Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство аграрної політики України Кафедра скотарства і конярства Дипломна робота Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ “Горохівський буряко - радгосп” Горохівського району Волинської області Науковий керівник: Консультанти: . Львів-2010 ЗмістВступ 1 Огляд літератури 1.1 Походження і поширення української чорно – рябої молочної породи в Україні 1.2 Екстер’єр і конституція 1.3 Молочна продуктивність 2 Характеристика господарства 2.1 Місце знаходження, природно - кліматичні умови. 2.2 Виробнича структура і господарсько – економічна діяльність 3 Матеріал та методика дослідження 4 Власні дослідження 4.1 Характеристика стада великої рогатої худоби ВАТ “ Горохівського бурякорадгоспу ” 4.2 .Екстер’єр корів різних родин української чорно – рябої молочної породи в розрізі родин. 4.3 Молочна продуктивність корів української чорно – рябої молочної породи в розрізі родин. 4.4 Характеристика відтворної здатності корів української чорно-рябої молочної породи в розрізі родин. 5 Економічна оцінка результатів роботи 6 Охорона природи 7 Охорона праці 8 Цивільна оборона Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ Сільське господарство – це галузь сільського господарства, яка є складовою частиною єдиного агропромислового комплексу країни. Основним завданням сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі є забезпечення населення продуктами харчування, а промисловість деякими видами сировини. Без високо розвинутого сільського господарства не може бути гармонійно розвинутої економіки країни. Тому рентабельність сільськогосподарського виробництва насамперед визначається правильним співвідношенням галузей рослинництва й тваринництва, а також вибором певних видів і порід сільськогосподарських тварин для розведення. Найбільш поширеною галуззю тваринництва України є молочне скотарство. Його розвиток проводиться шляхом підвищення кормової бази і поліпшення племінного потенціалу тварин, впровадження промислових технологій, що дають можливість значно знизити ще і затрати праці при утриманні й експлуатації худоби. Це дає можливість ефективно використовувати вкладення капіталу, трудові ресурси, корми. На сучасному етапі розвиток скотарства, його дальша інтенсифікація і рівень продуктивності тварин не можливий без використання досягнень науки й практики. В Україні створено ряд нових порід молочного і молочно – м’ясного напрямків продуктивності. Успішний розвиток молочного скотарства в Україні залежить від правильного вибору порід великої рогатої худоби й ареалу її розведення. На даний час в Україні розводиться Більше 10 порід великої рогатої худоби. Ці породи по різному пристосовуються до індустріальних технологій і мають різні племінні якості. Сьогодні однією з найскладніших проблем є задоволення потреб людини у продукції тваринництва. За науково – обґрунтованими нормами харчування на душу населення потрібно не менше як 405 кг. молока й молочних продуктів та 85 кг. м’яса на рік. Розв’язання цієї проблеми у найкоротший строк, можливо при використання у сільському виробництві високопродуктивних порід великої рогатої худоби.

Тепер в Україні найпоширенішою молочною породою є українська чорно – ряба молочна порода. Рівень продуктивності тварин, яких розводять в Україні не високий. Це залежить у значній мірі від недостатньої відселекціонованості тварин щодо умов сучасної машинної технології виробництва молока. Найактуальнішою залишається проблема постійного формування маточного високопродуктивного стада, придатного до використання в умовах ферм і комплексів нового промислового типу. Велика увага приділяється розведенню за лініями та родинами, так як це дозволяє не тільки закріпити наявні результати і примножити їх, але й на основі поєднання наявних споріднених груп створити нові лінії та родини з більш збагаченою спадковістю. Але першочергове значення у створенні високопродуктивного стада має його кормозабезпеченність. Створення в породі ліній та родин, які характеризуються своїми індивідуальними якостями, роблять породу більш пластичною, і дозволяють ефективно здійснювати селекційну роботу. Таким чином, розведення за лініями та родинами на сьогоднішній є важливим в галузі скотарства, у зв’язку з цим тема нашої дипломної роботи є актуальною, так як вона присвячена вивченню продуктивних якостей корів Української чорно – рябої молочної породи в розрізі родин в умовах ВАТ “Горохівського бурякорадгоспу” Горохівського району Волинської області. 1 Огляд літератури 1.1 Походження й поширення української чорно – рябої молочної породи в Україні В західних областях України розведення української чорно рябої молочної породи почалося в середині XIX століття. За даними Х.І. Классена (1963) вперше невелику кількість тварин цієї породи зі східних провінцій Німеччини на територію західних областей завезли в 50–60– ті роки минулого століття. Але на думку багатьох спеціалістів, це не вплинуло на формування місцевого масиву чорно–рябої породи (А.Г. Бич, 1984). Сучасні тварини чорно рябої породи Волинської області найбільшою мірою відповідають типу голландської худоби, тому що на початку XIX століття з Голландії було завезено значну кількість чорно рябої худоби. Проте чорно ряба худоба все таки не повною мірою задовольняє вимоги інтенсивної технології виробництва молока. Їй притаманні переваги й недолі-ки тварин голландської породи, яку протягом багатьох років використовува-ли як поліпшуючу для вітчизняної чорно рябої худоби (В.П. Буркат і ін., 1992). Збільшення виробництва і поліпшення якості тісно пов’язано з удоскона-ленням існуючих та створення нових більш продуктивних, а також пристосо-ваних до умов машинного доїння порід, ліній, родин і стад корів на основі поліпшення спадкових якостей, створення оптимальних умов годівлі й утримання. Для вирішення проблем підвищення продуктивності методами внутріпородної селекції необхідні десятиріччя. Тому більш радикальним є залучення генофонду спеціалізованих молочних порід зарубіжної селекції. Крім цього, слід здійснювати заходи по підвищенню продуктивності і її племінної цінності шляхом поліпшення годівлі, утримання й підвищення плодючості корів (М.З. Басовський, В.П. Буркат, В.І. Власов і ін.,

1994; М.З. Басовський, В.П. Буркат, М.В. Зубець і ін., 1995). Починаючи із 70 років XX століття почали широко використовувати бугаїв – плідників голштинської породи, а в 1996 р., затверджено нлву породу – українська чорно ряба молочна. В породі виділено три внутріпородні типи, які відрізняються материнською основою та часткою спадковості голштинської породи: центрально–східний, західний та полісь-кий. Їх виведено схрещуванням корів чорно–рябої худоби з голштинськими бугаями. Найбільший і найпродуктивніший масив становить поголів’я центрально–східного внутріпородного типу, створене на основі місцевої чорно рябої худоби з використанням чистопородних бугаїв голштинської породи. Частка спадковості голштинської породи в межах 5/8–7/8. Дещо дрібніша велика рогата худоба західного регіону, в основі якої гол-ландські, німецькі, в обмеженій кровності голштинські тварини. За будовою тіла тварини західного внутріпородного типу наближаються до центрально–східного, поступаючись йому продуктивністю на 10–15%. На Полісі сформо-вано тип худоби, який є похідним від білоголової української й голландської порід. У цих тварин частка спадковості голштинів невелика, а тому вони ма-ють в основному комбінований тип будови тіла (Т.В Засуха, М.В. Зубець, Й.З. Сірацький і ін., 1999). Удосконалення племінних і продуктивних якостей корів чорно – рябої породи здійснюється за принципом крупно масштабної селекції, в основі яко-го покладено метод чистопородного розведення ( Д.Т. Віничук, П.М. Ме-режко, 1991 ). Щоб покращити масив чорно рябої породи породи виникає необхідність упорядкування її генетичної структури й інтенсивної селекції, спрямованої на консолідацію спадковості і бажаного типу (Б.А. Павлів, З.Є. Щербатий, 1997; І.В. Мамачак, А.П. Брантюк, І.М. Довгополий і ін. 1997; З.Є. Щербатий, 1997 ). Поряд із поліпшенням племінних і продуктивних якостей корів чорно – рябої породи методом внутріпородної селекції, в Україні у широких масшта-бах проводять схрещування її з плідниками споріднених чорно–рябих порід, яких завозили з європейських країн. Протягом останніх 20 років в Україну було імпортовано 11975 голів племінного молодняка, в тому числі 543 бугай-ці та 11432 нетелі і телиць із різних країн (М.З. Басовський, І.А. Рудик, В.П. Буркат, 1992). 1.2 Екстер’єр і конституція Сучасна українська чорно – ряба молочна порода характеризується неоднорідністю масті і деякими відхиленнями від голландської моделі: із білою проточиною або плямою на лобі та двома білими плямами на тулубі. Так тварини створенні на материнській основі білоголової української породи характеризується переважно чорним тулубом з білими відмітинами на череві і білою плямою на лобі. Для тварин одержаних в Результаті схрещування місцевої чорно – рябої породи з голштинськими бугаями характерна, як правило, чорно – ряба масть, із перевагою чорних чи білих відмітин. Тварини української чорно – рябої молочної породи характеризуються дещо короткуватим тулубом, глибокими й широкими грудьми, прямою холкою і рівною спиною, широким вирівняним задом та правильно поставленими кінцівками.

Збереження окремих рис в одяз, побут, звичаях не мають принципового значення; вони втрачають роль усвдомлених символв - ознак етнчно приналежност. [783] Полтика етноциду в царськй Рос проводилась пд акомпанемент розгнузданих цькувань  наклепв з боку преси усх напрямкв, вд Вестника Европы, Киевлянина, Русского вестника до Голоса. Найагресивнш нападки лунали з сторнок Киевлянина, який виходив з таким етнонмчним епграфом: Это край русский, русский, русский! Чорносотенний Киевлянин постйно вдавався до глузливого пародювання укрансько мови, що, до реч, практикують в Рос донин. Ударним прикладом незграбност укрансько мови став приписуваний М. П. Старицькому переклад знаменитого гамлетвського запитання у такому звучанн: Бути чи не бути, ось-то заковика. Насправд переклад звучав: Жити чи не жити? Ось в чм рч. [784] Укладач укранофобського збрника, що недавно вийшов у Москв, якийсь Смолн цлий роздл так  назвав: Буты чы не буты? - ось-то заковыка, или Об укранськом языке. Дал Смолн злобно повторю стару вигадку  стверджу, що саме таким  у переклад М

1. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

2. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

3. Лекції з української та зарубіжної культури

4. Стан української мови

5. Становище Української журналістики в 20-х роках

6. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр
7. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)
8. Форми української держави

9. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

10. Основи ділової української мови

11. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

12. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

13. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

14. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

15. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

16. Архаїчне значення слів у словнику української мови

Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

17. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

18. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

19. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

20. Запорізька Січ - зародок української державності

21. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

22. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави
23. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)
24. Поняття "української діаспори"

25. Проблеми відродження української державності

26. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

27. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

28. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

29. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

30. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

31. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

32. Витоки української авіації

Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

34. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

35. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

36. Етап першого відродження української нації

37. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

38. Розвиток усної руської і зокрема української літератури
39. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття
40. Українсько-бельгійські відносини

41. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

42. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

43. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

44. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

45. Вивчення української мови в початкових класах

46. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

47. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

48. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография

49. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

50. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

51. Становлення української політичної думки

52. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї

53. Особливості української демонології

54. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів
55. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки
56. Почвы землепользования "Освобождение" Задонского района Липецкой области, их генезис, состав, свойства, агромелиоративная характеристика и рациональное использование

57. Характеристика основных стаций гусеобразных на пролете в Константиновском районе Амурской области

58. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

59. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

60. Исследование, характеристика и пути решения маркетинговой проблемы фирмы - производителя маргарина "Молочный"

61. Чорна металургія України

62. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

63. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

64. Характеристика пород крупного рогатого скота и кролей

Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Характеристика головних рекреаційних районів України в 2004-2008 рр.

66. Характеристика рекреаційних ресурсів України

67. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

68. Характеристика молочных продуктов на примере ООО "Молочник"

69. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

70. Економічна характеристика суднобудування в Україні
71. Характеристика основних фінансово-промислових груп України
72. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

73. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

74. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

75. Порода с/х животных

76. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

77. Кто будет защищать тебя, Родина

78. Характеристики ВМС Великобритании

79. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

80. Экономико-географическая характеристика Юга США

Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Австралия - экономико-географическая характеристика

82. Общая характеристика степной зоны

83. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

84. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

85. Характеристика Дальневосточного экономического района

86. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ
87. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан
88. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

89. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

90. Атомна енергетика України і РПС

91. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

92. Общая характеристика Туниса

93. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

94. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

95. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

96. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Комплексная характеристика Словении

98. Китай. Характеристика страны

99. Социально-экономическая характеристика Индии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.