Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І УПРАВЛІННЯ Гуманітарний факультет Кафедра теорії та практики перекладу ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА на тему: Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема за спеціальністю 7.030507 “Переклад” Виконавець: студентка V курсу групи Пз – 08-51 Скрипко Ірина Леонідівна Науковий керівник: доцент Кожемяченко Наталія Василівна Рекомендовано до захисту на засіданні кафедри теорії та практики перекладу Протокол № від 2009 р. Зав. кафедри доц. Л.В. Лещенко Кременчук, 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Основні риси політичного дискурсу 1.1 Політичний дискурс як об’єкт дослідження 1.2 Аргументація в політичному дискурсі 1.3 Тактики аргументації в політичному дискурсі Розділ 2. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема 2.1 Гендерні особливості аргументації 2.2 Особливості аргументації у промовах політиків різних партій 2.3 Збереження аргументації при перекладі Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Політична діяльність завжди відігравала важливу роль в житті суспільства. Від певної політичної позиції або ситуації залежить місце країни на міжнародній арені, її взаємини із іншими державами, її роль в діяльності світової спільноти. Проте важливу роль у визначенні іміджу країни грає спосіб її презентації політичними лідерами даної держави. За допомогою виступів політики мають можливість звернутися як до міжнародного співтовариства, так і до громадян своєї країни. Написання промов –дуже складний процес, оскільки в більшості випадків політики в процесі виступу повинні не тільки інформувати аудиторію про який-небудь аспект суспільного життя, але , що важливіше, добитися прихильності аудиторії, переконати слухачів прийняти ту або іншу позицію, а також заручитися підтримкою громадян. Вислови політика повинні викликати підтримку аудиторії. Для цього політики наводять аргументи і факти, вдаються до різних методів переконання. Тож, уміння аргументувати свої дії має велике значення для кожного політика, адже це позначається на його популярності серед населення. За допомогою аргументації політики впливають на формування та зміну думки виборців. Саме тому дослідження особливостей аргументації а політичному дискурсі є актуальним. Мета даної дипломної роботи – дослідити особливості аргументації в політичному дискурсі. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: визначити основні риси політичного дискурсу; визначити основні риси аргументації; дослідити основні тактики аргументації; дослідити вплив гендерної приналежності політиків на вираження аргументації в їхніх передвиборних промовах; дослідити, як приналежність політиків до різних партій впливає на вираження аргументації у контексті передвиборних промов; встановити причини, які впливають на збереження сили аргументації при перекладі політичної промови. Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є політичний дискурс, а також засоби реалізації аргументації в політичному дискурсі. Предметом дослідження є методологія збереження аргументації під час перекладу політичного дискурсу.

Матеріалом дослідження є тексти передвиборних промов шести політичних діячів США: Хіларі Клінтон (Hillary R. Cli o , Democra ic Par y), Синтії МакКіні (Cy hia McKi ey, Gree Par y), Сари Палін (Sarah Pali , Republica Par y), Барака Обами (Barack Obama, Democra ic Par y), Джо Бідена (Joe Bide , Democra ic Par y) та Джона МакКейна (Joh McCai , Republica Par y). Загальний обсяг матеріалу дослідження становить 98 тисяч знаків. Уданій дипломній роботі використана у комплексному поєднанні низка методів: перекладознавчий контрастивний аналіз, кількісні підрахунки та елементи контекстуального аналізу, метод суцільної вибірки, метод словникових дефініцій. Наукова новизна одержаних результатів та висновків полягає в тому, що простежено закономірність використання тактик аргументації в політичному дискурсі відповідно до гендерної приналежності політиків та приналежності до різних політичних партій США. Досліджено мовні засоби вираження тактик аргументації, а також особливості збереження сили аргументації при перекладі політичного дискурсу. Отримані результати дослідження вирушань дозволяють прогнозувати подальші дальші дії і наміри політика та встановити найбільш ефективні засоби впливу на слухачів. Теоретичне значення роботи пов'язане з виділенням набору лінгвістичних засобів коштів , які застосовуються в політичному дискурсі, що містять утримують ознаки аргументації. Отримані результати сприяють розумінню мовленнєвих механізмів впливу політичного дискурсу на соціум, які можуть бути використані у подальшому дальшому дослідженні проблеми методів та засобів впливу на аудиторію під час політичних виступів. Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали і результати дослідження можуть бути використані при розробці теоретичних курсів з соціолінгвістики для факультетів іноземних мов язиків , журналістики, суспільно-політичних наук у вищих навчальних закладах. Результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності перекладача, адже вони допомагають вирішити проблеми, які пов’язані не лише з передачею змісту, а й зі збереженням сили впливу на аудиторію при перекладі політичного дискурсу. Розділ 1. Основні риси політичного дискурсу Політичний дискурс як об’єкт дослідження Сучасні лінгвістичні дослідження спрямовані на вивчення різних типів дискурсу з комунікативно-прагматичної точки зору, що передбачає розгляд мови не лише як засобу спілкування та передачі інформації, але й як механізму впливу на формування та зміну поглядів на певну ситуацію, що, у свою чергу, визначає поведінку індивідів та суспільних груп . Саме ж поняття дискурс походить від латинського слова dіscursus, що буквально означало біг у різних напрямках. У перекладі з англійської dіscourse означає мова, міркування, розмова, бесіда. У науковій літературі, насамперед лінгвістичній, слово дискурс в основному вживається як синонім слова текст. Причому під текстом може розумітися не тільки специфічний продукт мовної діяльності, а й будь-яке явище дійсності, що має знакову природу і певним чином структуроване: наприклад, фільми, мітинги, дебати тощо .

На ранніх етапах вивчення дискурсу вченими розглядались два базисних значення цього терміну. В одному з них, що використовувався у дослідженнях мовних структур, які виходять за рамки речення, дискурс практично ототожнювався з поняттям тексту. Одним з перших вжив термін дискурс як самостійний термін американський лінгвіст А.Харріс, який у 1952 р. опублікував статтю “Аналіз дискурсу”, присвячену дослідженню мови реклами. Приблизно в цей же час поняття дискурсу сформулював Ю.Хабермас. Він розумів під дискурсом комунікацію особливого виду, специфічний діалог, мета якого - неупереджений аналіз реальності. Учасники комунікації (дискурсу) аналізують реальність, відмовляючись від існуючих мовленнєвих стереотипів. Тут під дискурсом розуміється, скоріше, спосіб одержання істинного наукового знання. У такій інтерпретації дискурс виступає як інструмент пізнання реальності – значимий діалог з використанням визначених методик . Е.І.Шейгал наводить таке визначення: дискурс – система комунікації, поле комунікативних практик, розглянуте в реальному і потенційному (віртуальному) аспектах , де під реальним виміром розуміється поточна мовленнєва діяльність і її результати – тексти, потенційний вимір являє собою сукупність знаків, що обслуговують дану комунікацію . Р.С.Попов подає таке визначення: дискурси – слабкі, фрагментарні образи чи способи спілкування, за допомогою яких соціальні сили впливають на суб’єктивні погляди, у результаті чого індивіди починають розуміти й оцінювати своє існування . Основним для даної дипломної роботи буде визначення, яке подає український лінгвіст Ф.С.Бацевич: дискурс – це тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різну форму вияву (усну, письмову), відбувається у межах конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками учасників; синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, психологічних тощо) чинників залежних від тематики спілкування, має своїм результатом формування різноманітних мовленнєвих жанрів . Адже дане визначення розкриває сутність поняття, враховуючи різноплановість та направленість цього лінгвістичного явища. Згідно цього визначення дискурс – це текст, створений за певних обставин, у певній ситуації (побутова розмова, політичні дебати, наукова конференція іт. ін.) з використанням певних стратегій і тактик, в залежності від поставленої мети (маніпуляції, аргументації, переконання та ін.), направлений на певну аудиторію, яка володіє необхідними фоновими знаннями і в результаті цих факторів текст набуває рис одного з мовленнєвих жанрів (розмовного, наукового, публіцистичного тощо). Варто також звернути увагу на деякі основні характеристики дискурсу які доповнюють вищезазначене визначення Ф.С.Бацевича: - дискурс являє собою складне комунікативне явище, що містить у собі і соціальний контекст, який дає уявлення як про учасників комунікації (і їхні характеристики), так і про процеси виробництва і сприйняття повідомлень ; - дискурс відображає суб’єктивну психологію людини, і отже, він не може бути відчужений від того, хто говорить ; - за самою своєю суттю дискурс – явище когнітивне, тобто таке, що має справу з передачею знань, з оперуванням знаннями особливого роду і, головне, зі створенням нових знань ; - дискурс – це зв’язаний текст у сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними й іншими факторами; мовлення, розглянуте як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і в механізмах їхньої свідомості (когнітивних процесах) .

Ми вже вище згадували, що самий прихід консерваторів до влади, — в лавах яких були самостійники з давніх часів, — був звязаний з надією їх, що, з більшою організованістю нашої держави, як під оглядом економічним, так особливо і мілітарним, пощастить здобути у Німців, на той час фактичних володарів країни, більші політичні позиції. *** Але історія слідуючих днів показала, що політики доброї волі були ще у нас рідким явищем. Зусилля їх розбилися об наші смертельні гріхи: заздрість, персональну амбітність, стремління — тактичний момент, за браком віри у власні сили, обертати в орієнтаційний, зловживання друковним словом, — гріх може найбільший при низькій політичній освічености має, — нерозуміння лідерами того, що давати складні завдання масам, які щойно починають жити політично, рівнозначне навмисному розбиттю сил і т. д., а, головне, — невиправиме фантазування й будування справ на підставі знаменитого прислівя: "якось то буде", що мені особисто доводилось чути у хвилі крізи від найвідповідальніших наших політиків. *** Таке відношення до справи й було тою вдячною передумовою для виникнення в пізніший час — зрозумілої після сказаного — туги молодих патріотів за "варягом" або "сильною рукою", як висліди переконання, що нам не одужати од тих наших гріхів, бо проблема ця сполучена з перевиховою нашої інтелігентської верстви, яка, в більшости, виховувалась на російській літературі з її, здебільшого, анемічними героями

1. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

2. Емоції в політичному дискурсі

3. Політична географія як складова частина СЕГ

4. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

5. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

6. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка
7. Політики і політичні лідери: особливості типологізації
8. Популізм як специфічна політична технологія

9. Політичні права і свободи громадян України

10. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

11. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

12. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

13. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

14. Дискурс и текст: проблема дефиниции

15. Політичний режим

16. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

18. Політичний іслам

19. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

20. Суспільно-політична діяльність Костомарова

21. Дискурс рынка и проблема гендера в экономике

22. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства
23. Держава і політична система суспільства
24. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

25. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

26. Політична система США

27. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

28. Роль політичних партій у розвитку демократії

29. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

30. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

31. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

32. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

33. Ідейно-політичне життя Полтавщини

34. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

35. Політична і судова система Київської Русі

36. Політична історія Київської Русі

37. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

38. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
39. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
40. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

41. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

42. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

43. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

47. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

48. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы

49. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

50. Симон Петлюра – політичний діяч

51. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

52. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

53. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

54. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років
55. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі
56. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

57. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

58. Літературна династія як наукова проблема

59. Економічна та торгово-політична роль митного збору

60. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

61. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

62. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

63. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

64. Історія світової політичної думки

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

65. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

66. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

67. Основні політичні течії

68. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

69. Політичні партії в Україні та їх основні типи

70. Політичні погляди і діяльність Платона
71. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи
72. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

73. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

74. Політологія як наука і політика як суспільне явище

75. Політологія. Політичні системи в Україні

76. Розвиток політичної думки України

77. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

78. Становлення української політичної думки

79. Суспільна думка та політична філософія

80. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

81. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

82. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

83. Формування етосфери в політичному житті суспільства

84. Центристські партії в політичній системі сучасної України

85. Політична влада

86. Політична влада
87. Політична влада у світі та в Україні
88. Політична діяльність і політичні відносини

89. Політична еліта, лідерство і демократія

90. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

91. Політична культура

92. Політична наука

93. Політична система Аргентини

94. Політична теорія Макса Вебера

95. Політичне лідерство

96. Політичне лідерство в Україні

Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Політичне управління та його соціотехніка

98. Політичний діяч Алексис де Теквіль

99. Політичний портрет Віктора Ющенка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.