Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Основи ділової української мови

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Поняття літературної мови Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує: - у вищій формі загальнонародної мови – сучасній українській літературній мові; - у нижчих формах загальнонародної мови – її територіальних діалектах. Літературна мова – це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка в писемному та усному різновидах обслуговує культурне життя народу, всі сфери його суспільної діяльності. За функціональним призначенням – це мова державного законодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній сферах, мова освіти, науки, мистецтва, засобів масової інформації. Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності. Усна форма обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства. Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-східного наріччя, увібравши в себе окремі діалектні риси інших наріч. Зачинателем нової української літературної мови був І.П. Котляревський – автор перших великих художніх творів українською мовою («Енеїда», «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник»). Він першим використав народно-розмовні багатства полтавських говорів і фольклору. Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають Т.Г.Шевченка. Саме він уперше «своєю творчістю підніс її на високий рівень суспільно-мовної та словесно-художньої культури, заклав основи для розвитку в ній наукового, публіцистичного та інших стилів літературної мови У мові творів Шевченка знайшли глибоке відображення народнопоетична творчість, усно-розмовні форми народної мови». Традиції Шевченка у розвитку української літературної мови провадили далі у своїй творчості І.Франко, Леся Українка, Панас Мирний, М.Коцюбинський та інші письменники. Жодне суспільство, на якому б рівні воно не перебувало, не може існувати без мови. Оскільки мова – явище суспільне, вона виконує цілу низку функцій, життєво важливих як для самого суспільства, так і для самої мови. Критерії класифікації документів Основною класифікаційною ознакою конкретного документа є його зміст, зокрема, відношення зафіксованої в ньому інформації до особи, структури, предмета або до напрямку діяльності укладача чи адресата. Відповідно до цього і згідно з унормованими вимогами (див. попередній розділ) за ознаками класифікації та групами вирізняють такі види документів: Ознаки класифікації Групи За найменуванням (назвою)1 Автобіографія, акт, довідка, доручення, заява, інструкція, лист, протокол та ін. За змістом і спеціалізацією Загальні; з адміністративних питань; з питань планування оперативної діяльності; із питань підготовки та розподілу кадрів; спеціалізовані: з фінансово-розрахункових і комерційних питань, бухгалтерського обліку, постачально-збутові, зовнішньоторговельної та кредитної діяльності та ін. за призначенням Щодо особового складу: організаційно-розпорядчі, кадрово-контрактні; довідково-інформаційні; господарсько-договірні; обліково-фінансові, господарсько-претензійні, зовнішньоекономічні За походженням Службові (офіційні) – укладаються працівниками, які офіційно уповноважені від імені установи, закладу це робити, для вирішення службових питань Особисті (приватні) – укладаються будь-якою особою для вирішення індивідуальних питань За місцем укладання Внутрішні, що мають чинність у межах установи, закладу, де їх укладено Зовнішні, що є чинником або результатом спілкування з іншими підприємствами, організаціями, особами За напрямом (і прямуванням) Вхідні, що надходять до закладу, підприємства, фірми Вихідні, що адресовані за межі установи, організації За способом виготовлення, структурними ознаками (формою) і ступенем стандартизації й регламентації Стандартні, типові – укладаються на трафаретних, бланкових паперах із захисними символами в суворо регламентованій послідовності (паспорт, свідоцтво, атестат, диплом, військовий квиток тощо) Ці документи мають відповідну позначку вгорі праворуч, а користування ними попередньо обумовлюється угодою, розпискою тощо про міру відповідальності в разі розголошення їхнього змісту.

У свою чергу, документи поділяються за призначенням та за найменуванням. Останні можуть називатися однаково, але виконувати різні функції. Призначення (спеціалізація) Назва (найменування) Документи в управлінській діяльності Організаційні документи Положення Статут Інструкція Правила Постанова Ухвала Розпорядження Накази та витяги з наказу Вказівки Розпорядчі документи Довідково-інформаційні документи Акти Відгуки Висновки Довідки Доповіді Службові, доповідні та пояснювальні записки Запрошення (повідомлення) Пропозиції Звіти Огляди Плани робіт Оголошення Протоколи та витяги з протоколу Службові листи (офіційна кореспонденція) Телеграми Факси Телефонограми Документи з кадрово-контрактових питань Автобіографії Заяви Контракти Особові листки (анкети) Угоди Особисті офіційні документи Характеристики Доручення Заповіти Заяви Посвідчення Розписки Списки. Переліки Спеціалізована документація Документи з господарсько-договірної діяльності Договір на постачання Договір підряду Документи з посередницької діяльності Договір на матеріальну відповідальність Договір на спільну діяльність Договори оренди обладнання, транспорту, приміщення Договори щодо створення нових форм господарювання Господарські договори в науковій діяльності Договори про взаємовідносини підприємств і банку Договори про надання посередницьких послуг Документи з господарсько-претензійної діяльності Договір про інформаційне обслуговування Протоколи розбіжностей до договорів Комерційні акти Претензійні листи Позовні заяви Документи в банківській діяльності Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування Договір на депозитний вклад Кредитний договір Договір про спільну діяльність Договір лізингу (лізингова угода) Договір про пайовий внесок Обліково-фінансові документи Акт Відмова від акцепту Відомість Гарантійний лист Заява-зобов' язання Заявка Квитанція Накладна Оформлення відкриття рахунка в банку Заява Картка зі зразками підписів Чекові книжки (чеки) Реєстр чеків Платіжне доручення Документи з організації зовнішньоекономічної діяльності Контракти Додаток (до контракту) Запис бесіди Протокол намірів Договір Статут Документи в рекламній діяльності Договір Угода Правила оформлення резюме 1. Резюме повинно мати яскраво виражену структуру і просту мову викладу. 2. Резюме повинно бути правильно оформленим. 3. Резюме має бути коротким. Оптимальний об'єм -1 сторінка. 4. Резюме повинно бути продуманим. Його зміст має повністю відповідати напрямку роботи. 5. Резюме повинне бути доказовим. 6. Резюме повинно бути точним. 7. Резюме повинно бути акуратним. 8. Резюме повинне бути зовні привабливим. Використуеться якісний папір, бажано білий або кремовий. Шрифт повинен бути добре читабельним, як правило, в діапазоні від 12 до 14 пунктів. 9. Резюме повинно бути простим. 10. Резюме повинне бути енергійним. 11. Резюме повинно бути коректним. 12. Резюме повинно бути бездоганним. 13. Резюме повинне бути читабельним. 14. Резюме повинно бути офіційним. Не перевантажене даними особистого характеру, а саме: відомостями про родичів, вагу, зростання, здоров'я. Ні в якому разі, до резюме не додаеться фотографія (окрім тих випадків, коли це вимагає роботодавець).

15. Резюме повинно бути закінченим. Провідміняти прізвища: Макаренко Степан Миколайович, Сидорова Надія Іллівна Н. Макаренко Степан Миколайович Р. Макаренка Степана Миколайовича Д. Макаренку Степану Миколайовичу З. Макаренка Степана Миколайовича О. Макаренком Степаном Миколайовичем М. Макаренко Степане Миколайовичу К. Макаренко Степане Миколайовичу Н. Сидорова Надія Іллівна Р. Сидорової Надії Іллівні Д. Сидоровій Надії Іллівні З. Сидорову Надію Іллівну О. Сидоровою Надією Іллівною М. Сидоровій Надії Іллівні К. Сидорова Надіє Іллівна Скласти розписку Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, документів тощо від установи чи приватної особи. Розписки можуть бути приватними й службовими та повинні містити такі реквізити: 1. Назва документа. 2. Текст. 3. Дата. 4. Підпис. 5. Засвідчення (за необхідності). Текст приватної розписки має містити такі відомості: Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) того, хто дає розписку й підтверджує отримання (за необхідності вказується назва документа, що підтверджує особу отримувача, та його вихідні дані). Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) того, кому дається розписка (за необхідності вказується назва документа, що підтверджує його особу, та його вихідні дані). Конкретні дані (найменування, кількість, стан, термін тощо) матеріальних цінностей, що передаються. Кількість, вартість вказуються цифрами й словами. Засвідчення підпису особи, яка дає розписку, за необхідності засвідчується посадовою особою установи, де вона працює, за місцем проживання чи нотаріальною конторою. У тексті службової розписки вказуються посади осіб, повні назви установ, які вони представляють, на підставі якого розпорядчого документа передано й отримано матеріальні чи грошові цінності. При необхідності в розписці вказуються прізвища свідків передачі цінностей з їх підписами. Розписка Я, Медведєва Тамара Олексіївна, отримала від Юзв’яка Івана Зиновійовича гроші в сумі 250 (двісті п’ятдесят) гривень. Зобов’язуюсь повернути всю суму одноразово до 1 лютого 2010 р. Домашня адреса: м. Алушта, вул. Лісна, 31, кв. 8. Паспорт серія ЕЕ № 630085, виданий Карлівським РУ МУ МВД України в Криму 24 листопада 1998 р. 23 грудня 2009 р. Т.О.Медвєдєва Перекласти текст (економічний) з української мови на російську НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, її регулюючий вплив на економіку охоплює багато напрямків. Зокрема, за допомогою цін виробництво підпорядковується суспільним потребам, вираженим у формі платоспроможного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на виробництво і реалізацію товарів, запровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якості товарів і тощо. Усі ці регулюючі функції ціна може виконувати найбільш ефективно лише за умов вільного ціноутворення, тобто тоді, коли вона формується тільки під впливом ринкових чинників. Але досвід показує, що як ринок, так і вільна (ринкова) ціна не є універсальними засобами регулювання економіки. Вони не здатні враховувати всієї різноманітності умов і цілей соціально-економічного розвитку країни.

Особливе вражння на свох  чужих викликала укранська нацональна манфестаця в Полтав, пдчас вдслонення памятника Котляревському, дня 30 серпня 1903 р. Тод то зхалися до Полтави тисяч представникв укранського громадянства, помж якими найшлися делегати з Галичини та Буковини. Колиж уряд заборонив читати привти в укранськй мов, це викликало бурхливу манфестацю, що мусла стросунути основами дотогочасного режму росйсько влади на Укран. Неменче мпозантними були ювле ¶вана Нечуя Левицького та М. Лисенка. Чимраз смливше домагаються укранськ земства та ради укранських мст заведення укрансько мови навчання по школах. Оживлення, рух, активзаця довго придушених сил, росте з дня на день, стихйно. Московський уряд почина поступатися. Петербурський Синод, що дотепер гнав укранське слово з церкви й богослужебних книг, власним коштом вида укранський переклад вангеля. На прикнц1904 р. рада мнстрв почина акцю над облегченням цензурних заборон на укранське друковане слово, при чому росйська Академя Наук вида свою славну енунцяцю про самостйнсть укрансько мови та  придатнсть для цлий науки й лтератури

1. Суржик - проблема української мови

2. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

3. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

4. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

5. Історія розвитку української мови

6. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті
7. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"
8. Вивчення української мови в початкових класах

9. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

10. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

11. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

12. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

13. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

14. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

15. Вивчення сучасної української літературної мови

16. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

17. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

18. Лекції з української та зарубіжної культури

19. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

20. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

21. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

22. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області
23. Проблеми вивчення історії української журналістики
24. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

25. Українська мова в засобах масової інформації

26. Українська мова у професійному спілкуванні

27. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

28. Відродження української держави

29. Євген Чикаленко - меценат української культури

30. Зародження української державності

31. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

32. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

33. Поняття "української діаспори"

34. Проблеми відродження української державності

35. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

36. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

37. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

38. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
39. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років
40. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

41. Витоки української авіації

42. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

43. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

44. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

45. Етап першого відродження української нації

46. Неоромантизм української літератури

47. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

48. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

49. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

50. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

51. Українсько-Угорські відносини

52. Підготовка до ЗНО - українська мова

53. Концепції української державності

54. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності
55. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України
56. Розвиток української етнонаціональної спільноти

57. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

58. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

59. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

60. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

61. Запозичення зі східних мов в українському правописі

62. Основи адміністративного права України

63. Основи муніципального права України

64. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

65. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

66. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

67. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

68. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

69. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

70. Сучасна українська літературна мова
71. Топоніми-американізми в сучасній українській мові
72. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

73. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

74. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

75. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

76. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

77. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України

78. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

79. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

80. Штукатурные работы с основами охраны труда

Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские

81. Экологические основы устойчивости растений

82. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

83. Основы ведения наступления подразделениями и частями

84. Атомна енергетика України і РПС

85. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

86. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
87. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций
88. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

89. Финансовые и правовые основы полного товарищества

90. Правовые основы наследования в Российской Федерации

91. Основы конституционного права Франции

92. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

93. Основы полномочия парламента

94. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

95. Громадянство України

96. Правовая основа СНГ

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы

97. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

98. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

99. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.