Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

1. Торгово-посередницькі операції. Операції брокерські В міжнародній практиці під посередницькою діяльністю розуміється здійснення зовнішньоторговельних операцій фірмами і організаціями, а також окремими особами, незалежними від виробників і покупців даних товарів. Понад половину міжнародного товарообігу здійснюється за допомогою посередників. Посередницькі зовнішньоторговельні фірми – різні торгові фірми, компанії, що виконують за дорученням виробників-експортерів товарів функції посередників на міжнародних ринках на основі укладеного між ними угоди або окремого доручення. В даний час значна частина зовнішньої торгівлі здійснюється через торгове посередництво. Воно включає широкий круг послуг з експорту і імпорту товарів, у тому числі по тому, що підшукав закордонного контрагента, підготовці і здійсненню торгової операції, кредитуванню сторін і наданню гарантій оплати товару покупцем, здійсненню транспортно-експедиторських і страховок операцій, виконанню митних формальностей, а також рекламних і інших заходів щодо просування товарів на ринки, організації післяпродажного обслуговування, маркетингових досліджень і т.д. Крупні торгові фірми разом з комерційною діяльністю виконують і виробничі операції, пов'язані в основному з обробкою товарів, що закупляються і реалізовуваних. Торгові посередники створюють для фірм експортерів певні переваги, перш за все унаслідок економії засобів і часу по збуту, що і зумовлює їх важливу роль в міжнародній торговій практиці. Разом з тим, експортер в цьому випадку безпосередньо не пов'язаний з ринками збуту і цілком довіряється сумлінності і активності торгового посередника. Залежно від характеру функцій, виконуваних торговим посередником, розрізняють декілька видів торгово-посередницьких операцій: дилерські, комісійні, агентські і брокерські. Торгові фірми здійснюють комерційні операції, як правило, за свій рахунок і від свого імені і мають справу з постійною клієнтурою. Торгові фірми підрозділяються на торгові (експортні) будинки, експортні і імпортні фірми, оптові і роздрібні фірми і ін. Комісійні фірми виконують разові комерційні доручення від свого імені, але за рахунок виробника (продавця) або покупця. Агентські фірми виступають від імені і за рахунок принципала, юридично вони повністю незалежні. Брокерські фірми – це особливий вид посередницьких фірм, у функції яких входить звести контрагентів. Фектори – торгові посередники, що виконують широкий круг посередницьких обов'язків від імені експортера. Підприємства можуть виходити на зовнішній ринок безпосередньо, тобто самостійно здійснювати весь комплекс заходів, пов'язаних з просуванням і реалізацією товарів на зовнішній ринок. Але в цьому випадку підприємство затрачує чималі засоби, оскільки необхідно мати власну збутову і сервісну служби, потрібен час на організацію збуту, організацію реклами, окрім цього, необхідно мати висококваліфікованих працівників, що мають досвід роботи і зв'язку на зовнішньому ринку. У використовуванні посередників є свої переваги, які необхідно враховувати при проведенні зовнішньоторговельних операцій. Посередник спеціалізується в здійсненні просування товарів на зовнішній ринок, тому він має комерційний досвід, зв'язки на зовнішньому ринку, володіє інформацією, як правило, має власну збутову і сервісну служби.

Як посередники можуть виступати спеціалізовані фірми, організації і окремі особи. Існує певна класифікація основних видів посередників, заснована на специфіці діяльності, об'ємі повноважень і прав, що надаються, різним видам посередників. 1.Торгові агенти – це посередники, виступаючі на зовнішньому ринку від імені і за рахунок продавця. Між сторонами підписується агентська угода. Власник товару або продавець виступає як принципал, посередник – як агент. Торгові агенти використовуються при тривалих контрактах між учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Мінімальний термін агентської угоди складає два роки. В агентській угоді обмовляються об'єми продажів за рік, територія, де може діяти агент, а також сума винагороди. Вона може коливатися від 7 до 13% від суми операції. 2.Посередник-консигнатор. Суть консигнації полягає в тому, що експортер, званий консигнантом, передає свій товар посереднику-консигнатору на певний термін для подальшої його реалізації. Договір консигнації полягає на тривалий термін (до 5 років). Власником товару за договором консигнації є консигнант (експортер-продавець). За договором обмовляється термін консигнації, тобто термін продажу товару. Після закінчення терміну реалізації непроданий товар повинен бути: або повернений власнику; або перейти у власність посереднику-консигнатору, який потім його продає; або частково куплений посередником, а частково повернений власнику (залежно від умов договору). В договорі-консигнації обмовляються наступні основні моменти: термін дії договору; терміни консигнації товару; територія, на якій може діяти консигнатор; мінімальний об'єм продажів товару за певний термін; розмір і порядок виплати винагороди; гарантія умов повного збереження якості товару з боку посередника; рівень цін і право власника змінювати встановлені ціни. Договори консигнації широко поширені в міжнародній практиці. На умовах консигнації реалізуються товари масового попиту (машини, верстати і інші). 3.Посередники-комісіонери. Виступають на зовнішньому ринку від свого імені, але за рахунок і за дорученням продавця. Експортер або імпортер в цьому випадку виступають як комітент, а посередник – як комісіонер. Між комітентом і комісіонером підписується договір комісії, в якому визначаються права і обов'язки комісіонера по реалізації зовнішньоторговельної операції. Договір комісії включає наступні основні моменти: комісіонер зобов'язаний за умов договору продати товар протягом встановленого терміну і на конкретній території; обмовляються розмір і порядок виплати винагороди. В міжнародній практиці розміри комісійної винагороди коливаються від 1,5 до 3,5% від суми операції по чистій комісії; встановлюється матеріальна відповідальність сторін. Звичайно комісіонер відповідає тільки за збереження товару, тому комісіонер повинен страхувати товар на користь комітента; обмовляється порядок встановлення ціни товару; обмовляються терміни і порядок платежів. 4.Торгові доми (або купці, або агенти-збувальники). В цьому випадку операції по перепродажу здійснюються посередниками від свого імені і за свій рахунок, тобто полягає контракт купівлі–продажу з власником товару.

При цьому посередник стає власником товару і перепродує його від свого імені і за свій рахунок. Між посередником і власником (принципалом) полягає агентська угода, в якій регулюються права і обов'язки сторін. Особливості цього виду посередників полягають в тому, що: по відношенню до принципала (власнику товару) посередник є однією із сторін контракту; по відношенню до покупців товару посередник виступає від свого імені і за свій рахунок, тобто як власник товару і може самостійно встановлювати ціни на даний товар; винагорода виходить шляхом різниці цін поставки товару і цін реалізації. 5.Брокери – найпоширеніший вид посередників. Це прості посередники, які виконують в основному функцію «звідницького», тобто зводять продавця і покупця, і виступають на ринку тільки за рахунок, від імені і за дорученням продавця або покупця. Один брокер може також виконувати одночасно доручення продавця і покупця. Брокер спеціалізується на виконанні зовнішньоторговельних операцій по одному–двом товарам, тому є фахівцем в своїй області. За свою роботу брокер одержує спеціальну брокерську винагороду (куртаж). Розмір винагороди коливається від 0,25 до 2–3%. Брокер – окрема особа (фірма), що займається посередництвом при висновку операцій на фондовій, товарній і валютній біржах. Брокери укладають угоди, як правило, по дорученню і за рахунок клієнтів, а також можуть діяти і від свого імені, але за рахунок довірителів. За посередництво між покупцями і продавцями цінних паперів, товарів, дорогоцінних металів і т.д., брокери одержують певну платню за угодою сторін або відповідно до встановлюваною біржовим комітетом такси. Брокери спеціалізуються на виконанні певних операцій: біржові, у тому числі валютні, брокери скоюють операції з товарами, цінними паперами, іноземною валютою на біржах; страховки – здійснюють посередництво між клієнтом і компанією страховки; суднові – виступають посередниками при висновку договорів про фрахтування судів. Посередницькі операції скоюються головним чином через брокерські контори, фірми або їх філіали. Крупні брокерські фірми можуть надавати кредит покупцям або виступати гарантом при висновку операції. 2. Договірно-правові основи факторингового обслуговування Сутність і принципи факторингу Світова практика знає сотні банківських операцій. Більшість же банків нашої країни освоїла в кращому разі один-два десятка. З другого боку, практично всі наші банки прагнуть проводити будь-які відомі їм операції, не віддаючи ніяким з них явної переваги. В результаті у нас немає ні дійсно універсальних, ні раціонально спеціалізованих банків і кредитних установ. Недолік спеціалізованих кредитних установ робить неможливим надання на високому рівні багатьох банківських послуг, до числа яких можна віднести і факторинг. Факторинг – це достатньо новий вид послуг в області фінансування, яким займаються спеціальні факторингові компанії, тісно пов'язані з банками або є їх дочірніми філіалами, або самі банки. Факторинг (fac or – в перекладі з англійського «агент, посередник») є різновидом торгово-комісійної операції, що поєднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта, що пов'язане з переуступкою клієнтом-постачальником факторингової компанії (чинник-фірмі) неоплачених платіжних вимог за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги і, відповідно, права отримання платежу по них.

Но нельзя не заметить и понять, что предпринятые Лениным шаги нужны были всего лишь для того, чтобы придать тайному сговору между большевиками и германскими властями форму открытой безобидной сделки и тем самым создать ложное общественное мнение о том, что большевики пытались честным путем вернуться на родину. Но вся эта нелепая затея-авантюра была шита белыми нитками, поэтому она разоблачалась в печати. Дошлые и дотошные журналисты раскрывали все новые и новые имена большевиков, связанных с платными немецкими агентами Парвусом, Ганецким и Козловским, разоблачали их совместные финансовые и торговые махинации, включая контрабанду. Так, ряд западных и русских корреспондентов располагали документами, на основании которых сделали заявление в печати: «Парвус-Гельфанд, Козловский и Ганецкий находились в тесных деловых сношениях, причем Козловский выступал как доверенное лицо Парвуса для заключения крупных торгово-промышленных операций. В документе имеются: собственноручная подпись Гельфанда, поправки, сделанные, по словам владельца документа, рукой Ганецкого-Фюрстенберга, и 2 пункта о роли прис.(яжного) пов.(еренного) М.Ю.Козловского в качестве уполномоченного Гельфанда

1. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

2. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

3. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

4. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

5. Операції з торгівлі інженерно-технічними послугами

6. Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області
7. Техніка і технологія торгівлі
8. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

9. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

10. Організація біржової торгівлі

11. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

12. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

13. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

14. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

15. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

16. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

18. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

19. Організація торгівлі

20. Стратегії виходу на зовнішній ринок

21. Формування асортименту в роздрібній торгівлі

22. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас
23. Вихід компанії на зовнішній ринок
24. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

25. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

26. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

27. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

28. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

29. Аналіз ринку роздрібної торгівлі

30. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

31. Мурування зовнішніх стін з бетонних каменів з облицюванням цеглою

32. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

33. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

34. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток

35. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

36. Маркетингова сутність реклами

37. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

38. Поняття та сутність менеджменту
39. Демократія: сутність, доктрини, різновиди
40. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

41. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

42. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

43. Портфель цінних паперів - сутність та функції

44. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

45. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

46. Економічна сутність виробничих запасів

47. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

48. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее

49. Сутність демократії та її основні цінності

50. Сутність держави

51. Сутність і форми експертної профілактики

52. Сутність та соціальне призначення держави

53. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

54. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції
55. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
56. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

57. Сутність спонсорства

58. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

59. Міжнародні контракти: сутність структура види

60. Поняття і сутність менеджменту

61. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

62. Сутність лідерства та управління

63. Сутність планування і етапи планування

64. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни

65. Сутність та зміст контролю

66. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

67. Сутність і зміст педагогічної етики

68. Партійні системи: сутність і типи

69. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

70. Сутність лібералізму
71. Таїнство Хрещення і його сутність
72. Сутність соціального контролю у сфері праці

73. Сутність технологій в соціальній роботі

74. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

75. Сутність протестантської філософії

76. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

77. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

78. Сутність і особливості фінансів

79. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

80. Сутність та призначення фінансів

Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес

81. Антимонопольна політика держави та її сутність

82. Закон вартості: сутність та основні функції

83. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

84. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

85. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

86. Сутність керування ризиками
87. Сутність нагромадження капіталу
88. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

89. Морской торговый флот в военных операциях на Чёрном и Азовском морях

90. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

91. Автоматизация торговых и складских операций

92. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

93. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

94. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

95. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

96. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Гражданское, торговое и международное частное право

98. Международные транспортные операции

99. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.