Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти України Донецький національний університет Кафедра обліку та аудиту Курсова робота з «Теорії бухгалтерського обліку» на тему: «Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, зміст, принципи класифікації, розширення складу під впливом ринкових відносин» студента II курсу денного відділення спеціальності 0106 української групи Єфремова Святослава Олексійовича Науковий керівник:      Смирнова Лариса Дмитрівна Донецьк 2000 р. Реферат             Курсова робота: 20 стор., 2 мал., 15 джерел.             Тема: “Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, зміст, принципи класифікації, розширення складу під впливом ринкових відносин”.             Мета роботи: вивчити економічну сутність активів, принципи їх класифікації а також зміни у їх складі внаслідок реформування бухгалтерського обліку та впровадження НСБО на Україні.             Методи дослідження: робота з літературою, дедукція та індукція, логічний аналіз.             Встановлено, що, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, як і в міжнародній практиці, активи є першим і найважливішим об’єктом бухгалтерського обліку.             Дослідження показало, що найважливішими активами, які контролює підприємство, є основні засоби, нематеріальні активи та запаси.             Одним із пріоритетних завдань сучасного бухгалтерського обліку є виконання “принципу обачності”, який включає в себе принцип незавищення реальної вартості активів. Діючі до впровадження Національних стандартів положення вітчизняного бухгалтерського обліку не здатні були забезпечити виконання цієї вимоги, що робило фінансову звітність непридатною для використання. Після впровадження НСБО виконання цього принципу стало можливим, завдяки нововведенням, відсутнім до цього (таким, наприклад, як резерв сумнівних боргів та ін.).             Ключові поняття: ресурси, господарські засоби, майно підприємства, класифікація, НСБО, справедлива вартість. Студент С. Єфремов ЗМІСТ 4 Розділ 1.   Розвиток поняття активів та їх економічної сутності           5 1.1. Генезис поняття активів у західній бухгалтерській думці                          5 1.2. Активи в радянському бухгалтерському обліку                                           6 Розділ 2.   Класифікація 9 2.1. Класифікація за характером участі у господарському процесі                10 2.2. Класифікація за формами 11 2.3. Класифікація за функціональною роллю у процесі відтворення            12 2.4. Класифікація за ступенем 14 Розділ 3.   Зміст поняття “активи” за 15 19 Список використаної 20 Вступ             Система бухгалтерського обліку, яка існувала до недавнього часу в нашій країні, була створена зусиллями багатьох поколінь вчених і практиків. Не можна сказати, що вона цілком себе виправдала, але на час свого існування вона досить непогано виконувала поставлені перед нею завдання.             Проте в даний час у залежності від організаційно-правової форми власності на території України діють різноманітні види підприємств, що з’явилися в процесі переходу економіки нашої країни до ринкових відносин.

Тому виникла необхідність адаптувати бухгалтерський облік і звітність до вимог перехідного періоду і міжнародної інтеграції української економіки. Такого роду необхідність призвела до перетворення всього обліку в більш оперативну, необтяжену громіздкими регістрами, інформаційно-управлінську і доступну в застосуванні систему.             Істотним змінам піддаються теоретичні і методологічні основи теорії бухгалтерського обліку, як-от: зміст і визначення предмета бухгалтерського обліку, його об’єкти, основні задачі, вимоги і принципи.             У таких умовах вивчення правил, принципів та закономірностей бухгалтерського обліку уявляється надзвичайно важливим. І, природно, на перше місце виходить категорія, без якої принципово неможливо здійснювати будь-яку господарську діяльність — активи.             У даній роботі приділено увагу становленню та розвитку поняття активів у світовій бухгалтерській практиці. Розглянуто основні напрями класифікації господарських засобів підприємства — за характером участі у господарському процесі, за формами функціонування, за функціональною роллю у процесі відтворення та за ступенем ліквідності. Також викладено сучасну концепцію економічної сутності активів згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку. Розділ 1. Розвиток поняття активів та їх економічної сутності 1.1. Генезис поняття активів у західній бухгалтерській думці             Час від часу, принаймні з початку цього століття, починалися спроби дати задовільне визначення активів для цілей бухгалтерського обліку. Різноманітні автори пропонували різні формулювання — від “того, що подано дебетовим сальдо”, до “майбутнього потенційного прибутку”. Наприклад, одна із найпопулярніших на Заході концепцій, подана Американським інститутом бухгалтерів, визначає активи в такий спосіб: “Активи — це величина, подана дебетовим сальдо, що залишилося або залишиться після закриття рахунків належним чином відповідно до облікових принципів , при тому, що вона відбиває або право власності, або придбану вартість, або понесені витрати, які призвели до виникнення власності або стосуються майбутнього звітного періоду ”.             Тут важливо те, що активи визначаються виходячи з правил або принципів бухгалтерського обліку. Подібної позиції притримується і Американський інститут присяжних бухгалтерів: “Активи — це економічні ресурси підприємства, визнані й оцінювані (вимірювані) відповідно до узвичаєних правил бухгалтерського обліку ”.             У даних формулюваннях практично нічого не говориться про характеристики активу, але підкреслюється, що визначення активів неможливо у відриві від інших принципів бухгалтерського обліку.             Були також спроби визначення активів через їх властивості. Часто використовується поняття активів як джерела потенційного прибутку або майбутньої вигоди. Наприклад, існували визначення активів як: джерела майбутніх прибутків; будь-який майбутній прибуток; сукупність дохідного потенціалу; будь-який економічний ресурс, здатний приносити прибуток господарюючому суб’єкту; імовірні майбутні економічні вигоди.

            Проте, характеризуючи активи як джерело майбутніх прибутків, різноманітні автори підкреслюють також і інші риси, наприклад конвертованість у кошти або вимірність у таких, права на майбутні прибутки і т. ін.             У сучасних визначеннях активів виділяються три істотних ознаки: майбутні економічні вигоди, контроль над доступом до таких вигод сторонніх осіб, походження з минулих господарських операцій або подій. Відмітна риса — у згадуванні контролю, а не права власності конкретного суб’єкта на майбутні економічні вигоди.             Отже, загалом у західній бухгалтерській практиці активи визначаються як: – “імовірні майбутні економічні вигоди, одержувані або контрольовані конкретним господарюючим суб’єктом у результаті минулих операцій або подій”; – “потенційний прибуток або майбутні економічні вигоди, контрольовані господарюючим суб’єктом у результаті минулих операцій або інших минулих подій”; – “права або інший доступ до майбутніх економічних вигод, контрольованих господарюючим суб’єктом у результаті минулих операцій або подій”; – “економічні ресурси або джерело, від яких очікується одержання в майбутньому економічних вигод, контрольовані господарюючим суб’єктом у результаті минулих операцій або подій”. 1.2. Активи в радянському бухгалтерському обліку             Розвиватися бухгалтерська думка в колишньому Радянському Союзі почалася приблизно у 30-х роках. Але далеко не одразу тут з’явилося чітке визначення предмету бухгалтерського обліку, і тим більше — економічної сутності активів.             В усіх роботах 30-х років предмет бухгалтерського обліку висвітлювався досить істотно, але достатньої чіткості в характеристиці цієї важливої категорії науки про бухгалтерський облік тоді ще досягнуто не було. Поняття активів як таких ще взагалі не існувало, і вони, природно, не знаходили місця у визначенні предмету бухгалтерського обліку.             Мабуть, найбільш вдалим визначенням предмету бухгалтерського обліку можна вважати формулювання О. І. Лозинського: “Предметом бухгалтерського обліку є елементи процесу соціалістичного відтворення в окремих радянських підприємствах у їхній грошовій оцінці”. Тут фігурує поняття “елементи процесу відтворення”, яке пізніше буде уточнене, і тоді, нарешті, з’явиться поняття “актив”.             Більш чітко предмет бухгалтерського обліку в ті роки був схарактеризований П. Н. Василенко, де вже фігурувало поняття-прообраз активів, яке отримало назву “засоби господарства”. Приблизно такої ж точки зору притримувався і Р. Я. Вейцман: “Предметом облікового спостереження є стан господарських засобів і господарські процеси”.             Але по деяких питаннях у роботах цих авторів спостерігався регрес. Так, деякі з них пізніше відмовились від включення господарських засобів до предмету бухгалтерського обліку, обмежившись лише “господарською діяльністю”.             У 50-х роках розвиток бухгалтерського обліку як науки у колишньому СРСР отримав новий поштовх, а разом із цим почалися нові спроби дати визначення предмету бухгалтерського обліку і, зокрема, активам підприємства.             Після декількох невдалих варіацій на тему “предмет бухгалтерського обліку” у його визначенні міцно закріпилися активи (у вигляді “господарських засобів” або “засобів господарювання”).

Березова Лука Миргородського повіту Полтавської губернії в сім’ї Гаврила Дяченка та Марії Бажанської. Закінчив 6 класів Миргородської реальної школи і Оренбурзьку кінну школу прапорщиків (1 січня 1916 року). Під час Першої світової війни як командир роти 333-го Глазівського пішого полку 84-ї дивізії брав участь у боях у Польщі, Литві та Галичині. Російську армію залишив у чині штабс-капітана. 17 грудня 1917 року – найважливіший день у житті Петра Дяченка. Він стає на службу в українській армії. Невдовзі бере участь у боях за Київ. А 23 лютого 1918 р. козаком вступає до кінної сотні 2-го Запорозького пішого полку, яким командував Петро Болбочан. Цей полк вважався найкращим у 1-й Запорозькій дивізії, а згодом і в Запорозькому корпусі. Складався він із чотирьох тисяч козаків, з яких майже 80% становили старшини та інтелігенція. На прапорі полку довкола тризуба було вишито: “З вірою твердою в конечну перемогу вперед за Україну”. Полкова присяга звучала як пісня: Тобі, мій краю дорогий, Складаю я свою присягу – Тебе любить, Тобі служить, За Тебе вмерти біля стягу. І прапор наш жовто-блакитний Клянусь довіку боронить. І за народ забутий, рідний, Останню кров свою пролить

1. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

2. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

3. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

4. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

5. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

6. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку
7. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
8. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

9. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

13. Основи організації бухгалтерського обліку

14. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

15. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

16. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

17. Українська школа бухгалтерського обліку

18. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

19. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

20. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

21. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

22. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
23. Людина як суб’єкт і об’єкт політики
24. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

25. Молодь як об’єкт соціальної роботи

26. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

27. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

28. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

29. Бухгалтерський облік

30. Бухгалтерський облік

31. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

32. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные

33. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

34. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

35. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

36. Мікромеханічний акселерометр на рухомому об’єкті

37. Архангельський ліс – унікальний природний об’єкт Північного Причорномор’я

38. Об’єкт, предмет, структура та функції екології
39. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
40. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

41. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

42. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

43. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

44. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

45. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

46. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

47. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

48. Організація обліку в магазині "Світанок"

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

49. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

50. Організація обліку доходів

51. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

52. Організація обліку на підприємстві

53. Організація обліку орендних операцій

54. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
55. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
56. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

57. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

58. Організація управлінського обліку

59. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

60. Роль обліку в управлінні підприємством

61. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

62. Сучасні моделі управлінського обліку

63. Теоретичні основи обліку та аудиту

64. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

65. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

66. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

67. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

68. Автоматизація процесу обліку

69. База даних по обліку вогнепальної зброї

70. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
71. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ
72. Організація обліку на торгівельному підприємстві

73. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

74. Організація обліку грошових коштів в касі

75. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

76. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

77. Облікова політика як елемент культури бізнесу

78. Громадські організації як вид об’єднань громадян

79. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

80. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

82. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

83. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

84. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

85. Підприємство як суб’єкт господарювання

86. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения
87. Производство по делам об административных правонарушениях
88. Производство по делам об административных правонарушениях

89. Общие положения об обязательствах и договорах

90. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

91. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

92. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

93. Договор подряда и договор об организации перевозок

94. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

95. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

96. Об одном дипломатическом казусе во время Второй Мировой войны

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные

97. Все об Internet

98. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

99. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.