Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

КИЇВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ Економічний факультет заочної форми навчання Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ЗВІТ з переддипломної практики по курсу «Менеджмент ЗЕД» (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП «ПРОМЕН») Київ 2008р. ЗМІСТ ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІЗНЕС ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОМЕН» 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД ПП «ПРОМЕН» 2.1 Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства 2.2 Аналіз зовнішніх ринків та конкуренції 2.3 Функціональний аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства 2.3.1 Оцінка стратегічного та оперативного планування на підприємстві 2.3.2 Оцінка організаційної структури підприємства 2.3.3 Оцінка засобів виходу підприємства на зовнішні ринки 2.3.4 Оцінка логістичних операцій підприємства 2.3.5 Аналіз ефективності експортно-імпортних операцій підприємства 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПП «ПРОМЕН» 4. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕДДИПЛОМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПП «ПРОМЕН» ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми переддипломного дослідження полягає в тому, що провідним напрямком світогосподарського розвитку останніх десятиліть (особливо останнього) є поступовий перехід багатьох країн до економіки відкритого типу. Він передбачає ліквідацію державної монополії зовнішньої торгівлі, використання різних форм спільного підприємництва, організацію зон вільного підприємництва, інтеграцію господарського комплексу в світове господарство та світовий ринок. Одним з найважливіших критеріїв цього переходу є сприятливий інвестиційний клімат країн, що стимулює приплив капіталовкладень, технології , товарів. Внутрішній ринок доступний для таких надходжень, але водночас відкрита економіка не допускає безконтрольності у зовнішньоекономічних зв'язках. Вона вимагає активного державного регулювання структури експорту та імпорту, руху капіталів, митної, валютної, податкової, кредитної та інвестиційної політики тощо, щоб не допустити одностороннього переважання економічно розвинених країн Об’єкт дослідження – підприємство рибопереробної підгалузі харчової промисловості ПП «Промен» (м.Київ) Предмет дослідження – експортна та імпортна діяльність підприємства ПП «Промен» по виготовленню на експорт в США та Європу морожено-вакуумованого філе судака та окуня (добутого в внутрішніх водах України, Росії та Білорусії) та виготовленню для споживання в Україні продукції з імпортованих морожених тушок мінтая, хека, мерлузи з Китаю та Аргентини. Мета досліджень – підготовка матеріалів для дипломного дослідження по вивчення закономірностей та принципів діяльності підприємства в галузі міжнародної торгівлі рибною продукції – імпорт океанічної риби для переробки та реалізації на території України та експорт морожено-вакуумованої прісно-одної та прибрежно-морської риби, вирощеної за допомогою аквакультури в Україні, оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, побудова та обгрунтування пропозицій по оптимізації схем зовнішньоекономічних розрахунків підприємства та менеджменту персонала підприємства.

Для досягнення мети дослідження потрібно було вирішити такі завдання: 1. Дослідити сутність та законодавче поле зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств в України; 2. Провести аналіз світового досвіду основних форм ЗЕД та впливу вступу України до СОТ на ЗЕД підприємств, в тому числі на рибопереробну галузь; 3. Дослідити загальні оцінки динаміки розвитку ЗЕД підприємств України за останні 5 років (2003 – 2007 роки); 4. Дослідити характеристики сучасного стану, проблем та перспектив розвитку ЗЕД підприємств рибопереробної підгалузі харчової галузі економіки України; 5. Дослідити світові тенденції розвитку рибопереробної підгалузі харчової промисловості 6. Провести економічну діагностику та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства ПП „Промен”; 7. Виконати SWO – аналіз внутрішніх проблем розвитку та зовнішніх факторів конкурентного впливу на діяльність ПП «Промен»; 8. Виконати PES – аналіз зовнішніх умов впливу на діяльність ПП «Промен»; 9. Ідентифікувати основні проблеми в діяльності підприємства ПП «Промен» та дати оцінку основних напрямків їх вирішення; 10. Розробити заходи підвищення ефективності управління персоналом та ефективністю ЗЕД підприємства ПП «Промен». Методи досліджень: історичний метод, метод порівнянь та аналогій, дедуктивний метод, метод проведення горизонтального(індексно хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу показників експорту - імпорту продукції та її реалізації на внутрішньому ринку, фінансово- балансової звітності підприємства. Інформаційно-методологічна база досліджень дипломної роботи — звітні документи ПП «Промен» за 2002 - 2007 роки. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІЗНЕС ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОМЕН» Приватне підприємство „Промен” є одним з найбільших на Україні підприємством по переробці прісноводної риби, а у відношенні переробки судака - лідером на ринку України . В додатку А наведені баланси та звіти про фінансові результати діяльності підприємства ПП „Промен” за 2002 2007 роки. ПП «Промен» поставляє продукцію підприємствам оптової і роздрібної торгівлі і компаніям-імпортерам у Канаді, США, Росії, Польщі, Естонії, Литві, Латвії, а так само має дозвіл на експорт у Румунію, Чехію, Швейцарію, Угорщину, Ізраїль і Болгарію. В даний момент компанією ведеться активна робота, метою якої є проходження процедури атестації виробництва відповідно до вимог директив ЄС і одержання дозволу на постачання продукції ПП „Промен” у всі країни ЄС. На внутрішньому ринку України ПП «Промен» самостійно не торгує, для продажу продукції в Україні була створена фірма &quo ;Бастіон плюс&quo ;, яка має ексклюзивне право на продаж продукції ПП «Промен» на території України. Щорічно компанія переробляє близько 1 900-2 100 тонн судака (основного продукту), близько 200-300 тонн окуня. ПП «Промен» використовує прісноводну рибну сировину як українського походження, так і імпортуєму з Росії та Балтії через оптових посередників в Україні. Завдяки наявності різних джерел сировини, компанія має можливість пропонувати свіжого і свіжомороженого судака одинадцять місяців на рік.

На експорт поставляється вироблене філе судака та філе окуня, заморожене в вакуумній упаковці, що дозволяє його транспортувати та зберігати в рефрижераторах до 3-4 місяців, тобто експортувати його як в країни Європи, так і Америки, де прісноводна риба Східної Європи, виготовлена в Україні, дуже цінується та має великий попит. 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД ПП «ПРОМЕН» 2.1 Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства Як показали результати економічної діагностики фінансового стану та результатів діяльності ПП «Промен» на початок 2008 року, у підприємства накопичився ряд проблем з ліквідністю, автономією та підвищенням рівня загроз банкрутства, що потребує проведення спеціальних видів аналізів, серед яких в переддипломній роботі проведені SWO та PES аналізи, результати яких покладені в основу пропозицій по формуванню стратегії розвитку підприємства ПП «Промен». Класичний SWO –анализ припускає визначення сильних і слабких сторін у діяльності фірми, потенційних зовнішніх погроз і сприятливих можливостей і їхню оцінку в балах відносно показників або стосовно даних стратегічно важливих конкурентів. Класичним представленням інформації такого аналізу було складання таблиць сильних сторін у діяльності фірми (S), її слабких сторін (W), потенційних сприятливих можливостей (О) і зовнішніх погроз (Т) . У ряді робіт, викладається методика SWO -аналізу, основний упор у якій зроблений не на методи визначення й оцінку S, W, O і , а на формулювання конкретних стратегій і заходів на основі S, W і з обліком O і . Так, у пропонується після визначення S, W, O, перейти до складання матриці стратегій: SO – заходи, які необхідно провести, щоб використовувати сильні сторони для збільшення можливостей компанії; WO – заходи, які необхідно провести, переборюючи слабкі сторони і використовуючи представлені можливості; S – заходи, що використовують сильні сторони організації для запобігання погроз; W – заходи, що мінімізують слабкі сторони для запобігання погроз. Таблиця 2.1 Матриця SWO – аналізу діяльності ПП «Промен» Можливості (О) 1.Зниження вартості грошових ресурсів за рахунок еврокредитов банків Європи 2. Зниження вартості матеріальних ресурсів за рахунок освоєння власного розведення та вилову прісноводної риби на шельфі Азовського моря та Дніпровської акваторії 3. Атестація виробництва для отримання сертифікатів на право експортної поставки продукції на ринки Євросоюзу після вступу в СОТ 4. Розширення обсягів переробки імпортної морської та океанської риби для внутрішнього ринку України по технології тривалого зберігання 5. Підвищення рівня власного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій АТЗТ та їх рефінансування в ЕБРР Погрози (Т) 1.Низька платоспроможність населення та зниження активності на ринку рибної продукції в Україні 2. Поява конкурентів в галузі переробки прісноводної риби після відкриття України (після вступу в СОТ)в. 3.Можливість рейдерського захвату підприємства за рахунок низького рівня автономії та загрози з боку кредиторів. Сильні сторони (S) 1. Наявність іноземних ліній по технологічній переробці прісноводної риби тривалого зберігання 2.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

2. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

3. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

4. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

5. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

6. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
7. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності
8. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

9. Облік зовнішньоекономічної діяльності

10. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

11. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

12. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

13. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

14. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

15. Проект зовнішньоекономічної угоди

16. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

18. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

19. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

20. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

21. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

22. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
23. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")
24. Аналіз господарської діяльності підприємства

25. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

26. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

27. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

28. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

29. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

30. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

31. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

32. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи

33. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

34. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

35. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

36. Економічний аналіз підприємств

37. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

38. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"
39. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
40. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

41. Організація обліку власного капіталу підприємства України

42. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

43. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

44. Аналіз демографічної ситуації в Канаді

45. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

46. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

47. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

48. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

50. Операційна система підприємства

51. Організаційна структура підприємства

52. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

53. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

54. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
55. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
56. Організаційна і виробнича структура підприємства

57. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

58. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

59. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

60. Аналіз економічної нестабільності в Україні

61. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

62. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

63. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

64. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Організація оплати праці на підприємстві

66. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

67. Стратегии поведения в конфликтной ситуации и методы предупреждения конфликтов

68. Технічний аналіз фондового ринку

69. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

70. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
71. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
72. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

73. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

74. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

75. Організація облікового процесу на підприємстві

76. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

77. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

78. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

79. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

80. Ревізійні комісії підприємств і організацій

Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

82. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

83. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

84. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

85. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

86. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем
87. Інформаційне забезпечення діяльності організації
88. Організація обліку на торгівельному підприємстві

89. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

90. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

91. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

92. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

93. Аналіз середовища господарської організації

94. Організаційна структура управління підприємством

95. Організаційні форми інноваційної діяльності

96. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

97. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

98. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

99. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

100. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.