Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет заработной платы

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Луцький індустріальний інститутФакультет перепідготовки спеціалістівКурсова робота з бухгалтерського обліку на тему:Облік заробітної плати та пов’язаних з нею розрахунків Керівник курсової роботи: Садовська Ірина Богданівна Студент – виконавець: Р.М.Козань (підпис) “ “ 1998 р.м. Луцьк 1998ЗмістВступ Розділ 1. Концептуальні основи організації обліку заробітної плати Розділ 2. Техніка підрахунку заробітної плати при погодинній і відрядній формі оплати заробітної плати 2.1. Нарахування заробітної плати 2.2. Утримання із заробітної плати 2.3. Видача заробітної плати і оформлення своєчасно не отриманої заробітної плати Розділ 3. Документальне оформлення доплат за відхилення від нормальних умов роботи Розділ 4. Порядок оформлення розрахунків з робітниками і службовцями і виплата їм заробітної плати Розділ 5. Облік оплати відпусток Розділ 6. Синтетичний облік заробітної плати і розрахунків з робітниками і службовцями по заробітній платі Розділ 7. Нарахування на заробітну плату. Облік розрахунків по соціальному страхуванню Висновки Література ДодаткиВСТУП В Законі України «Про оплату праці» зазначається, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робіткинів та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Джерелом засобів на оплату праці робітників господарських підприємств є частина доходу та інші засоби, отримані внаслідок їх господарської діяльності. Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, - це засоби, що виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, отриманого внаслідок господарської діяльності та з інших джерел (2). В умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, безробіття в організації праці та її оплати відбуваються значні зміни. Підвищення ефективності виробництва, достовірну інформацію про витрати праці на кожній виробничій дільниці, використання робочого часу і його оплати повинен забезпечити бухгалтерський облік.

Вимогами побудови обліку заробітної плати є: визначення завбань, система показників, документація і система розрахунків. Виходячи з цього, основними завданнями обліку заробітної плати є: правильне визначення витрат робочого часу і облік праці; нарахування заробітної плати кожному працівникові відповідно до кількості та якості затраченої ними праці; виявлення фактичного обсягу фонду заробітної плати всьому колективу підприємства і здійснення контролю його як за складовими частинами (відділами, цехами тощо), так і в цілому по підприємству. облік кожної суми нарахованої заробітної плати працівником підприємства як складової частини витрат підприємства за господарськими процесами відповідно до місця і об’єкту застосування праці; контроль правильності використання заробітної плати в кожному підрозділі підприємства і встановлення відповідності за зниження продуктивності праці; відображення всіх витрат по заробітній платі на рахунках бухгалтерського обліку. Основними показниками заробітної плати, що підляягають обліку, є: чисельність працівників, їх професії і кваліффікація, витрати робочого часу в годинах і годино-днях, кількість виготовленої продукції або обсяг виконаних робіт, розмір фонду оплати праці різним категоріям працівників і за видами нарахувань, преміальні виплати, розмір сум нарахованих і використаних на оплату відпусток і на соціальне страхування працівників, розмір відрахувань за їх видами. Ці дані необїідні для обчислювання таких економічних показників, як рівень забезпеченості робочою силою, середнього заробітку, рівня продуктивності праці та ін. (9).РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Організація заробітної плпти визначається трьома взаємозв’язаними і взаємозалежними елементаим: тарифною системою; нормкванням праці; формами і системами оплати праці. Татифна система дозволяяяє якісно оцінити працю, нормування - врахувати кількість затраченого часу, а форми - визначити порядок розрахунку заробітної плати. Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає в себе: - тарифну сітку, яка показує співвідношення в оплаті праці між різними розрядами робіт і робітників (кваліфікаціями). Тарифна сітка включає тарифні розряди і тарифні коефіцієнти. Перші вказу.ть на ступінь складності робіт, другі - наскільки заробітна плата поданому розряду більша заробітної плати по першому розряду. Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі: тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється в розмірі, який перевищує встановлений законодавством розмір мінімальної заробітної плати; міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів). тарифна ставка, що означає розмір оплати праці в годину чи за день; тарифно-класифікаційні довідники, за допомогою яких можна визначити розряд роботи і робітника у відповідності з тарифною сіткою. В тарифно-класифікаційному довіднику вказується обсяг професійних знань, які повинен мати працівник певної кваліфікації. Тарифно-класифікаційні довідники розробляються Міністерством праці України.

Виконання найпростіших робіт оплачується по тарифній ставці робітника 1 розряду. Тарифні ставки робітників останніх розрядів перевищують цей розмір в залежності від рівня кавліфікації їх праці. Для робітників підприємств, що розташовані в Східному Сибіру, на Дальному Сході, в північних районах, в районах Уралу, Середньої Азії, тобто з важкими природно-кліматичними умовами, додатково до тарифних ставок і окладів встановлені певні районні коефіцієнти. Другим елементом організації заробітної плати є нормування праці. Нормування праці передбачає встановлення міри затрат праці на виготовлення одиниці виробу. Це одна із важливих складових частин наукової організації праці. Нормування праці включає два показники: норму виробітку і норму часу. Норма виробітку встановлює кількість одиниць продукції (шт., м., т.), яка повинна бути виготовлена за одиницю часу (годину, зміну, місяць). Норма часу передбачає час, необхідна для виготовлення роботи в певних умовах (хв., год.). Норма виробітку застосовується в масових і крупносерійних виробництвах, а в індивідуальних і дрібносерійних, де робітнику протягом зміни приходиться виконувати різні роботи і технологічні операції, нормується час. Широко використується в промисловості і поняття норми обслуговування, коли робітнику чи бригаді нормується кількість одиниць обладнання (кількість кв.м. виробничих приміщень, на яких встановлене обладнання) (4). Третім елементом організації заробітної плати є форми і системи оплати праці. В основному на підприємствах існують дві форми оплати праці - погодинна і відрядна. При погодинній оплаті праці заробіток залежить від кількості відпрацьованого часу і тарифної ставки. Відрядна - це форма заробітної плати, при якій заробіток залежить від кількості виробленої продукції і розцінок на неї. Тарифна ставка являє собою заробітну плату за одиницю часу, а розцінка - заробітну плату за одиницю продукції. Відомі дві системи погодинної форми оплати праці: проста погодинна. При ній заробітна плата знаходиться в прямій залежності від кількості відпрацьованого часу, від погодинних тарифних ставок, місячних посадових окладів. погодинно-преміальна. При ній робітники, крім основного заробітку, отримують ще й премії за економію матеріалів, палива, електроенергії, що посилює їх матеріальну зацікавленість в результаті своєї праці. Відрядна форма оплати праці має такі системи: пряма відрядна. При ній оплата праці робітників підвищується в прямій залежності від кількості вироблених ними виробів, тобто оплата праці здійснюється по одній і тій же розцінці за кожну вироблену ним одиницю продукції. Для знаходження розцінки необхідно тарифну ставку робітника поділити на норму вироблену за зміну. Відрядно-преміальна, яка характеризується тим, що робітники, крім основного заробітку, отримують премії за перевиконання норм виробітку. Відрядно-прогресивна - передбачає оплату виробленоїпродукції в межах встановлених норм по прямих розцінках, а вироби понад норму оплачуються по підвищених розцінках згідно встановленої шкали, але не вище подвійної відрядної розцінки. акордна, при якій до виробника доводиться завдання, розмір оплати за його виконання, а також розмір стимулів за дострокове і якісне виконання завдання, граничний строк його виконання.

Эта задача делится на три стадии: изучение требований заказчика, уточнение функциональной специфики задачи и техническое проектирование задачи. Анализ требований и пожеланий заказчика начинается с получения заказа на новую разработку (или на модификацию существующей) и заканчивается составлением документа, в деталях описывающего данную разработку. Это должен быть интерактивный процесс, в результате которого появляется документ, полностью описывающий задачу и удовлетворяющий обе стороны, включающий рассмотрение всех проблем и решаемых задач, множество листов с требованиями и пожеланиями заказчика и прочую необходимую информацию. Наиболее важная цель, которой необходимо достигнуть на этом первом этапе, — это найти и понять, что же НА САМОМ ДЕЛЕ ХОЧЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. Иной раз сделать это не так просто, поскольку пользователь не всегда точно представляет, ЧТО он действительно хочет получить. Банальным примером могут служить пользователи, заказывающие, например, одновременно несколько больших задач типа "Учет заработной платы", "Ведение складского учета", "Составление табеля" и т. п., называя все это "Бухгалтерией"

1. Бухгалтерский учет: заработная плата

2. Бухгалтерский учет заработной платы в бюджетном учреждении

3. Учет заработной платы

4. Учет заработной платы

5. Учет заработной платы

6. Учет заработной платы в бюджетных организациях (на примере Управления по образованию, культуре и молодежной политики)
7. Основы бухгалтерского учета труда и заработной платы
8. Учет труда и заработной платы на Украине

9. Автоматизация учета труда и заработной платы на малом предприятии

10. Учет труда и заработной платы на предприятии

11. Виды удержаний из заработной платы и организация их учета

12. Организация учета труда и заработной платы

13. Совершенствование учета и анализа использования фонда заработной платы

14. Труд и заработная плата, задачи их учета

15. Учет и анализ заработной платы

16. Учет отчислений и удержаний по заработной плате в бюджетном учреждении

Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы

17. Учет расчетов по оплате труда: удержания из заработной платы

18. Учет труда и заработной платы

19. Учет труда и заработной платы

20. Учет труда и заработной платы на ООО "Автомобили Баварии"

21. Учет труда и заработной платы ООО совхоз-завод "Дмитриевский"

22. Учет удержаний из заработной платы
23. Анализ методики формирования учета и использования фонда заработной платы на примере ООО "Открытый Контакт"
24. Аудит учета операций по заработной плате

25. Организация учета и анализ фонда заработной платы в ООО "СЭТО СТ Плюс"

26. Формы и системы заработной платы

27. Организация заработной платы на предприятии

28. Автоматизация бухгалтерского учета в России

29. Бухгалтерский учет производственных процессов на коммерческих предприятиях

30. Расчет заработной платы

31. Сравнительный анализ основных принципов бухгалтерского учета в России и США

32. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом

Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. План счетов бухгалтерского учета по состоянию на 1999

34. Бухгалтерский учет (Шпаргалка)

35. Бухгалтерский учет операций с фьючерсными контрактами

36. Бухгалтерский учет (Контрольная)

37. Бухгалтерский учет

38. Влияние бухгалтерского учета на экономику предприятия
39. План счетов бухгалтерского учета
40. Совершенствование нормативного регулирования как важнейшего направления реформ бухгалтерского учета

41. Организация бухгалтерского учета и аудита расчетных операций

42. Заработная плата, её начисление, налоги с заработной платы

43. Экономическая оценка использования новых информационных технологий в бухгалтерском учете

44. Международные стандарты бухгалтерского учета

45. Бухгалтерский учет основных средств

46. Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов)

47. История развития бухгалтерского учета в России

48. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Формы бухгалтерского учета на предприятиях

50. Бухгалтерский учет денежных средств на примере ООО "Мото-Мир"

51. Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

52. Новый Типовой план счетов бухгалтерского учета

53. Бухгалтерский учет (отчет по практике)

54. Заработная плата в РФ
55. Отчет по практике на АО "Белсвязь". Бухгалтерский учет (материалы)
56. Бухгалтерский учет, аудит и анализ финансовых результатов на примере хлебопекарни ООО "Хлеб"

57. Бухгалтерский учет резерва незаработанной премии

58. Бухгалтерский учет основных средств в бюджетных учреждениях

59. Бухгалтерский учет финансовых вложений на предприятии

60. Бухгалтерский учет в профессиональном спорте

61. Классификация счетов бухгалтерского учета

62. Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS)

63. Счета бухгалтерского учета и двойная запись

64. Шпаргалки по бухгалтерскому учету

Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Анализ теории заработной платы Адама Смита

66. Регулирование заработной платы и политика доходов

67. Планирование труда и заработной платы

68. Теория заработной платы

69. Сущность заработной платы, ее формы и системы

70. Влияние бухгалтерского учета на экономику предприятия
71. Заработная плата, цена и прибыль
72. Организация заработной платы на предприятии

73. Управление трудом и заработной платой

74. Теория заработной платы

75. Бухгалтерский учет в системе менеджмента

76. Налог на добавленную стоимость - сущность, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета

77. Перечень экзаменационных вопросов и билетов политика доходов и заработной платы осенний семестр 2000

78. Обязательное социальное страхование от НС и ПЗ. Особенности отражения некоторых видов убытков в налоговом и бухгалтерском учете

79. Экономика, бухгалтерский учет

80. Заработная плата как основной принцип справедливости

Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка

81. Безналичный порядок выплаты заработной платы

82. Бухгалтерский учет товарных операций

83. Конспект по бухгалтерскому учету

84. Контрольная работа по бухгалтерскому учету

85. Аудит организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности

86. Счета бухгалтерского учета
87. Предмет, метод и объект бухгалтерского учета
88. Понятие заработной платы. Ее виды

89. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета

90. Бухгалтерский учет (основные понятия)

91. Бухгалтерский учет на коммерческом предприятии производственных процессов

92. Финансовый и управленческий учет, сравнительный анализ. Международные стандарты бухгалтерского учета

93. Контрольная работа по предмету «Теория бухгалтерского учета»

94. О реформе заработной платы

95. Основные формы и системы заработной платы

96. Шпаргалка по бухгалтерскому учету

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее

97. Анализ и прогнозирование фонда труда и заработной платы

98. Заработная плата

99. Заработная плата (на примере самэпидстанции города Пятигорска)

100. Расчет заработной платы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.