Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Концептуальні основи аналізу національної економіки

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Тестові завдання З дисципліни «Національна економіка» На тему (за змістовим модулем № «1») Концептуальні основи аналізу національної економіки Студентки факультету «Економіки та бізнесу» 3-го курсу, спеціальності Фінансів та кредиту, 31 групи Максимець А.І. Викладач Харчевникова І. П. Оцінка балів « » 2009р. Мелітополь-2009 р. Тема 1. Національна економіка 1. Який вид економічної діяльності відносять до закордону? 1) надання трансфертів 2) формування експорту та імпорту 3) сплата податків до бюджету 4) створюють пропозицію рес-в (праці) на ринку факторів вир-ва 2. Який з методів вивчає виділення найбільш суттєвих сторін процесу або явища, що вивчається? 1) метод аналізу 2) метод поєднання історичного 3) метод наукової абстракції 4) метод матеріальної динаміки 3. За способами регулювання господарської діяльності розрізняють? 1) традиційні та командно-адміністративні економіки 2) ринкові і традиційні економіки 3) ринкові і неринкові економіки 4) неринкові і командно-адміністративні економіки 4. Після якого року починається перехід від феодальних до капіталістичних відносин здійснюється промислова революція з’являються ознаки індустріального сусп-ва? 1) 1964 року 2) 1963 року 3) 1962 року 4) 1961 року 5. Скільки виділяють етапів розвитку національної економіки? 1) 6 етапів 2) 5 етапів 3) 7 етапів 4) не має вірної відповіді Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 1. В економічній науці 20ст. домінуючою була.? Нова інституціональна економічна теорія Неокласична теорія 3)Нова французька інституціональна економічна теорія 4)Не має правильної відповіді 2. Скільки виділяють підсистем у нових французьких інституціоналістів? 1) 6 підходів 2) 5 підходів 3) 4 підходи 4) не має вірної відповіді 3. Яка підсистема базується на принципі підпорядкування приватних інтересів загальним. В рамках цієї підсистеми функціонують держава і її установи (поліція, суди) і багато важливих громадських організацій (наприклад, церква)? 1) Підсистема громадської думки 2) Підсистема творчої діяльності 3) Цивільна підсистема 4) Традиційна підсистема 4. У центрі уваги опиняються відносини, які складаються у середині економічних організацій, тоді як неокласики розглядали їх як? 1) «чорний кошик» 2) «чорний ящик» 3) «червоний ящик» 4) не має вірної відповіді 5. Які є ознаки класичного інституціоналізму? 1) Інституціоналізм розширює економічний аналіз, залучаючи до нього чинники, які не враховуються класичною економічною теорією. 2) Неповнота інформації, неповна визначеність прав власності, невизначеність і чинники певних колективних дій у системі колективного вибору. 3) Не має правильної відповіді 4) Відповіді зазначені в пунктах 1 та 2 Тема 3. Теорія суспільного доброботу та соціально-ринкової економіки 1. Як називається блага доступ до яких нормується через ціни? не економічні економічні суспільні блага не матеріальні блага 2. Міра рівності (не рівності ) життєвого становища людських соціальних груп — це ? 1) горизонтальна справедливість 2) вертикальна справедливість 3) справедливість між поколіннями 4) соціальна справедливість 3.

Як називаються домогосподарства, які розбиваються за доходами на 5 рівних груп за чисельністю? 1) децилі 2) квінтилі 3) квартилі 4) перцентельні 4. критерій справедливого розподілу доброботу був запропонований 1) Паретто 2) Пігу 3) Міллем 4) Сеєм 5. В межах економічного об роботу агрегат аналізують за формолую? W= f(u , u , u . u ) U= f (x , x , x .x ) I = I / I I = I / I Тема 4. Характеристика економічного потенціалу 1. До не створенних не фінансових активів входять? 4 складові 3 складові 2 складові Не має вірної відповіді 2. До яких ресурсів належить фонд України який дорівнює 60 млн. га? Лісових ресурсів Водних ресурсів Мінерально-ресурсного потенціалу Земельних ресурсів 3. Як називають населення, яке постійно проживає на момент перепису на данній території враховуючи тимчасово відсутніх? Економічно-активне населення Наявне населення Постійне населення Зайняте населення 4. Яка відповідь правильно називає показники, які використовуються для оцінки людського потенціалу? Сальдо міграції і чисельність населення Трудовий потенціал і трудові ресурси Тільки чисельність населення Відповіді 2 і 3 5. Співвідношення між кількістю безробітних та робочою силою помножене на 100% визначається рівень? Зайнятого населення Чисельності населення ї Енономічно-активного населення Безробітного населення Тема 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки 1. Яких два підходи використовуються для трактування категорій власності? Юридичний і приватний Суспільний і економічний Юридичний і економічний Економічний і приватний 2. До якої форми належать такі види, як загальна-державна і муніципальна? 1) Змішаної 2) Індивідуальної 3) Державної 4) Колективної 3. До змішаної форми належать наступі види? Кооперативна і міжнародна Загально-державна і приватно-колективна Приватна і акціонерна Державно-коорпоративна і приватно-колективна 4. формами суспільної власності є ? Приватна і державна Державна і колективна Колективна і приватна Приватна і суспільна 5. У якій відповіді форма власності на засоби виробництва пов’язана з формою працею? Община власності і рабська праця Феодальна власність і наймана праця Капіталістична власність і колективна праця Трудова власність і вільна праця Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку 1. Не матеріальне виробництво, де створюють не матеріальними формами багатства? Виробничо-господарська інфраструктура Соціальна інфраструктура Інституціональна інфраструктура Господарська інфраструктура 2. Назвіть мету науково-дослідницької інфраструктури ринку? Мобілізація тимчасово вільних грошових ресурсів Контроль за ходом протікання Підготовка спеціалістів Надання інформаційних, консультативних, розрахункових та інших послуг 3. Забезпечення економіки необхідною кількістю грошей виконує функцію банківської системи? Стабілізаційна Емісійна Трансформаційна Не має вірної відповіді 4. Вид безробіття пов’язане з коливанням ділової активності—це .? Природний рівень безробіття Структурне безробіття Фрекційне безробіття Циклічне безробіття 5. Скільки виділяють видів безробіття ? 1) 5 види 2) 4 види 3) 3 види 4) 2 види Відповіді Тема №1 1)—2 ; 2)—3; 3)—3; 4)—4; 5)—1.

Тема №2 1)—2; 2)—4; 3)—3; 4)—2; 5)—4. Тема №3 1)—2; 2)—4; 3)—2; 4)—1; 5)—1. Тема №4 1)—3; 2)—4; 3)—3; 4)—4; 5)—4. Тема №5 1)—3; 2)—3; 3)—4; 4)—2; 5)—4. Тема №6 1)—2; 2)—3; 3)—2; 4)—4; 5)—2. Об’єкти оцінювання Критерії оцінювання Бали Основна частина Врахування при складанні завдань основних теоретичних положень теми, категорій, взаємозв’язків між ними Послідовність наведення завдань відповідно до структури курсу Складання завдань у позитивній формі Грамотне, чітке викладання тексту Оформлення роботи Відповідність вимогам, охайність у виконанні Дотримання графіку здачі тестових завдань Максимальна сума

Але головна вина падала, розумться, на весь режим  на тих людей, як той режим утворили, як його боронили й представляли. ¶ коли большевицька, есервська й денкнська преса називала С. Петлюру погромщиком, то треба отверто, не ховаючи правди, безжалсно признати, що цей чоловк, дйсно, заслужив цю сумну славу. Цим я не хочу сказати, що С. Петлюра мав якусь особливу ненависть до врейства. Н, це був звичайний соб дрбний мщанин з легкою плвкою "лберального" обивательського антисемтизму, "демократичний" обиватель, який готов був "прнцпально" признати врев такими ж людьми, як  вс, готов був навть дати м "майже вс" права, але в якому з дитинства сидла антпатя до се раси. Загострення нацонально боротьби й прихильнсть врейського пролетарата до большевизму в душ цього "героя" також викликали певну свободу то антпат. Його обивательська псхка й дрбно-мщанський свтогляд також, як  в його отаманцв, не могли дати йому н стримуючих стимулв, н розумного аналзу нацональних явищ, н бажання боротись з дикими ексцесами

1. Особливості національної економіки Тунісу

2. Інституційні чинники розвитку національної економіки

3. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

4. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

5. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

6. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік
7. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні
8. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

9. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

10. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

11. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

12. Основи фінансового аналізу

13. Економічна і національна безпека України

14. Історія розвитку економічного аналізу

15. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

16. Основи економіки підприємства

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

17. Основи проектного аналізу

18. Основи ринкової економіки

19. Теорія економічного аналізу

20. Предмет та метод економічного аналізу

21. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

22. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
23. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю
24. Національна політика СРСР в роки перебудови

25. Українська національна революція 1649-1657рр

26. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

27. Концептуальные основы единой системы государственного кадрового обеспечения сферы информатизации России

28. Концептуальные основы развития дополнительного профессионального образования

29. Философские концептуальные основы изучения олимпизма и олимпийского образования

30. Основні напрямки фінансового аналізу

31. Валовий національний продукт

32. Державне регулювання ринкової економіки

Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки
Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники

33. Національне багатство, прибуток

34. Система національних розрахунків

35. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

36. Державне регулювання економіки

37. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

38. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
39. Генеза української національної мови
40. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

41. Етикет та його національні особливості

42. Національна депозитарна система в Україні

43. Національний банк України

44. Національний Банк України

45. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

46. Функції Національного банку України

47. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

48. Аудиторська перевірка Національного банку України

Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Регіональна економіка сільського господарства України

50. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

51. Національна депозитарна система України

52. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

53. Основні аспекти аналізу демократії

54. Поняття національного доходу та його використання
55. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності
56. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

57. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

58. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

59. Історія економіки Німеччини

60. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

61. Національне відродження Чехії

62. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

63. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

64. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

66. Основні етапи українського національного відродження

67. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

68. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

69. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

70. Українське національне відродження ХІХ ст.
71. Український національний рух напередодні Першої світової війни
72. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

73. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

74. Українська національна кухня

75. Методологічні засади розуміння національної культури

76. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

77. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

78. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

79. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

80. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

81. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

82. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

83. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

84. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

85. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

86. Тенденції розвитку міжнародної економіки
87. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень
88. Національні моделі корпоративного управління

89. Предмет і методи економіки праці

90. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

91. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

92. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

93. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

94. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

95. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

96. Національний розвиток у контексті демократії

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

97. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

98. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

99. Іслам і буддизм. Національні релігії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.