Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука Кафедра економічної теорії РЕФЕРАТ на тему: Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми З дисципліни політекономія Виконав: студент Групи Ф-72 Сіліпіна Олександр Науковий керівник : доцент Юрчук Надія Степанівна Рівне 2007 ПЛАН 1. Суть і види процесу відтворення. 2. Сукупний суспільний продукт ,ВСП ,КСП ,ВНП ,ВВП. 3. Умови реалізації частин ССП при простому і розширеному відтворенні. 1. Суть і види процесу відтворення Економіка як народногосподарський комплекс існує не стільки у формі суми цінностей, скільки у вигляді процесу взаємодій та взаємозв'язків різних господарюючих суб'єктів, починаючи від домашніх господарств та малих підприємств і закінчуючи гігантськими корпораціями. Цей складний та багаторівневий процес взаємодії можна розглядати як з позицій окремого підприємства, господарства, ринку (мікроекономіка), так і з позицій всього народногосподарського комплексу (макроекономіка). Безперервний процес взаємодії господарюючих суб'єктів проходить на стадіях (або в фазах) виробництва, розподілу обміну та споживання матеріальних благ. Життєдіяльність суспільства передбачає постійний процес споживання матеріальних благ, що вимагає безперервності процесу виробництва. Слід мати на увазі, що дане протиставляння процесів виробництва і споживання є досить умовним, оскільки сам процес виробництва є, по суті, споживанням вироблених раніше матеріальних благ (засобів виробництва). Отже, постійне повторення процесу виробництва називається відтворенням. Саме в розгляді цього процесу взаємодії господарюючих суб'єктів розкривається певний аспект економічної суті власності як відношення; отже, підприємства, що випадають з цього процесу (не працюють) перестають існувати як економічна цінність, залишаючись лише юридичними об'єктами власності. Безперервний процес виробництва на макрорівні відтворює не лише матеріальні блага, але й важливі структурні пропорції між виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання, між виробництвом і споживанням, між нагромадженням і споживанням тощо. Матеріальним наслідком процесу суспільного виробництва є сукупний суспільний продукт (ССП). Відтворення сукупного суспільного продукту за розмірами поділяється на : просте відтворення ССП в розмірах попередніх років. Притаманне головним чином натуральному господарству; звужене - відтворення ССП в розмірах, менших, ніж ССП минулих років. Характерно для періоду економічних криз та інших негараздів, коли суспільство змушене споживати не лише новостворену вартість; розширене - відтворення ССП у масштабі, який збільшується. Найбільш цікавий тип відтворення, що забезпечує всебічний розвиток суспільства. Процес суспільного відтворення включає в себе не лише відтворення сукупного суспільного продукту, в ході його створення відтворюються: а) робоча сила; б) виробничі відносини; в) природні ресурси. Суть відтворення робочої сили полягає в безперервному відновленні та підтриманні фізичних, розумових, професійних сил та здібностей людини.

Основою відтворення робочої сили є процес відновлення життєдіяльності людського суспільства через природні процеси народжуваності і смертності населення. Однак розширене відтворення робочої сили пов'язане не лише із збільшенням кількості населення. Підвищення рівня життя, освітнього та професійного рівня суспільства є, по-суті, основою відтворення робочої сили, розширеного не в кількісному, а в якісному аспекті. Демографічні процеси мають свої закони і далеко не завжди природне відтворення населення буває розширеним. Добре відомо, що відтворення населення буває звуженим в періоди війн та економічних негараздів. Однак існує певна тенденція, помічена ще А.Смітом: приріст населення тим повільніший, чим вищий рівень його життя. Сьогодні не лише Україна має справу з від'ємним приростом населення і відповідно його старінням. В Японії проходять аналогічні процеси, зумовлені іншими причинами. Відтворення виробничих відносин включає відтворення відносин власності, відносин у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання. Розширене відтворення виробничих відносин включає не лише їх тиражування, а й вдосконалення та трансформацію відповідно до розвитку продуктивних сил та суспільства. Відтворення природних ресурсів є важливою складовою частиною суспільного відтворення. Воно включає в себе не лише відновлення виробничих запасів деревини, посівних площ, тощо, треба мати на увазі відновлення взагалі всього комплексу природного середовища, існування людського суспільства в попередньому або кращому стані. Ділова життєдіяльність людей, промислове виробництво останніх 100-150 років завдали природі значних, подекуди невиправних збитків. Разом з тим в останні десятиліття відомі приклади і успішних заходів по відновленню природних об'єктів: послідовні багаторічні зусилля дали змогу Німеччині відтворити Рейн (на кінець 70-х років річку вважали загиблою від промислових відходів), США очистили річку Потомак тощо. Цивілізоване ставлення до природи сьогодні визначається твердженням: Земля - це не те, що ми одержали у спадок від батьків, а те, що взяли у позичку у своїх дітей. Для України однією з найгостріших проблем природоохоронного напрямку є проблема збереження і насадження лісів, адже повітряна та водна ерозія ґрунтів знищує щорічно тисячі гектарів славнозвісних українських чорноземів, малі ріки також гинуть через нестачу лісосмуг та незахищеність витоків та русел річок. Повноводність великих річок залежить від здоров'я маленьких річок та струмків. Україна відчуває нестачу води, тож насадження можуть до певної міри зарадити і цій проблемі. Відтворення сукупного суспільного продукту є головною складовою частиною суспільного відтворення. Суспільне виробництво складається з виробництва засобів виробництва (І) і виробництва предметів споживання (ІІ). За вартістю сукупний суспільний продукт поділяється на перенесену вартість (тобто спожиту частину вартості засобів виробництва) (ПВ), необхідний продукт (тобто вартість робочої сили, заробітну плату)(НП) та додатковий продукт (ДП) ССП = ПВ НП ДП Типи економічного відтворення. Існують два типи розширеного відтворення : екстенсивний та інтенсивний.

Екстенсивний тип розширеного суспільного відтворення передбачає зростання виробництва за рахунок залучення все нових трудових, матеріальних та фінансових ресурсів без поліпшення та вдосконалення технічної основи виробництва та організації праці. Інтенсивний тип розширеного суспільного відтворення передбачає зростання виробництва шляхом підвищення його ефективності. Тобто краще технічне оснащення процесу виробництва, більш досконала організація праці дозволяють одержувати кращі результати з меншими затратами всіх видів ресурсів. Форми інтенсивного відтворення. Існують основні чотири форми інтенсивного відтворення, які відрізняються різними принципами поєднання виробничих ресурсів: фондомістка, фондозберігаюча, нейтральна і всебічна. Фондомістка форма передбачає підвищення продуктивності праці за рахунок підвищення затрат виробничих фондів на одиницю продукції. У цьому випадку виробничі фонди зростають швидше за фонди оплати праці і прибуток. Фондозберігаюча форма - підвищення продуктивності праці супроводжується економією виробничих фондів на одиницю продукції. Нейтральна форма - підвищення продуктивності праці є наслідком додаткових витрат, але породжена ним економія засобів виробництва компенсує додаткові затрати. Всебічна форма інтенсивного процесу відтворення: зростання продуктивності праці є наслідком підвищення ефективності використання всіх факторів виробництва (засобів і предметів праці, робочої сили, вдосконалення організації виробництва тощо). Нагромадження. Процес розширеного відтворення сукупного суспільного продукту невіддільний від процесу нагромадження. Для забезпечення розширеного відтворення необхідно створювати все більш нові та досконалі умови виробництва для все більшої кількості працюючих. Отже, для цього необхідно частину додаткового продукту або прибутку перетворити в умови виробництва або нагромадити. Нагромадження - використання частини національного доходу (НП ДП) на збільшення основних і оборотних фондів та страхових запасів. Інакше кажучи, нагромадження - перетворення додаткового продукту в капітал або капіталізація додаткової вартості (прибутку). Розширення та якісне вдосконалення основних фондів сфери матеріального виробництва становить собою виробниче нагромадження. Розширення, реконструкція, оновлення житлового фонду, лікарень, навчальних закладів, культурних, спортивних та наукових установ - це невиробниче нагромадження. Слід мати на увазі, що в кінцевому підсумку виробниче нагромадження здійснюється для того, щоб зробити можливим невиробниче. 2. Суспільний продукт Сукупний суспільний продукт - найбільш загальний показник суспільного виробництва. Сукупний суспільний продукт (ССП) - це вся маса матеріальних і духовних благ, створених суспільством за певний проміжок часу (як правило, за рік). За натурально-речовою ознакою сукупний суспільний продукт поділяється на 2 підрозділи: І - виробництво засобів виробництва, ІІ - виробництво предметів споживання. За вартістю ССП складається з перенесеної вартості (тобто спожитої частини вартості засобів виробництва) (ПВ), вартості необхідного продукту (НП) (сукупну в суспільстві вартість робочої сили, заробітну плату) та додатковий продукт (ДП) (прибуток).

Павлик також допомагає соціалістам революціонерам. У 1878 р. на втіху галицько-українському «істеблішменту» його і Франка судять за підривну діяльність. Незважаючи на легке покарання, українське суспільство відвернулося від Франка, й він був змушений звернутися по допомогу до польських соціалістів. Водночас з'явилися нові послідовники соціалізму, такі як Вячеслав Будзиновський, Микола Ганкевич, Станіслав Козловський і Кирило Триловський. Внаслідок цього у 1880-х роках серед західних українців розвинулося невелике, але активне ліве крило. У 1890 р. ці молоді активісти разом з «ветеранами» Франком і Павликом були готові до організації політичної партії. Це мала бути перша українська політична партія на Західній і Східній Україні, її поява (що на десятиліття випередила східноукраїнську РУП) відкриє новий динамічний період розвитку галицьких українців. Зростання організованості У розглядувану добу українці Галичини здобули репутацію людей високоорганізованих і суспільне дисциплінованих, особливо в порівнянні з їхніми співвітчизниками на сході

1. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

2. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

3. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

4. Культура як феномен суспільного розвитку

5. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

6. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва
7. Адам Сміт як економіст
8. Психологічні проблеми цивільного судочинства

9. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

10. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

11. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

12. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

13. Політика, як суспільне явище

14. Релігія як духовний феномен і суспільне явище

15. Природне й суспільне в людині

16. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

17. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

18. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

19. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

20. Суспільна свідомість та її структура

21. Філософія інформаційного суспільства

22. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства
23. Поняття громадянського суспільства і правової держави
24. Нестор Махно про державу, народ і суспільство

25. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

26. Суспільно-політична діяльність Костомарова

27. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

28. Громадянське суспільство в правовій системі

29. Громадянське суспільство та держава

30. Держава і політична система суспільства

31. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

32. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

34. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

35. Суспільний устрій Стародавнього Риму

36. Управління духовними процесами суспільства

37. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

38. Мова і культура в житті суспільства
39. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя
40. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

41. Історія первісного суспільства на українських землях

42. Первісне суспільство на етнічних українських землях

43. Старовавилонське суспільство за кодексом законів Хаммурапі

44. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

45. Суспільно-політичне та культурне життя України

46. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

47. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

48. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики

49. Роль жінки в суспільстві

50. Художнє відтворення проблеми українізації у комедії "Мина Мазайло" Миколи Куліша

51. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

52. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

53. Громадянське суспільство

54. Громадянське суспільство і демократія
55. Держава – головний інститут політичної системи суспільства
56. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

57. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

58. Соціальна структура суспільства

59. Трансформація суспільства та політична модернізація

60. Формування етосфери в політичному житті суспільства

61. Власність у суспільстві

62. Інтерес і еволюція суспільства

63. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

64. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

66. Суспільні функції релігії

67. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

68. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства

69. Зміна суспільства і її тлумачення

70. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства
71. Насилля серед молоді – результат впливу суспільства, а не сім’ї
72. Природа й суспільство: етапи взаємодії

73. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

74. Соціально-класова структура суспільства

75. Соціологія як наука про суспільство

76. Суспільні відносини та конфлікти

77. Суспільство як цілісна соціальна система

78. Теорії масового суспільства

79. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

80. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели

81. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

82. Духовно-світооглядні джерела формування громадянського суспільства

83. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

84. Суспільна свідомість

85. Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

86. Філософія, її предмет та роль в суспільстві
87. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист
88. Нові підходи до розуміння суспільства у філософських поглядах представників епохи Відродження

89. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

90. Населення і трудовий потенціал суспільства

91. Виробництво та його роль в житті суспільства

92. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

93. Проблемы изучения космоса

94. Проблемы существования внеземных цивилизаций

95. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

96. Проблема происхождения и эволюции человека

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

97. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

98. Демографические проблемы России

99. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.