Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Український театр другої половини ХІХ століття

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота Український театр другої половини ХІХ століття ЗмістВступ 1. Розвиток театрального мистецтва в Україні в др. пол. ХІХ ст. 1.1 Аматорське театральне мистецтво 1.2 Професійний театр України 2. Український театр за кордоном 2.1 Українські артисти в Петербурзі 2.2 Український театр на Кишинівській сцені Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки ВступАктуальність теми. В історії українського відродження в Росії новий український театр відіграв не тільки красиву й ефективну, але й сповнену глибокою неминучою значення роль. Український народ протягом багатьох століть не мав власної держави. Україна входила до складу то Польщі, то Росії, то Радянського союзу й змушена була майже завжди в тій чи іншій формі терпіти політичне, духовне й навіть релігійне гноблення. Особливо несприятливими були умови для розвитку культури в Україні у ІІ пол. ХІХ ст. Цей період в історії України був одним з найтрагічніших. Було заборонено найцінніше, що тільки є в кожного народу, - рідну мову. Це була доба, коли донести до народу рідне слово було майже неможливо, а нерідко й небезпечно. Коли сумної пам’яті закон 1876 року закрив майже наглухо всі шляхи до українського національного руху в Росії, театр лишився одним з небагатьох просвітів, і в пристрасному устремлінні знайти який-небудь вихід національному почуттю потреби національного самовияву, була з усією енергією використана та невелика галузь цього самовияву, яка давала йому сцена. Українське професіональне театральне мистецтво в другій половині ХІХ століття розвивалось у дуже несприятливих умовах: не було спеціальних закладів які б виховували кадри, приміщень, які відповідали своєму призначенню, належних традицій режисури й акторської гри, високохудожнього репертуару, який би забезпечив постійний зростаючий інтерес публіки до театру. Тільки палка любов до своєї справи, надзвичайна енергія сценічних діячів і жива підтримка публіки дали можливість українському театру з честю вийти з цих утруднень і завоювати собі тривке місце навіть у тих тяжких умовах, в які ставив його ворожий українському життю режим. Найболючішою його стороною була бідність репертуару. Театральна цензура залишила українському театру тісну галузь етнографічно-народного життя, але й з цієї галузі нові п’єси доводилось проводити з неймовірними утрудненнями, і навіть величезними матеріальними витратами. Отже, театр у ці роки фактично був єдиним джерелом цього культурного життя нації. Він залишався єдиною надією уярмленого народу на своє духовне відродження. І дали цю надію Україні перш за все такі видатні українські культурні діячі, як М. Кропивницький, М. Старицький, І. Карпенко-Карий, М. Садовський, М. Заньковецька, П. Саксаганський та інші митці, завдяки яким українське сценічне мистецтво наприкінці ХІХ століття – на початку ХХ століття було піднесено на небачений до того щабель - на вершину світової культури. На протязі майже двох століть проблема розвитку і виникнення професійного театру в Україні в другій половині ХІХ ст. мала неабияку актуальність. Причиною цього є те, що майже пів століття український театр зазнав утисків з боку російського царизму.

Українська сцена була майже єдиним свідченням того, що українське життя не завмерло цілком, а поклоніння українській сцені – єдиним можливим для української публіки свідченням своїх симпатій та відданості рідній стихії. Об’єктом даного дослідження є вивчення театрального мистецтва України в другої половині ХІХ ст. Предметом – є становлення, розвиток, умови існування театру. Український театр його класичної доби починається з аматорський гуртків середини ХІХ ст., які ставили здебільшого “Наталку Полтавку” Котляревського, “Сватання на Гончарівці” Квітки-Основ’яненка та “Назара Стодолю” Шевченка. А з 1882р. Починається буйний розвиток українського театру й українського театрального мистецтва. Історія виникнення, розвитку українського театру хронологічно охоплює період другої половини ХІХ ст., тобто з 1850 до 1900р.р. В цей час театр був започаткований як професійний, мав свою трупу, свого режисера і свого директора. Мав великий успіх не тільки на території України, а й за її межами. Метою курсової роботи є дослідження і вивчення історії становлення і розвитку професіонального театру України другої половини ХІХ ст. Для досягнення мети переді мною поставлені наступні завдання: з’ясувати, що передувало утворенню професіонального театру в Україні; визначити головні осередки становлення театру України; з’ясувати, які умови розвитку театру були у другій половині ХІХ ст.; охарактеризувати діяльність перших професіональних театрів, які діяли на території України; встановити, яке значення мав розвиток театру для міст України, Росії та Кишинева; дати належну оцінку ролі театру у формуванні української державності. Хронологічні рамки – друга половина ХІХ ст. (1850-1900рр.) Географічний простір, по якому розгорталося життя українського театру, охоплює всю територію України. Аматорські гуртки були організовані майже у всіх містах і містечках України. Вистави цих гуртків відбувалися в Києві, Одесі, Полтаві, Немирові, Сумах, Кам’янці – Подільському, Житомирі. Драматичні гуртки були організовані в таких містах як Бобринець і Єлисаветград. Єлисаветградський гурток мав назву “Артистичне товариство”. З 1861 – 1866р.р. заслуженим успіхом користувався аматорський театр у Чернігові, відомий під назвою “Товариство кохаючи рідну мову”. В таких містах України як Київ, Харків, Одеса, поруч університетів, були засновані театри та український репертуар. У Єлисаветграді був заснований справжній професіональний театр. У Львові 29 березня 1864 року розпочав свої вистави театр товариства “Руська бесіда”. При написанні курсової роботи мною були використані такі методи: аналізу та синтезу, порівняльно-співставний метод та загально наукові принципи: історизму, який дозволяє виявляти характерні закономірності виникнення та розвитку театру в Україні; об’єктивності – базується на критичній оцінці передумов виникнення професійного театру та плюралізму, який дав змову всебічно їх дослідити. Історіографія проблеми. Питання про виникнення і розвиток театру в другій половині ХІХ ст.

умови його існування цікавлять дослідників вже півтора сторіччя. Наприклад, В. Василько присвятив своє життя дослідженню історії українському театру. Він визнає тільки театр Старицького, Кропивницького, Садовського і заперечує заслуги решти театральних труп. Він вважає, що інші російсько – малоруські трупи лиш ганьбили мистецтво і що головною метою об’єднання (1889р.) труп Садовського, Саксаганського і Карпенка-Карого була загально боротьба з “нашестям варварів” на українську сцену, боротьба проти низького художнього рівня знов створених театральних труп. Але існування однієї театральної трупи в період національно – культурного відродження (за визначенням В. Василька”) просто немислимо. До того ж, багато артистів другорядних труп мали неабиякий талант і користувалися заслуженим успіхом у глядачів. Досі у вітчизняній науці про історію театру українського народу немає фундаментального дослідження під назвою “Народний театр”, де було б висвітлено усі аспекти й проблеми цього багатовимірного етномистецького й соціокультурного явища. С. Чорній вважає що основні елементи українського театру з передхристиянської доби збереглися до межі ХІХ і ХХ ст. в українському етнографічно-популярному театрі. Етнографічно – побутовий театр кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – театр про народ і для народу, театр, який вийшов із народу, де поєднались гра, автентичний та вторинний фольклор, побут, обряди, етнографізм, а не тільки принципи “перетворення” та “діяння”, цілком можна визначити як різновид народного театру, найбільш соціально заангажованої мистецької системи. Соціальна природа театру дозволяє йому виступати в ролі інституту, що регулює відносини в суспільстві, коли у відповідних просторово-часових межах відбувається символічна взаємодія між митцями і глядачами, що ґрунтується у продукуванні (митцями) та сприйнятті (глядачами) дій які відбуваються “фіктивно” – ігровій формі, і яка еволюціонує як певна культурна практика. Саме тоді театр стає не тільки специфічною й естетичною, а й соціальною маніфестацією. А отже, історію українського народного театру – естетичної й соціальної маніфестації – не можна розглядати поза історією українського народу. І. Дзюба вважає, що український народний театр другої половини ХІХ ст., в основі якого були високі шевченківські заповіді і який, зрештою, постійно звертався до театральної інтерпретації творчості Т. Шевченка, перетворився, з огляду на здеформовані умови існування українського етносу, на один з механізмів само створення нації в часі і просторі. Адже не тільки творчість Т. Шевченка, а й корифеїв національної сцени стала загальноукраїнським духовно-культурним явищем, згуртувала регіональні-наддніпрянські, галицькі, буковинські, закарпатські – інтелектуальні митецькі еліти на основі загальнонаціональних інтересів, цілей і завдань. Вивченням театру, історією його розвитку займаються також такі театрознавці, як М.С. Тихонравов, П.П. Пекарський, О.І. Веселовський, О.С. Архангельський, П.Й. Морозов, М.К. Йосипенко, В.Б. Донченко. Вони стверджують, що фольклорна “різдвяна драма” як жанр, є початковим етапом становлення професіонального театру.

У термн «москаль» завжди вдчувалась ворожсть, огида, зневага, зверхнсть, ненависть до означуваного. ¶ дивного тут нема нчого, бо в цьому вже винне не саме слово, а т сторичн вдносини, як склалися мж укранцями  москалями. Подбне емоцйне забарвлення ма також  такий термн, як «турок». ¶ хоч уже бльше двох столтть укранц з турками не воюють, навть не стикаються, але вдгомн з козацько доби лишився донин. Називати когось турком - означа вилаяти, образити, осмяти, принизити». [75] Мабуть, варто до ц цитати внести певн доповнення. На заход Украни термн москаль не мав сильно вираженого негативного вдтнку. Може, тому, що тут москал не мали можливост себе проявити. А поляк Адам Мцкевич на згадку про перебування в Рос написав врш, присвячений петербурзьким друзям - «До друзв москалв». Зовсм нша справа з назвою «кацап». Академк Д.Яворницький вважав, що слово «касаб» (так писалося ще в другй половин XVIII столття) походить з татарсько мови  означа «м'ясник», «живодер»

1. Українська культура: становлення та розвиток

2. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

3. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

4. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

5. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

6. Шпоры по зарубежной литературе 2-й половины 20 в.
7. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка
8. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

9. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

10. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

11. Громадянські війни в Англії в 17 ст.

12. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

13. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

14. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

15. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

16. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг

17. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

18. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

19. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

20. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

21. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

22. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
23. Внешняя политика России во 2 половине 19 века
24. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

25. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

26. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

27. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

28. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

29. Экономическое развитие России во 2-ой половине 19 в.

30. Утворення Скіфії та її політична історія

31. Образование Русского централизованного государства (2-я пол. XV - н. XIV вв.)

32. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

33. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

34. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

35. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

36. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

37. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

38. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
39. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"
40. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

41. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

42. Принципи розробки та оцінки державної політики України

43. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

44. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

45. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

46. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

47. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

48. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

50. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

51. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

52. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
55. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
56. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

57. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

58. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

59. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

60. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

61. Царювання та політика Павла І

62. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

63. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

64. Діяльність першого професійного театру Полтави

Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

66. Ціноутворення та цінова політика підприємства

67. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

68. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

69. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

70. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії
71. Економічна та торгово-політична роль митного збору
72. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

73. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

74. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

75. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

76. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

77. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

78. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

79. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

80. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

81. Групи та групові інтереси в політиці

82. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

83. Політичні партії в Україні та їх основні типи

84. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

85. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

86. Предмет політології, сутність та зміст
87. Суспільна думка та політична філософія
88. Трансформація суспільства та політична модернізація

89. Політика та соціальний конфлікт

90. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

91. Політичне управління та його соціотехніка

92. Політичні еліти та лідерство

93. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

94. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

95. Напівтони та колір у поліграфії

96. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

97. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

98. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

99. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

100. Соціальна політика та соціальне партнерство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.