відповідають умовам розвинутих товарно-грошових відносин, що мають місце в ринковій економіці. Але навіть в середині цього типу угод кредитні відносини неоднорідні. Вони залежать від того, хто із суб'єктів кредитної угоди в кожному окремому випадку є кредитором, а хто позичальником. 2. Кредитні відносини між банками і державою. Так, Національний банк України, як і центральні банки інших країн, надає кредит уряду на покриття дефіциту державного бюджету, банки купують облігації державних позик.

Чим більший дефіцит державного бюджету, тим більшого розвитку набуває державний кредит. З цим кредитом тісно пов’язаний кредит банків місцевим бюджетам. 3. Кредитні відносини між підприємствами, організаціями та товариствами. Нині він набуває широкого розвитку, особливо у зв'язку з введенням комерційного кредиту і вексельних розрахунків. Якщо в умовах адміністративно-командної системи з метою контролю за діяльністю підприємств і за грошовими потоками підприємствам суворо заборонялося кредитувати одне одного, то з переходом до ринкової економіки такі обмеження зняті. 4. Кредитні відносини між банками та населенням. У даному випадку банки частіше виступають як позичальники, а не як кредитори. Розширення кредитування банками населення стримується, бо в умовах інфляції та гострого дефіциту товарів воно ще більше їх поглиблювало б. Поки що частіше населення кредитує банки через вклади в них, купівлю їх сертифікатів тощо. Кошти населення сьогодні є основним кредитним ресурсом банків. 5. Кредитні відносини між підприємствами, організаціями, товариствами, з одного боку, та населенням — з іншого. Такі відносини не дуже поширені, однак ігнорувати їх не можна. Населення отримувало кредит переважно на споживчі цілі, але в умовах ринкової економіки дедалі частіше воно одержує такі кредити на виробничі потреби. 6. Кредитні відносини між фізичними особами (громадянами). 7. Зовнішньоекономічні кредитні відносини, коли суб'єктами кредитної угоди виступають держави, банки та окремі фірми. Ці відносини регулюються як нормами права держав, що в них вступають, так і нормами міжнародного права. Кожен тип кредитних відносин має свою специфіку, котра насамперед визначається складом суб'єктів цих відносин. У свою чергу, це визначає умови кредитної угоди (об'єкти кредитування, умови користування кредитом та погашення його тощо). Кредит як економічні відносини між людьми своїм об'єктом має гроші або речі, що втілюють певну вартість. Позичальник використовує гроші чи речі для підтримання процесу виробництва або для задоволення своїх особистих потреб. Тому об'єкт кредитних відносин для позичальника має не тільки вартість, а й споживну вартість. Вона полягає в тому, що спрямовані в обіг гроші чи речі забезпечують позичальнику зростання вартості, тобто є капіталом. Коли ж гроші або речі надаються в кредит для задоволення особистих потреб позичальника, то це передбачає одержання позичальником у майбутньому доходів від його теперішньої, минулої (пенсіонери) чи майбутньої (студенти, учні) участі в процесі суспільного виробництва, тобто від використання його робочої сили як товару, без чого неможливе самозростання капіталу. В умовах ринкової економіки об'єктом кредитних відносин переважно є гроші як загальний ресурс, за допомогою якого можна придбати всі інші ресурси — матеріальні, технічні, трудові, природні тощо. Матеріальні блага об'єктом кредиту виступають рідко. Характерною рисою кредиту є сплата процентів за користування ним. На практиці відомі окремі випадки, коли проценти за кредит не стягуються. Однак, як правило, вартість надається кредитором позичальнику з метою одержання доходу.

Стаття 254 Кошти загальнообов'язкового державного соцального страхування Основними джерелами коштв загальнообов'язкового державного соцального страхування  внески власникв пдпримств, установ, органзацй або уповноважених ними органв чи фзично особи, працвникв. Бюджетн та нш джерела коштв, необхдн для здйснення загальнообов'язкового державного соцального страхування, передбачаються вдповдними законами з окремих видв загальнообов'язкового державного соцального страхування. Стаття 255 Види матерального забезпечення та соцальних послуг за загальнообов'язковим державним соцальним страхуванням Види матерального забезпечення та соцальних послуг за загальнообов'язковим державним соцальним страхуванням працвникам, а в деяких випадках  членам х смей, умови х надання та розмри визначаються законами Украни з окремих видв загальнообов'язкового державного соцального страхування, ншими нормативно-правовими актами, як мстять норми щодо загальнообов'язкового державного соцального страхування

1. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

2. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

3. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

4. Доходи сільськогосподарських підприємств

5. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

6. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві
7. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
8. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

9. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

10. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

11. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

12. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

13. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

14. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

15. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

16. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее

17. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

18. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

19. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

20. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

21. Правовий статус підприємств

22. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
23. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
24. Планування діяльності підприємств

25. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

26. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

27. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

28. Кредитування підприємств

29. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

30. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

31. Охорона праці на підприємстві

32. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники

33. Бухгалтерський облік на підприємстві

34. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

35. Облік доходів підприємств

36. Облік неопераційних витрат на підприємстві

37. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

38. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
40. Організація облікового процесу на підприємстві

41. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

42. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

43. Попередній фінансовий аналіз підприємства

44. Ревізійні комісії підприємств і організацій

45. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

46. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

47. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

48. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные

49. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

50. Інформаційні системи і технології на підприємстві

51. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

52. Господарство Запорізької Січі

53. Етапи розвитку Запорізької Січі

54. Ліквідація царизмом Запорізької Січі та її наслідки
55. Інтернаціоналізація підприємств
56. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

57. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

58. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

59. Організація обліку на торгівельному підприємстві

60. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

61. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

62. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

63. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

64. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

65. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

66. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

67. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

68. Організація виробництва на металургійному підприємстві

69. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

70. Особливості діяльності інноваційних підприємств
71. Персонал на підприємстві
72. Проблема управління прибутком на підприємстві

73. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

74. Стратегічне планування і управління на підприємстві

75. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

76. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

77. Управління якістю на підприємстві

78. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

79. Організаційний розвиток підприємств

80. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

81. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

82. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

83. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

84. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

85. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

86. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні
87. Здійснення лізингових операцій на підприємстві
88. Методи фінансового планування на підприємстві

89. Непрямі податки з підприємств

90. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

91. Оподаткування підприємств

92. Організація грошових розрахунків на підприємстві

93. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

94. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

95. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

96. Фінанси підприємств

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Фінансова санація та банкрутство підприємств

98. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

99. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.