Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Фінансовий менеджмент банка

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

РЕФЕРАТ Дипломна робота: 143 с., 23 табл., 26 рис., 60 джерел, 35 формул, 9 додатків. Мета роботи – дослідження фінансового менеджменту банку. Об’єкт дослідження – методи фінансового менеджменту банку. Предмет дослідження – менеджмент операцій комерційного банку. Методи дослідження – порівняльний, коефіцієнтний, вертикальний і горизонтальний фінансовий аналіз. У першому розділі розглянуті фінансовий менеджмент банку, процес планування в банку, система і методи фінансового аналізу, системи і методи внутрішнього фінансового контролю. У другому розділі розглянуті сутність і управління активів і пасивів банку, менеджмент кредитного портфеля банку, управління інвестиційним портфелем банку, управління банківськими ризиками, управління ліквідністю банку, управління прибутком банку. У третьому розділі розглянуто фінансовий менеджмент (на прикладі АКБ &quo ;Правекс-Банку&quo ;). У четвертому розділі розглянуто охорону праці. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ, АКТИВИ І ПАСИВИ, КРЕДИТНИЙ І ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛІ, БАНКІВСЬКИЙ РИЗИК, ЛІКВІДНІСТЬ, РОЗДРІБНИЙ І МІЖБАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС, ПЕРСОНАЛ, ПЛАТІЖНІ КАРТКИ, ФІНАНСОВИЙ СТАН, ПРИБУТОК ЗМІСТ ВСТУП 1 ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ 1.1 Фінансовий менеджмент банку: сутність і основні складові елементи 1.2 Процес планування в банку 1.3 Система і методи фінансового аналізу 1.4 Системи і методи внутрішнього фінансового контролю 2 МЕНЕДЖМЕНТ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 2.1 Сутність активів і пасивів банку та управління активами і пасивами банку 2.1.1 Сутність активів і пасивів банку 2.1.2 Управління активами і пасивами банку 2.2 Менеджмент кредитного портфеля банку 2.2.1 Сутність і значення кредитного портфеля банку 2.2.2 Кредитна політика як основа управління кредитним портфелем банку 2.2.3 Методи ціноутворення банківських кредитів 2.3 Управління інвестиційним портфелем банку 2.3.1 Інвестиційний портфель банку: сутність та функції 2.3.2 Інвестиційна політика як основа управління портфелем цінних паперів банку 2.3.3 Управління процесом формування портфеля цінних паперів банку 2.3.4 Оперативне управління портфелем цінних паперів банку 2.4 Управління банківськими ризиками 2.4.1 Кредитний ризик і управління ним 2.4.2 Управління валютним ризиком 2.4.3 Управління процентним ризиком 2.5 Управління ліквідністю банку 2.5.1 Сутність і значення ліквідності банку 2.5.2 Технологія управління банківською ліквідністю 2.5.3 Методи оцінки потреби банку в ліквідних коштах 2.5.4 Методи управління ліквідністю банку 2.6 Управління прибутковістю банку 2.6.1 Сутність прибутку банку та основні засади управління ним 2.6.2 Управління формуванням прибутку банку 2.6.3 Управління процесом розподілу прибутку банку 2.6.4 Аналіз прибутковості банку 3 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (НА ПРИКЛАДІ АКБ &quo ;ПРАВЕКС-БАНКУ&quo ;) 3.1 АКБ &quo ;Правекс-Банк&quo ; – банк національного масштабу 3.2 Управління активами і пасивами Правекс-Банку 3.3 Управління ризиками Правекс-Банку 3.4 Управління кредитним портфелем Правекс-Банку 3.5 Управління інвестиційним портфелем Правекс-Банку 3.6 Міжбанківський бізнес Правекс-Банку 3.7

Платіжні картки Правекс-Банку 3.8 Менеджмент роздрібного бізнесу АКБ &quo ;Правекс-Банку&quo ; 3.9 Управління персоналом Правекс-Банку 3.10 Аналіз фінансового стану Правекс-Банку 4 ОХОРОНА ПРАЦІ 4.1 Характеристика приміщення 4.2 Аналіз умов праці 4.3 Заходи щодо поліпшення умов праці ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ Додаток А Баланс Правекс-Банку за 2005 рік Додаток Б Баланс Правекс-Банку за 2006 рік Додаток В Баланс Правекс-Банку за 2007 рік Додаток Г Звіт про фінансові результати Правекс-Банку за 2005 рік Додаток Д Звіт про фінансові результати Правекс-Банку за 2006 рік Додаток Е Звіт про фінансові результати Правекс-Банку за 2007 рік Додаток Є Звіт про власний капітал Правекс-Банку за 2005 рік Додаток Ж Звіт про власний капітал Правекс-Банку за 2006 рік Додаток З Звіт про власний капітал Правекс-Банку за 2007 рік ВСТУП Актуальність теми дипломної роботи. Функціонування сучасної економіки будь-якої країни неможливо уявити без ефективної банківської системи. Банки різних рівнів глибоко проникають у сферу виробництва і активно впливають на економічні та соціальні процеси. Банківська справа є однією з тих сфер суспільного життя, щодо якої мало хто може дозволити собі повну непоінформованість. Адже, спосіб і рівень життя населення кожної країни істотно залежить від діяльності банків, їх надійності, здатності збільшувати обсяги кредитів, депозитів та інших видів послуг, що пропонуються як фізичним особам, так і підприємствам. Постійна увага та інтерес до проблем розвитку банківської справи зумовлені значною роллю, яку відіграють банки у процесах формування міжнародних фінансових ринків – валютного, фондового, ринку деривативів, а також у системі світового господарства у цілому. Сучасна банківська справа належить до однією з найдинамічніших сфер економіки. Технічна революція, посилення конкурентної боротьби, стрімка інфляція, економічні кризи призвели до підвищення ризиковості банківської діяльності. На теперішньому етапі розвитку банківської системи головне завдання полягає в пошуку реальних шляхів мінімізації ризиків та отримання достатніх прибутків для збереження коштів вкладників і підтримки життєдіяльності банку. Успішне вирішення цієї складової проблеми потребує використання багатьох методів, прийомів, способів, систем та розробки нових підходів до управління комерційним банком, які об`єднані поняттям менеджменту. У всьому світі менеджмент розглядається як один з найважливіших чинників підвищення ефективності діяльності. В умовах жорстокої конкуренції, що супроводжує розвиток ринкової економіки, необхідно постійно удосконалювати системи та форми управління, швидко оволодівати нагромадженими в теорії та практиці знаннями, знаходити нові неординарні рішення в динамічній ситуації. Лише такий підхід до управління забезпечує виграш у конкурентному середовищі або принаймні нормальні умові розвитку комерційного банку. Отже, банківський менеджмент – це сукупність принципів, форм, методів та засобів управління банком у ринкових умовах; наука про надійні та ефективні системи управління процесами та відносинами, які становлять зміст діяльності банку; керівництво, керівні кадри і органи банківської установи.

Кінцева мета банківського менеджменту – забезпечення прибутковості в діяльності банку шляхом раціональної організації виробничого процесу, включаючи управління банком і розвиток техніко-технологічної бази, а також ефективне використання кадрового потенціалу при одночасному підвищенні кваліфікації, творчої активності та лояльності кожного працівника. Мета роботи – дослідження фінансового менеджменту банку. Завдання дослідження, які поставлені та вирішені для досягнення мети роботи: розглянути засади фінансового менеджменту банку, зокрема фінансовий менеджмент банку, процес планування в банку, систему і методи фінансового аналізу, систему і методи внутрішнього фінансового контролю; розглянути менеджмент операцій комерційного банку, зокрема сутність та управління активами і пасивами банку, менеджмент кредитного портфеля банку, управління інвестиційним портфелем банку, управління банківськими ризиками (управління кредитним ризиком, управління валютним ризиком, управління процентним ризиком), управління ліквідністю банку, управління прибутковістю банку; розглянути фінансовий менеджмент на прикладі АКБ &quo ;Правекс-Банку&quo ;, зокрема АКБ &quo ;Правекс-Банк&quo ; як банк національного масштабу, управління активами і пасивами Правекс-Банку, управління ризиками Правекс-Банку, управління кредитним портфелем Правекс-Банку, управління інвестиційним портфелем Правекс-Банку, міжбанківський бізнес Правекс-Банку, платіжні картки Правекс-Банку, менеджмент роздрібного бізнесу АКБ &quo ;Правекс-Банку&quo ;, управління персоналом Правекс-Банку, аналіз фінансового стану Правекс-Банку; розглянути охорону праці на прикладі АКБ &quo ;Правекс-Банку&quo ;, зокрема характеристику приміщення, аналіз умов праці, заходи щодо поліпшення умов праці. Об’єкт дослідження – методи фінансового менеджменту. Предмет дослідження – менеджмент операцій комерційного банку. Методи дослідження, які використовуються в процесі дослідження і обробки матеріалів: порівняльний, коефіцієнтний, вертикальний і горизонтальний фінансовий аналіз. Структура роботи. Основна частина дипломної роботи складається з чотирьох розділів. У першому розділі розглянуто фінансовий менеджмент банку, процес планування в банку, система і методи фінансового аналізу, системи і методи внутрішнього фінансового контролю. У другому розділі розглянуто сутність та управління активами і пасивами банку, менеджмент кредитного портфеля банку, управління банківськими ризиками, управління інвестиційним портфелем банку, управління ліквідністю банку, управління прибутковістю. У третьому розділі розгянуто фінансовий менеджмент (на прикладі АКБ &quo ;Правекс-Банку&quo ;). У четвертому розділі розгянуто охорону праці (на прикладі АКБ &quo ;Правекс-Банку&quo ;). Фактологічну основу роботи складають матеріали фінансової звітності АКБ &quo ;Правекс-Банку&quo ; (форми звітності №1 &quo ;Баланс&quo ; за 2005-2007рр., №2 &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ; за 2005-2007рр., №3 &quo ;Звіт про власний капітал&quo ; за 2005-2007рр.). 1. ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ 1.1 Фінансовий менеджмент банку: сутність та основні складові елементи Банківський менеджмент поділяється на організаційний та фінансовий.

Естественно, цели и взаимообучения и самообучения должны быть тесно связаны с планами профессионального и должностного роста сотрудников, с их намерениями совершенствовать свою карьеру. Организация описанных в данном разделе процессов обучения, их методология могут быть отнесены к разряду довольно сложных управленческих инструментов. Поэтому необходимо обеспечить их методологическую поддержку специалистами по менеджменту. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Демократизация названных процессов, безусловно, не самоцель, а только средство, обеспечивающее движение к двум целям. Первая из них - увеличение вклада каждого сотрудника в общий результат, максимальное использование его знаний и опыта. Вторая - создание атмосферы сотрудничества в коллективе и обучение конкретным приемам сотрудничества, умению работать в "команде". К затронутым выше формам совместной работы - обсуждениям в отделах и у председателя правления, взаимным стажировкам, собеседованиям - следует добавить любые методы, активизирующие совместную деятельность: конкурсы идей и проектов, подготовку аналитических и прогностических записок (сценариев), создание межотдельческих (проектных) групп, внедряющих новые направления в деятельность банка

1. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

2. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

3. Фактори фінансового менеджменту

4. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

5. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

6. Банковский менеджмент в мелком региональном отделении ком банка в переходный период кризисной экономики
7. Пути интеграции функциональной системы налогового менеджмента в организационную структуру коммерческих банков
8. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

9. Складання та подання фінансових звітів банку

10. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

11. Денежно-кредитная политика Банка Англии

12. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

13. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

14. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

15. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

16. Финансовый менеджмент и его роль

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

18. Программное обеспечение пункта обмена валюты банка

19. Экологический менеджмент

20. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

21. Ивасенко А.Г. и др. Финансовый менеджмент

22. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России
23. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России
24. Анализ работы Курганского отделения 8552 Сберегательного банка РФ

25. Банки

26. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

27. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

28. Платежные системы коммерческих банков

29. Открытие и ведение счетов юридических лиц в коммерческом банке

30. Роль коммерческих банков в кредитной структуре

31. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

32. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

33. Роль банков в развитии рынка и фьючерсного сегмента

34. Кредитные операции коммерческих банков и их учет

35. Коммерческие банки и их функции (Контрольная)

36. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

37. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках

38. Финансовый анализ в коммерческих банках
39. Коммерческие банки и виды банковских операций
40. Банки в современной экономике

41. Принципы деятельности и управления в коммерческих банках

42. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/

43. Отчеты по практике в Коммерческом банке

44. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

45. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

46. Банки и банковская система Украины

47. Банковская система. Прибыль банка и ее источники

48. Рэйтинг банков

Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок

49. Коммерческие банки Великобритании

50. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

51. Кредитный риск коммерческого банка

52. Банки (курс лекций)

53. Коммерческие банки

54. Трастовые операции банков
55. Современные направления деятельности транснациональных банков
56. Порядок регулирования деятельности банка (инструкция ЦБ РФ №1 от 1 октября 1997 года)

57. Операции банка с собственными векселями

58. Баланс банка

59. Бухгалтерский учёт в банках

60. Взаимодействие банков с органами финансового надзора

61. Организация и учёт кредитования юридических лиц в банках

62. Управление процентным риском в коммерческом банке

63. Риск и ликвидность инвестиций комерческих банков

64. Организационно-экономические мероприятия банков по стандартизации пластиковых карт (Уральский регион)

Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Активные операции коммерческих банков

66. Роль коммерческих банков в экономике

67. Маркетинговая деятельность банка

68. Факторы, определяющие значимость клиента для коммерческого банка

69. Учет уставного капитала в банках

70. Центральные банки и их функции
71. Банковская система России. Роль центрального банка России
72. Учет кредитов банка

73. Внешний аудит банков

74. Банки в России: исторический экскурс

75. Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

76. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

77. Менеджмент PR

78. Менеджмент

79. Сущность менеджмента

80. Менеджмент

Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Менеджмент на производстве

82. Менеджмент в АО "КШЗ" /г. Киров/

83. Феномен российского менеджмента в лице Владимира Довганя и его компании "Довгань"

84. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

85. Менеджмент (Шпаргалка)

86. Развитие теории и практики менеджмента (Контрольная)
87. Менеджмент
88. Планирование в менеджменте

89. Банковский менеджмент

90. Менеджмент (Шпаргалка)

91. Японская модель менеджмента

92. Банкiвський менеджмент

93. Основы отраслевого менеджмента

94. Менеджмент

95. Менеджмент кризисных ситуаций

96. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны
Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты

97. Инвестиционный менеджмент

98. Задачи кадрового менеджмента на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

99. Особенности японского менеджмента


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.