Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Формування оптимальної структури маркетингових каналів

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст1 Вибір маркетингової політики і каналів розподілу 1.1 Вибір маркетингової політики розподілу 1.2 Вибір каналу розподілу 2 Формування оптимальної структури маркетингових каналів 2.1 Розподіл доходу між маркетинговими каналами 2.2 Розрахунок витрат підприємства на обслуговування каналів 2.3 Розрахунок транспортних витрат за учасниками каналів 2.4 Витрати на зберігання продукції 2.5 Визначення прибутку маркетингових каналів 2.6 Формування «ідеальної» структури для виробника 2.7 Формування «ідеальної» структури для споживача 1 Вибір маркетингової політики і каналів розподілу 1.1 Вибір маркетингової політики розподілу В системі маркетингу ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» суттєве місце займає збутова політика. Основна мета збутової політики - організація збутової мережі для ефективного продажу виготовленої продукції. Збутова політика ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» включає: а) активне розширення своєї присутності на регіональних ринках, створення опорних точок збуту (дистриб'ютори або власні філії) на кожному локальному (місцевому) територіальному ринку збуту; б) напрям збуту лише через створені канали збуту (через дистриб'юторів і філії), виключення продажів іншим особам з цих же локальних ринків, оскільки це приводить до погіршення позицій ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» на цьому ж ринку (явище конкуренції «з самим собою»); в) чітке формулювання політики роботи з дистриб'юторами – порядок закупівель, пільги за ціною, умовами платежу і т.д.; г) вироблення основних принципів діяльності дистриб'юторів і вимог до них. Безпосередньо збутом продукції на заводі займається комерційний центр, у складі якого роботу по висновку торгівельних операцій виконує безпосередньо група збуту. Основний вигляд здійснюваних операцій – це операції купівлі-продажу, здійснювані в рамках контрактів на разове постачання. Кожне постачання оформляється окремою специфікацією. Можливе здійснення операцій купівлі-продажу з наданням відстрочення платежу. В окремих випадках практикується здійснення операцій консигнації. На сьогодні компанія знову переглянула свою діяльність - внесла деякі корективи: з 2009 р. почала впроваджувати повні особливості селективної політики розподілу. ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» зосередило свою увагу на обранні найбільш рентабельних посередників, менш ризикованих. Зараз підприємство випускає більше 50 видів товарних ліній, діяльність його характеризується високою прибутковістю. Використовувати тільки один вид політики розподілу (ексклюзивну, інтенсивну або селективну) ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» не може, тому що ринок кондитерських виробів України характеризується певними особливостями, і це зумовлює підприємство використовувати різні види політики розподілу. 1.2 Вибір каналу розподілуПісля визначення вибору маркетингової політики розподілу ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» проаналізуємо вибір каналу даним підприємством, що передбачає ухвалення підприємством-виробником управлінського рішення щодо надання переваги каналам постачання та товароруху, що забезпечують максимізацію прибутку.

Для виявлення ринкових можливостей ВАТ &quo ;Одеський консервний завод дитячого харчування&quo ; потрібні маркетингові дослідження, тобто вид діяльності, який за допомогою інформації зв'язує маркетолога із споживачами, покупцями і громадськістю. ВАТ &quo ;Одеський консервний завод дитячого харчування&quo ; може виробляти маркетингові дослідження силами власного персоналу або ж отримувати їх від незалежних джерел. Процес маркетингових досліджень складається з декількох етапів: 1 етап: Для чіткого визначення проблеми директор по маркетингу і відповідальний дослідник (у нашому випадку це маркетолог) повинні працювати в тісному контакті, оскільки директор по маркетингу краще розуміє для ухвалення якого рішення, вимагається інформація, а маркетолог краще знає процес проведення маркетингових досліджень і способи отримання інформації. Перший етап є найважчим завданням і основою в усьому маркетинговому дослідженні. В процесі вивчення підприємства ВАТ &quo ;Одеський консервний завод дитячого харчування&quo ;, його кількісних показників продажів за аналізований період, була виявлена якісна проблема попиту, тобто попит на продукцію в 2008-2009 році був не стабільний. У окремі періоди виробничі потужності можуть бути завантажені тільки на половину, а іноді є замовлення на декілька місяців вперед. Таким чином, одній з проблем підприємства ВАТ &quo ;Одеський консервний завод дитячого харчування&quo ; являється стабілізація попиту на асортимент вироблюваної підприємством продукції і на цьому періоді розвитку підприємства (підприємство знаходиться на стадії розширення виробництва і захоплення нових ринків збуту) ця проблема є найголовнішою. Стабілізувати попит на вироблювану продукцію не можливо без аналізу ринку і побажань споживачів. 2 етап: В процесі маркетингових досліджень цей етап полягає в розробці плану ефективного збору інформації і представленні цього плану директорові по маркетингу. У плані описуються джерела вже наявних даних, і пояснюється суть конкретних дослідницьких підходів, визначаються методи контакту, послідовність досліджень і інструментарій збору нових даних. План маркетингових досліджень фірми ВАТ &quo ;Одеський консервний завод дитячого харчування&quo ;. I.Мета опитування. Визначити основний напрям стратегії ВАТ &quo ;Одеський консервний завод дитячого харчування&quo ;, найбільш сприяюче якісному поліпшенню попиту на продукцію. Для ВАТ &quo ;Одеський консервний завод дитячого харчування&quo ; збір даних повинен проводиться шляхом кількісного дослідження, тобто отримання інформації має бути від великої вибірки безпосередньо в місцях торгівлі по усій збутовій мережі ВАТ &quo ;Одеський консервний завод дитячого харчування&quo ;. Опитування - збір первинних даних для з'ясування знань, поглядів, переваг споживачів і особливостей купівельної поведінки. Для ВАТ &quo ;Одеський консервний завод дитячого харчування&quo ; необхідно вибрати структуроване опитування, тобто із стандартним переліком питань для усієї вибірки, що включає прямі і непрямі, відкриті і закриті типи питань. Особистий контакт як спосіб зв'язку з аудиторією найбільш підходить для цього виду опитування, оскільки має більше переваг серед контактних методів.

Інструментом дослідження вибираємо анкету, оскільки на сьогодні це найгнучкіший і поширеніший інструмент. Гнучкість анкети ВАТ &quo ;Одеський консервний завод дитячого харчування&quo ; обумовлюється багатоваріантністю питань. Реалізація плану дослідження проходить шляхом збору, обробки і аналізу інформації, отриманої з анкет. Після того, як будуть отримані анкети, виявити важливу інформацію повинен маркетолог ВАТ &quo ;Одеський консервний завод дитячого харчування&quo ; шляхом обробки і аналізу зібраних анкетних даних, перевірити їх на достовірність і повноту, закодувати для комп'ютерної обробки. Представлення результатів йде у вигляді таблиць, де обчислюються середні значення і інші показники. На цьому етапі маркетолог разом з директором по маркетингу повинні представити отримані результати зробити висновки і повідомити про них керівництву у вигляді звіту. Дії ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» намагається вибирати ті канали, які може контролювати, впливати на розроблення стратегії Просування і представлення товарів покупцям, причому ступінь контролю характеризується відносною владою над каналом, а також можливістю застосування до посередників санації за незадовільну роботу. ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування», вибираючи канал розподілу, здійснює вибір спочатку каналу постачання, а потім каналу товароруху. Вибираючи канал постачання, ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» спочатку аналізує роботу всіх можливих постачальників сировини, що зможуть найбільш якісно задовольнити потреби та вимоги даного підприємства. Аналіз та оцінка здійснюється за такими критеріями (табл. 1.1). Таблиця 1.1 – Канали розподілу ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» Критерії ВАТ «Шанс», Росія OB «Еврика» Білорусь OB &quo ;Акорд&quo ;, Україна 1 2 3 4 Міра охоплення ринку невелика (0) невелика (0) значна(1) Час виконання замовлень точно у строк, постійно (2) періодично, з затримками (1) точно у строк (2) Наявність у постачальника резервних потужностей великі (1) не досить значні (0) значні (2) Витрати пов’язані з каналом постачання низькі(2) прийнятні (1) прийнятні (1) Розмір можливих знижок Суттєві (2) Не можливо взагалі (0) Суттєві (2) Всього 7 2 8 0- незадовільна оцінка;1- прийнятна оцінка;2- висока оцінка. З таблиці 1.1 видно, що підприємству необхідно вибрати постачальників сировини: ВАТ «Шанс» (Росія) та OB &quo ;Акорд&quo ; (Україна) ,оскільки їх оцінка найвища. Також на ухвалення рішення про співпрацю з постачальниками впливає наявність інформації; та джерела її зібрання. Вибираючи маркетинговий канал, по-перше, аналізоване підприємство ухвалює рішення про реалізацію продукції за допомогою посередників, бо підприємство не в змозі самостійно довести свою продукцію до всіх кінцевих та потенційних споживачів, ринок географічно дуже різноманітний і потребує потужної збутової мережі: Проведений аналіз господарської діяльності та фінансового стану показав, що прямий збут потребує великих витрат і є нерентабельним, тому ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» використовує і регіональних представників, оптових і дрібнооптових, роздрібних посередників.

Еще быстрее протекало обновление компьютерных технологий. [60] Г.М.Идлис, астрофизик, автор книги “Математическая теория научной организации труда и оптимальной структуры научно-исследовательских институтов” (АН Казахской ССР, Астрофизический институт, изд. “Наука", Алма-Ата, 1970 г.). Одна из её глав посвящена динамике численности человечества. И.С.Шкловский — тоже астрофизик, также занимавшийся анализом динамики численности человечества, на работы которого ссылается Г.М.Идлис. По полученным ими данным численность человечества к 2030 ± 5 году достигнет критической величины, что способно повлечь катастрофу перенаселения. [61] Как это показал опыт российской интеллигенции, искренне пытавшейся дискутировать с троцкистской властью в государстве и ставшей жертвой НКВД 1920-х гг.; а также и опыт многих жертв перестройки в СССР и демократизации в странах — его обломках. [62] Именно в этом отношении к троцкизму, как к извращению идеологии научного коммунизма, и в отождествлении марксизма-ленинизма с наукой и состоит действительная ошибка большевизма в СССР в 1917 — 1953 гг

1. Организационная структура, кадры, закупки и сбыт, маркетинговая политика ООО "Ай-Пи", г. Хабаровск

2. Стратегические плюсы и минусы различных видов маркетинговых каналов

3. Маркетинговые исследования на ООО "Альфа-канал"

4. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

5. Оптимальная целевая структура капитала

6. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження
7. Измерения параметров сигнала. Структура оптимального измерителя
8. Процесс маркетинговых исследований. Организационные структуры службы маркетинга

9. Маркетинговая среда, её основные факторы и структура

10. Структура грамицидинового канала, его фундаментальное и практическое значение

11. Косвенный канал сбыта. Сущность ФОССТИС. Основные блоки стратегической маркетинговой программы и их характеристика

12. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

13. Эволюция, образование и структура Вселенной

14. Структура и функции клеточного ядра

15. Синапсы (строение, структура, функции)

16. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование

17. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

18. Государственный аппарат и его структура

19. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

20. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

21. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

22. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения
23. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России
24. Налоги, их состав и структура

25. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

26. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

27. Структура правовых норм

28. Структура и функции государственного аппарата

29. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

30. Структура культуры. Классификация ее видов

31. Загальна структура мовної системи

32. Трансформация жанровой структуры литературы Древнего Египта

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

33. Структура ораторской речи

34. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

35. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

36. Глобальные гипертекстовые структуры: WWW

37. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

38. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных
39. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней
40. Программа сложной структуры с использованием меню

41. Структуры данных: бинарное упорядоченное несбалансированное дерево

42. Моделирование структуры книги

43. Информационные системы маркетингового анализа

44. Структура базы данных

45. Структура сходящихся последовательностей

46. Управление структурой преподавательского состава в университете

47. Структура исчисления предикатов построение логического вывода

48. Структура арбитражных судов

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

49. Взяточничество и коррупция в деятельности преступных структур (сообществ)

50. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

51. Влияние экологических и медико-биологических требований на структуру исследований и разработок

52. Роль зелёных насаждений в создании оптимальной городской среды

53. Основополагающие принципы андрагогической модели обучения: Оптимальные условия их применения

54. Особенности взаимоотношений в различных по структуре семьях и их социально-педагогическое влияние на развитие ребенка
55. Политика (как социальное явление, ее структура)
56. Материалы оптоэлектроники. Полупроводниковые светоизлучающие структуры

57. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

58. Структура строительного комплекса

59. Расчет численостей и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог

60. Темперамент в структуре личности

61. Структура ораторской речи, её подготовка и выступление

62. Структура индивидуальности: формообразующие компоненты

63. Физико-топологическое моделирование структур элементов БИС

64. Теории электрической связи: Расчет приемника, оптимальная фильтрация, эффективное кодирование

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

65. Оптимизация производственно-отраслевой структуры колхоза «Урал» Кудымкарского района

66. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере хозяйства "Путь Ленина"

67. Сущность, структура и функции семьи

68. Коммуникации в структуре человеческой цивилизации

69. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

70. Структура и свойство материалов (из конспекта лекций)
71. Разработать оптимальное рабочее место инженера-программиста, расчет освещенности, расчет информационной нагрузки
72. Структура научного знания

73. Образ мира в философии: Структура общества

74. Общество. Понятие, структура, виды общества

75. Структура организации материи

76. Свойства и структура воды

77. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы РФ

78. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

79. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

80. Технология проведения маркетинговых исследований рынка банковских товаров и услуг

Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Общий анализ структуры баланса предприятия

82. Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей

83. Технология и организация маркетинговых исследований

84. Маркетинговая деятельность и управление ею на предприятии /на примере муниципального предприятия "Кировское троллейбусное управление"

85. Использование маркетингового подхода при выживании ВУЗов в современных условиях (Доклад)

86. Международная маркетинговая стратегия /ОАО Комбинат "Крымская Роза"/
87. Маркетинговое исследование рынка персональных компьютеров
88. Маркетинговый раздел бизнес-плана

89. Маркетинговое исследование рынка сыра

90. Формирование портфеля заказов фирмы на основе маркетинговой стратегии в АО "УАЗ"

91. Элементы маркетинговой политики фирмы "Елена"

92. Роль маркетингового планирования в формировании стратегии развития предприятия

93. Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики

94. Исследование, характеристика и пути решения маркетинговой проблемы фирмы - производителя маргарина "Молочный"

95. Реклама в маркетинговой деятельности

96. Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Маркетинговые исследования рынка

98. Система маркетинговых коммуникаций

99. Маркетинговая логистика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.