Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Історія створення двомовних словників у Росії

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМІСТ Вступ 1. Лексикографія 2. Історія створення двомовних словників 3. Англо-українські та українсько-англійські словники 3.1 Англо-український словник бібліотечної термінології 3.2 Новий практичний економічний словник, англо-український, українсько-англійський/ dic io ary of everyday eco omy 3.3 Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями Висновки Список використаної літератури ВСТУП Робота зі збирання й систематизації слів і фразеологічних оборотів називається лексикографією (від греч. lexіs - слово й grapho - пишу). Лексикографія - одна із прикладних (що має практичне значення й застосування) наук, що входять у сучасну лінгвістику. Її основний зміст - складання різних язикових словників. Це наука про словники, про те, як їх найбільше розумно робити, це й сама практика складання словників. Зрозуміло, що не можна становити словники, не розуміючи, що таке слово, як воно живе і як воно &quo ;працює&quo ; у нашій мові. Це завдання лексикології. У той же час укладачі словників, вдумуючись у слова, їхнього значення, їх &quo ;поводження&quo ; у мові, збагачують науку про слово новими спостереженнями й узагальненнями. Звідси - лексикологія й лексикографія найтіснішим образом зв'язані між собою. Таким чином, лексикографія - це наукова методика й мистецтво складання словників, практичне застосування лексикологічної науки, надзвичайно важливе як для практики читання іншомовної літератури й вивчення чужої мови, так і для усвідомлення своєї мови в його сьогоденні й минулому. 1. ЛЕКСИКОГРАФІЯ Останнім часом у лексикографії активно розвивається недавно, що сформувався напрямок, на стику лексикографії й методики викладання іноземних мов - педагогічна лексикографія. Більша частина навчальних словників - одномовні, оскільки вони призначені для всіх студентів у світі, що вивчають англійський як мова міжнародного спілкування. Одне з їхніх завдань - навчитися користуватися словником, тому сучасні навчальні словники починаються із системи вправ і тестів, спрямований на формування навички роботи зі словником і вміння швидко знайти інформацію - фонетичну, орфографічну, лексичну, граматичну й т.д. Для надійного забезпечення розуміння, навчальні словники включають: А) дефініцію, що складається із простих слів Б) словесний приклад, що ілюструє ( типову фразу, прислів'я, приказку, рядок з пісні й т.д.) В) ілюстрацію у вигляді схеми, фото, малюнка й т.д. Особливе місце в ряді англійських навчальних словників займає серія словників Hor by. В 1942 р. відомий лінгвіст і методист Олександр Хорнбі в співавторстві із двома іншими великими фахівцями з методики викладання англійської мови видав словник під заголовком Іdіoma іc a d Sy ac іc E glіsh Dіc іo ary. Цей словник відразу завоював популярність серед вивчаючу англійську мову в якості іноземного, тому що вдало сполучив досить широке охоплення матеріалу із простотою тлумачення й достатком зрозумілих для вивчаючих прикладів-ілюстрацій. В 1963 р. з'явилося зовсім нове, перероблене видання словника Хорнбі. Словники серії Hor by дуже зручні в застосуванні й надійні, тому багато студентів, що вивчають англійську мову, охоче використають he Adva ced Lear er's Dіc іo ary of Curre E glіsh.

З тих пор словник витримав безліч перевидань. Він по праву може називатися самим популярним навчальним словником англійської мови. На думку авторитетних фахівців в області лексикографії, його практичне значення важко переоцінити. Дефініції слів у словнику відрізняються стислістю й чіткістю. Кожне значення ілюструється зрозумілими цитатами (у більшості випадків це короткі, прості висловлення, складені авторами словника). На кожне значення дієслова словник приводить ту синтаксичну модель, у якій реалізується дане значення дієслова. Словник приділяє велику увагу вживанню приводів при дієсловах, іменниках і т.д. Але лексикографічна практика не коштує на місці. Плідне співробітництво фахівців в області методики викладання англійської мови й лексикографів привело до появи нового типу навчальних словників - активаторів (ac іva or). Укладачі словників такого виду ставлять своїм завданням показати користувачеві словника не тільки значенню слова, але й правильне вживання його в мові, позначити місце, займане словом у системі лексичних одиниць. Усвідомлення вченими того факту, що культура націй відбивається в мові, і це необхідно враховувати при складанні словників, орієнтованих на людей, що не є носіями даної мови, було реалізовано в практиці лексикографії. Останнім часом в англійській лексикографії намітилася явна тенденція відбивати язикові явища в безпосередньому зв'язку з елементами культури, тим самим описуючи вплив культури на формування мови. Прикладом може служити Lo gma E glіsh Dіc іo ary of La guage a d Cul ure. У словнику дається не тільки дефініція англійського слова, але й часто вказуються ті асоціації, які виникають у носіїв англійської мови при згадуванні даного предмета або явища того, що С.Г. Тер-Минасова називає &quo ;культурними асоціаціями&quo ; Ці асоціації зв'язані зі старими віруваннями або традиціями, іноді з історіями, добре відомими тільки носіям англійської мови, а іноді з певними аспектами життя в США або Великобританії. Так, словник не обмежується поясненням, що M25 - це важлива дорога у Великобританії, але додає, що через численні пробки ця траса відома серед англійців як сама повільна траса. Новий напрямок опису лем супроводжується інновацією в системі позначок. Використовуючи традиційні типи позначок, укладачі Lo gma E glіsh Dіc іo ary of La guage a d Cul ure виділяють ще один вид позначок - культурологічні (Cul ural o e), які своєю назвою й змістом підкреслюють культурологічну спрямованість словника. CUL URAL O E І he UK he s ereo ype of a u іversі y s ude іs someo e who does o s udy very much, e joys drі kі g a lo of alcohol, mіsses classes because hey always wake up la e, a d complaі s abou o havі g e ough mo ey. Some people hі k s ude s are lazy a d do o deserve heіr gra s. Bu hese іdeas are cha gі g, par ly because mos s ude s o lo ger receіve a y gover me mo ey, a d almos all s ude s have a lo of deb s by he іme hey ge heіr degrees. Така ж тенденція відбита в словнику Macmіlla E glіsh Dіc іo ary for Adva ced Lear ers. Найбільш значимими й високоякісними серіями, або сімействами, словників, як вони іноді називаються в англійській лексикографії, що виходять у цей час у Великобританії є Oxford, Chambers, Collі s, Hamly , Lo gma .

В основному ці видавництва спеціалізується на випуску навчальних словників. Високий рівень британських словників, що виходять останнім часом , визначається тим, що їхні творці, продовжуючи традицію перших редакторів &quo ;Оксфордского словника англійської мови&quo ;, опираються на величезні бази даних лексичних одиниць і їхніх уживань у текстах і усному мовленні. Для їхнього позначення в лексикографії використається термін Corpus. У число таких баз даних входять OxfordE glіsh Corpus (близько 100 мільйонів слів), Brі іsh a іo al Corpus (близько 100 мільйонів слів і слововживань) і Readі g Programme (близько 77 мільйонів слів). Ці корпуси містять також класифікацію помилок в англійській мові носіїв різних мов (росіян, німців, французів т.д.), що використається для профілактики помилок, викликаних впливом рідної мови. 2. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ДВОМОВНИХ СЛОВНИКІВ Перший двомовний, англо-росіянин словник був виданий в1772 р. як додаток до граматики англійської мови, складеної П.І. Ждановим. Цей словник був побудований по тематичному принципі (у словнику було наведено 79 тим) і містив 3 тисячі слів. В 1784 р. П.І. Жданов видає новий англо-російський словник, у якому слова розташовувалися вже не по темах, а за алфавітом. Словник збільшився майже до 30 тисяч слів. В XІ в. у Росії вийшло кілька англо-російських словників: 1) в 1808-1817 р. - чотиритомний Новий англійсько-російський словник Н. Грамматина й М. Паренаго; 2) в 1838 р. - двотомний Англійсько-російський словник Я. Банкса; 3) в 1879 р. - двотомний Повний англо-російський словник А. Александрова. Останній відразу ж завоював популярність як кращий двомовний словник. Хоча на титульному аркуші укладачем словника значився А. Александров, над словником працював цілий колектив лексикографів. Словник Александрова відрізнявся досить більшим для того часу словником в 46 тисяч слів. У ньому була дана по можливості повна характеристика слова: вимова, велика кількість ілюстрацій, фразеологічних одиниць, вказівка на стилістичне фарбування слова. На популярність словника в Росії вказує той факт, що він неодноразово перевидавався ,. Останнє видання вийшло в 1916 р. Словник не вільний від недоліків, але вони в основному пояснюються рівнем розвитку теорії й практики лексикографії в Росії того періоду. В 1910 р. у Москві видається Повний англо-російський словник С.Г. Займовского (45 тисяч словникових статей), що витримав багато перевидань аж до виходу у світло в 1928 р. Англо-російського словника В.К. Мюллера й С.К. Боянуса (40 тисяч слів). Останній був згодом перероблений і розширений професором Мюллером. Перше видання Англо-російського словника В.К. Мюллера вийшло в 1943 р. Згодом словник перероблявся, обсяг його виріс до 70 тисяч словникових статей (у виданні 1965 р.). Він став настільною книгою для багатьох поколінь вивчаючу англійську мову. 24-і видання побачило світло в 1993 р. Потім він був радикально перероблений колективом під керівництвом Е.Б. Черкаської. Перевидання словника Мюллера продовжують виходити й у цей час за назвою Новий англо-російський словник. Можна сказати, що цей словник став рекордсменом по тривалості перебування на ринку.

Гетманство и Директория на Украине // Революция на Украине по мемуарам белых. — М.-Л., 1930. — С. 136–185 (репринтне відтворення. — К., 1990); Його ж. Поход на Москву («Очерки русской смуты»). — К., 1990. - 288 с. 800 Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (листопад 1918 — серпень 1919). Збірник документіа і матералів. — К., 1962. — С. 137. 801 Черчилль У Мировой кризис. — Т. V. — М.-Л., 1932. — С. 167. 802 Деникин А. Очерки русской смуты. — Т. IV. Вооруженные силы Юга России. — Берлин, 1925. — С. 99. 803 Супруненко Н. И. Назв. раб. — С. 246. 804 Див.: Супруненко Н. И. Назв. раб. — С. 252–253. 805 Ленін В. І. Повне зібр. тв. — Т. 50. — С. 333. 806 Див.: Історія Української РСР. — Т. 5. — С. 415–416, 417. 807 Стахів М. Україна проти большевиків (Нариси з історії агресії Совєтської Росії). Книга друга. — С. 100. 808 Літопис революції. - 1931. — С. 91, 92. 809 Яворський М. Революція на Вкраїні в головніших етапах. — Х., 1923. — С. 68–69. 810 Стахів М. Назв. праця. — С. 102. 811 Ленін В. І. Повне зібр. Творів. — Т. 39. — С. 41–42. 812 Комуністична партія України в резолюціях. — Т. 1. — С. 62. 813 Історія Української РСР. — Т. 5. — С. 420; Супруненко Н. И. Назв. раб. — С. 270. 814 Історія Української РСР. — Т. 5. — С. 420. 815 Див.: Супруненко Н. И. Назв. раб. — С. 272–273. 816 Історія Української РСР. — Т. 5. — С. 423. 817 Детальніше див.: Супруненко Н. И. Назв. оаб. — С. 277–280; Історія Української РСР. — Т. 5. — С. 424–426. 818 Цит. за: Історія Української РСР. — Т. 5. — С. 426. 819 Детальніше див.: Солдатенко В. Ф

1. Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"

2. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

3. Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

4. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

5. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

6. Історія створення писанки
7. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року
8. Історія України

9. Історія соборності України

10. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

11. Створення залізниць в Україні

12. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

13. Таблиця дат з історії (1917-21)

14. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

15. Демократические преобразования в Росии

16. Буржуазні реформи 1860-1870 років в Росії

Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

18. Історія єкономічної теорії

19. Вплив російської кризи на економіку України

20. Використання нейромережевих технологій при створенні СППР

21. Экономический рос в модели межотраслевого баланса

22. Лексический состав «повести временных лет»: словоуказатели и частотный словник
23. Мучнистая роса яблони
24. Воздушно-космическая безопасность Росии

25. геополитические перспективы Росии на рубеже веков

26. Виникнення писемності та історія кодування інформації

27. Активність і творчість учнів на уроках історії

28. Методичні вказівки до вивчення курсу “ Історія виникнення преси"

29. Короткий словник географічних термінів та понять

30. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

31. Естествознание и техника в Росиии XX в.

32. Адаптивна фізична культура в Росії

Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее

33. Історія астрономії

34. Освоєння космосу: історія та сучасність

35. Історія діяльності товарних бірж в Україні

36. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

37. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

38. Історія розвитку анатомії як науки
39. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан
40. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

41. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

42. Історія документознавства

43. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

44. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

45. Розвиток аудита в Росії

46. Військові нагороди Росії

47. Північно-Кавказький економічний район Росії

48. Історія соціально-економічної географії світу

Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Технологія створення цифрових карт місцевості (ЦКМ)

50. Історія земельного права України

51. Історія, перспективи Конвенції прав людини

52. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

53. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

54. Право націй на самовизначення та створення власних держав
55. Працевлаштування громадян України за кордон (Росія)
56. Судова реформа в Росії та Білорусії

57. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

58. Аналітика на сторінках газети

59. Історія прямого ефіру

60. Історія розвитку книги

61. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

62. Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів, дефініції

63. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

64. Українські перекладознавці XX сторіччя

Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор

65. Історія розвитку методики орфоепії

66. Електронні тлумачні словники англійської мови

67. Короткий словник з мовознавства

68. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

69. Архівація файлів та створення архіватора текстових файлів

70. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс
71. Інформаційна структура Російської Федерації
72. Історія розвитку баз даних

73. Система захисту інформації в Російській Федерації

74. Створення Web-документів. Використання мови HTML

75. Створення бази даних "Відвідування" засобами Access

76. Створення веб-сайту інтернет-магазину на базі CMS Joomla

77. Створення гри типу DOOM, Wolf 3D

78. Створення мікропроцесорної системи обробки інформації

79. Створення таблиць даних в MS Excel

80. Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Електронні словники та системи перекладу в Інтернеті

82. Австрійська імперія у першій половині ХІХ сторіччя

83. Анархізм в Росії: теорія та практика

84. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

85. Біографія Айвена Сазерленда: історія відкриттів

86. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"
87. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною
88. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

89. Динозаври - історія відкриття

90. Значення Кримського ханства в історії України

91. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

92. Історіографія досліджень голодомору

93. Історіографія исторії Польщі

94. Історіографія історії Сербії та Чорногорії

95. Історіографія історії Чехії

96. Історіософський метод Дмитра Донцова

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

98. Історія воєн у Швеції в XVII столітті

99. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.