Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Сравнительный анализ Конституций Украины 1919-1978 гг.

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

І.Вступ ІІ.Огляд Конституцій: а) 1919 року; б) 1929 року; в) 1937 року; г) 1978 року. ІІІ.Висновок IV.Список літератури І. Радянська влада, що установлювалася на українських землях, хотіла юридично підтвердити свою прихильність до державної незалежності. З цією метою почалося обговорення української Конституції. Відповідно до постанов ІІІ з’їзду КП(б) У проект першої конституції Української РСР був розроблений Центральним виконавчим комітетом і Радою Народних Комісарів України та схвалений ЦК Компартії України. В основу проекту Конституції УРСР було покладено Конституцію РРФСР.ІІ. а) 6 березня 1919 року у Харкові почав роботу ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад. На ранковому засіданні 10 березня було розглянуто і затверджено проект першої Конституції Радянської України. В обговоренні взяли участь представники трьох найбільших фракцій: більшовиків, боротьбистів та лівих есерів. Боротьбисти та ліві есери намагалися змінити характер Конституції в напрямку більшої демократичності: пропонували замінити статтю про диктатуру пролетаріату; статтю 21 п. а), де встановлювалося, що особи, які використовують найману працю з метою одержання прибутків, позбавляються виробничого права. Проте дані пропозиції були відхилені найбільшою на з’їзді більшовицькою фракцією. Викликала дискусію і стаття 4, де йшлося про можливість об’єднання в Міжнародну Соціалістичну Радянську республіку. В.М.Блакитний від імені лівого крила боротьбистів запропонував доповнення, яке, на його думку, повинно було гарантувати захист національної культури за умов політичних перетворень. Тому необхідно встановити «повну рівноправність усіх націй, що живуть на Україні, відкидаючи усілякі національні привілеї, усуваючи можливість національної ворожнечі й ставлячи завданням Радянської влади сприяння трудящим недорозвинутих націй шляхом піднесення національної культури, до найкращого їхнього розвитку.» Слід відзначити, що позиції боротьбистів та лівих есерів щодо державного будівництва в Україні принципово не відрізнялися. Акцентуючи увагу на захисті національної культури, В.Блакитний водночас пропонував доповнити ст. 4 прагненням УСРР знищити «всі державні кордони, які ділять пролетаріат різних країн і націй». Майже всі зауваження та пропозиції були відхилені більшовиками. Саме з ініціативи бюро комуністичної фракції ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад 10 березня 1919 року прийняв першу Конституцію Української Соціалістичної Радянської Республіки. Остаточна її редакція прийнята Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом на засіданні 14 березня 1919 року. Цей основний закон, як і Конституція РРФСР, грунтувався на марксистсько-ленінському вченні про соціалістичну революцію та диктатуру пролетаріату. Тому він був більшою мірою політичним, ніж правовим документом. Державною формою диктатури пролетаріату Конституція визначала Республіку Рад, де вся повнота державної влади належить трудящим у формі Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Це означало, що Республіка Рад проголошена класовою організіцією. Цікаво, що офіційний проект та остаточна редакція Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки написані російською мовою, оскільки «Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства Украины» виходило до 1920 року російською мовою.

Переклади містили суттеві помилки. Так, у харківському виданні 1920 року у статті 4, де йдеться про намір УССР увійти до складу єдиної світової соціалістичної Радянської Республіки, пропущене слово «світова». Стаття 21 «Про позбавлення виборчого права і права бути обраним.» містить ряд неточностей порівняно з російським оригіналом, щодо переліку соціальних верств, які позбавляються активного виборчого права.б) Конституція Української РСР 1929 р. Склалася на основі тих змін у державному будівництві, в політичному та економічному житті УРСР, які відбулися в період з 1919 по 1929 рр. На базі першої конституції - Конституції СРСР 1929 р., на відбитих в ній принципах пролетарського інтернаціоналізму і соціалістичного демократизму. Конституція 1929 р., як і всі прийняті раніше радянські конституції, породжена в одних і тих же історичних умовах перехідного від капіталізму до соціалізму періоду. Як перша, так і друга конституція СРСР являють собою конституції диктатури пролетаріату, конституції соціалістичного типу. В цьому і полягає причина наступності основних і вирішальних принципів, а також окремих положень у перших двох конституціях радянської України. Конституція 1929 р., як і перша Конституція УРСР, законодавча закріпила принципи диктатури пролетаріату і республіку Рад як державну форму цієї диктатури. Ст. 1 Конституції гласила: “Українська республіка є соціалістичною державою робітників і селян. Вся влада в межах Української Соціалістичної Радянської Республіки належить Радам робітничих, селянських і червоноармійських депутатів”. Конституція УРСР 1929 р. Законодавчо закріпила створені за роки Радянської влади на Україні і безперервно зміцнювані основи нового економічного ладу, які були вирішальними передумовами для здійснення соціалістичної перебудови всього народного господарства на базі індустріалізації країни і колективізації сільського господарства. “Вся земля, надра, ліси і води, - зазначалося в ст. 4 Конституції УРСР 1929 р., - а також фабрики, заводи, банки, залізниці, водний і повітряний транспорт та засоби зв’язку є соціалістичною державною власністю на визначених законодавством Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Української Соціалістичної Республіки основах. Зовнішня торгівля визнається державною монополією”. Конституція УРСР 1929 р., як і перші радянські конституції, закріпила рівноправність громадян, незалежно від їх расової і національної належності, та проголосила суперечним основним законам Української Радянської Республіки встановлення або допущення будь-яких привілеїв чи переваг з причин расової або національної належності, а також і будь-яке обмеження рівноправності національних меншостей. Як уже зазначалося вище, Українська РСР, беручи до уваги непорушну волю молдавського народу до оформлення свого державного існування в складі Української Радянської Соціалістичної Республіки, об’єдналась з молдавським народом на основі створення в складі УРСР Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. У ст. 18 Конституції УРСР 1929 р. Зазначалося: “.А

втономна Молдавська Соціалістична Радянська Республіка управляється на основі її Конституції, яку остаточно після ії затвердження Всемолдавським з’їздом Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, затверджуе Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів». Підкреслюючи один з найважливіших принципів Конституції УРСР - справжню рівноправність і дружбу народів, розкріпачених соціалістичною революцією від імперіалістичного іга, не можна не згадати про те, що національно-расова дискримінація є характерною невід’ємною рисою капіталістичного ладу, зокрема в епоху імперіалізму. Сучасний режим національно-расової дискримінації, як знаряддя забезпечення інтересів капіталістичних монополій, дійовій засіб систематичного гноблення та експлуатації народів колоніальних і залежних країн, всіляко перешкоджає їх господарському та культурному розвитку. Національно-расова дискримінація є перешкодою на шляху політичного об’єднання цих народів у боротьбі за свою національно-державну незалежність, за елементарні демократичні права і свободи. Наочним прикладом цього може бути зовнішня політика США, Англії, Франції і деяких інших імперіалістичних держав. Принципово інше становище в соціалістичних державах, де утворилися благородні принципи справжньої національно-расової рівноправності народів, пролетарського інтернаціоналізму та соціалістичного демократизму. Ідею національно-расової рівноправності пройнятий дух зміст всіх радянських конституцій. Блискуче розв’язання національного питання в нашій країні показує великі переваги радянської демократії над демократією буржуазною. Конституція Української РСР 1929 р. зберегла в силі і ряд інших найважливіших принципів Конституції 1919 р. Разом з тим у новій Конституції УРСР не викладені деякі застарілі положення Конституції 1919 р. (наприклад, про диктатуру пролетаріату і бідніше селянство, про відмирання держави та ін.). Нові, особливо важливі положення Конституції УРСР 1929 р., що мали велике принципове значення у порівнянні з Конституцією 1919 р., знайшли своє відображення у ст. 2 і 3 Конституції, в яких було яскраво висвітлено змінене правове становище УРСР та законодавче закріплення основних принципів Радянської федерації і суверенітету Української РСР. «Українська Соціалістична Радянська Республіка, - гласила ст. 2 Конституції, - заявляє про свою цілковиту солідність з усіма радянськими республіками і, на основі постанови VII Всеукраїнського з’їзду Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів та договору про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік, утворює з ними, на основі повної добровільності і рівноправ’я, Союз Радянських Соціалістичних Республік». З цієї статті видно, що Українська РСР, як і інші союзні республіки, увійшла до складу СРСР цілком добровільно. Українська РСР на основі визнання за кожною нацією права на державне самовизначення, спираючись на вільно виражену волю українського народу, уклала спеціальний договір про утворення СРСР. Добровільність об’єднання радянських республік, в тому числі і Української РСР, обумовлювалась заінтересованістю самих республік в єдиній союзній державі, яка забезпечувала б їм ряд переваг у порівнянні з попереднім їх роздільним існуванням.

ЧЕРЕЗ ТОННЕЛЬ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ Звёзды, не говоря уже о галактиках, разделяют десятки, а то и сотни световых лет. Один световой год это число километров, выраженное приблизительно десяткой с тринадцатью нулями! Неужели возможно себе представить, что в цивилизации, даже развитой, достаточно технической мощности, чтобы преодолеть такие расстояния? Ведь, кроме светового года, есть парсек, в котором 3,26 световых года, килопарсек и мегапарсек, в котором десять в шестой степени парсеков! Голова кружится от таких цифр и, вероятно, скепсис учёных мужей можно было бы извинить, или даже разделить вместе с ними, если бы не сенсационное открытие двух американских учёных в 1988 году о возможности перемещения в пространстве-времени через так называемые временные тоннели. Если быть более последовательным, то следует сказать об известном американском астрофизике и писателе Карле Сагане, без которого это открытие, вероятно, не состоялось бы. Его частенько называли "Жак-Ив Кусто Космоса". За свой роман "Драконы Эдема", где он говорил о звёздах, о космических процессах, проводил сравнительный анализ земной расы и инопланетян,P в 1978 году он получил Пулитцеровскую премию

1. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

2. Конституционное право Украины

3. Конституционное право Украины

4. Шпоры по Гражданскому праву Украины (общая часть)

5. Особеность обеспечения ацетилсалициловой кислотой населения и заведений здравохранения в Украине

6. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины
7. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.
8. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

9. Сравнительный анализ конституции России и США

10. Административное право Украины

11. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

12. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

13. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

14. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

15. Потерпевший в криминальном праве Украины

16. Трудовое право Украины

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

17. Таможенное право /Украина/

18. Сравнительный анализ Конституции Литовской и Латвийской Республик

19. Собственник или уполномоченный им орган как субъект трудового права Украины

20. Принципы гражданско-процессуального права Украины

21. Шпоры по административному праву Украины

22. Форма и структура конституции: сравнительный анализ Конституции РФ и конституций стран Европейского Союза
23. Экологическое право Украины
24. Границы интерпретационной деятельности Конституционного Суда Украины

25. Понятие брака по семейному праву Украины

26. Понятие трудового права Украины как области права

27. Порядок принятия, изменения и отмены Конституции в Российской Федерации (сравнительный анализ)

28. Право Украины в период формирования административно-командной системы (30-е годы)

29. Сравнительный анализ конституций России, Молдовы, Нидерландов, Швеции и Испании

30. Финансовое право Украины

31. Государство и право Украины XVI-XVIII в

32. Общие особенности начала развития культуры и роль мифологии

Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина

34. Каббала и естественные науки. Сравнительный анализ в рамках общей концепции

35. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод

36. Особенности Новгородского и Псковского государств. Развитие государства и права в начале ХХ века

37. Сравнение трудового права Турции и России

38. Сравнительный анализ методик преобразований Галилея в курсе общей физики и в курсе элементарной физики
39. Сравнительный анализ общей и упрощенной системы налогообложения
40. Разделение властей по Конституции Украины. Система сдержек и противовесов

41. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

42. Конституция США: Общая Характеристика

43. Особенности современной политической ситуации на Украине

44. Основные принципы и особенности латиноамериканских конституций

45. Общая характеристика конституции РФ 1918 г.

46. Общая характеристика государственного регулирования предпринимательства в Украине

47. Акты прокурорского реагирования в порядке общего надзора в Украине

48. Особенности государственной поддержки аграрного сектора в Украине

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

49. Особенности размещения электроэнергетики Украины

50. Общие представления о конституции человека

51. Общая характеристика Конституции 1787 г. Соединенных Штатов Америки

52. Основные черты и особенности послевоенных конституций развитых зарубежных стран

53. Особенности винокурения в Украине

54. Особенности политического пиара в избирательных кампаниях в Украине
55. Особенности системы управления образованием и культурой России и Украины
56. Сущность и назначение денежной системы. Особенности становления и развития денежной системы Украины

57. Капитал как экономическая категория. Первоначальное накопление капитала. Сущность, формы и специфические особенности капитала в Украине

58. Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

59. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

60. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

61. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

62. Флора и фауна Украины

63. Визитная карточка Украины

64. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные

65. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

66. АПК /Украина/

67. Государственный бюджет Украины

68. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

69. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

70. Финансы Украины
71. Частная собственность /Украина/
72. Адвокатура на Украине

73. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

74. Ответы на билеты по истории Украины

75. Принятие конституции США. Билль о правах

76. А. Гамильтон и американская Конституция

77. Буржуазная революция в Японии. Конституция Японии 1889г.

78. Общее и особенности в реформах Петра Первого и Екатерины Второй

79. Первая российская конституция

80. Британская конституция

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Бюджетный процесс в Украине

82. Конституция Великобритании

83. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

84. Принципы и формы налогообложения на Украине

85. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

86. Уголовный закон Украины
87. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
88. Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

89. Охрана труда (лекции, Украина)

90. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

91. Характеристика Конституции Франции

92. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

93. Социальная политика Украины и оценка её эффективности

94. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

95. Современная законодательная база Украины в области страхования

96. Конституция - основной закон государства

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

97. Конституция Российской Федерации и ее развитие

98. Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

99. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.