Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Палеонтологічні дослідження

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ 1. Палеонтологія докембрія 2. Бактеріальна палеонтологія 3. Молекулярна палеонтологія 4. Біосферний напрямок 5. Палеобіогеографічний напрямок 6. Традиційні напрямки11 Висновок Використана література Вступ Палеонтологія - це наука, що досліджує викопні рештки організмів. Через специфіку і розмаїтність досліджуваних об'єктів палеонтологія використовує безліч різних методів. На початковому етапі розвитку дослідження в палеонтології були спрямовані на з'ясування й опис розмаїтності органічного світу минулого, створення систематик і з'ясування взаємин викопних груп. Пізніше чітко позначилися цілком самостійні напрямки: таксономічний (розмаїтість, систематика, регіональні фауни і флори); морфофункціональний й еволюційно-морфологічний; палеоекологічний; микроструктурно-гістологічний; палеобіогеохімічний; палеобіогеографічний; біостратиграфічний та ін. Останнім часом відокремилися палеонтологія докембрія, молекулярна палеонтологія, бактеріальна палеонтологія, біосферний напрямок. Така диференціація палеонтологічних досліджень визначається принаймні двома причинами. По-перше, задачі палеонтології значно збагачуються її кооперацією з іншими областями біологічних і геологічних наук, а по-друге, розширюються з розвитком методичної бази (впровадженням електронної мікроскопії, томографії, мікроаналізаторів, комп'ютерної техніки). Відокремлення нових напрямків не означає, що результати традиційних досліджень втрачають своє значення. Традиційні описи нових таксонів і регіональних фаун і флор завжди були і будуть залишатися фундаментом палеонтології, оскільки без поповнення саме цих даних всі інші дослідження можуть швидко втратити зміст, позбавившись основи. Зупинимося на самих яскравих досягненнях останніх років, як у традиційних, так і в нових напрямках. 1. Палеонтологія докембрія Сам термін був введений порівняно недавно (наприкінці 60-х років) Б. С. Соколовим. Цей напрямок пов'язаний з вивченням органічного світу на інтервалі, рівному приблизно 7/8 тривалості історії Землі. Розвивається він в даний час дуже бурхливо. Ще не так давно вважалося, що в докембрії практично не було життя, принаймні макроскопічно помітного. Тому весь докембрія називався &quo ;криптозою&quo ; (ера прихованого життя). Величезна кількість нових знахідок від макроскопічних до молекулярних дало можливість створити більш-менш достовірну загальну картину еволюції органічного світу і біосфери докембрія. Ще кілька років тому назад вважалося, що перші багатоклітинні організми з'явилися лише у венді (650-550 млн. років), а одноклітинні еукаріоти — приблизно 1,2-1,3 млрд. років тому. Тепер ми вже знаємо про знахідки нижчих грибів у породах, вік яких складає близько 2,2 млрд. років, і перших багатоклітинних тварин і їхніх слідів у породах, чий вік оцінюється в 1,4 млрд. років. Зовсім унікальні результати отримані в результаті аналізу розмаїтості і просторового поширення так званої вендо-едоакаріотської фауни. Її специфіка полягає в тому, що всі її представники ще не мають кістяка. Сьогодні вже описані багато десятків видів, і виявлені вони на всіх континентах.

2. Бактеріальна палеонтологія Цей напрямок сформувався в останні роки, хоча вивчення викопних бактерій у кременях почався майже 50 років тому. Вважалося, що кремені — єдина порода, де в принципі можна знайти збережені бактеріальні залишки. Однак розвиток палеонтології докембрія й електронно-мікроскопічне вивчення високовуглекислих порід і фосфоритів виявили наявність бактерій практично у всіх осадових відкладах. Експериментально на сучасних ціанобактеріях було показано, що процеси скам'яніння можуть відбуватися в лічені години, у зв'язку з чим ми і знаходимо у викопному стані бактерії, що нерозклалися, дивно гарного збереження. Наслідок цих відкриттів ще важко оцінити. Але вже зараз ясно, що виявлення, наприклад, бентосних ціанобактеріальних матів (ЦОМ) у чорних сланцях змушує переглянути палеогеографічні побудови — ЦОМ повинні були утворюватися у фотичній зоні (у зоні проникнення світла). Повсюдне виявлення бактерій в осадових породах дає підставу думати, що багато аспектів теорії опадоутворення повинні бути переглянуті, оскільки сьогодні уже важко уявити собі процес осадження в епіконтинентальних басейнах минулого без участі бактерій. Виявлення ж ЦОМ у докембрійських породах веде і до переоцінки перспектив нафтогазоносності древніх товщ, що вважалися звичайно малоцікавими з погляду нагромадження органічної речовини. Однак з урахуванням величезної продуктивності сучасних ЦОМ такий погляд має потребу в перегляді, оскільки немає основ думати, що продуктивність древніх ЦОМ була нижче, ніж сучасних. У теоретичному плані дані бактеріальної палеонтології тісно пов'язані з з'ясуванням величезного значення прокаріотичної біосфери минулого і її трансформації в еукаріотичну. 3. Молекулярна палеонтологія Дуже серйозні результати в останні роки були отримані в області вивчення біомаркерів. Це напрямок найчастіше називають молекулярною палеонтологією. Вона вивчає молекулярні сліди життєдіяльності організмів минулого, з'ясовуючи по них характер еволюції як живих організмів, так і біосфери в цілому. Залишки органічних молекул, первинних чи перетворених, часто стійкі до зовнішніх впливів і зберігаються досить добре. Розмаїтість органічних сполук зростає з еволюцією (ускладненням) органічного світу. Крім того, деякі органічні сполуки, що зберігаються у викопному стані, специфічні для тих чи інших конкретних груп. Так, у бактерій для їхньої систематики використовується жирнокислотний склад ліпідів, у рослин — фенольні з'єднання, алкалоїди і багато чого іншого. Особливо цікаві результати досліджень докембрійских хемофосилій, оскільки вони дозволяють визначити час можливої появи эукаріот, потім багатоклітинних і т.д. У 1969 році основоположник молекулярної палеонтології Кальвін, а пізніше В. Шопф із колегами запропонували перші картини хімічної і біологічної еволюції. Сучасні дані дозволяють внести істотні корективи. В основному вони пов'язані з поступовим &quo ;старінням&quo ; знахідок, що свідчать про появу эукаріот, багатоклітинних організмів і т.д. В останні 10 років з'явилися роботи з вивчення ДНК у вимерлих форм. Ці дослідження відкривають можливість виявляти подібність і розходження організмів на основі комплексу молекулярних характеристик.

Можна одержати кількісну оцінку подібності порівнюваних форм, обчислити генетичні відстані між ними і навіть оцінити абсолютний геологічний час розбіжності груп. Перші залишки ДНК вимерлих тварин були виділені зі шкіри кваги в 1984 році. Дослідження показало, що ця тварина була підвидом сучасної зебри. Вивчення послідовності ДНК, виділеної з кісток і м'яких тканин чотирьох видів новозеландських моа, що вимерли біля тисячі років тому. Виявилося, що ці птахи набагато древніші сучасних нелітаючих ківі. Імовірно, ківі потрапили на острови значно пізніше, ніж вимерлі моа, що жили там уже 80 млн. років тому. У той же час показано близьке споріднення ківі з австралійськими эму. ДНК була успішно виділена з викопних залишків мамонтів, що датується від 10 до 50 тис. років. Виявлено, що види мамонтів відрізнялися від генетичних маркерів. Генетичні дистанції мамонта від кожного з пологів сучасних слонів приблизно однакові, хоча морфологічні дослідження показують більш близьке споріднення мамонтів з індійськими слонами, ніж з африканськими. Можливо, це вказує на невідповідність темпів еволюції на молекулярному і морфологічному рівнях. Молекулярна палеонтологія, чи палеогенетика, ще дуже молода, і її основні відкриття можна чекати в майбутньому. Дослідження ДНК викопних залишків організмів обмежені поки матеріалом дуже &quo ;молодого&quo ; віку (тисячі, рідше десятки тисяч років). 4. Біосферний напрямок Цілеспрямовані дослідження в області еволюції древніх экосистем і біосфери в цілому є значною мірою типово російським явищем, історично пов'язаним із традицією, що бере початок від відомих робіт В. І. Вернадського. Сьогодні цей напрямок знаходиться й у руслі величезного інтересу людства до сучасної екологічної кризи, протистояння якого немислимо без обліку передісторії розвитку біосфери. Які ж основні результати, отримані в цьому розділі палеонтології? Насамперед в палео-геологічному матеріалі показано, що біосфера — безупинно розвивається, як авторегулуюча система. Для її розвитку характерна циклічність різного масштабу. Було з'ясовано, що тільки зміна розмаїтості є об'єктивним критерієм стану біосфери. На основі вивчення динаміки розмаїтості виявляються різної сили кризи в історії біосфери, а детальне вивчення показує, що вони розвиваються по подібному сценарію, тобто всі етапи кризи (початок, головна фаза і фаза виходу з кризи) характеризуються своїми специфічними ознаками (симптомами), але завжди тими самими. Це дозволяє при виявленні природних трендів в еволюції біосфери більш чітко оцінити можливі наслідки антропогенних впливів. У попередні два десятиліття в США був створений банк даних по морських організмах, що дозволив проаналізувати динаміку їхньої розмаїтості у фанерозое (від кембрію (540 млн. років) донині). Створений за останні роки в нашій країні банк даних по наземних організмах дав можливість порівняти динаміку морської і континентальної розмаїтості і показати дивну синхронність великих змін, що наводить на думку про існування глобальних причин, що впливають на біосферу в цілому. Біосферні дослідження зажадали розробки нестандартних підходів і в палеобіогеографії.

СкапотуватиP вд термну «капотаж»: аваря, коли лтак, рухаючись по земл, або автомобль, перекидаться через носову (моторну) частину. ШтопорP круте зниження лтака (планера) по гвинтовй трактор з одночасним самообертанням лтального апарата навколо поздовжньо ос. Кубова спдницяP спдниця яскраво-синього кольору. Пряма наводка. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна».P 1944.P 3Pберез. Податься за виданням: Зентка.P К.: Радянський письменник, 1947.P С.P1520. Географя. Вперше надруковано в журн. «Перець».P 1944.P P20.P С.P2. Податься за виданням: Зентка.P С.P1520. Грнич поклади, як про те свдчать найновтнш геологчн дослдження, складаються в основному з арйсько породи. По-нмецькомуP труппенберг, а по-нашому падлогори.P Автор сатирично обгру геологчний термн «порода» для висмювання расистсько теор про арйське походження нмецько нац, а також, контамнуючи укранське слово «труп»  нмецьке «Berg» (гора), говорить про масов жертви солдатв гтлервсько арм. Ковпак Сидр Артемович (18871967)P радянський державний дяч

1. Еколого-біологічні дослідження місцевості

2. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

3. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

4. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

5. Дослідження харчування

6. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
7. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів
8. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

9. Спектральні наземні дослідження

10. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

11. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

12. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

13. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

14. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

15. Методи та етапи статистичного дослідження

16. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

18. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

19. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

20. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

21. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

22. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв
23. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ
24. Дослідження методів чисельного інтегрування

25. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

26. Дослідження чисельних методів інтегрування

27. Історіографія досліджень голодомору

28. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

29. Дослідження активних фільтрів

30. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

31. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

32. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

33. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

34. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

35. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

36. Кабінетні методи маркетингових досліджень

37. Маркетингове дослідження

38. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"
39. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"
40. Маркетингові дослідження

41. Маркетингові дослідження з використанням анкети

42. Маркетингові дослідження на підприємстві

43. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

44. Організація маркетингових досліджень в туризмі

45. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

46. Характеристика маркетингового дослідження товару

47. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

48. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно

49. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

50. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

51. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

52. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

53. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

54. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
55. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
56. Методи психофізіологічних досліджень

57. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

58. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

59. Променеве дослідження травної системи

60. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

61. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

62. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

63. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

64. Дослідження аспектів управління якістю продукції

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

65. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

66. Дослідження та розробки на підприємстві

67. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

68. Методи науково-педагогічних досліджень

69. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

70. Основи наукових досліджень
71. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
72. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

73. Методи наукових і експериментальних досліджень

74. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

75. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

76. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

77. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

78. Організація патопсихологічного дослідження

79. Структура психологічного дослідження

80. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

81. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

82. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

83. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

84. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

85. Матеріали і методи дослідження

86. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень
87. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
88. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

89. Програма соціологічного дослідження

90. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

91. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

92. Дослідження однофазного трансформатора

93. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

94. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

95. Дослідження фототранзистора

96. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

98. Прогностичні дослідження маїбутнього

99. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.